Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • И бы́сть въ лѣ́то тре́тiе осі́и сы́на илы́ царя́ Изра́илева, воцари́ся езекі́а сы́нъ Аха́за царя́ Иу́дина:
 • сы́нъ два́десяти пяти́ лѣ́тъ бѣ́ егда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и два́десять де́вять лѣ́ть ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тере его́ Аву́ѳа дщи́ заха́рiина.
 • И сотвори́ пра́вое предъ очи́ма Госпо́днима, по всѣ́мъ ели́ка сотвори́ оте́цъ его́ дави́дъ:
 • то́й разруши́ высо́кая, и сокруши́ вся́ ка́пища, и искорени́ дубра́вы и змiю́ мѣ́дяную, ю́же сотвори́ Моисе́й, я́ко и до дні́й тѣ́хъ сы́нове Изра́илевы бѣ́ху кадя́ще е́й: и назва́ и́мя е́й нееста́нъ.
 • На Го́спода Бо́га Изра́илева упова́, и но не́мъ не бы́сть подо́бенъ ему́ въ царе́хъ Иу́диныхъ и въ бы́в­шихъ пре́жде его́:
 • и при­­лѣпи́ся Го́сподеви, не от­ступи́ от­ него́, и сохрани́ за́повѣди его́, ели́ки заповѣ́да Моисе́й:
 • и бѣ́ Госпо́дь съ ни́мъ, и во всѣ́хъ, я́же творя́ше, смы́сляше. И сопроти́вися царю́ Ассирі́йскому и не порабо́та ему́:
 • то́й побѣди́ иноплеме́н­ники да́же до Га́зы и до предѣ́лъ ея́, от­ столпа́ стрегу́щихъ и да́же и гра́да тве́рда.
 • И бы́сть въ лѣ́то четве́ртое царя́ езекі́и, сiе́ же лѣ́то седмо́е осі́и, сы́ну илы́, царю́ Изра́илеву, взы́де Саламанасса́ръ ца́рь Ассирі́йскъ на самарі́ю и обсѣ́де ю́,
 • и взя́ ю́ при­­ концы́ трiе́хъ лѣ́тъ, въ шесто́е лѣ́то езекі́ево, сiе́ лѣ́то девя́тое осі́и царя́ Изра́илева, и плѣне́на бы́сть самарі́а.
 • И преведе́ ца́рь Ассирі́йскiй самаря́ны во Ассирі́ю, и посади́ я́ на ала́и и на Аво́рѣ, рѣка́хъ гоза́нскихъ, и въ предѣ́лѣхъ ми́дскихъ:
 • поне́же не послу́шаша гла́са Го́спода Бо́га сво­его́ и преступи́ша завѣ́тъ его́, вся́ ели́ка заповѣ́да Моисе́й ра́бъ Госпо́день, и не послу́шаша, и не сотвори́ша.
 • И въ четверто­е­на́­де­сять лѣ́то царя́ езекі́и, взы́де сен­нахири́мъ ца́рь Ассирі́йскiй на гра́ды Иу́дины тве́рдыя и взя́тъ я́.
 • И посла́ езекі́а ца́рь Иу́динъ послы́ къ царю́ Ассирі́йску въ лахи́съ, глаго́ля: согрѣши́хъ, воз­врати́ся от­ мене́: е́же а́ще воз­ложи́ши на мя́, то́ понесу́. И воз­ложи́ ца́рь Ассирі́йскiй на езекі́ю царя́ Иу́дина три́ста тала́нтъ сребра́ и три́десять тала́нтовъ зла́та.
 • И даде́ езекі́а все́ сребро́ обрѣ́тшееся въ дому́ Госпо́дни и въ сокро́вищихъ до́му царе́ва.
 • Во вре́мя о́но ссѣче́ езекі́а ца́рь Иу́динъ две́ри хра́ма Госпо́дня и утверже́нiя, я́же позлати́ езекі́а ца́рь Иу́динъ, и даде́ и́хъ царю́ Ассирі́йску.
 • И посла́ ца́рь Ассирі́йскъ Ѳарѳа́на и равоса́иа и рапса́ка от­ лахи́са на Иерусали́мъ къ царю́ езекі́и съ си́лою тя́жкою зѣло́. И взыдо́ша, и прiидо́ша ко Иерусали́му, и ста́ша у водоте́чи купѣ́ли вы́шнiя, я́же е́сть на пути́ села́ бѣли́лнаго,
 • и возопи́ша ко езекі́и. И изы́де къ ни́мъ Елiаки́мъ сы́нъ хелкі́евъ стро­и́тель, и сомна́съ книго́чiй, и Иоа́съ сы́нъ Сафа́товъ воспомина́тель.
 • И рече́ къ ни́мъ рапса́къ: рцы́те ны́нѣ ко езекі́и: си́це глаго́летъ ца́рь вели́кiй, ца́рь Ассирі́йскiй: что́ упова́нiе сiе́, на не́же упова́еши?
 • ре́клъ еси́: то́кмо словеса́ усте́нъ, совѣ́тъ и си́ла на бра́нь: ны́нѣ у́бо на кого́ надѣ́жду от­ве́рглъ еси́ мене́?
 • ны́нѣ съ, надѣ́ешися ты́ на же́злъ тро́стяный сло́мленый се́й, на Еги́петъ ли? на́ньже а́ще опре́т­ся му́жъ, вни́детъ въ ру́ку его́ и пронзе́тъ ю́: та́ко фарао́нъ ца́рь Еги́петскiй всѣ́мъ надѣ́ющымся на́нь:
 • и а́ще мнѣ́ рече́те: на Го́спода Бо́га надѣ́емся: не то́й ли се́й, его́же и от­ста́ви езекі́а высо́кая его́ и же́ртвен­ники его́, и рече́ Иу́дѣ и Иерусали́му: покло́нитеся предъ же́ртвен­никомъ си́мъ во Иерусали́мѣ?
 • и ны́нѣ со­едини́теся съ господи́номъ мо­и́мъ царе́мъ Ассирі́йскимъ, и да́мъ тебѣ́ двѣ́ ты́сящы ко́ней, а́ще мо́жеши имѣ́ти вса́дники на ня́:
 • и ка́ко от­врати́ши лице́ топа́рха еди́наго от­ рабо́въ господи́на мо­его́ малѣ́йшихъ, и упова́лъ еси́ са́мъ на Еги́петъ, на колесни́цы и ко́ни?
 • и ны́нѣ у́бо еда́ безъ Го́спода взыдо́хомъ на мѣ́сто сiе́, е́же потреби́ти и рече́ бо Госпо́дь ко мнѣ́: взы́ди на зе́млю сiю́ и потреби́ ю́.
 • И рече́ Елiаки́мъ сы́нъ хелкі́инъ и сомна́съ и Иоа́съ ко рапса́ку: глаго́ли ны́нѣ ко отроко́мъ тво­и́мъ Си́рски, я́ко слы́шимъ мы́, а не глаго́ли къ на́мъ Иуде́йски, и почто́ глаго́леши во у́шы люді́й, и́же на стѣнѣ́?
 • И рече́ къ ни́мъ рапса́къ: еда́ къ господи́ну тво­ему́ и къ тебѣ́ посла́ мя господи́нъ мо́й глаго́лати словеса́ сiя́? не къ муже́мъ ли сѣдя́щымъ на стѣнѣ́, е́же я́сти и́мъ гно́й сво́й и пи́ти и́мъ се́чь свою́ съ ва́ми вку́пѣ?
 • И ста́ рапса́къ, и возопи́ гла́сомъ вели́кимъ Иуде́йски, и глаго́ла, и рече́: слы́шите словеса́ вели́каго царя́ Ассирі́йска:
 • си́це глаго́летъ ца́рь: да не воз­но́ситъ ва́съ ца́рь езекі́а словесы́, поне́же не воз­мо́жетъ ва́съ изъя́ти изъ руки́ мо­ея́:
 • и да не обнаде́живаетъ ва́съ езекі́а Го́сподемъ, глаго́ля: изъима́я и́зметъ вы́ Госпо́дь, и не и́мать преда́тися гра́дъ се́й въ руцѣ́ царя́ Ассирі́йска:
 • не послу́шайте езекі́и, я́ко си́це глаго́летъ ца́рь Ассирі́йскiй: сотвори́те со мно́ю благослове́нiе и изыди́те ко мнѣ́, и да пiе́тъ му́жъ от­ виногра́да сво­его́, и му́жъ вку́ситъ от­ смо́квей сво­и́хъ, и да пiе́тъ во́ду от­ ро́ва сво­его́,
 • до́ндеже прiиду́ и по­иму́ вы́ въ зе́млю [такову́] я́коже земля́ ва́ша, земля́ пшени́цы и вина́, и хлѣ́бовъ и виногра́довъ, земля́ ма́сличинъ еле́а и ме́да, и жи́ви бу́дете и не у́мрете: и не послу́шайте езекі́и, я́ко прельща́етъ вы́, глаго́ля: Госпо́дь ны́ изба́витъ:
 • еда́ избавля́юще изба́виша бо́зи язы́ковъ кі́йждо и́хъ свою́ страну́ изъ руки́ царя́ Ассирі́йска?
 • гдѣ́ е́сть бо́гъ Ема́ѳа и Арфа́да? гдѣ́ е́сть бо́гъ Сепфаруи́ма, Ана́ и Ава́? еда́ изба́виша самарі́ю изъ руку́ мое́ю?
 • кто́ во всѣ́хъ бозѣ́хъ земны́хъ, и́же изба́виша зе́мли и от­ руки́ мо­ея́? и ка́ко и́зметъ Госпо́дь Иерусали́ма изъ руки́ мо­ея́?
 • И умолко́ша лю́дiе и не от­вѣща́ша ему́ сло́ва, я́ко заповѣ́да и́мъ ца́рь глаго́ля: не от­вѣща́йте ему́.
 • И вни́де Елiаки́мъ сы́нъ хелкі́инъ стро­и́тель, и сомна́съ книго́чiй, и Иоа́съ сы́нъ Сафа́товъ воспомина́тель ко езекі́и, раздра́в­ше ри́зы своя́, и воз­вѣсти́ша ему́ словеса́ рапса́кова.
 • В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского.
 • Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Ави, дочь Захарии.
 • И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его;
 • он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан.
 • На Господа Бога Израилева уповал он; и такого, как он, не бывало между всеми царями Иудейскими и после него и прежде него.
 • И прилепился он к Господу и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Моисею.
 • И был Господь с ним: везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского, и не стал служить ему.
 • Он поразил Филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города.
 • В четвертый год царя Езекии, то есть в седьмой год Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманассар, царь Ассирийский, на Самарию, и осадил ее,
 • и взял ее через три года; в шестой год Езекии, то есть в девятый год Осии, царя Израильского, взята Самария.
 • И переселил царь Ассирийский Израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидийских,
 • за то, что они не слушали гласа Господа Бога своего и преступили завет Его, всё, что заповедал Моисей раб Господень, они и не слушали и не исполняли.
 • В четырнадцатый год царя Езекии, пошел Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их.
 • И послал Езекия, царь Иудейский, к царю Ассирийскому в Лахис сказать: виновен я; отойди от меня; что наложишь на меня, я внесу. И наложил царь Ассирийский на Езекию, царя Иудейского, триста талантов серебра и тридцать талантов золота.
 • И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского.
 • В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня и с дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому.
 • И послал царь Ассирийский Тартана и Рабсариса и Рабсака из Лахиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму; и пошли, и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля белильничьего.
 • И звали они царя. И вышел к ним Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель.
 • И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так говорит царь великий, царь Ассирийский: что это за упование, на которое ты уповаешь?
 • Ты говорил только пустые слова: для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня?
 • Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь Египетский, для всех уповающих на него.
 • А если вы скажете мне: «на Господа Бога нашего мы уповаем», то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия, и сказал Иуде и Иерусалиму: «пред сим только жертвенником поклоняйтесь в Иерусалиме»?
 • Итак вступи в союз с господином моим царем Ассирийским: я дам тебе две тысячи коней, можешь ли достать себе всадников на них?
 • Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесниц и коней?
 • Притом же разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне: «пойди на землю сию и разори ее».
 • И сказал Елиаким, сын Хелкиин, и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене.
 • И сказал им Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сии слова? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами.
 • И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски, и говорил, и сказал: слушайте слово царя великого, царя Ассирийского!
 • Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей;
 • и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: «спасет нас Господь и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского».
 • Не слушайте Езекии. Ибо так говорит царь Ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя,
 • пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить, и не умрете. Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря: «Господь спасет нас».
 • Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от руки царя Ассирийского?
 • Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей?
 • Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?
 • И молчал народ и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: «не отвечайте ему».
 • И пришел Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна писец и Иоах, сын Асафов, дееписатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсаковы.
 • Ысрайыл падышасы Эйла уулу Ошуянын падышачылыгынын єчєнчє жылында Жєйєт падышасы Ахаз уулу Хиския такка отурду.
 • Ал такка отурганда, жыйырма беш жашта эле. Ал Иерусалимде жыйырма тогуз жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты – Абы, ал Захариянын кызы эле.
 • Ал атасы Дљљттљй болуп, Тењирге жаккан иштерди кылды.
 • Ал бутканаларды жок кылды, буркандарды талкалады, Ашейра мамысын кыйды. Ошондой эле Муса жасаган жез жыланды кыйратты, себеби Ысрайыл уулдары ошол кєнгљ чейин ага арнап жыпар жыттуу зат тєтљтєшчє жана аны Нехуштан дешчє.
 • Ал Ысрайылдын Кудай-Тењирине таянчу. Бардык Жєйєт падышаларынын арасында андан мурун да, андан кийин да андай падыша болгон эмес.
 • Ал Тењирге жабышты, Андан четтеген жок, Тењирдин Мусага берген осуяттарын аткарды.
 • Тењир аны менен болду: кайда гана барбасын, ал бардык жерде акылмандык менен иш кылды. Ашур падышасынан бљлєнєп, ага кызмат кылбай калды.
 • Ал пелиштиликтерди Азага чейин жана анын жанындагы кєзљт мунарасынан сепилдєє шаарга чейин талкалады.
 • Хиския падышанын падышачылыгынын тљртєнчє жылында, башкача айтканда, Ысрайыл падышасы Эйла уулу Ошуянын падышачылыгынын жетинчи жылында Ашур падышасы Шалманесер Самарияга келип, аны курчап алды.
 • Аны єч жылдан кийин басып алды. Хискиянын падышачылыгынын алтынчы жылында, башкача айтканда, Ысрайыл падышасы Ошуянын падышачылыгынын тогузунчу жылында Самария басылып алынды.
 • Ашур падышасы ысрайылдыктарды Ашурга кљчєрєп, аларды Халахка, Хаборго, Гозан дарыясынын боюна жана Мадайдын шаарларына отурукташтырды.
 • Анткени алар љздљрєнєн Кудай-Тењиринин єнєн укпай, Анын келишимин бузушту, Тењирдин кулу Муса берген осуяттарды укпай да, аткарбай да коюшту.
 • Хиския падышанын падышачылыгынын он тљртєнчє жылында Ашур падышасы Санхейрип Жєйєттєн чептєє шаарларынын баарын басып алды.
 • Ошондо Жєйєт падышасы Хиския Лакишке, Ашур падышасына мындай деп айттырып жиберди: «Мен айыптуумун. Артка кайт, кандай салык салсањ да, тљлљйєн». Ашур падышасы Жєйєт падышасы Хискияга єч жєз талант кємєш жана отуз талант алтын салык салды.
 • Хиския ага Тењирдин єйєндљгє, падыша сарайынын казыналарындагы бардык кємєштє берди.
 • Ошол учурда Жєйєт падышасы Хиския љзє алтын менен каптаткан Тењир єйєнєн эшиктериндеги, эшиктин кашектериндеги алтындарды чыгарып, Ашур падышасына берди.
 • Бирок Ашур падышасы Лакиштен Тартанды, Рапшакты жана Рап-Саристи кљп аскер менен Хиския падышага, Иерусалимге жљнљттє. Алар Иерусалимге келип, жуугучтун талаасына кеткен жолдогу жогорку кљлмљнєн суу тєтєгєнєн жанында турушту.
 • Анан алар падышаны чакырышты. Ошондо падыша сарайынын башчысы Хилкия уулу Элийаким, катчы Шебна жана тарыхчы Асап уулу Жаах чыкты.
 • Рапшак аларга мындай деди: «Хискияга айткыла: Улуу падыша Ашур падышасы мындай дейт: “Сен деги эмнеге таянып жатасыњ?
 • Согушуу єчєн кењешчилерим менен кєчєм бар дегенсињ, бирок мунуњ болбогон сљз. Мага каршы чыккыдай, сен азыр кимге таянып жатасыњ?
 • Сен сынык таякка – Мисирге таянып жатасыњ. Ага ким таянса, ал анын алаканына кирип, кљзљп љтљт. Мисир падышасы фараонго таянгандарга мына ушундай болот.
 • Эгерде силер мага: «Љзєбєздєн Кудай-Тењирибизге таянабыз», – дей турган болсоњор, анда ал кудайыњардын курмандык чалынуучу жайлары менен бутканаларын Хиския алып салып, Жєйєт менен Иерусалимге: «Иерусалимдеги ушул гана курмандык чалынуучу жайдын алдында табынгыла», – дебеди беле. Ошол Кудайыњарга таянып жатасыњарбы?
 • Ошондуктан менин мырзам Ашур падышасы менен келишим тєз: мен сага эки мињ ат берем, аларга чабандес таба аласыњбы?
 • Сен менин мырзамдын эњ кичине кулдарынын бирин жење аласыњбы? Мисирдин аттары менен майдан арабаларына таянып жатасыњбы?
 • Мен бул жерди бєлдєрєєгљ Тењирдин эркисиз келиптирминби? Мага Тењир: «Бар, ал жерди бєлдєр», – деп айткан”».
 • Хилкия уулу Элийаким, Шебна жана Жаах Рапшактан: «Кулдарыњ менен арамей тилинде сєйлљш, себеби биз ал тилди тєшєнљбєз. Биз менен жєйєт тилинде сєйлљшпљ, дубалдагы эл укпай эле койсун», – деп љтєнєштє.
 • Рапшак аларга: «Мырзам мени ушул сљздє мырзањ экљљњљ айттырганы жибериптирби? Жок, ал мени силер менен кошо љздљрєнєн зањын жеп, заарасын ичиш єчєн, дубалда отурган кишилерге да айттырганы жиберген», – деди.
 • Анан Рапшак туруп, жєйєт тилинде мындай деп кыйкырды: «Улуу падыша Ашур падышасынын сљзєн уккула!
 • Падыша мындай дейт: “Хиския силерди азгырбай эле койсун, анткени ал силерди менин колумдан куткара албайт.
 • «Тењир бизди сактайт. Бул шаар Ашур падышасынын колуна салынып берилбейт», – деп, Хиския силерди Тењир менен ємєттљндєрбљй эле койсун”.
 • Хискияны укпагыла. Анткени Ашур падышасы мындай дейт: “Шаарыњардан чыгып, мени менен тынчтык келишимин тєзгєлљ. Мен келип, силерди љзєњљрдєн жерињердей: нанга, шарапка, жемишке, жєзємгљ, зайтун дарагына жана балга бай жерге алып кеткенге чейин,
 • ар ким љзєнєн жєзєм багынын, анжыр дарагынын мљмљсєн жеп, љз кудугунан суу ичет. Менин айткандарымды кылсањар, љлбљй тирєє каласыњар”. “Бизди Тењир сактайт”, – деп, силерди азгырып жаткан Хискияны укпагыла.
 • Кайсы элдин кудайы Ашур падышасынын колунан љз жерин сактап калды эле?
 • Арпат менен Хаматтын кудайлары кайда? Сепарбайымдын, Эйнанын жана Ибанын кудайлары кана? Алар Самарияны менин колумдан сактап калышты беле?
 • Ушул жерлердин кудайларынын кайсынысы менин колумдан љз жерин сактап калды эле? Анан кантип Тењир менин колумдан Иерусалимди сактап калсын?»
 • Эл унчуккан жок, ага бир да сљз менен жооп берген жок, себеби падышанын «Ага жооп бербегиле» деген буйругу бар эле.
 • Падыша сарайынын башчысы Хилкия уулу Элийаким, катчы Шебна, тарыхчы Асап уулу Жаах айрылган кийимдери менен Хискияга келишип, Рапшактын сљздљрєн айтып беришти.