Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Во дне́хъ о́нѣхъ разболѣ́ся езекі́а [ца́рь] да сме́рти. И вни́де къ нему́ Иса́iа проро́къ сы́нъ Амо́совъ и рече́ къ нему́: та́ко глаго́летъ Госпо́дь: заповѣ́ждь до́му тво­ему́, у́мреши бо ты́ и не бу́деши жи́въ.
 • И обрати́ езекі́а лице́ свое́ ко стѣнѣ́ и помоли́ся ко Го́споду, глаго́ля:
 • Го́споди помяни́ ны́нѣ, я́ко и́стиною ходи́хъ предъ тобо́ю и се́рдцемъ соверше́н­нымъ, и уго́дная предъ очи́ма тво­и́ма сотвори́хъ. И пла́кася езекі́а пла́чемъ вели́кимъ.
 • И бя́ше Иса́iа еще́ посредѣ́ двора́, и бы́сть сло́во Госпо́дне къ нему́, глаго́ля:
 • воз­врати́ся и рцы́ езекі́и вожду́ люді́й мо­и́хъ: та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ дави́да отца́ тво­его́: услы́шахъ моли́тву твою́ и ви́дѣхъ сле́зы твоя́: се́, а́зъ изцѣлю́ тя́, и въ де́нь тре́тiй взы́деши въ до́мъ Госпо́день:
 • и при­­ложу́ къ лѣ́томъ тво­и́мъ лѣ́тъ пять­на́­де­сять, и от­ руки́ царя́ Ассирі́йска изба́влю тя́ и гра́дъ се́й, и защищу́ гра́дъ се́й мене́ ра́ди и дави́да ра́ди раба́ мо­его́.
 • И рече́ Иса́iа: да во́змутъ перевя́сло смо́квей и да положа́тъ на вре́дъ, и изцѣлѣ́етъ.
 • И рече́ езекі́а ко Иса́iи: ко́е зна́менiе, я́ко изцѣли́тъ мя́ Госпо́дь и взы́ду въ до́мъ Госпо́день въ де́нь тре́тiй?
 • И рече́ Иса́iа: сiе́ зна́менiе от­ Го́спода, я́ко сотвори́тъ Госпо́дь сло́во, е́же глаго́ла: [хо́щеши ли да] по́йдетъ стѣ́нь де́сять степе́нiй, или́ воз­врати́т­ся де́сять степе́нiй?
 • И рече́ езекі́а: удо́бно стѣ́ни уклони́тися де́сять степе́нiй: ни, но да воз­врати́т­ся стѣ́нь на де́сять степе́нiй вспя́ть.
 • И возопи́ Иса́iа проро́къ ко Го́споду, и воз­врати́ся стѣ́нь по числу́ наза́дъ де́сять степе́нiй.
 • Во вре́мя о́но посла́ марода́хъ Валада́нъ, сы́нъ Валада́новъ, ца́рь Вавило́нскiй, кни́ги и да́ры ко езекі́и: слы́ша бо, я́ко разболѣ́ся [ца́рь] езекі́а.
 • И пора́довася езекі́а о ни́хъ, и показа́ и́мъ ве́сь до́мъ сво́й сокро́вищный, сребро́ и зла́то, и арома́ты и еле́й до́брый, и до́мъ сосу́довъ и ели́ка обрѣто́шася въ сокро́вищихъ его́: и не бѣ́ мѣ́ста, его́же не показа́ и́мъ езекі́а въ дому́ сво­е́мъ и во все́й о́бласти сво­е́й.
 • И вни́де Иса́iа проро́къ ко езекі́и царю́ и рече́ къ нему́: что́ глаго́лаша му́жiе сі́и, и от­ку́ду прiидо́ша къ тебѣ́? и рече́ езекі́а: от­ земли́ да́льнiя прiидо́ша ко мнѣ́, от­ Вавило́на.
 • И рече́: что́ ви́дѣша въ дому́ тво­е́мъ? и рече́ езекі́а: вся́, ели́ка въ дому́ мо­е́мъ, ви́дѣша: нѣ́сть въ дому́ мо­е́мъ, его́же и́мъ не показа́хъ, но и я́же въ сокро́вищихъ мо­и́хъ [ви́дѣша].
 • И рече́ Иса́iа ко езекі́и: слы́ши сло́во Госпо́дне:
 • се́, дні́е гряду́тъ, рече́ Госпо́дь, взята́ бу́дутъ вся́, я́же въ дому́ тво­е́мъ, и вся́, я́же собра́ша отцы́ тво­и́ до дне́ сего́, вни́дутъ въ Вавило́нъ: и не оста́нет­ся сло́во, е́же рече́ Госпо́дь.
 • И сы́нове тво­и́, и́же изы́дутъ изъ тебе́, и́хже роди́ши, во́змут­ся и бу́дутъ скопцы́ въ дому́ царя́ Вавило́нскаго.
 • И рече́ езекі́а ко Иса́iи: бла́го сло́во Госпо́дне е́же глаго́ла: да бу́дутъ ми́ръ во дни́ моя́.
 • И про́чая слове́съ езекі́евыхъ, и вся́ си́ла его́, и ели́ка сотвори́, исто́чникъ и водоте́чь, и введе́ во́ду во гра́дъ, не се́ ли, сiя́ напи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ?
 • И у́спе езекі́а со отцы́ сво­и́ми, и погребе́нъ бы́сть во гра́дѣ дави́довѣ. И воцари́ся Манассі́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь.
 • И отворотился [Езекия] лицем своим к стене и молился Господу, говоря:
 • «О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно.
 • Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне:
 • возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя; в третий день пойдешь в дом Господень;
 • и прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради Себя и ради Давида, раба Моего.
 • И сказал Исаия: возьмите пласт смокв. И взяли, и приложили к нарыву; и он выздоровел.
 • И сказал Езекия Исаии: какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень?
 • И сказал Исаия: вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое Он изрек: вперед ли пройти тени на десять ступеней, или воротиться на десять ступеней?
 • И сказал Езекия: легко тени подвинуться вперед на десять ступеней; нет, пусть воротится тень назад на десять ступеней.
 • И воззвал Исаия пророк к Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым, на десять ступеней.
 • В то время послал Беродах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен.
 • Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой и все, что находилось в сокровищницах его; не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем.
 • И пришел Исаия пророк к царю Езекии и сказал ему: что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? И сказал Езекия: из земли далекой они приходили, из Вавилона.
 • И сказал Исаия: что они видели в доме твоем? И сказал Езекия: все, что в доме моем, они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих.
 • И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господне:
 • вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, в Вавилон; ничего не останется, говорит Господь.
 • Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского.
 • И сказал Езекия Исаии: благо слово Господне, которое ты изрек. И продолжал: да будет мир и благосостояние во дни мои!
 • Прочее об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод и провел воду в город, написано в летописи царей Иудейских.
 • И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манассия, сын его, вместо него.
 • Дар он айём Ҳизқиё бемор шуда, наздик ба мурдан буд; ва пайғамбар, Ишаъё писари Омӯс, назди ӯ омада, ба ӯ гуфт: «Парвардигор чунин мегӯяд: ́Барои аҳли хонаи худ васият намо, зеро ки ту хоҳӣ мурд ва шифо нахоҳӣ ёфт́».
 • Ва ӯ рӯи худро ба девор гардонид, ва сӯи Парвардигор дуо карда хонда, гуфт:
 • «Лутфан, эй Парвардигор, ба ёд овар, ки чӣ гуна ман ба ҳузури Ту бо ростӣ ва аз самими қалб рафтор намудаам, ва он чи дар назари Ту писанд буд, ба амал овардаам». Ва Ҳизқиё зор-зор гирист.
 • Ва чунин воқеъ шуд, ки Ишаъё ҳануз ба саҳни миёна набаромада буд, ки сухани Парвардигор бар ӯ фуруд омада нозил шуда, гуфт:
 • «Баргард ва ба Ҳизқиё, ки раиси қавми Ман аст, бигӯй: ́Парвардигор, Худои падарат Довуд, чунин мегӯяд: дуои туро шунидам, ашкҳои туро дидам. Инак, Ман туро шифо хоҳам дод: баъд аз се рӯз ту ба хонаи Парвардигор дохил хоҳӣ шуд.
 • Ва Ман бар рӯзҳои ту понздаҳ сол илова менамоям, ва туро, ва ин шаҳрро аз дасти подшоҳи Ашшур раҳо хоҳам намуд, ва ин шаҳрро ба хотири Худам ва ба хотири бандаам Довуд ҳимоя хоҳам кард́».
 • Ва Ишаъё гуфт: «Гирдае Қурсе аз анҷир бигиред». Ва гирифта, бар думбал думмал гузоштанд, ва ӯ зинда монд.
 • Ва Ҳизқиё ба Ишаъё гуфт: «Чист аломати он ки Парвардигор маро шифо хоҳад дод, ва ман баъд аз се рӯз ба хонаи Парвардигор дохил хоҳам шуд?»
 • Ва Ишаъё гуфт: «Аломат аз ҷониби Парвардигор дар бораи он ки Парвардигор суханеро, ки гуфтааст, ба амал хоҳад овард, барои ту чунин аст: оё соя даҳ зина пеш равад, ё даҳ зина қафо гардад?»
 • Ва Ҳизқиё гуфт: «Даҳ зина пеш рафтани соя осон аст; не, бигзор соя даҳ зина қафо гардад».
 • Ва Ишаъёи пайғамбар сӯи Парвардигор хонд дуо кард, ва сояи зинаҳоро, ки бар зинаҳои Оҳоз фуромада буд, даҳ зина қафо гардонид.
 • Дар он замон Берӯдак писари Балъадон, подшоҳи Бобил, ба Ҳизқиё нома ва ҳадия фиристод, зеро шунида буд, ки Ҳизқиё бемор шудааст.
 • Ва Ҳизқиё онҳоро шунид, ва тамоми хазинахонаи худро: нуқра ва тилло, ва атриёт, ва равғани аъло, ва тамоми қӯрхонаи худ хонаи аслиҳаи худ, ва ҳар чиро, ки дар хазинаҳои ӯ ёфт мешуд, ба онҳо нишон дод; чизе набуд, ки Ҳизқиё дар хонаи худ ва дар тамоми қаламрави худ ба онҳо нишон надода бошад.
 • Ва Ишаъёи пайғамбар назди подшоҳ Ҳизқиё омад, ва ба ӯ гуфт: «Ин одамон чӣ гуфтанд? Ва аз куҷо назди ту омадаанд?» Ва Ҳизқиё гуфт: «Аз кишвари дур, аз Бобил омадаанд».
 • Ӯ гуфт: «Дар хонаи ту чӣ диданд?» Ва Ҳизқиё гуфт: «Ҳар он чи дар хонаи ман ҳаст, диданд; чизе дар хазинаҳои ман намонд, ки ба онҳо нишон надода бошам».
 • Ва Ишаъё ба Ҳизқиё гуфт: «Сухани Парвардигорро бишнав:
 • ́Инак, рӯзҳо меоянд, ҳар он чи дар хонаи туст, ва он чи падаронат то имрӯз андӯхтаанд, ба Бобил бурда хоҳад шуд; чизе боқӣ наҳохад монд, – мегӯяд Парвардигор, –
 • Ва аз писаронат, ки аз ту ба вуҷуд оянд, ва ту онҳоро ба дунё оварӣ, хоҳанд гирифт, ва онҳо дар қасри подшоҳи Бобил хоҷасаро хоҳанд шуд́».
 • Ва Ҳизқиё ба Ишаъё гуфт: «Сухани Парвардигор, ки ту ба забон рондӣ, барҳақ аст». Ва гуфт: «Бигзор дар рӯзҳои ман осоиштагӣ ва амонӣ бехатарӣ бошад».
 • Ва бақияи корҳои Ҳизқиё, ва тамоми корнамоии ӯ, ва ҳавз ва корез канданаш, ва обро ба шаҳр оварданаш дар китоби солномаи подшоҳони Яҳудо навишта шудааст.
 • Ва Ҳизқиё бо падарони худ хобид; ва писараш Менашше ба ҷои ӯ подшоҳ шуд.