Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • И бы́сть въ лѣ́то тре́тiе осі́и сы́на илы́ царя́ Изра́илева, воцари́ся езекі́а сы́нъ Аха́за царя́ Иу́дина:
 • сы́нъ два́десяти пяти́ лѣ́тъ бѣ́ егда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и два́десять де́вять лѣ́ть ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тере его́ Аву́ѳа дщи́ заха́рiина.
 • И сотвори́ пра́вое предъ очи́ма Госпо́днима, по всѣ́мъ ели́ка сотвори́ оте́цъ его́ дави́дъ:
 • то́й разруши́ высо́кая, и сокруши́ вся́ ка́пища, и искорени́ дубра́вы и змiю́ мѣ́дяную, ю́же сотвори́ Моисе́й, я́ко и до дні́й тѣ́хъ сы́нове Изра́илевы бѣ́ху кадя́ще е́й: и назва́ и́мя е́й нееста́нъ.
 • На Го́спода Бо́га Изра́илева упова́, и но не́мъ не бы́сть подо́бенъ ему́ въ царе́хъ Иу́диныхъ и въ бы́в­шихъ пре́жде его́:
 • и при­­лѣпи́ся Го́сподеви, не от­ступи́ от­ него́, и сохрани́ за́повѣди его́, ели́ки заповѣ́да Моисе́й:
 • и бѣ́ Госпо́дь съ ни́мъ, и во всѣ́хъ, я́же творя́ше, смы́сляше. И сопроти́вися царю́ Ассирі́йскому и не порабо́та ему́:
 • то́й побѣди́ иноплеме́н­ники да́же до Га́зы и до предѣ́лъ ея́, от­ столпа́ стрегу́щихъ и да́же и гра́да тве́рда.
 • И бы́сть въ лѣ́то четве́ртое царя́ езекі́и, сiе́ же лѣ́то седмо́е осі́и, сы́ну илы́, царю́ Изра́илеву, взы́де Саламанасса́ръ ца́рь Ассирі́йскъ на самарі́ю и обсѣ́де ю́,
 • и взя́ ю́ при­­ концы́ трiе́хъ лѣ́тъ, въ шесто́е лѣ́то езекі́ево, сiе́ лѣ́то девя́тое осі́и царя́ Изра́илева, и плѣне́на бы́сть самарі́а.
 • И преведе́ ца́рь Ассирі́йскiй самаря́ны во Ассирі́ю, и посади́ я́ на ала́и и на Аво́рѣ, рѣка́хъ гоза́нскихъ, и въ предѣ́лѣхъ ми́дскихъ:
 • поне́же не послу́шаша гла́са Го́спода Бо́га сво­его́ и преступи́ша завѣ́тъ его́, вся́ ели́ка заповѣ́да Моисе́й ра́бъ Госпо́день, и не послу́шаша, и не сотвори́ша.
 • И въ четверто­е­на́­де­сять лѣ́то царя́ езекі́и, взы́де сен­нахири́мъ ца́рь Ассирі́йскiй на гра́ды Иу́дины тве́рдыя и взя́тъ я́.
 • И посла́ езекі́а ца́рь Иу́динъ послы́ къ царю́ Ассирі́йску въ лахи́съ, глаго́ля: согрѣши́хъ, воз­врати́ся от­ мене́: е́же а́ще воз­ложи́ши на мя́, то́ понесу́. И воз­ложи́ ца́рь Ассирі́йскiй на езекі́ю царя́ Иу́дина три́ста тала́нтъ сребра́ и три́десять тала́нтовъ зла́та.
 • И даде́ езекі́а все́ сребро́ обрѣ́тшееся въ дому́ Госпо́дни и въ сокро́вищихъ до́му царе́ва.
 • Во вре́мя о́но ссѣче́ езекі́а ца́рь Иу́динъ две́ри хра́ма Госпо́дня и утверже́нiя, я́же позлати́ езекі́а ца́рь Иу́динъ, и даде́ и́хъ царю́ Ассирі́йску.
 • И посла́ ца́рь Ассирі́йскъ Ѳарѳа́на и равоса́иа и рапса́ка от­ лахи́са на Иерусали́мъ къ царю́ езекі́и съ си́лою тя́жкою зѣло́. И взыдо́ша, и прiидо́ша ко Иерусали́му, и ста́ша у водоте́чи купѣ́ли вы́шнiя, я́же е́сть на пути́ села́ бѣли́лнаго,
 • и возопи́ша ко езекі́и. И изы́де къ ни́мъ Елiаки́мъ сы́нъ хелкі́евъ стро­и́тель, и сомна́съ книго́чiй, и Иоа́съ сы́нъ Сафа́товъ воспомина́тель.
 • И рече́ къ ни́мъ рапса́къ: рцы́те ны́нѣ ко езекі́и: си́це глаго́летъ ца́рь вели́кiй, ца́рь Ассирі́йскiй: что́ упова́нiе сiе́, на не́же упова́еши?
 • ре́клъ еси́: то́кмо словеса́ усте́нъ, совѣ́тъ и си́ла на бра́нь: ны́нѣ у́бо на кого́ надѣ́жду от­ве́рглъ еси́ мене́?
 • ны́нѣ съ, надѣ́ешися ты́ на же́злъ тро́стяный сло́мленый се́й, на Еги́петъ ли? на́ньже а́ще опре́т­ся му́жъ, вни́детъ въ ру́ку его́ и пронзе́тъ ю́: та́ко фарао́нъ ца́рь Еги́петскiй всѣ́мъ надѣ́ющымся на́нь:
 • и а́ще мнѣ́ рече́те: на Го́спода Бо́га надѣ́емся: не то́й ли се́й, его́же и от­ста́ви езекі́а высо́кая его́ и же́ртвен­ники его́, и рече́ Иу́дѣ и Иерусали́му: покло́нитеся предъ же́ртвен­никомъ си́мъ во Иерусали́мѣ?
 • и ны́нѣ со­едини́теся съ господи́номъ мо­и́мъ царе́мъ Ассирі́йскимъ, и да́мъ тебѣ́ двѣ́ ты́сящы ко́ней, а́ще мо́жеши имѣ́ти вса́дники на ня́:
 • и ка́ко от­врати́ши лице́ топа́рха еди́наго от­ рабо́въ господи́на мо­его́ малѣ́йшихъ, и упова́лъ еси́ са́мъ на Еги́петъ, на колесни́цы и ко́ни?
 • и ны́нѣ у́бо еда́ безъ Го́спода взыдо́хомъ на мѣ́сто сiе́, е́же потреби́ти и рече́ бо Госпо́дь ко мнѣ́: взы́ди на зе́млю сiю́ и потреби́ ю́.
 • И рече́ Елiаки́мъ сы́нъ хелкі́инъ и сомна́съ и Иоа́съ ко рапса́ку: глаго́ли ны́нѣ ко отроко́мъ тво­и́мъ Си́рски, я́ко слы́шимъ мы́, а не глаго́ли къ на́мъ Иуде́йски, и почто́ глаго́леши во у́шы люді́й, и́же на стѣнѣ́?
 • И рече́ къ ни́мъ рапса́къ: еда́ къ господи́ну тво­ему́ и къ тебѣ́ посла́ мя господи́нъ мо́й глаго́лати словеса́ сiя́? не къ муже́мъ ли сѣдя́щымъ на стѣнѣ́, е́же я́сти и́мъ гно́й сво́й и пи́ти и́мъ се́чь свою́ съ ва́ми вку́пѣ?
 • И ста́ рапса́къ, и возопи́ гла́сомъ вели́кимъ Иуде́йски, и глаго́ла, и рече́: слы́шите словеса́ вели́каго царя́ Ассирі́йска:
 • си́це глаго́летъ ца́рь: да не воз­но́ситъ ва́съ ца́рь езекі́а словесы́, поне́же не воз­мо́жетъ ва́съ изъя́ти изъ руки́ мо­ея́:
 • и да не обнаде́живаетъ ва́съ езекі́а Го́сподемъ, глаго́ля: изъима́я и́зметъ вы́ Госпо́дь, и не и́мать преда́тися гра́дъ се́й въ руцѣ́ царя́ Ассирі́йска:
 • не послу́шайте езекі́и, я́ко си́це глаго́летъ ца́рь Ассирі́йскiй: сотвори́те со мно́ю благослове́нiе и изыди́те ко мнѣ́, и да пiе́тъ му́жъ от­ виногра́да сво­его́, и му́жъ вку́ситъ от­ смо́квей сво­и́хъ, и да пiе́тъ во́ду от­ ро́ва сво­его́,
 • до́ндеже прiиду́ и по­иму́ вы́ въ зе́млю [такову́] я́коже земля́ ва́ша, земля́ пшени́цы и вина́, и хлѣ́бовъ и виногра́довъ, земля́ ма́сличинъ еле́а и ме́да, и жи́ви бу́дете и не у́мрете: и не послу́шайте езекі́и, я́ко прельща́етъ вы́, глаго́ля: Госпо́дь ны́ изба́витъ:
 • еда́ избавля́юще изба́виша бо́зи язы́ковъ кі́йждо и́хъ свою́ страну́ изъ руки́ царя́ Ассирі́йска?
 • гдѣ́ е́сть бо́гъ Ема́ѳа и Арфа́да? гдѣ́ е́сть бо́гъ Сепфаруи́ма, Ана́ и Ава́? еда́ изба́виша самарі́ю изъ руку́ мое́ю?
 • кто́ во всѣ́хъ бозѣ́хъ земны́хъ, и́же изба́виша зе́мли и от­ руки́ мо­ея́? и ка́ко и́зметъ Госпо́дь Иерусали́ма изъ руки́ мо­ея́?
 • И умолко́ша лю́дiе и не от­вѣща́ша ему́ сло́ва, я́ко заповѣ́да и́мъ ца́рь глаго́ля: не от­вѣща́йте ему́.
 • И вни́де Елiаки́мъ сы́нъ хелкі́инъ стро­и́тель, и сомна́съ книго́чiй, и Иоа́съ сы́нъ Сафа́товъ воспомина́тель ко езекі́и, раздра́в­ше ри́зы своя́, и воз­вѣсти́ша ему́ словеса́ рапса́кова.
 • В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского.
 • Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Ави, дочь Захарии.
 • И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его;
 • он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан.
 • На Господа Бога Израилева уповал он; и такого, как он, не бывало между всеми царями Иудейскими и после него и прежде него.
 • И прилепился он к Господу и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Моисею.
 • И был Господь с ним: везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского, и не стал служить ему.
 • Он поразил Филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города.
 • В четвертый год царя Езекии, то есть в седьмой год Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманассар, царь Ассирийский, на Самарию, и осадил ее,
 • и взял ее через три года; в шестой год Езекии, то есть в девятый год Осии, царя Израильского, взята Самария.
 • И переселил царь Ассирийский Израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидийских,
 • за то, что они не слушали гласа Господа Бога своего и преступили завет Его, всё, что заповедал Моисей раб Господень, они и не слушали и не исполняли.
 • В четырнадцатый год царя Езекии, пошел Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их.
 • И послал Езекия, царь Иудейский, к царю Ассирийскому в Лахис сказать: виновен я; отойди от меня; что наложишь на меня, я внесу. И наложил царь Ассирийский на Езекию, царя Иудейского, триста талантов серебра и тридцать талантов золота.
 • И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского.
 • В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня и с дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому.
 • И послал царь Ассирийский Тартана и Рабсариса и Рабсака из Лахиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму; и пошли, и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля белильничьего.
 • И звали они царя. И вышел к ним Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель.
 • И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так говорит царь великий, царь Ассирийский: что это за упование, на которое ты уповаешь?
 • Ты говорил только пустые слова: для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня?
 • Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь Египетский, для всех уповающих на него.
 • А если вы скажете мне: «на Господа Бога нашего мы уповаем», то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия, и сказал Иуде и Иерусалиму: «пред сим только жертвенником поклоняйтесь в Иерусалиме»?
 • Итак вступи в союз с господином моим царем Ассирийским: я дам тебе две тысячи коней, можешь ли достать себе всадников на них?
 • Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесниц и коней?
 • Притом же разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне: «пойди на землю сию и разори ее».
 • И сказал Елиаким, сын Хелкиин, и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене.
 • И сказал им Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сии слова? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами.
 • И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски, и говорил, и сказал: слушайте слово царя великого, царя Ассирийского!
 • Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей;
 • и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: «спасет нас Господь и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского».
 • Не слушайте Езекии. Ибо так говорит царь Ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя,
 • пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить, и не умрете. Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря: «Господь спасет нас».
 • Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от руки царя Ассирийского?
 • Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей?
 • Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?
 • И молчал народ и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: «не отвечайте ему».
 • И пришел Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна писец и Иоах, сын Асафов, дееписатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсаковы.
 • И҆ бы́сть въ лѣ́то тре́тїе ѡ҆сі́и сы́на и҆лы̀ царѧ̀ і҆и҃лева, воцари́сѧ є҆зекі́а сы́нъ а҆ха́за царѧ̀ і҆ꙋ́дина:
 • сы́нъ два́десѧти пѧтѝ лѣ́тъ бѣ̀ є҆гда̀ нача̀ ца́рствовати, и҆ два́десѧть де́вѧть лѣ́ть ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. И҆́мѧ же ма́тере є҆гѡ̀ а҆вꙋ́ѳа дщѝ заха́рїина.
 • И҆ сотворѝ пра́вое пред̾ ѻ҆чи́ма гдⷭ҇нима, по всѣ̑мъ є҆ли̑ка сотворѝ ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀ даві́дъ:
 • то́й разрꙋшѝ высѡ́каѧ, и҆ сокрꙋшѝ всѧ̑ ка̑пища, и҆ и҆скоренѝ дꙋбра̑вы и҆ ѕмїю̀ мѣ́дѧнꙋю, ю҆́же сотворѝ мѡѷсе́й, ꙗ҆́кѡ и҆ до дні́й тѣ́хъ сы́нове і҆и҃лєвы бѣ́хꙋ кадѧ́ще є҆́й: и҆ назва̀ и҆́мѧ є҆́й нееста́нъ {мѣ́дникъ}.
 • На гдⷭ҇а бг҃а і҆и҃лева ᲂу҆пова̀, и҆ но не́мъ не бы́сть подо́бенъ є҆мꙋ̀ въ царе́хъ і҆ꙋ́диныхъ и҆ въ бы́вшихъ пре́жде є҆го̀:
 • и҆ прилѣпи́сѧ гдⷭ҇еви, не ѿстꙋпѝ ѿ негѡ̀, и҆ сохранѝ за́пѡвѣди є҆гѡ̀, є҆ли̑ки заповѣ́да мѡѷсе́й:
 • и҆ бѣ̀ гдⷭ҇ь съ ни́мъ, и҆ во всѣ́хъ, ꙗ҆̀же творѧ́ше, смы́слѧше. И҆ сопроти́висѧ царю̀ а҆ссѷрі́йскомꙋ и҆ не порабо́та є҆мꙋ̀:
 • то́й побѣдѝ и҆ноплеме́нники да́же до га́зы и҆ до предѣ́лъ є҆ѧ̀, ѿ столпа̀ стрегꙋ́щихъ и҆ да́же и҆ гра́да тве́рда.
 • И҆ бы́сть въ лѣ́то четве́ртое царѧ̀ є҆зекі́и, сїе́ же лѣ́то седмо́е ѡ҆сі́и, сы́нꙋ и҆лы̀, царю̀ і҆и҃левꙋ, взы́де саламанасса́ръ ца́рь а҆ссѷрі́йскъ на самарі́ю и҆ ѡ҆бсѣ́де ю҆̀,
 • и҆ взѧ̀ ю҆̀ при концы̀ трїе́хъ лѣ́тъ, въ шесто́е лѣ́то є҆зекі́ево, сїѐ лѣ́то девѧ́тое ѡ҆сі́и царѧ̀ і҆и҃лева, и҆ плѣне́на бы́сть самарі́а.
 • И҆ преведѐ ца́рь а҆ссѷрі́йскїй самарѧ́ны во а҆ссѷрі́ю, и҆ посадѝ ѧ҆̀ на а҆ла́и и҆ на а҆вѡ́рѣ, рѣка́хъ гѡза́нскихъ, и҆ въ предѣ́лѣхъ ми́дскихъ:
 • поне́же не послꙋ́шаша гла́са гдⷭ҇а бг҃а своегѡ̀ и҆ престꙋпи́ша завѣ́тъ є҆гѡ̀, всѧ̑ є҆ли̑ка заповѣ́да мѡѷсе́й ра́бъ гдⷭ҇ень, и҆ не послꙋ́шаша, и҆ не сотвори́ша.
 • И҆ въ четвертоена́десѧть лѣ́то царѧ̀ є҆зекі́и, взы́де сеннахирі́мъ ца́рь а҆ссѷрі́йскїй на гра́ды і҆ꙋ́дины твє́рдыѧ и҆ взѧ́тъ ѧ҆̀.
 • И҆ посла̀ є҆зекі́а ца́рь і҆ꙋ́динъ послы̀ къ царю̀ а҆ссѷрі́йскꙋ въ лахі́съ, глаго́лѧ: согрѣши́хъ, возврати́сѧ ѿ менє̀: є҆́же а҆́ще возложи́ши на мѧ̀, то̀ понесꙋ̀. И҆ возложѝ ца́рь а҆ссѷрі́йскїй на є҆зекі́ю царѧ̀ і҆ꙋ́дина три́ста тала́нтъ сребра̀ и҆ три́десѧть тала́нтѡвъ зла́та.
 • И҆ дадѐ є҆зекі́а всѐ сребро̀ ѡ҆брѣ́тшеесѧ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни и҆ въ сокро́вищихъ до́мꙋ царе́ва.
 • Во вре́мѧ ѻ҆́но ссѣчѐ є҆зекі́а ца́рь і҆ꙋ́динъ двє́ри хра́ма гдⷭ҇нѧ и҆ ᲂу҆твержє́нїѧ, ꙗ҆̀же позлатѝ є҆зекі́а ца́рь і҆ꙋ́динъ, и҆ дадѐ и҆̀хъ царю̀ а҆ссѷрі́йскꙋ.
 • И҆ посла̀ ца́рь а҆ссѷрі́йскъ ѳарѳа́на и҆ равоса́на и҆ раѱа́ка ѿ лахі́са на і҆ерⷭ҇ли́мъ къ царю̀ є҆зекі́и съ си́лою тѧ́жкою ѕѣлѡ̀. И҆ взыдо́ша, и҆ прїидо́ша ко і҆ерⷭ҇ли́мꙋ, и҆ ста́ша ᲂу҆ водоте́чи кꙋпѣ́ли вы́шнїѧ, ꙗ҆́же є҆́сть на пꙋтѝ села̀ бѣли́льнагѡ,
 • и҆ возопи́ша ко є҆зекі́и. И҆ и҆зы́де къ ни̑мъ є҆лїакі́мъ сы́нъ хелкі́евъ строи́тель, и҆ сѡмна́съ книго́чїй, и҆ і҆ѡа́съ сы́нъ сафа́товъ воспомина́тель.
 • И҆ речѐ къ ни̑мъ раѱа́къ: рцы́те нн҃ѣ ко є҆зекі́и: си́це глаго́летъ ца́рь вели́кїй, ца́рь а҆ссѷрі́йскїй: что̀ ᲂу҆пова́нїе сїѐ, на не́же ᲂу҆пова́еши;
 • ре́клъ є҆сѝ: то́кмѡ словеса̀ ᲂу҆сте́нъ, совѣ́тъ и҆ си́ла на бра́нь: нн҃ѣ ᲂу҆̀бо на кого̀ надѣ́ждꙋ ѿве́рглъ є҆сѝ менѐ;
 • нн҃ѣ сѐ, надѣ́ешисѧ ты̀ на же́злъ тро́стѧный сло́мленый се́й, на є҆гѵ́петъ ли; на́ньже а҆́ще ѡ҆пре́тсѧ мꙋ́жъ, вни́детъ въ рꙋ́кꙋ є҆гѡ̀ и҆ пронзе́тъ ю҆̀: та́кѡ фараѡ́нъ ца́рь є҆гѵ́петскїй всѣ̑мъ надѣ́ющымсѧ на́нь:
 • и҆ а҆́ще мнѣ̀ рече́те: на гдⷭ҇а бг҃а надѣ́емсѧ: не то́й ли се́й, є҆гѡ́же и҆ ѿста́ви є҆зекі́а высѡ́каѧ є҆гѡ̀ и҆ же́ртвенники є҆гѡ̀, и҆ речѐ і҆ꙋ́дѣ и҆ і҆ерⷭ҇ли́мꙋ: покло́нитесѧ пред̾ же́ртвенникомъ си́мъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ;
 • и҆ нн҃ѣ соедини́тесѧ съ господи́номъ мои́мъ царе́мъ а҆ссѷрі́йскимъ, и҆ да́мъ тебѣ̀ двѣ̀ ты́сѧщы ко́ней, а҆́ще мо́жеши и҆мѣ́ти вса́дники на нѧ̀:
 • и҆ ка́кѡ ѿврати́ши лицѐ топа́рха є҆ди́нагѡ ѿ рабѡ́въ господи́на моегѡ̀ малѣ́йшихъ, и҆ ᲂу҆пова́лъ є҆сѝ са́мъ на є҆гѵ́петъ, на колєсни́цы и҆ ко́ни;
 • и҆ нн҃ѣ ᲂу҆̀бо є҆да̀ без̾ гдⷭ҇а взыдо́хомъ на мѣ́сто сїѐ, є҆́же потреби́ти и҆ рече́ бо гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: взы́ди на зе́млю сїю̀ и҆ потребѝ ю҆̀.
 • И҆ речѐ є҆лїакі́мъ сы́нъ хелкі́инъ и҆ сѡмна́съ и҆ і҆ѡа́съ ко раѱа́кꙋ: глаго́ли нн҃ѣ ко ѻ҆трокѡ́мъ твои̑мъ сѵ́рски, ꙗ҆́кѡ слы́шимъ мы̀, а҆ не глаго́ли къ на́мъ і҆ꙋде́йски, и҆ почто̀ глаго́леши во ᲂу҆́шы люді́й, и҆̀же на стѣнѣ̀;
 • И҆ речѐ къ ни̑мъ раѱа́къ: є҆да̀ къ господи́нꙋ твоемꙋ̀ и҆ къ тебѣ̀ посла́ мѧ господи́нъ мо́й глаго́лати словеса̀ сїѧ̑; не къ мꙋжє́мъ ли сѣдѧ́щымъ на стѣнѣ̀, є҆́же ꙗ҆́сти и҆̀мъ гно́й сво́й и҆ пи́ти и҆̀мъ се́чь свою̀ съ ва́ми вкꙋ́пѣ;
 • И҆ ста̀ раѱа́къ, и҆ возопѝ гла́сомъ вели́кимъ і҆ꙋде́йски, и҆ глаго́ла, и҆ речѐ: слы́шите словеса̀ вели́кагѡ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска:
 • си́це глаго́летъ ца́рь: да не возно́ситъ ва́съ ца́рь є҆зекі́а словесы̀, поне́же не возмо́жетъ ва́съ и҆з̾ѧ́ти и҆з̾ рꙋкѝ моеѧ̀:
 • и҆ да не ѡ҆бнаде́живаетъ ва́съ є҆зекі́а гдⷭ҇емъ, глаго́лѧ: и҆з̾има́ѧ и҆́зметъ вы̀ гдⷭ҇ь, и҆ не и҆́мать преда́тисѧ гра́дъ се́й въ рꙋцѣ̀ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска:
 • не послꙋ́шайте є҆зекі́и, ꙗ҆́кѡ си́це глаго́летъ ца́рь а҆ссѷрі́йскїй: сотвори́те со мно́ю благослове́нїе и҆ и҆зыди́те ко мнѣ̀, и҆ да пїе́тъ мꙋ́жъ ѿ вїногра́да своегѡ̀, и҆ мꙋ́жъ вкꙋ́ситъ ѿ смо́квей свои́хъ, и҆ да пїе́тъ во́дꙋ ѿ ро́ва своегѡ̀,
 • до́ндеже прїидꙋ̀ и҆ поимꙋ̀ вы̀ въ зе́млю (таковꙋ̀) ꙗ҆́коже землѧ̀ ва́ша, землѧ̀ пшени́цы и҆ вїна̀, и҆ хлѣ́бѡвъ и҆ вїногра́дѡвъ, землѧ̀ ма́сличинъ є҆ле́а и҆ ме́да, и҆ жи́ви бꙋ́дете и҆ не ᲂу҆́мрете: и҆ не послꙋ́шайте є҆зекі́и, ꙗ҆́кѡ прельща́етъ вы̀, глаго́лѧ: гдⷭ҇ь ны̀ и҆зба́витъ:
 • є҆да̀ и҆збавлѧ́юще и҆зба́виша бо́зи ꙗ҆зы́кѡвъ кі́йждо и҆́хъ свою̀ странꙋ̀ и҆з̾ рꙋкѝ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска;
 • гдѣ̀ є҆́сть бо́гъ є҆ма́ѳа и҆ а҆рфа́да; гдѣ̀ є҆́сть бо́гъ сепфарꙋі́ма, а҆на̀ и҆ а҆ва̀; є҆да̀ и҆зба́виша самарі́ю и҆з̾ рꙋкꙋ̀ моє́ю;
 • кто̀ во всѣ́хъ бозѣ́хъ земны́хъ, и҆́же и҆зба́виша зе́мли и҆ ѿ рꙋкѝ моеѧ̀; и҆ ка́кѡ и҆́зметъ гдⷭ҇ь і҆ерⷭ҇ли́ма и҆з̾ рꙋкѝ моеѧ̀;
 • И҆ ᲂу҆молко́ша лю́дїе и҆ не ѿвѣща́ша є҆мꙋ̀ сло́ва, ꙗ҆́кѡ заповѣ́да и҆̀мъ ца́рь глаго́лѧ: не ѿвѣща́йте є҆мꙋ̀.
 • И҆ вни́де є҆лїакі́мъ сы́нъ хелкі́инъ строи́тель, и҆ сѡмна́съ книго́чїй, и҆ і҆ѡа́съ сы́нъ сафа́товъ воспомина́тель ко є҆зекі́и, раздра́вше ри̑зы своѧ̑, и҆ возвѣсти́ша є҆мꙋ̀ словеса̀ раѱа́кѡва.