Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Сы́нъ два­на́­де­ся­ти лѣ́тъ Манассі́а, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и пятьдеся́тъ пя́ть лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя ма́тере его́ Офові́а.
 • И сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, и хожда́­ше вслѣ́дъ ме́рзостей язы́ковъ, и́хже от­рину Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и обрати́ся, и созда́ высо́кая, и́же разори́ оте́цъ его́ езекі́а, и воз­дви́же же́ртвен­никъ Ваа́лу, и сотвори́ дубра́вы, я́же сотвори́ Ахаа́въ ца́рь Изра́илевъ, и поклони́ся все́й си́лѣ небе́снѣй и порабо́та и́мъ:
 • и созда́ олта́рь въ дому́ Госпо́дни, я́коже рече́ Госпо́дь: во Иерусали́мѣ положу́ и́мя мое́.
 • И сотвори́ олта́рь все́й си́лѣ небе́снѣй на дву́ двору́ до́му Госпо́дня:
 • и провожда́­ше сы́ны своя́ чрезъ о́гнь, и вража́­ше, и волшве́нiя творя́ше, и сотвори́ ка́пища, и волше́бницы умно́жи твори́ти лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, е́же прогнѣ́вати его́:
 • и поста́ви изва́яное дубра́вы въ хра́мѣ, о не́мже рече́ Госпо́дь къ дави́ду и къ соломо́ну сы́ну его́: въ хра́мѣ се́мъ и во Иерусали́мѣ, его́же избра́хъ от­ всѣ́хъ колѣ́нъ Изра́илевыхъ, и положу́ ту́ и́мя мое́ на вѣ́ки,
 • и не при­­ложу́ подви́гнутися но́зѣ Изра́илевѣ от­ земли́, ю́же да́хъ отце́мъ и́хъ, а́ще ті́и соблюду́тъ вся́ ели́ка заповѣ́дахъ, по все́й за́повѣди, ю́же заповѣ́да и́мъ ра́бъ мо́й Моисе́й.
 • И не послу́шаша, и прельсти́ и́хъ Манассі́а, е́же сотвори́ти лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима па́че язы́къ, я́же истреби́ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И глаго́ла Госпо́дь руко́ю рабо́въ сво­и́хъ проро́ковъ, глаго́ля:
 • за сiя́, ели́ка сотвори́ Манассі́а ца́рь Иу́динъ ме́рзости сiя́ лука́выя, па́че всѣ́хъ я́же сотвори́ша Аморре́е, и́же пре́жде сего́ бы́ша, и введе́ во грѣ́хъ и Иу́ду, въ кумíрѣхъ сво­и́хъ:
 • не та́ко: си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ наведу́ зла́я на Иерусали́мъ и на Иу́ду, я́ко вся́кому слы́шащему пошумя́тъ обоя́ у́ха его́,
 • и простру́ на Иерусали́мъ мѣ́ру самарі́йскую и вѣсы́ до́му Ахаа́вля: и истреблю́ Иерусали́ма, я́коже изглажда́ет­ся алава́стръ изглажда́емый и превраща́ет­ся въ лице́ свое́:
 • и изри́ну оста́нки достоя́нiя мо­его́ и преда́мъ и́хъ въ ру́ки враго́въ и́хъ, и бу́дутъ въ расхище́нiе и въ плѣ́нъ всѣ́мъ враго́мъ сво­и́мъ:
 • поне́же сотвори́ша лука́вое предъ очи́ма мо­и́ма и бы́ша прогнѣвля́юще мя́ от­ дне́, въ о́ньже изведо́хъ отцы́ и́хъ от­ земли́ Еги́петскiя, и до дне́ сего́.
 • Еще́ же кро́вь непови́н­ную излiя́ Манассі́а мно́гу зѣло́, до́ндеже напо́лни Иерусали́му уста́ до у́стъ, кромѣ́ грѣхо́въ его́, и́миже во грѣ́хъ введе́ Иу́ду, сотвори́ти лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима.
 • И про́чая слове́съ Манассі́иныхъ, и вся́ ели́ка сотвори́, и грѣ́хъ его́, и́мже согрѣши́, не сiя́ ли напи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ?
 • И у́спе Манассі́а со отцы́ сво­и́ми, и погребе́нъ бы́сть въ вертогра́дѣ до́му сво­его́, въ вертогра́дѣ о́зы. И воцари́ся Аммо́нъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́:
 • сы́нъ два́десяти дву́ лѣ́тъ бѣ́ Аммо́нъ, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати и два́ лѣ́та ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Месо­лла́мъ, дщи́ Ару́сова изъ Иете́вы.
 • И сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, я́коже сотвори́ Манассі́а оте́цъ его́,
 • и хожда́­ше по всему́ пути́, и́мже ходи́ оте́цъ его́, и порабо́та кумíромъ, и́мже порабо́та оте́цъ его́, и поклони́ся и́мъ:
 • и оста́ви Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ, и не ходи́ путе́мъ Госпо́днимъ.
 • И воста́ша о́троцы Аммо́новы на́нь и умертви́ша царя́ въ дому́ его́.
 • Лю́дiе же земли́ [тоя́] изби́ша всѣ́хъ воста́в­шихъ на царя́ Аммо́на, и воцари́ша лю́дiе земли́ тоя́ Иосі́ю сы́на его́ вмѣ́сто его́.
 • И про́чая слове́съ Аммо́новыхъ, ели́ка сотвори́, не се́ ли, сiя́ напи́сана и въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ?
 • И погребо́ша его́ во гро́бѣ его́ въ вертогра́дѣ о́зинѣ. И воцари́ся Иосі́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Хефциба.
 • И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых.
 • И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь Израильский; и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему.
 • И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «в Иерусалиме положу имя Мое».
 • И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня,
 • и провел сына своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников; много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать Его.
 • И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его: «в доме сем и в Иерусалиме, который Я избрал из всех колен Израилевых, Я полагаю имя Мое на век;
 • и не дам впредь выступить ноге Израильтянина из земли, которую Я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что Я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб Мой Моисей».
 • Но они не послушались; и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых.
 • И говорил Господь чрез рабов Своих пророков и сказал:
 • за то, что сделал Манассия, царь Иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали Аморреи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех идолами своими,
 • за то, так говорит Господь, Бог Израилев, вот, Я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того;
 • и протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, – вытрут и опрокинут ее;
 • и отвергну остаток удела Моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим,
 • за то, что они делали неугодное в очах Моих и прогневляли Меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня.
 • Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех – делать неугодное в очах Господних.
 • Прочее о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей Иудейских.
 • И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Уззы. И воцарился Аммон, сын его, вместо него.
 • Двадцати двух лет был Аммон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме; имя матери его Мешуллемеф, дочь Харуца, из Ятбы.
 • И делал он неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его;
 • и ходил тою же точно дорогою, которою ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им,
 • и оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним.
 • И составили заговор слуги Аммоновы против него, и умертвили царя в доме его.
 • Но народ земли перебил всех, бывших в заговоре против царя Аммона; и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него.
 • Прочее об Аммоне, что он сделал, написано в летописи царей Иудейских.
 • И похоронили его в гробнице его, в саду Уззы. И воцарился Иосия, сын его, вместо него.
 • 玛 拿 西 登 基 的 时 候 年 十 二 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 五 十 五 年 。 他 母 亲 名 叫 协 西 巴 。
 • 玛 拿 西 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 效 法 耶 和 华 在 以 色 列 人 面 前 赶 出 的 外 邦 人 所 行 可 憎 的 事 。
 • 重 新 建 筑 他 父 希 西 家 所 毁 坏 的 邱 坛 , 又 为 巴 力 筑 坛 , 作 亚 舍 拉 像 , 效 法 以 色 列 王 亚 哈 所 行 的 , 且 敬 拜 事 奉 天 上 的 万 象 。
 • 在 耶 和 华 殿 宇 中 筑 坛 。 耶 和 华 曾 指 着 这 殿 说 , 我 必 立 我 的 名 在 耶 路 撒 冷 。
 • 他 在 耶 和 华 殿 的 两 院 中 为 天 上 的 万 象 筑 坛 ,
 • 并 使 他 的 儿 子 经 火 , 又 观 兆 , 用 法 术 , 立 交 鬼 的 和 行 巫 术 的 , 多 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 惹 动 他 的 怒 气 。
 • 又 在 殿 内 立 雕 刻 的 亚 舍 拉 像 。 耶 和 华 曾 对 大 卫 和 他 儿 子 所 罗 门 说 , 我 在 以 色 列 众 支 派 中 所 选 择 的 耶 路 撒 冷 和 这 殿 , 必 立 我 的 名 , 直 到 永 远 。
 • 以 色 列 人 若 谨 守 遵 行 我 一 切 所 吩 咐 他 们 的 , 和 我 仆 人 摩 西 所 吩 咐 他 们 的 一 切 律 法 , 我 就 不 再 使 他 们 挪 移 离 开 我 所 赐 给 他 们 列 祖 之 地 。
 • 他 们 却 不 听 从 。 玛 拿 西 引 诱 他 们 行 恶 , 比 耶 和 华 在 以 色 列 人 面 前 所 灭 的 列 国 更 甚 。
 • 耶 和 华 藉 他 仆 人 众 先 知 说 ,
 • 因 犹 大 王 玛 拿 西 行 这 些 可 憎 的 恶 事 比 先 前 亚 摩 利 人 所 行 的 更 甚 , 使 犹 大 人 拜 他 的 偶 像 , 陷 在 罪 里 。
 • 所 以 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 我 必 降 祸 与 耶 路 撒 冷 和 犹 大 , 叫 一 切 听 见 的 人 无 不 耳 呜 。
 • 我 必 用 量 撒 马 利 亚 的 准 绳 和 亚 哈 家 的 线 铊 拉 在 耶 路 撒 冷 上 , 必 擦 净 耶 路 撒 冷 , 如 人 擦 盘 , 将 盘 倒 扣 。
 • 我 必 弃 掉 所 馀 剩 的 子 民 ( 原 文 作 产 业 ) , 把 他 们 交 在 仇 敌 手 中 , 使 他 们 成 为 一 切 仇 敌 掳 掠 之 物 。
 • 是 因 他 们 自 从 列 祖 出 埃 及 直 到 如 今 , 常 行 我 眼 中 看 为 恶 的 事 , 惹 动 我 的 怒 气 。
 • 玛 拿 西 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 使 犹 大 人 陷 在 罪 里 , 又 流 许 多 无 辜 人 的 血 , 充 满 了 耶 路 撒 冷 , 从 这 边 直 到 那 边 。
 • 玛 拿 西 其 馀 的 事 , 凡 他 所 行 的 和 他 所 犯 的 罪 都 写 在 犹 大 列 王 记 上 。
 • 玛 拿 西 与 他 列 祖 同 睡 , 葬 在 自 己 宫 院 乌 撒 的 园 内 。 他 儿 子 亚 们 接 续 他 作 王 。
 • 亚 们 登 基 的 时 候 年 二 十 二 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 二 年 。 他 母 亲 名 叫 米 舒 利 密 , 是 约 提 巴 人 哈 鲁 斯 的 女 儿 。
 • 亚 们 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 与 他 父 亲 玛 拿 西 所 行 的 一 样 。
 • 行 他 父 亲 一 切 所 行 的 , 敬 奉 他 父 亲 所 敬 奉 的 偶 像 ,
 • 离 弃 耶 和 华 他 列 祖 的 神 , 不 遵 行 耶 和 华 的 道 。
 • 亚 们 王 的 臣 仆 背 叛 他 , 在 宫 里 杀 了 他 。
 • 但 国 民 杀 了 那 些 背 叛 亚 们 王 的 人 , 立 他 儿 子 约 西 亚 接 续 他 作 王 。
 • 亚 们 其 馀 所 行 的 事 都 写 在 犹 大 列 王 记 上 。
 • 亚 们 葬 在 乌 撒 的 园 内 自 己 的 坟 墓 里 。 他 儿 子 约 西 亚 接 续 他 作 王 。
 • Двенадцати лет от роду Манассия стал царем; пятьдесят пять лет царствовал он в Иерусалиме; имя его матери — Хефцивáх.
 • Он творил дела, ненавистные Господу, — он совершал такие же гнусности, как и те народы, чью землю Господь отдал израильтянам.
 • Он восстановил капища, уничтоженные его отцом Езекией; построил жертвенники Ваалу; воздвиг древо Ашеры, как Ахав, царь Израиля. Он поклонялся всему воинству небесному и служил ему.
 • Даже в Храме Господа, о котором Господь сказал: «В Иерусалиме пребывать будет имя Мое» — Манассия понастроил жертвенников.
 • В обоих дворах Храма Господа он построил жертвенники всему воинству небесному.
 • Он принес в огненную жертву собственного сына. Он ворожил и гадал, вызывал мертвецов и духов–ведунов — делал много дел, ненавистных Господу, оскорблял Господа.
 • Он велел изготовить статую Ашеры и поставить в том самом Храме, о котором Господь говорил Давиду и его сыну Соломину: «В этом Храме, в Иерусалиме — городе, который Я выбрал Себе из всех владений племен Израилевых, Мое имя будет пребывать вовеки.
 • Никогда больше Я не заставлю израильтян скитаться на чужбине, вдали от страны, которую Я отдал их отцам. Только пусть они строго соблюдают и исполняют все, что Я им повелел — соблюдают Закон, который дал им Мой раб Моисей!»
 • А они не вняли! Манассия сбил их с пути, и они стали поступать еще хуже, чем те народы, которые Господь истребил, чтобы дать место израильтянам.
 • И тогда Господь возвестил через пророков, рабов своих:
 • «Манассия, царь Иудеи, совершал такие гнусности, что превзошел даже аморе́ев, своих предшественников; он и Иудею своими идолами вверг в грех.
 • За это, — говорит Господь, Бог Израиля, — Я скоро наведу на Иерусалим и на Иудею такую беду, что у всякого, кто о ней услышит, в ушах зазвенит.
 • Я протяну над Иерусалимом тот же мерный шнур, что и над Самарией, — тот же отвес , что и над домом Ахава! Я сотру Иерусалим, как грязь стирают с миски — вытирают и переворачивают кверху дном.
 • Все, что еще осталось от достояния Моего, Я отвергну, отдам в руки врага, неприятелю на разграбление.
 • С тех пор, как вышли их отцы из Египта, и доныне, эти люди без конца совершают дела, ненавистные Мне, непрестанно оскорбляют Меня!»
 • А еще, вдобавок к тому, что он ввел Иудею в грех и заставил людей совершать дела, ненавистные Господу, Манассия убил множество невинных людей — весь Иерусалим залил кровью.
 • Прочее о деяниях Манассии и о грехах, им совершенных, написано в «Летописях царей Иудеи».
 • Манассия отошел к отцам и был похоронен в саду своего дворца — в саду Уззы́. Царем после него стал его сын Амóн.
 • Двадцати двух лет от роду Амон стал царем; два года царствовал он в Иерусалиме; имя его матери — Мешулле́мет, дочь Харýца, из Иотвы́.
 • Его дела были так же ненавистны Господу, как и дела его отца, Манассии.
 • Во всем он следовал отцу, шел тем же путем. Он служил тем же идолам, которым служил его отец, и поклонялся им,
 • а Господа, Бога своих отцов, оставил — не стал ходить путями Господа.
 • Приближенные Амона составили против него заговор и убили его прямо во дворце.
 • Но народ перебил всех заговорщиков и провозгласил царем Иоси́ю, сына Амона.
 • Прочее о деяниях Амона написано в «Летописях царей Иудеи».
 • Похоронен он был в своей гробнице, в саду Уззы. Царем после него стал Иосия, его сын.