Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Во дне́хъ о́нѣхъ разболѣ́ся езекі́а [ца́рь] да сме́рти. И вни́де къ нему́ Иса́iа проро́къ сы́нъ Амо́совъ и рече́ къ нему́: та́ко глаго́летъ Госпо́дь: заповѣ́ждь до́му тво­ему́, у́мреши бо ты́ и не бу́деши жи́въ.
 • И обрати́ езекі́а лице́ свое́ ко стѣнѣ́ и помоли́ся ко Го́споду, глаго́ля:
 • Го́споди помяни́ ны́нѣ, я́ко и́стиною ходи́хъ предъ тобо́ю и се́рдцемъ соверше́н­нымъ, и уго́дная предъ очи́ма тво­и́ма сотвори́хъ. И пла́кася езекі́а пла́чемъ вели́кимъ.
 • И бя́ше Иса́iа еще́ посредѣ́ двора́, и бы́сть сло́во Госпо́дне къ нему́, глаго́ля:
 • воз­врати́ся и рцы́ езекі́и вожду́ люді́й мо­и́хъ: та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ дави́да отца́ тво­его́: услы́шахъ моли́тву твою́ и ви́дѣхъ сле́зы твоя́: се́, а́зъ изцѣлю́ тя́, и въ де́нь тре́тiй взы́деши въ до́мъ Госпо́день:
 • и при­­ложу́ къ лѣ́томъ тво­и́мъ лѣ́тъ пять­на́­де­сять, и от­ руки́ царя́ Ассирі́йска изба́влю тя́ и гра́дъ се́й, и защищу́ гра́дъ се́й мене́ ра́ди и дави́да ра́ди раба́ мо­его́.
 • И рече́ Иса́iа: да во́змутъ перевя́сло смо́квей и да положа́тъ на вре́дъ, и изцѣлѣ́етъ.
 • И рече́ езекі́а ко Иса́iи: ко́е зна́менiе, я́ко изцѣли́тъ мя́ Госпо́дь и взы́ду въ до́мъ Госпо́день въ де́нь тре́тiй?
 • И рече́ Иса́iа: сiе́ зна́менiе от­ Го́спода, я́ко сотвори́тъ Госпо́дь сло́во, е́же глаго́ла: [хо́щеши ли да] по́йдетъ стѣ́нь де́сять степе́нiй, или́ воз­врати́т­ся де́сять степе́нiй?
 • И рече́ езекі́а: удо́бно стѣ́ни уклони́тися де́сять степе́нiй: ни, но да воз­врати́т­ся стѣ́нь на де́сять степе́нiй вспя́ть.
 • И возопи́ Иса́iа проро́къ ко Го́споду, и воз­врати́ся стѣ́нь по числу́ наза́дъ де́сять степе́нiй.
 • Во вре́мя о́но посла́ марода́хъ Валада́нъ, сы́нъ Валада́новъ, ца́рь Вавило́нскiй, кни́ги и да́ры ко езекі́и: слы́ша бо, я́ко разболѣ́ся [ца́рь] езекі́а.
 • И пора́довася езекі́а о ни́хъ, и показа́ и́мъ ве́сь до́мъ сво́й сокро́вищный, сребро́ и зла́то, и арома́ты и еле́й до́брый, и до́мъ сосу́довъ и ели́ка обрѣто́шася въ сокро́вищихъ его́: и не бѣ́ мѣ́ста, его́же не показа́ и́мъ езекі́а въ дому́ сво­е́мъ и во все́й о́бласти сво­е́й.
 • И вни́де Иса́iа проро́къ ко езекі́и царю́ и рече́ къ нему́: что́ глаго́лаша му́жiе сі́и, и от­ку́ду прiидо́ша къ тебѣ́? и рече́ езекі́а: от­ земли́ да́льнiя прiидо́ша ко мнѣ́, от­ Вавило́на.
 • И рече́: что́ ви́дѣша въ дому́ тво­е́мъ? и рече́ езекі́а: вся́, ели́ка въ дому́ мо­е́мъ, ви́дѣша: нѣ́сть въ дому́ мо­е́мъ, его́же и́мъ не показа́хъ, но и я́же въ сокро́вищихъ мо­и́хъ [ви́дѣша].
 • И рече́ Иса́iа ко езекі́и: слы́ши сло́во Госпо́дне:
 • се́, дні́е гряду́тъ, рече́ Госпо́дь, взята́ бу́дутъ вся́, я́же въ дому́ тво­е́мъ, и вся́, я́же собра́ша отцы́ тво­и́ до дне́ сего́, вни́дутъ въ Вавило́нъ: и не оста́нет­ся сло́во, е́же рече́ Госпо́дь.
 • И сы́нове тво­и́, и́же изы́дутъ изъ тебе́, и́хже роди́ши, во́змут­ся и бу́дутъ скопцы́ въ дому́ царя́ Вавило́нскаго.
 • И рече́ езекі́а ко Иса́iи: бла́го сло́во Госпо́дне е́же глаго́ла: да бу́дутъ ми́ръ во дни́ моя́.
 • И про́чая слове́съ езекі́евыхъ, и вся́ си́ла его́, и ели́ка сотвори́, исто́чникъ и водоте́чь, и введе́ во́ду во гра́дъ, не се́ ли, сiя́ напи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ?
 • И у́спе езекі́а со отцы́ сво­и́ми, и погребе́нъ бы́сть во гра́дѣ дави́довѣ. И воцари́ся Манассі́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • 那 时 , 希 西 家 病 得 要 死 。 亚 摩 斯 的 儿 子 先 知 以 赛 亚 去 见 他 , 对 他 说 , 耶 和 华 如 此 说 , 你 当 留 遗 命 与 你 的 家 , 因 为 你 必 死 , 不 能 活 了 。
 • 希 西 家 就 转 脸 朝 墙 , 祷 告 耶 和 华 说 ,
 • 耶 和 华 阿 , 求 你 记 念 我 在 你 面 前 怎 样 存 完 全 的 心 , 按 诚 实 行 事 , 又 作 你 眼 中 所 看 为 善 的 。 希 西 家 就 痛 哭 了 。
 • 以 赛 亚 出 来 , 还 没 有 到 中 院 ( 院 或 作 城 ) , 耶 和 华 的 话 就 临 到 他 , 说 ,
 • 你 回 去 告 诉 我 民 的 君 希 西 家 说 , 耶 和 华 你 祖 大 卫 的 神 如 此 说 , 我 听 见 了 你 的 祷 告 , 看 见 了 你 的 眼 泪 , 我 必 医 治 你 。 到 第 三 日 , 你 必 上 到 耶 和 华 的 殿 。
 • 我 必 加 增 你 十 五 年 的 寿 数 , 并 且 我 要 救 你 和 这 城 脱 离 亚 述 王 的 手 。 我 为 自 己 和 我 仆 人 大 卫 的 缘 故 , 必 保 护 这 城 。
 • 以 赛 亚 说 , 当 取 一 块 无 花 果 饼 来 。 人 就 取 了 来 , 贴 在 疮 上 , 王 便 痊 愈 了 。
 • 希 西 家 问 以 赛 亚 说 , 耶 和 华 必 医 治 我 , 到 第 三 日 , 我 能 上 耶 和 华 的 殿 , 有 什 么 兆 头 呢 。
 • 以 赛 亚 说 , 耶 和 华 必 成 就 他 所 说 的 。 这 是 他 给 你 的 兆 头 , 你 要 日 影 向 前 进 十 度 呢 。 是 要 往 后 退 十 度 呢 。
 • 希 西 家 回 答 说 , 日 影 向 前 进 十 度 容 易 , 我 要 日 影 往 后 退 十 度 。
 • 先 知 以 赛 亚 求 告 耶 和 华 , 耶 和 华 就 使 亚 哈 斯 的 日 晷 向 前 进 的 日 影 , 往 后 退 了 十 度 。
 • 那 时 , 巴 比 伦 王 巴 拉 但 的 儿 子 比 罗 达 巴 拉 但 听 见 希 西 家 病 而 痊 愈 , 就 送 书 信 和 礼 物 给 他 。
 • 希 西 家 听 从 使 者 的 话 , 就 把 他 宝 库 的 金 子 , 银 子 , 香 料 , 贵 重 的 膏 油 , 和 他 武 库 的 一 切 军 器 , 并 他 所 有 的 财 宝 , 都 给 他 们 看 。 他 家 中 和 他 全 国 之 内 , 希 西 家 没 有 一 样 不 给 他 们 看 的 。
 • 于 是 先 知 以 赛 亚 来 见 希 西 家 王 , 问 他 说 , 这 些 人 说 什 么 。 他 们 从 哪 里 来 见 你 。 希 西 家 说 , 他 们 从 远 方 的 巴 比 伦 来 。
 • 以 赛 亚 说 , 他 们 在 你 家 里 看 见 了 什 么 。 希 西 家 说 , 凡 我 家 中 所 有 的 , 他 们 都 看 见 了 。 我 财 宝 中 没 有 一 样 不 给 他 们 看 的 。
 • 以 赛 亚 对 希 西 家 说 , 你 要 听 耶 和 华 的 话 ,
 • 日 子 必 到 , 凡 你 家 里 所 有 的 , 并 你 列 祖 积 蓄 到 如 今 的 , 都 要 被 掳 到 巴 比 伦 去 , 不 留 下 一 样 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 并 且 从 你 本 身 所 生 的 众 子 , 其 中 必 有 被 掳 去 在 巴 比 伦 王 宫 里 当 太 监 的 。
 • 希 西 家 对 以 赛 亚 说 , 你 所 说 耶 和 华 的 话 甚 好 。 若 在 我 的 年 日 中 有 太 平 和 稳 固 的 景 况 , 岂 不 是 好 麽 。
 • 希 西 家 其 馀 的 事 和 他 的 勇 力 , 他 怎 样 挖 池 , 挖 沟 , 引 水 入 城 , 都 写 在 犹 大 列 王 记 上 。
 • 希 西 家 与 他 列 祖 同 睡 。 他 儿 子 玛 拿 西 接 续 他 作 王 。
 • В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь.
 • И отворотился [Езекия] лицем своим к стене и молился Господу, говоря:
 • «О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно.
 • Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне:
 • возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя; в третий день пойдешь в дом Господень;
 • и прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради Себя и ради Давида, раба Моего.
 • И сказал Исаия: возьмите пласт смокв. И взяли, и приложили к нарыву; и он выздоровел.
 • И сказал Езекия Исаии: какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень?
 • И сказал Исаия: вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое Он изрек: вперед ли пройти тени на десять ступеней, или воротиться на десять ступеней?
 • И сказал Езекия: легко тени подвинуться вперед на десять ступеней; нет, пусть воротится тень назад на десять ступеней.
 • И воззвал Исаия пророк к Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым, на десять ступеней.
 • В то время послал Беродах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен.
 • Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой и все, что находилось в сокровищницах его; не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем.
 • И пришел Исаия пророк к царю Езекии и сказал ему: что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? И сказал Езекия: из земли далекой они приходили, из Вавилона.
 • И сказал Исаия: что они видели в доме твоем? И сказал Езекия: все, что в доме моем, они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих.
 • И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господне:
 • вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, в Вавилон; ничего не останется, говорит Господь.
 • Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского.
 • И сказал Езекия Исаии: благо слово Господне, которое ты изрек. И продолжал: да будет мир и благосостояние во дни мои!
 • Прочее об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод и провел воду в город, написано в летописи царей Иудейских.
 • И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манассия, сын его, вместо него.