Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Во дне́хъ о́нѣхъ разболѣ́ся езекі́а [ца́рь] да сме́рти. И вни́де къ нему́ Иса́iа проро́къ сы́нъ Амо́совъ и рече́ къ нему́: та́ко глаго́летъ Госпо́дь: заповѣ́ждь до́му тво­ему́, у́мреши бо ты́ и не бу́деши жи́въ.
 • И обрати́ езекі́а лице́ свое́ ко стѣнѣ́ и помоли́ся ко Го́споду, глаго́ля:
 • Го́споди помяни́ ны́нѣ, я́ко и́стиною ходи́хъ предъ тобо́ю и се́рдцемъ соверше́н­нымъ, и уго́дная предъ очи́ма тво­и́ма сотвори́хъ. И пла́кася езекі́а пла́чемъ вели́кимъ.
 • И бя́ше Иса́iа еще́ посредѣ́ двора́, и бы́сть сло́во Госпо́дне къ нему́, глаго́ля:
 • воз­врати́ся и рцы́ езекі́и вожду́ люді́й мо­и́хъ: та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ дави́да отца́ тво­его́: услы́шахъ моли́тву твою́ и ви́дѣхъ сле́зы твоя́: се́, а́зъ изцѣлю́ тя́, и въ де́нь тре́тiй взы́деши въ до́мъ Госпо́день:
 • и при­­ложу́ къ лѣ́томъ тво­и́мъ лѣ́тъ пять­на́­де­сять, и от­ руки́ царя́ Ассирі́йска изба́влю тя́ и гра́дъ се́й, и защищу́ гра́дъ се́й мене́ ра́ди и дави́да ра́ди раба́ мо­его́.
 • И рече́ Иса́iа: да во́змутъ перевя́сло смо́квей и да положа́тъ на вре́дъ, и изцѣлѣ́етъ.
 • И рече́ езекі́а ко Иса́iи: ко́е зна́менiе, я́ко изцѣли́тъ мя́ Госпо́дь и взы́ду въ до́мъ Госпо́день въ де́нь тре́тiй?
 • И рече́ Иса́iа: сiе́ зна́менiе от­ Го́спода, я́ко сотвори́тъ Госпо́дь сло́во, е́же глаго́ла: [хо́щеши ли да] по́йдетъ стѣ́нь де́сять степе́нiй, или́ воз­врати́т­ся де́сять степе́нiй?
 • И рече́ езекі́а: удо́бно стѣ́ни уклони́тися де́сять степе́нiй: ни, но да воз­врати́т­ся стѣ́нь на де́сять степе́нiй вспя́ть.
 • И возопи́ Иса́iа проро́къ ко Го́споду, и воз­врати́ся стѣ́нь по числу́ наза́дъ де́сять степе́нiй.
 • Во вре́мя о́но посла́ марода́хъ Валада́нъ, сы́нъ Валада́новъ, ца́рь Вавило́нскiй, кни́ги и да́ры ко езекі́и: слы́ша бо, я́ко разболѣ́ся [ца́рь] езекі́а.
 • И пора́довася езекі́а о ни́хъ, и показа́ и́мъ ве́сь до́мъ сво́й сокро́вищный, сребро́ и зла́то, и арома́ты и еле́й до́брый, и до́мъ сосу́довъ и ели́ка обрѣто́шася въ сокро́вищихъ его́: и не бѣ́ мѣ́ста, его́же не показа́ и́мъ езекі́а въ дому́ сво­е́мъ и во все́й о́бласти сво­е́й.
 • И вни́де Иса́iа проро́къ ко езекі́и царю́ и рече́ къ нему́: что́ глаго́лаша му́жiе сі́и, и от­ку́ду прiидо́ша къ тебѣ́? и рече́ езекі́а: от­ земли́ да́льнiя прiидо́ша ко мнѣ́, от­ Вавило́на.
 • И рече́: что́ ви́дѣша въ дому́ тво­е́мъ? и рече́ езекі́а: вся́, ели́ка въ дому́ мо­е́мъ, ви́дѣша: нѣ́сть въ дому́ мо­е́мъ, его́же и́мъ не показа́хъ, но и я́же въ сокро́вищихъ мо­и́хъ [ви́дѣша].
 • И рече́ Иса́iа ко езекі́и: слы́ши сло́во Госпо́дне:
 • се́, дні́е гряду́тъ, рече́ Госпо́дь, взята́ бу́дутъ вся́, я́же въ дому́ тво­е́мъ, и вся́, я́же собра́ша отцы́ тво­и́ до дне́ сего́, вни́дутъ въ Вавило́нъ: и не оста́нет­ся сло́во, е́же рече́ Госпо́дь.
 • И сы́нове тво­и́, и́же изы́дутъ изъ тебе́, и́хже роди́ши, во́змут­ся и бу́дутъ скопцы́ въ дому́ царя́ Вавило́нскаго.
 • И рече́ езекі́а ко Иса́iи: бла́го сло́во Госпо́дне е́же глаго́ла: да бу́дутъ ми́ръ во дни́ моя́.
 • И про́чая слове́съ езекі́евыхъ, и вся́ си́ла его́, и ели́ка сотвори́, исто́чникъ и водоте́чь, и введе́ во́ду во гра́дъ, не се́ ли, сiя́ напи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ?
 • И у́спе езекі́а со отцы́ сво­и́ми, и погребе́нъ бы́сть во гра́дѣ дави́довѣ. И воцари́ся Манассі́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь.
 • И отворотился [Езекия] лицем своим к стене и молился Господу, говоря:
 • «О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно.
 • Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне:
 • возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя; в третий день пойдешь в дом Господень;
 • и прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради Себя и ради Давида, раба Моего.
 • И сказал Исаия: возьмите пласт смокв. И взяли, и приложили к нарыву; и он выздоровел.
 • И сказал Езекия Исаии: какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень?
 • И сказал Исаия: вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое Он изрек: вперед ли пройти тени на десять ступеней, или воротиться на десять ступеней?
 • И сказал Езекия: легко тени подвинуться вперед на десять ступеней; нет, пусть воротится тень назад на десять ступеней.
 • И воззвал Исаия пророк к Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым, на десять ступеней.
 • В то время послал Беродах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен.
 • Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой и все, что находилось в сокровищницах его; не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем.
 • И пришел Исаия пророк к царю Езекии и сказал ему: что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? И сказал Езекия: из земли далекой они приходили, из Вавилона.
 • И сказал Исаия: что они видели в доме твоем? И сказал Езекия: все, что в доме моем, они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих.
 • И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господне:
 • вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, в Вавилон; ничего не останется, говорит Господь.
 • Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского.
 • И сказал Езекия Исаии: благо слово Господне, которое ты изрек. И продолжал: да будет мир и благосостояние во дни мои!
 • Прочее об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод и провел воду в город, написано в летописи царей Иудейских.
 • И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манассия, сын его, вместо него.
 • Ошол кєндљрє Хиския абдан катуу ооруп калды. Ошондо ага Амос уулу Ышайа пайгамбар келип: «Тењир мындай дейт: “Љз тукумуња мурас кагазын калтыр, анткени сен љлљсєњ, айыкпайсыњ”», – деди.
 • Хиския жєзєн дубалга буруп, Тењирге мындай деп сыйынды:
 • «Оо Тењир! Сенин алдыњда туура жєргљнємдє, Сага чын жєрљгємдљн берилип, Сага жаккан иштерди кылганымды эстей кљр». Анан Хиския катуу ыйлады.
 • Ышайа шаардан чыга электе, ага Тењирден мындай сљз болду:
 • «Кайра кайтып, Менин элимдин башчысы Хискияга айт: “Сенин атањ Дљљттєн Кудай-Тењири мындай дейт: «Мен сенин сыйынууњду уктум, кљз жашыњды кљрдєм. Мен сени айыктырам. Yчєнчє кєнє Тењир єйєнљ барасыњ.
 • Сенин љмєрєњљ дагы он беш жыл кошом, сени жана бул шаарды Ашур падышасынын колунан сактайм, бул шаарды Љзєм єчєн, Љзємдєн кулум Дљљт єчєн коргойм»”».
 • Ышайа: «Кургатылган анжырды алгыла», – деди. Алар кургатылган анжырды алып, жарага жабышты. Ал айыгып кетти.
 • Ошондо Хиския Ышайадан: «Мени Тењир айыктырарын, єчєнчє кєнє Тењир єйєнљ барарымды билишим єчєн, кандай жышаан берилет?» – деп сурады.
 • Ышайа ага: «Љзє айткан сљздє аткарарын ырасташ єчєн Тењир берген жышаан бул: кљлљкљ он тепкич алдыга жылсынбы же он тепкич артка жылсынбы?» – деди.
 • Хиския: «Кљлљкљнєн он тепкич алдыга жылышы оњой. Жок, кљлљкљ он тепкич артка жылсын», – деди.
 • Ышайа пайгамбар Тењирге сыйынып, Ахаздын тепкичтеринен тєшєп келе жаткан кљлљкљнє он тепкич артка жылдырды.
 • Ошол убакта Бабыл падышасы Баладан уулу Меродах-Баладан Хискияга кат жана белек жиберди, анткени Хискиянын ооруп жатканын уккан.
 • Хиския элчилердин айтканын угуп, аларга љзєнєн казыналарын, алтын-кємєштљрєн, жыпар жыттуу заттарын, кымбат баалуу, жыпар жыттуу майларын жана курал-жарак сактаган єйєн, кампаларын, аларда эмне болсо, ошонун баарын кљрсљттє. Хиския љз єйєндљгє, љз падышачылыгындагы бардык нерсени кљрсљттє, аларга кљрсљтпљгљн нерсеси калган жок.
 • Ошондо Ышайа пайгамбар Хиския падышага келип: «Бул кишилер эмне дешти, алар сага кайдан келишти?» – деп сурады. Хиския ага: «Алар мага алыс жактан, Бабылдан келишти», – деп жооп берди.
 • Ышайа: «Алар сенин єйєњдљн эмнени кљрєштє?» – деп сурады. Хиския: «Алар менин єйємдљ эмне болсо, ошонун баарын кљрєштє. Менин казыналарымда аларга кљрсљтпљгљн нерсе калган жок», – деп жооп берди.
 • Ошондо Ышайа Хискияга мындай деди: «Тењирдин сљзєн ук:
 • “Сенин єйєњдљ эмне болсо, ошонун баарын, ата-бабаларыњ ушул кєнгљ чейин эмне жыйнап келишсе, ошонун баарын Бабылга алып кетєєчє кєндљр келет. Эч нерсе калбайт, – дейт Тењир.
 • Сенин тукумуњдан, сенин уулдарыњдан алып кетишет, алар Бабыл падышасынын падыша сарайында эбнух болушат”».
 • Ошондо Хиския Ышайага: «Сен айткан Тењирдин сљзє жакшы», – деди. Ал: «Менин љмєрєм љткєчљ тынчтык жана жыргалчылык болот!» – деп ойлогондуктан ушинтип айтты.
 • Хиския жљнєндљ, анын бардык эрдиктери, кљлмљ жана арык казганы, шаарга суу киргизгени жљнєндљ Жєйєт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган.
 • Хиския ата-бабаларына кошулду. Анын ордуна уулу Менаше такка отурду.