Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • И бы́сть въ лѣ́то тре́тiе осі́и сы́на илы́ царя́ Изра́илева, воцари́ся езекі́а сы́нъ Аха́за царя́ Иу́дина:
 • сы́нъ два́десяти пяти́ лѣ́тъ бѣ́ егда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и два́десять де́вять лѣ́ть ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тере его́ Аву́ѳа дщи́ заха́рiина.
 • И сотвори́ пра́вое предъ очи́ма Госпо́днима, по всѣ́мъ ели́ка сотвори́ оте́цъ его́ дави́дъ:
 • то́й разруши́ высо́кая, и сокруши́ вся́ ка́пища, и искорени́ дубра́вы и змiю́ мѣ́дяную, ю́же сотвори́ Моисе́й, я́ко и до дні́й тѣ́хъ сы́нове Изра́илевы бѣ́ху кадя́ще е́й: и назва́ и́мя е́й нееста́нъ.
 • На Го́спода Бо́га Изра́илева упова́, и но не́мъ не бы́сть подо́бенъ ему́ въ царе́хъ Иу́диныхъ и въ бы́в­шихъ пре́жде его́:
 • и при­­лѣпи́ся Го́сподеви, не от­ступи́ от­ него́, и сохрани́ за́повѣди его́, ели́ки заповѣ́да Моисе́й:
 • и бѣ́ Госпо́дь съ ни́мъ, и во всѣ́хъ, я́же творя́ше, смы́сляше. И сопроти́вися царю́ Ассирі́йскому и не порабо́та ему́:
 • то́й побѣди́ иноплеме́н­ники да́же до Га́зы и до предѣ́лъ ея́, от­ столпа́ стрегу́щихъ и да́же и гра́да тве́рда.
 • И бы́сть въ лѣ́то четве́ртое царя́ езекі́и, сiе́ же лѣ́то седмо́е осі́и, сы́ну илы́, царю́ Изра́илеву, взы́де Саламанасса́ръ ца́рь Ассирі́йскъ на самарі́ю и обсѣ́де ю́,
 • и взя́ ю́ при­­ концы́ трiе́хъ лѣ́тъ, въ шесто́е лѣ́то езекі́ево, сiе́ лѣ́то девя́тое осі́и царя́ Изра́илева, и плѣне́на бы́сть самарі́а.
 • И преведе́ ца́рь Ассирі́йскiй самаря́ны во Ассирі́ю, и посади́ я́ на ала́и и на Аво́рѣ, рѣка́хъ гоза́нскихъ, и въ предѣ́лѣхъ ми́дскихъ:
 • поне́же не послу́шаша гла́са Го́спода Бо́га сво­его́ и преступи́ша завѣ́тъ его́, вся́ ели́ка заповѣ́да Моисе́й ра́бъ Госпо́день, и не послу́шаша, и не сотвори́ша.
 • И въ четверто­е­на́­де­сять лѣ́то царя́ езекі́и, взы́де сен­нахири́мъ ца́рь Ассирі́йскiй на гра́ды Иу́дины тве́рдыя и взя́тъ я́.
 • И посла́ езекі́а ца́рь Иу́динъ послы́ къ царю́ Ассирі́йску въ лахи́съ, глаго́ля: согрѣши́хъ, воз­врати́ся от­ мене́: е́же а́ще воз­ложи́ши на мя́, то́ понесу́. И воз­ложи́ ца́рь Ассирі́йскiй на езекі́ю царя́ Иу́дина три́ста тала́нтъ сребра́ и три́десять тала́нтовъ зла́та.
 • И даде́ езекі́а все́ сребро́ обрѣ́тшееся въ дому́ Госпо́дни и въ сокро́вищихъ до́му царе́ва.
 • Во вре́мя о́но ссѣче́ езекі́а ца́рь Иу́динъ две́ри хра́ма Госпо́дня и утверже́нiя, я́же позлати́ езекі́а ца́рь Иу́динъ, и даде́ и́хъ царю́ Ассирі́йску.
 • И посла́ ца́рь Ассирі́йскъ Ѳарѳа́на и равоса́иа и рапса́ка от­ лахи́са на Иерусали́мъ къ царю́ езекі́и съ си́лою тя́жкою зѣло́. И взыдо́ша, и прiидо́ша ко Иерусали́му, и ста́ша у водоте́чи купѣ́ли вы́шнiя, я́же е́сть на пути́ села́ бѣли́лнаго,
 • и возопи́ша ко езекі́и. И изы́де къ ни́мъ Елiаки́мъ сы́нъ хелкі́евъ стро­и́тель, и сомна́съ книго́чiй, и Иоа́съ сы́нъ Сафа́товъ воспомина́тель.
 • И рече́ къ ни́мъ рапса́къ: рцы́те ны́нѣ ко езекі́и: си́це глаго́летъ ца́рь вели́кiй, ца́рь Ассирі́йскiй: что́ упова́нiе сiе́, на не́же упова́еши?
 • ре́клъ еси́: то́кмо словеса́ усте́нъ, совѣ́тъ и си́ла на бра́нь: ны́нѣ у́бо на кого́ надѣ́жду от­ве́рглъ еси́ мене́?
 • ны́нѣ съ, надѣ́ешися ты́ на же́злъ тро́стяный сло́мленый се́й, на Еги́петъ ли? на́ньже а́ще опре́т­ся му́жъ, вни́детъ въ ру́ку его́ и пронзе́тъ ю́: та́ко фарао́нъ ца́рь Еги́петскiй всѣ́мъ надѣ́ющымся на́нь:
 • и а́ще мнѣ́ рече́те: на Го́спода Бо́га надѣ́емся: не то́й ли се́й, его́же и от­ста́ви езекі́а высо́кая его́ и же́ртвен­ники его́, и рече́ Иу́дѣ и Иерусали́му: покло́нитеся предъ же́ртвен­никомъ си́мъ во Иерусали́мѣ?
 • и ны́нѣ со­едини́теся съ господи́номъ мо­и́мъ царе́мъ Ассирі́йскимъ, и да́мъ тебѣ́ двѣ́ ты́сящы ко́ней, а́ще мо́жеши имѣ́ти вса́дники на ня́:
 • и ка́ко от­врати́ши лице́ топа́рха еди́наго от­ рабо́въ господи́на мо­его́ малѣ́йшихъ, и упова́лъ еси́ са́мъ на Еги́петъ, на колесни́цы и ко́ни?
 • и ны́нѣ у́бо еда́ безъ Го́спода взыдо́хомъ на мѣ́сто сiе́, е́же потреби́ти и рече́ бо Госпо́дь ко мнѣ́: взы́ди на зе́млю сiю́ и потреби́ ю́.
 • И рече́ Елiаки́мъ сы́нъ хелкі́инъ и сомна́съ и Иоа́съ ко рапса́ку: глаго́ли ны́нѣ ко отроко́мъ тво­и́мъ Си́рски, я́ко слы́шимъ мы́, а не глаго́ли къ на́мъ Иуде́йски, и почто́ глаго́леши во у́шы люді́й, и́же на стѣнѣ́?
 • И рече́ къ ни́мъ рапса́къ: еда́ къ господи́ну тво­ему́ и къ тебѣ́ посла́ мя господи́нъ мо́й глаго́лати словеса́ сiя́? не къ муже́мъ ли сѣдя́щымъ на стѣнѣ́, е́же я́сти и́мъ гно́й сво́й и пи́ти и́мъ се́чь свою́ съ ва́ми вку́пѣ?
 • И ста́ рапса́къ, и возопи́ гла́сомъ вели́кимъ Иуде́йски, и глаго́ла, и рече́: слы́шите словеса́ вели́каго царя́ Ассирі́йска:
 • си́це глаго́летъ ца́рь: да не воз­но́ситъ ва́съ ца́рь езекі́а словесы́, поне́же не воз­мо́жетъ ва́съ изъя́ти изъ руки́ мо­ея́:
 • и да не обнаде́живаетъ ва́съ езекі́а Го́сподемъ, глаго́ля: изъима́я и́зметъ вы́ Госпо́дь, и не и́мать преда́тися гра́дъ се́й въ руцѣ́ царя́ Ассирі́йска:
 • не послу́шайте езекі́и, я́ко си́це глаго́летъ ца́рь Ассирі́йскiй: сотвори́те со мно́ю благослове́нiе и изыди́те ко мнѣ́, и да пiе́тъ му́жъ от­ виногра́да сво­его́, и му́жъ вку́ситъ от­ смо́квей сво­и́хъ, и да пiе́тъ во́ду от­ ро́ва сво­его́,
 • до́ндеже прiиду́ и по­иму́ вы́ въ зе́млю [такову́] я́коже земля́ ва́ша, земля́ пшени́цы и вина́, и хлѣ́бовъ и виногра́довъ, земля́ ма́сличинъ еле́а и ме́да, и жи́ви бу́дете и не у́мрете: и не послу́шайте езекі́и, я́ко прельща́етъ вы́, глаго́ля: Госпо́дь ны́ изба́витъ:
 • еда́ избавля́юще изба́виша бо́зи язы́ковъ кі́йждо и́хъ свою́ страну́ изъ руки́ царя́ Ассирі́йска?
 • гдѣ́ е́сть бо́гъ Ема́ѳа и Арфа́да? гдѣ́ е́сть бо́гъ Сепфаруи́ма, Ана́ и Ава́? еда́ изба́виша самарі́ю изъ руку́ мое́ю?
 • кто́ во всѣ́хъ бозѣ́хъ земны́хъ, и́же изба́виша зе́мли и от­ руки́ мо­ея́? и ка́ко и́зметъ Госпо́дь Иерусали́ма изъ руки́ мо­ея́?
 • И умолко́ша лю́дiе и не от­вѣща́ша ему́ сло́ва, я́ко заповѣ́да и́мъ ца́рь глаго́ля: не от­вѣща́йте ему́.
 • И вни́де Елiаки́мъ сы́нъ хелкі́инъ стро­и́тель, и сомна́съ книго́чiй, и Иоа́съ сы́нъ Сафа́товъ воспомина́тель ко езекі́и, раздра́в­ше ри́зы своя́, и воз­вѣсти́ша ему́ словеса́ рапса́кова.
 • В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского.
 • Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Ави, дочь Захарии.
 • И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его;
 • он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан.
 • На Господа Бога Израилева уповал он; и такого, как он, не бывало между всеми царями Иудейскими и после него и прежде него.
 • И прилепился он к Господу и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Моисею.
 • И был Господь с ним: везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского, и не стал служить ему.
 • Он поразил Филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города.
 • В четвертый год царя Езекии, то есть в седьмой год Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманассар, царь Ассирийский, на Самарию, и осадил ее,
 • и взял ее через три года; в шестой год Езекии, то есть в девятый год Осии, царя Израильского, взята Самария.
 • И переселил царь Ассирийский Израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидийских,
 • за то, что они не слушали гласа Господа Бога своего и преступили завет Его, всё, что заповедал Моисей раб Господень, они и не слушали и не исполняли.
 • В четырнадцатый год царя Езекии, пошел Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их.
 • И послал Езекия, царь Иудейский, к царю Ассирийскому в Лахис сказать: виновен я; отойди от меня; что наложишь на меня, я внесу. И наложил царь Ассирийский на Езекию, царя Иудейского, триста талантов серебра и тридцать талантов золота.
 • И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского.
 • В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня и с дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому.
 • И послал царь Ассирийский Тартана и Рабсариса и Рабсака из Лахиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму; и пошли, и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля белильничьего.
 • И звали они царя. И вышел к ним Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель.
 • И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так говорит царь великий, царь Ассирийский: что это за упование, на которое ты уповаешь?
 • Ты говорил только пустые слова: для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня?
 • Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь Египетский, для всех уповающих на него.
 • А если вы скажете мне: «на Господа Бога нашего мы уповаем», то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия, и сказал Иуде и Иерусалиму: «пред сим только жертвенником поклоняйтесь в Иерусалиме»?
 • Итак вступи в союз с господином моим царем Ассирийским: я дам тебе две тысячи коней, можешь ли достать себе всадников на них?
 • Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесниц и коней?
 • Притом же разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне: «пойди на землю сию и разори ее».
 • И сказал Елиаким, сын Хелкиин, и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене.
 • И сказал им Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сии слова? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами.
 • И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски, и говорил, и сказал: слушайте слово царя великого, царя Ассирийского!
 • Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей;
 • и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: «спасет нас Господь и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского».
 • Не слушайте Езекии. Ибо так говорит царь Ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя,
 • пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить, и не умрете. Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря: «Господь спасет нас».
 • Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от руки царя Ассирийского?
 • Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей?
 • Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?
 • И молчал народ и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: «не отвечайте ему».
 • И пришел Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна писец и Иоах, сын Асафов, дееписатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсаковы.
 • 以 色 列 王 以 拉 的 儿 子 何 细 亚 第 三 年 , 犹 大 王 亚 哈 斯 的 儿 子 希 西 家 登 基 。
 • 他 登 基 的 时 候 年 二 十 五 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 二 十 九 年 。 他 母 亲 名 叫 亚 比 , 是 撒 迦 利 雅 的 女 儿 。
 • 希 西 家 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 , 效 法 他 祖 大 卫 一 切 所 行 的 。
 • 他 废 去 邱 坛 , 毁 坏 柱 像 , 砍 下 木 偶 , 打 碎 摩 西 所 造 的 铜 蛇 , 因 为 到 那 时 以 色 列 人 仍 向 铜 蛇 烧 香 。 希 西 家 叫 铜 蛇 为 铜 块 ( 或 作 人 称 铜 蛇 为 铜 像 ) 。
 • 希 西 家 倚 靠 耶 和 华 以 色 列 的 神 , 在 他 前 后 的 犹 大 列 王 中 没 有 一 个 及 他 的 。
 • 因 为 他 专 靠 耶 和 华 , 总 不 离 开 , 谨 守 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 诫 命 。
 • 耶 和 华 与 他 同 在 , 他 无 论 往 何 处 去 尽 都 亨 通 。 他 背 叛 , 不 肯 事 奉 亚 述 王 。
 • 希 西 家 攻 击 非 利 士 人 , 直 到 迦 萨 , 并 迦 萨 的 四 境 , 从 了 望 楼 到 坚 固 城 。
 • 希 西 家 王 第 四 年 , 就 是 以 色 列 王 以 拉 的 儿 子 何 细 亚 第 七 年 , 亚 述 王 撒 缦 以 色 上 来 围 困 撒 马 利 亚 。
 • 过 了 三 年 就 攻 取 了 城 。 希 西 家 第 六 年 , 以 色 列 王 何 细 亚 第 九 年 , 撒 马 利 亚 被 攻 取 了 。
 • 亚 述 王 将 以 色 列 人 掳 到 亚 述 , 把 他 们 安 置 在 哈 腊 与 歌 散 的 哈 博 河 边 , 并 米 底 亚 人 的 城 邑 。
 • 都 因 他 们 不 听 从 耶 和 华 他 们 神 的 话 , 违 背 他 的 约 , 就 是 耶 和 华 仆 人 摩 西 吩 咐 他 们 所 当 守 的 。
 • 希 西 家 王 十 四 年 , 亚 述 王 西 拿 基 立 上 来 攻 击 犹 大 的 一 切 坚 固 城 , 将 城 攻 取 。
 • 犹 大 王 希 西 家 差 人 往 拉 吉 去 见 亚 述 王 , 说 , 我 有 罪 了 , 求 你 离 开 我 。 凡 你 罚 我 的 , 我 必 承 当 。 于 是 亚 述 王 罚 犹 大 王 希 西 家 银 子 三 百 他 连 得 , 金 子 三 十 他 连 得 。
 • 希 西 家 就 把 耶 和 华 殿 里 和 王 宫 府 库 里 所 有 的 银 子 都 给 了 他 。
 • 那 时 , 犹 大 王 希 西 家 将 耶 和 华 殿 门 上 的 金 子 , 和 他 自 己 包 在 柱 上 的 金 子 , 都 刮 下 来 , 给 了 亚 述 王 。
 • 亚 述 王 从 拉 吉 差 遣 他 珥 探 , 拉 伯 撒 利 , 和 拉 伯 沙 基 率 领 大 军 往 耶 路 撒 冷 , 到 希 西 家 王 那 里 去 。 他 们 上 到 耶 路 撒 冷 , 就 站 在 上 池 的 水 沟 旁 , 在 漂 布 地 的 大 路 上 。
 • 他 们 呼 叫 王 的 时 候 , 就 有 希 勒 家 的 儿 子 家 宰 以 利 亚 敬 , 并 书 记 舍 伯 那 和 亚 萨 的 儿 子 史 官 约 亚 , 出 来 见 他 们 。
 • 拉 伯 沙 基 说 , 你 们 去 告 诉 希 西 家 说 , 亚 述 大 王 如 此 说 , 你 所 倚 靠 的 有 什 么 可 仗 赖 的 呢 。
 • 你 说 有 打 仗 的 计 谋 和 能 力 , 我 看 不 过 是 虚 话 。 你 到 底 倚 靠 谁 才 背 叛 我 呢 。
 • 看 哪 , 你 所 倚 靠 的 埃 及 是 那 压 伤 的 苇 杖 人 若 靠 这 杖 , 就 必 刺 透 他 的 手 。 埃 及 王 法 老 向 一 切 倚 靠 他 的 人 也 是 这 样 。
 • 你 们 若 对 我 说 , 我 们 倚 靠 耶 和 华 我 们 的 神 , 希 西 家 岂 不 是 将 神 的 邱 坛 和 祭 坛 废 去 , 且 对 犹 大 和 耶 路 撒 冷 的 人 说 , 你 们 当 在 耶 路 撒 冷 这 坛 前 敬 拜 麽 。
 • 现 在 你 把 当 头 给 我 主 亚 述 王 , 我 给 你 二 千 匹 马 , 看 你 这 一 面 骑 马 的 人 够 不 够 。
 • 若 不 然 , 怎 能 打 败 我 主 臣 仆 中 最 小 的 军 长 呢 。 你 竟 倚 靠 埃 及 的 战 车 马 兵 麽 。
 • 现 在 我 上 来 攻 击 毁 灭 这 地 , 岂 没 有 耶 和 华 的 意 思 麽 。 耶 和 华 吩 咐 我 说 , 你 上 去 攻 击 毁 灭 这 地 吧 。
 • 希 勒 家 的 儿 子 以 利 亚 敬 和 舍 伯 那 , 并 约 亚 , 对 拉 伯 沙 基 说 , 求 你 用 亚 兰 言 语 和 仆 人 说 话 , 因 为 我 们 懂 得 。 不 要 用 犹 大 言 语 和 我 们 说 话 , 达 到 城 上 百 姓 的 耳 中 。
 • 拉 伯 沙 基 说 , 我 主 差 遣 我 来 , 岂 是 单 对 你 和 你 的 主 说 这 些 话 麽 。 不 也 是 对 这 些 坐 在 城 上 , 要 与 你 们 一 同 吃 自 己 粪 , 喝 自 己 尿 的 人 说 麽 。
 • 于 是 拉 伯 沙 基 站 着 , 用 犹 大 言 语 大 声 喊 着 说 , 你 们 当 听 亚 述 大 王 的 话 。
 • 王 如 此 说 , 你 们 不 要 被 希 西 家 欺 哄 了 。 因 他 不 能 救 你 们 脱 离 我 的 手 。
 • 也 不 要 听 希 西 家 使 你 们 倚 靠 耶 和 华 , 说 耶 和 华 必 要 拯 救 我 们 , 这 城 必 不 交 在 亚 述 王 的 手 中 。
 • 不 要 听 希 西 家 的 话 。 因 亚 述 王 如 此 说 , 你 们 要 与 我 和 好 , 出 来 投 降 我 , 各 人 就 可 以 吃 自 己 葡 萄 树 和 无 花 果 树 的 果 子 , 喝 自 己 井 里 的 水 。
 • 等 我 来 领 你 们 到 一 个 地 方 与 你 们 本 地 一 样 , 就 是 有 五 谷 和 新 酒 之 地 , 有 粮 食 和 葡 萄 园 之 地 , 有 橄 榄 树 和 蜂 蜜 之 地 , 好 使 你 们 存 活 , 不 至 于 死 。 希 西 家 劝 导 你 们 , 说 耶 和 华 必 拯 救 我 们 ; 你 们 不 要 听 他 的 话 。
 • 列 国 的 神 有 哪 一 个 救 他 本 国 脱 离 亚 述 王 的 手 呢 。
 • 哈 马 , 亚 珥 拔 的 神 在 哪 里 呢 。 西 法 瓦 音 , 希 拿 , 以 瓦 的 神 在 哪 里 呢 。 他 们 曾 救 撒 马 利 亚 脱 离 我 的 手 麽 。
 • 这 些 国 的 神 有 谁 曾 救 自 己 的 国 脱 离 我 的 手 呢 。 难 道 耶 和 华 能 救 耶 路 撒 冷 脱 离 我 的 手 麽 。
 • 百 姓 静 默 不 言 , 并 不 回 答 一 句 , 因 为 王 曾 吩 咐 说 , 不 要 回 答 他 。
 • 当 下 , 希 勒 家 的 儿 子 家 宰 以 利 亚 敬 和 书 记 舍 伯 那 , 并 亚 萨 的 儿 子 史 官 约 亚 , 都 撕 裂 衣 服 , 来 到 希 西 家 那 里 , 将 拉 伯 沙 基 的 话 告 诉 了 他 。