Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Въ лѣ́то второ­е­на́­де­сять Аха́за царя́ Иу́дина, ца́р­ст­вова осі́а сы́нъ илы́ въ самарі́и надъ Изра́илемъ де́вять лѣ́тъ,
 • и сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, оба́че не я́коже ца́рiе Изра́илевы, и́же бѣ́ша пре́жде его́.
 • И взы́де на́нь Саламанасса́ръ ца́рь Ассирі́йскъ . И бы́сть ему́ осі́а ра́бъ и дава́­ше ему́ да́нь.
 • И обрѣ́те ца́рь Ассирі́йскъ во осі́и непра́вду, зане́же посла́ послы́ къ Сиго́ру царю́ Еги́петску и не при­­несе́ да́ни царю́ Ассирі́йску лѣ́та того́. И осади́ его́ ца́рь Ассирі́йскiй и связа́ его́ въ хра́минѣ темни́чнѣй.
 • И прiи́де ца́рь Ассирі́йскъ во всю́ зе́млю [его́], и взы́де въ самарі́ю, и во­ева́ ю́ три́ лѣ́та.
 • Въ лѣ́то девя́тое осі́и взя́ ца́рь Ассирі́йскiй самарі́ю, и заведе́ Изра́илтянъ во Ассирі́ю, и посели́ и́хъ на ала́и и на Аво́рѣ, рѣка́хъ гоза́нскихъ, и въ предѣ́лѣхъ ми́дскихъ.
 • И [сiе́] бы́сть, я́ко согрѣши́ша сы́нове Изра́илевы Го́споду Бо́гу сво­ему́ изве́дшему и́хъ изъ земли́ Еги́петскiя, изъ подъ руки́ фарао́на царя́ Еги́петска, и убоя́шася бого́въ инѣ́хъ,
 • и ходи́ша по преда́ниемъ язы́ковъ, и́хже истреби́ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и ца́рiе Изра́илевы ели́цы сотвори́ша,
 • и ели́цы сокры́ша сы́нове Изра́илевы словеса́, не та́ко на Го́спода Бо́га сво­его́: и созда́ша себѣ́ высо́кая во всѣ́хъ градѣ́хъ сво­и́хъ, от­ столпа́ стрегу́щихъ да́же до гра́да тве́рда,
 • и поста́виша себѣ́ кумíры и дубра́вы на вся́цѣмъ холмѣ́ высо́цѣ и подъ вся́кимъ дре́вомъ ча́щнымъ,
 • и кадя́ху та́мо на всѣ́хъ высо́кихъ, я́коже язы́цы, я́же удали́ Госпо́дь от­ лица́ и́хъ, и сотвори́ша о́бщники, и нача́ша я́вѣ прогнѣвля́ти Го́спода,
 • и послужи́ша и́доломъ, о ни́хже рече́ и́мъ Госпо́дь: не сотвори́те глаго́ла сего́ Го́сподеви.
 • И засвидѣ́тел­ст­вова Госпо́дь во Изра́или и во Иу́дѣ, и рука́ми всѣ́хъ проро́къ сво­и́хъ вся́каго прозорли́ваго, глаго́ля: обрати́теся от­ путі́й ва́шихъ лука́выхъ, и сохрани́те за́повѣди моя́ и оправда́нiя моя́, и ве́сь зако́нъ, его́же заповѣ́дахъ отце́мъ ва́шымъ, ели́ка посла́хъ и́мъ рука́ми ра́бъ мо­и́хъ проро́ковъ.
 • И не послу́шаша, и ожесточи́ша вы́ю свою́ па́че вы́и оте́цъ сво­и́хъ, и́же не вѣ́роваша Го́споду Бо́гу сво­ему́:
 • и от­верго́ша завѣ́тъ его́ и оправда́нiя, я́же завѣща́ отце́мъ и́хъ и свидѣ́нiй его́, ели́ка засвидѣ́тел­ст­вова и́мъ, не сохрани́ша, и идо́ша вслѣ́дъ су́етныхъ и осуети́шася, и вслѣ́дъ язы́ковъ су́щихъ о́крестъ и́хъ, о ни́хже заповѣ́да Госпо́дь и́хъ, е́же не сотвори́ти по сему́:
 • и оста́виша за́повѣди Го́спода Бо́га сво­его́ и сотвори́ша себѣ́ двѣ́ ю́ницы сли́ты, и сотвори́ша дубра́вы, и поклони́шася все́й си́лѣ небе́снѣй и послужи́ша Ваа́лу:
 • и превожда́ху сы́ны своя́ и дще́ри своя́ чрезъ о́гнь, и волхвова́ху волхвова́нiемъ и вража́ху: и прода́шася, е́же твори́ти лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, е́же прогнѣ́вати его́.
 • И разгнѣ́вася Госпо́дь на Изра́иля зѣло́ и от­ри́ну и́хъ от­ лица́ сво­его́, и не оста́ся, то́кмо еди́но колѣ́но Иу́дино.
 • И Иу́да та́кожде не сохрани́ за́повѣдiй Го́спода Бо́га сво­его́: и хожда́ху по оправда́ниемъ Изра́илевымъ, я́же сотвори́ша, и от­верго́шася Го́спода.
 • И разгнѣ́вася Госпо́дь на все́ сѣ́мя Изра́илево и поколеба́ я́, и даде́ я́ въ ру́ки расхища́ющымъ я́ до́ндеже от­ве́рже я́ от­ лица́ сво­его́.
 • Я́ко от­то́ржеся Изра́иль от­ до́му дави́дова, и поста́виша себѣ́ царя́ иеровоа́ма сы́на нава́това: и от­ри́ну иеровоа́мъ Изра́иля от­ Го́спода и введе́ и́хъ во грѣ́хъ вели́кiй.
 • И хожда́ху сы́нове Изра́илевы по всему́ грѣху́ иеровоа́млю, его́же сотвори́: не от­ступи́ша от­ него́,
 • до́ндеже от­ве́рже Госпо́дь Изра́иля от­ лица́ сво­его́, я́коже глаго́ла Госпо́дь руко́ю всѣ́хъ ра́бъ сво­и́хъ проро́ковъ. И преселе́нъ бы́сть Изра́иль от­ земли́ сво­ея́ во Ассирі́аны, да́же до дне́ сего́.
 • И при­­веде́ ца́рь Ассирі́йскiй изъ Вавило́на и́же от­ ху́ѳы и от­ Аі́а, и от­ Ема́ѳа и Сепфаруи́ма, и вселе́ни бы́ша во градѣ́хъ самарі́йскихъ вмѣ́сто сыно́въ Изра́илевыхъ, и наслѣ́диша самарі́ю и всели́шася во градѣ́хъ ея́.
 • И бы́сть въ нача́лѣ сѣдѣ́нiя и́хъ, не убоя́шася Го́спода, и пусти́ на ня́ Госпо́дь львы́, и бя́ху убива́юще я́.
 • И рѣ́ша царю́ Ассирі́йску, глаго́люще: язы́ки, и́хже преве́лъ и пресади́лъ еси́ во градѣ́хъ самарі́йскихъ, не разумѣ́ша суда́ Бо́га земли́, и посла́ Госпо́дь на ни́хъ львы́, и се́, су́ть убива́юще и́хъ, я́ко не разумѣ́ша суда́ Бо́га земли́.
 • И заповѣ́да ца́рь Ассирі́йскiй глаго́ля: от­веди́те та́мо еди́наго жерца́ от­ плѣне́ныхъ, да и́дутъ и да вселя́т­ся та́мо, и да просвѣти́тъ и́хъ судо́мъ Бо́га земли́.
 • И от­ведо́ша еди́наго от­ жерце́въ и́хже взя́ша от­ самарі́и, и сѣ́де въ Веѳи́ли, и бѣ́ просвѣща́я жре́цъ и́хъ, я́ко да убоя́т­ся Го́спода.
 • И бѣ́ша творя́ще кі́йждо язы́къ бо́ги своя́: и поста́виша я́ во хра́мѣхъ на высо́кихъ, и́хже сотвори́ша самаря́не, кі́йждо язы́къ во градѣ́хъ сво­и́хъ, въ ни́хже живя́ху.
 • И му́жiе Вавило́нстiи сотвори́ша сокхо́ѳъ Вени́ѳъ, и му́жiе ху́ѳовы сотвори́ша гиге́ль, и му́жiе Ема́ѳовы сотвори́ша Асима́ѳъ,
 • и Еве́е сотвори́ша Авлазе́ръ и Ѳарѳа́къ и Сепфаруи́мъ, егда́ сожига́ху сы́ны своя́ огне́мъ Андрамеле́ху и Анемеле́ху, бого́мъ Сепфаруи́мскимъ.
 • И бя́ху боя́щеся Го́спода: и всели́ша ме́рзости своя́ во хра́мѣхъ на высо́кихъ, и́хже сотвори́ша въ самарі́и, кі́йждо язы́къ во гра́дѣ, въ не́мже живя́ху.
 • И бѣ́ша боя́щеся Го́спода и сотвори́ша себѣ́ жерцы́ въ высо́кихъ, и сотвори́ша себѣ́ въ хра́минѣ высо́кихъ и Го́спода боя́хуся, и и́доломъ сво­и́мъ служа́ху по обы́чаю язы́ковъ от­ону́дуже пресели́ша и́хъ.
 • Да́же до дне́ сего́ ті́и творя́ху по обы́чаю и́хъ: не боя́хуся Го́спода, и не творя́ху по оправда́ниемъ и́хъ, и по суду́ и́хъ, и по зако́ну, и по за́повѣди, ю́же заповѣ́да Госпо́дь сыно́мъ Иа́ковлимъ, идѣ́же и нарече́ и́мя ему́ Изра́иль.
 • И положи́ Госпо́дь съ ни́ми завѣ́тъ и заповѣ́да и́мъ, глаго́ля: не убо́йтеся бого́въ ины́хъ и не поклони́теся и́мъ, и не послужи́те и́мъ и не пожри́те и́мъ:
 • но то́кмо Го́сподеви, и́же изведе́ вы́ изъ земли́ Еги́пта крѣ́постiю вели́кою и мы́шцею высо́кою: того́ убо́йтеся, и тому́ покло́нитеся, и тому́ пожри́те:
 • И оправда́нiя его́, и суды́ его́, и зако́нъ его́, и за́повѣди, я́же написа́ ва́мъ твори́ти, храни́те во вся́ дни́, и не убо́йтеся бого́въ ины́хъ:
 • и завѣ́та, его́же завѣща́ съ ва́ми, не забыва́йте: и не убо́йтеся бого́въ ины́хъ,
 • но то́кмо Го́спода и ва́­шего убо́йтеся, и то́й и́зметъ вы́ от­ всѣ́хъ вра́гъ ва́шихъ.
 • И не послу́шаша сего́, но по обы́чаемъ сво­и́мъ пре́жднимъ твори́ша.
 • И бя́ху язы́цы сі́и боя́щеся Го́спода, и изва́ян­нымъ сво­и́мъ служа́ще: та́кожде и сы́нове и́хъ и сы́нове сыно́въ и́хъ, я́коже сотвори́ша отцы́ и́хъ, та́ко творя́тъ и до сего́ дне́.
 • В двенадцатый год Ахаза, царя Иудейского, воцарился Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем и царствовал девять лет.
 • И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари Израильские, которые были прежде него.
 • Против него выступил Салманассар, царь Ассирийский, и сделался Осия подвластным ему и давал ему дань.
 • И заметил царь Ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю Египетскому, и не доставлял дани царю Ассирийскому каждый год; и взял его царь Ассирийский под стражу, и заключил его в дом темничный.
 • И пошел царь Ассирийский на всю землю, и приступил к Самарии, и держал ее в осаде три года.
 • В девятый год Осии взял царь Ассирийский Самарию, и переселил Израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидийских.
 • Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом своим, Который вывел их из земли Египетской, из-под руки фараона, царя Египетского, и стали чтить богов иных,
 • и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей Израильских, как поступали они;
 • и стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города,
 • и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом,
 • и стали там совершать курения на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа,
 • и служили идолам, о которых говорил им Господь: «не делайте сего»;
 • тогда Господь чрез всех пророков Своих, чрез всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря: возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои, уставы Мои, по всему учению, которое Я заповедал отцам вашим и которое Я преподал вам чрез рабов Моих, пророков.
 • Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего;
 • и презирали уставы Его, и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они,
 • и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу,
 • и проводили сыновей своих и дочерей своих чрез огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять Его.
 • И прогневался Господь сильно на Израильтян, и отверг их от лица Своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина.
 • И Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога своего, и поступал по обычаям Израильтян, как поступали они.
 • И отвратился Господь от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и наконец отверг их от лица Своего.
 • Израильтяне отторглись от дома Давидова и воцарили Иеровоама, сына Наватова; и отклонил Иеровоам Израильтян от Господа, и вовлек их в великий грех.
 • И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них,
 • доколе Господь не отверг Израиля от лица Своего, как говорил чрез всех рабов Своих, пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня.
 • И перевел царь Ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах Самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самариею, и стали жить в городах ее.
 • И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их.
 • И донесли царю Ассирийскому, и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах Самарийских, не знают закона Бога той земли, и за то Он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли.
 • И повелел царь Ассирийский, и сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда; пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли.
 • И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вефиле, и учил их, как чтить Господа.
 • Притом сделал каждый народ и своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили Самаряне, – каждый народ в своих городах, где живут они.
 • Вавилоняне сделали Суккот-Беноф, Кутийцы сделали Нергала, Емафяне сделали Ашиму,
 • Аввийцы сделали Нивхаза и Тартака, а Сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам Сепарваимским.
 • Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот.
 • Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их.
 • До сего дня поступают они по прежним своим обычаям: не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, которому дал Он имя Израиля.
 • Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертв им,
 • но Господа, Который вывел вас из земли Египетской силою великою и мышцею простертою, – Его чтите и Ему поклоняйтесь, и Ему приносите жертвы,
 • и уставы, и учреждения, и закон, и заповеди, которые Он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, и не чтите богов иных;
 • и завета, который Я заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных,
 • только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших.
 • Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям.
 • Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их.
 • Жєйєт падышасы Ахаздын падышачылыгынын он экинчи жылында Эйла уулу Ошуя Ысрайылга падыша болуп, Самарияда тогуз жыл падышачылык кылды.
 • Ал Тењирге жакпаган иштерди кылды, бирок љзєнљн мурдагы Ысрайыл падышалары кылганчалык кылган жок.
 • Ага Ашур падышасы Шалманесер кол салды, Ошуя ага кул болуп, салык тљлљп турду.
 • Ашур падышасы Ошуянын чыккынчылык уюштурганын билди, себеби Ошуя Мисир падышасы Собуга элчилерди жљнљтєп, Ашур падышасына жыл сайын берип туруучу салыкты бербей калган эле. Ошондуктан Ашур падышасы аны зынданга камап салды.
 • Ашур падышасы бєт Ысрайылга согуш ачып, Самарияга келип, аны єч жыл бою курчоого алды.
 • Ошуянын падышачылыгынын тогузунчу жылында Ашур падышасы Самарияны басып алып, ысрайылдыктарды Ашурга кљчєрєп кетти. Аларды Халахка, Хаборго, Гозан дарыясынын боюна жана Мадайдын шаарларына отурукташтырды.
 • Ысрайыл уулдары Мисир жеринен алып чыккан, Мисир падышасы фараондун колунан куткарган љзєнєн Кудай-Тењиринин алдында кєнљљ кылып, башка кудайларга табына башташты.
 • Алар Тењир кууп чыккан элдердин мыйзамдары боюнча, Ысрайыл падышаларынын мыйзамдары боюнча жашай башташты.
 • Ысрайыл уулдары љздљрєнєн Кудай-Тењирине жакпаган иштерди кылып, кєзљт мунарасынан баштап чептєє шаарга чейин, љздљрєнљ караштуу бардык шаарларга бутканаларды кура башташты.
 • Алар бардык бийик дљбљлљргљ жана кљлљкљлєє дарактардын тєбєнљ Ашейра мамысын жана буркандарын коюшту.
 • Тењир кууп чыккан элдерге окшоп, бардык бийик дљбљлљрдљ жыпар жыттуу заттарды тєтљтєп, Тењирди каарданткан жийиркеничтєє иштерди кылышты.
 • Алар жасалма кудайларга кызмат кылышты, бирок Тењир аларга: «Мындай кылбагыла», – деп айткан.
 • Ошондо Тењир Љзєнєн бардык пайгамбарлары жана кљрљгљчтљрє аркылуу Ысрайыл менен Жєйєткљ: «Жаман жолуњардан кайткыла, силердин ата-бабаларыњарга осуят кылган, Љзємдєн кулдарым – пайгамбарларым аркылуу берген Менин осуяттарым менен мыйзамдарымды аткаргыла», – деп эскерткен.
 • Бирок алар кулак салбай коюшту, љздљрєнєн Кудай-Тењирине ишенбеген тоњ моюн ата-бабаларына окшоп, тоњ моюндук кылышты.
 • Алар Тењирдин мыйзамдарын, алардын ата-бабалары менен тєзгљн келишимин, эскертєєлљрєн жек кљрєп, Тењирдин «Алар кылгандай кылбагыла» деген буйругунан четтеп, тегерегинде жашаган элдерге окшоп, эч нерсеге арзыбаган кудайларды ээрчишип, љздљрє да эч нерсеге арзыбай калышты.
 • Алар љздљрєнєн Кудай-Тењиринин бардык мыйзамдарын таштап, эки музоо куюп, Ашейра мамысын тургузуп, бєткєл асман кошуундарына табынып, Баалга кызмат кылышты.
 • Уулдары менен кыздарын отко љрттљп, тљлгљ тартып, сыйкырчылык кылып, Тењирге жакпаган, Аны каарданткан иштерди кылууга дитин беришти.
 • Ошондо Тењир ысрайылдыктарга абдан каарданып, аларды четке какты. Жєйєт уруусунан башка эч бир уруу калган жок.
 • Жєйєт да љз Кудай-Тењиринин осуяттарын аткарбай, ысрайылдыктардын кылганын кылды.
 • Тењир Ысрайылдын бардык тукумунан жєзєн буруп, аларды моюн сундурду, аларды талап-тоноочулардын колуна салып берип турду, акыры аларды четке какты.
 • Ысрайылдыктар Дљљттєн тукумунан бљлєнєп чыгып, Небат уулу Жаробамды такка отургузушту. Жаробам ысрайылдыктарды Тењирден четтетип, аларды чоњ кєнљљгљ батырды.
 • Ысрайыл уулдары Жаробам кылган кєнљљлљрдєн бардыгын кылышты, ошол кєнљљлљрдє кылганын токтотушкан жок.
 • Тењир Љзєнєн бардык кулдары – пайгамбарлары аркылуу эскерткендей, Ысрайылды таштап салганга чейин, алар ушундай кылышты. Ошентип, Ысрайыл љз жеринен Ашурга кљчєрєлєп, ушул кєнгљ чейин ошол жерде жашайт.
 • Ашур падышасы Бабылдан, Кутадан, Абахтан, Хаматтан, Сепарбайымдан элдерди кљчєрєп келип, аларды Самария шаарларына, Ысрайыл уулдарынын ордуна отурукташтырды. Алар Самарияны ээлеп, анын шаарларында жашап калышты.
 • Алар ал жерде жашай башташканда, Тењирден коркушкан жок, ошондуктан Тењир аларга арстандарды жиберип турду. Алар арстандарга жем болуп жатышты.
 • Анан Ашур падышасына мындай деп билдиришти: «Сен кљчєрєп келип, Самария шаарларына отурукташтырган элдер ошол жердин Кудайынын мыйзамын билишпегендиктен, Кудай аларга арстандарды жиберип жатат. Алар арстандарга жем болуп жатышат, анткени ошол жердин Кудайынын мыйзамын билишпейт».
 • Ошондо Ашур падышасы мындай буйрук берди: «Силер ошол жактан кљчєрєп келген ыйык кызмат кылуучулардан бирљљнє ал жакка жљнљткєлљ. Ал барып, ошол жерде жашап, аларга ошол жердин Кудайынын мыйзамын єйрљтсєн».
 • Самариядан кљчєрєлєп кеткен ыйык кызмат кылуучулардын бири келип, Бейтелде жашап, аларга Кудайдан коркууну єйрљттє.
 • Ар бир эл љзєнєн кудайларын жасап, самариялыктар курган бийик жерлердеги бутканаларга койду. Ар бир эл љзє жашаган шаарга койду.
 • Бабылдыктар Сукот-Бенотту, куталыктар Нейиргалды, хаматтыктар Ашиманы,
 • абахтыктар Нибхаз менен Тартакты жасашты, сепарбайымдыктар болсо љздљрєнєн кудайлары Анамелек менен Адрамелекке арнап уулдарын отко љрттљштє.
 • Ошол эле учурда алар Тењирден да коркуп, љздљрєнєн арасынан буткана кызматчыларын шайлашты. Алар бутканаларда кызмат кылышты.
 • Алар Тењирден да коркушту, ошондой эле љздљрє кљчєп келген љлкљнєн салттары боюнча љздљрєнєн кудайларына да кызмат кылышты.
 • Алар ушул кєнгљ чейин љздљрєнєн мурунку салттары боюнча жашашат. Тењирден коркушпайт, Тењирдин Ысрайыл деген ысым берген Жакып уулдарына берген мыйзамдарын, осуяттарын, буйруктарын, кљрсљтмљлљрєн аткарышпайт.
 • Тењир алар менен келишим тєзєп, мындай деп осуят кылган: «Башка кудайларга табынбагыла, таазим этпегиле, кызмат кылбагыла, курмандык чалбагыла.
 • Силерди сунулган колу, кєчтєє билеги менен Мисир жеринен алып чыккан Тењирге табынгыла, таазим кылгыла, курмандык чалгыла.
 • Анын силерге жазып берген мыйзамдарын, осуяттарын, буйруктарын, кљрсљтмљлљрєн љмєрєњљр љткљнчљ аткарууга аракет кылгыла, башка кудайларга табынбагыла.
 • Менин силер менен тєзгљн келишимимди унутпагыла, башка кудайлардан коркпогула.
 • Љзєњљрдєн Кудай-Тењирињерден гана корккула, ошондо Ал силерди бардык душмандарыњардан куткарат».
 • Бирок алар тил алышкан жок, тескерисинче, мурунку каада-салттары боюнча жашашты.
 • Бул элдер Тењирден коркушту, бирок буркандарына да кызмат кылышты. Алардын балдары, балдарынын балдары да ата-бабаларына окшоп, ушул кєнгљ чейин ушундай кылып келе жатышат.