Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Сы́нъ два­на́­де­ся­ти лѣ́тъ Манассі́а, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и пятьдеся́тъ пя́ть лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя ма́тере его́ Офові́а.
 • И сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, и хожда́­ше вслѣ́дъ ме́рзостей язы́ковъ, и́хже от­рину Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и обрати́ся, и созда́ высо́кая, и́же разори́ оте́цъ его́ езекі́а, и воз­дви́же же́ртвен­никъ Ваа́лу, и сотвори́ дубра́вы, я́же сотвори́ Ахаа́въ ца́рь Изра́илевъ, и поклони́ся все́й си́лѣ небе́снѣй и порабо́та и́мъ:
 • и созда́ олта́рь въ дому́ Госпо́дни, я́коже рече́ Госпо́дь: во Иерусали́мѣ положу́ и́мя мое́.
 • И сотвори́ олта́рь все́й си́лѣ небе́снѣй на дву́ двору́ до́му Госпо́дня:
 • и провожда́­ше сы́ны своя́ чрезъ о́гнь, и вража́­ше, и волшве́нiя творя́ше, и сотвори́ ка́пища, и волше́бницы умно́жи твори́ти лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, е́же прогнѣ́вати его́:
 • и поста́ви изва́яное дубра́вы въ хра́мѣ, о не́мже рече́ Госпо́дь къ дави́ду и къ соломо́ну сы́ну его́: въ хра́мѣ се́мъ и во Иерусали́мѣ, его́же избра́хъ от­ всѣ́хъ колѣ́нъ Изра́илевыхъ, и положу́ ту́ и́мя мое́ на вѣ́ки,
 • и не при­­ложу́ подви́гнутися но́зѣ Изра́илевѣ от­ земли́, ю́же да́хъ отце́мъ и́хъ, а́ще ті́и соблюду́тъ вся́ ели́ка заповѣ́дахъ, по все́й за́повѣди, ю́же заповѣ́да и́мъ ра́бъ мо́й Моисе́й.
 • И не послу́шаша, и прельсти́ и́хъ Манассі́а, е́же сотвори́ти лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима па́че язы́къ, я́же истреби́ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И глаго́ла Госпо́дь руко́ю рабо́въ сво­и́хъ проро́ковъ, глаго́ля:
 • за сiя́, ели́ка сотвори́ Манассі́а ца́рь Иу́динъ ме́рзости сiя́ лука́выя, па́че всѣ́хъ я́же сотвори́ша Аморре́е, и́же пре́жде сего́ бы́ша, и введе́ во грѣ́хъ и Иу́ду, въ кумíрѣхъ сво­и́хъ:
 • не та́ко: си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ наведу́ зла́я на Иерусали́мъ и на Иу́ду, я́ко вся́кому слы́шащему пошумя́тъ обоя́ у́ха его́,
 • и простру́ на Иерусали́мъ мѣ́ру самарі́йскую и вѣсы́ до́му Ахаа́вля: и истреблю́ Иерусали́ма, я́коже изглажда́ет­ся алава́стръ изглажда́емый и превраща́ет­ся въ лице́ свое́:
 • и изри́ну оста́нки достоя́нiя мо­его́ и преда́мъ и́хъ въ ру́ки враго́въ и́хъ, и бу́дутъ въ расхище́нiе и въ плѣ́нъ всѣ́мъ враго́мъ сво­и́мъ:
 • поне́же сотвори́ша лука́вое предъ очи́ма мо­и́ма и бы́ша прогнѣвля́юще мя́ от­ дне́, въ о́ньже изведо́хъ отцы́ и́хъ от­ земли́ Еги́петскiя, и до дне́ сего́.
 • Еще́ же кро́вь непови́н­ную излiя́ Манассі́а мно́гу зѣло́, до́ндеже напо́лни Иерусали́му уста́ до у́стъ, кромѣ́ грѣхо́въ его́, и́миже во грѣ́хъ введе́ Иу́ду, сотвори́ти лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима.
 • И про́чая слове́съ Манассі́иныхъ, и вся́ ели́ка сотвори́, и грѣ́хъ его́, и́мже согрѣши́, не сiя́ ли напи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ?
 • И у́спе Манассі́а со отцы́ сво­и́ми, и погребе́нъ бы́сть въ вертогра́дѣ до́му сво­его́, въ вертогра́дѣ о́зы. И воцари́ся Аммо́нъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́:
 • сы́нъ два́десяти дву́ лѣ́тъ бѣ́ Аммо́нъ, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати и два́ лѣ́та ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Месо­лла́мъ, дщи́ Ару́сова изъ Иете́вы.
 • И сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, я́коже сотвори́ Манассі́а оте́цъ его́,
 • и хожда́­ше по всему́ пути́, и́мже ходи́ оте́цъ его́, и порабо́та кумíромъ, и́мже порабо́та оте́цъ его́, и поклони́ся и́мъ:
 • и оста́ви Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ, и не ходи́ путе́мъ Госпо́днимъ.
 • И воста́ша о́троцы Аммо́новы на́нь и умертви́ша царя́ въ дому́ его́.
 • Лю́дiе же земли́ [тоя́] изби́ша всѣ́хъ воста́в­шихъ на царя́ Аммо́на, и воцари́ша лю́дiе земли́ тоя́ Иосі́ю сы́на его́ вмѣ́сто его́.
 • И про́чая слове́съ Аммо́новыхъ, ели́ка сотвори́, не се́ ли, сiя́ напи́сана и въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ?
 • И погребо́ша его́ во гро́бѣ его́ въ вертогра́дѣ о́зинѣ. И воцари́ся Иосі́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Хефциба.
 • И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых.
 • И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь Израильский; и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему.
 • И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «в Иерусалиме положу имя Мое».
 • И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня,
 • и провел сына своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников; много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать Его.
 • И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его: «в доме сем и в Иерусалиме, который Я избрал из всех колен Израилевых, Я полагаю имя Мое на век;
 • и не дам впредь выступить ноге Израильтянина из земли, которую Я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что Я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб Мой Моисей».
 • Но они не послушались; и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых.
 • И говорил Господь чрез рабов Своих пророков и сказал:
 • за то, что сделал Манассия, царь Иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали Аморреи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех идолами своими,
 • за то, так говорит Господь, Бог Израилев, вот, Я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того;
 • и протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, – вытрут и опрокинут ее;
 • и отвергну остаток удела Моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим,
 • за то, что они делали неугодное в очах Моих и прогневляли Меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня.
 • Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех – делать неугодное в очах Господних.
 • Прочее о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей Иудейских.
 • И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Уззы. И воцарился Аммон, сын его, вместо него.
 • Двадцати двух лет был Аммон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме; имя матери его Мешуллемеф, дочь Харуца, из Ятбы.
 • И делал он неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его;
 • и ходил тою же точно дорогою, которою ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им,
 • и оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним.
 • И составили заговор слуги Аммоновы против него, и умертвили царя в доме его.
 • Но народ земли перебил всех, бывших в заговоре против царя Аммона; и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него.
 • Прочее об Аммоне, что он сделал, написано в летописи царей Иудейских.
 • И похоронили его в гробнице его, в саду Уззы. И воцарился Иосия, сын его, вместо него.
 • Дар вақти подшоҳ шуданаш Менашше дувоздаҳсола буд, ва ӯ панҷоҳу панҷ сол дар Уршалим подшоҳӣ кард; ва номи модараш Ҳефсибо буд.
 • Ва он чи дар назари Парвардигор бад буд, ба амал овард, ба тақлиди корҳои зишти халқҳое ки Парвардигор онҳоро аз пеши банӣ Исроил бадар ронда буд.
 • Ва ӯ баландиҳоеро, ки падараш Ҳизқиё барҳам дода буд, аз нав бино кард, ва қурбонгоҳҳо барои Баал барпо намуд, ва Ашераро мисли он ки Аҳъоб, подшоҳи Исроил, сохта буд, сохт; ва ба тамоми лашкари осмон саҷда бурда, онҳоро парастиш кард.
 • Ва қурбонгоҳҳо дар хонаи Парвардигор бино кард, ки дар бораи он Парвардигор гуфтааст: «Дар Уршалим номи Худро хоҳам гузошт».
 • Ва барои тамоми лашкари осмон дар ду саҳни хонаи Парвардигор қурбонгоҳҳо бино кард.
 • Ва писари худро аз оташ гузаронид, ва афсун кард ва фол кушод, ва ҷодугарону азоимхононро ба кор андохт; бо корҳое ки дар назари Парвардигор бад аст, бисёр машғул шуд, то ки Ӯро ба хашм оварад.
 • Ва ҳайкали Ашераро, ки сохта буд, дар хонае гузошт, ки дар бораи он Парвардигор ба Довуд ва писараш Сулаймон гуфта буд: «Дар ин хона ва дар Уршалим, ки аз ҳамаи сибтҳои Исроил баргузидаам, номи Худро ҷовидона хоҳам гузошт;
 • Ва пои Исроилро аз замине ки ба падаронашон додаам, дигар бадар нахоҳам ронд, ба шарте ки онҳо саъю кӯшиш кунанд, ки мувофиқи ҳар он чи Ман ба онҳо фармудаам, ва мувофиқи тамоми шариате ки бандаам Мусо ба онҳо фармудааст, рафтор намоянд».
 • Вале онҳо гӯш надоданд, ва Менашше онҳоро то ба дараҷае гумроҳ кард, ки онҳо назар ба халқҳое ки Парвардигор аз пеши банӣ Исроил нобуд намуда буд, ба корҳои бад бештар машғул шуданд.
 • Ва Парвардигор ба воситаи бандагонаш пайғамбарон сухан ронда, гуфт:
 • «Азбаски Менашше, подшоҳи Яҳудо, ин корҳои зиштро ба ҷо оварда, назар ба тамоми рафтори амӯриёне ки пеш аз ӯ буданд, бадтар рафтор намуд, ва бо бутҳои худ Яҳудоро низ гирифтори гуноҳ гардонид,
 • Бинобар ин Парвардигор Худои Исроил чунин мегӯяд: ́Инак, Ман бар Уршалим ва Яҳудо чунон мусибате хоҳам овард, ки ҳар касе ки дар бораи он бишнавад, ҳар ду гӯшаш садо хоҳад дод;
 • Ва бар Уршалим ресмони Сомария ва шоқули хонаи Аҳъобро хоҳам кашид, ва Уршалимро пок хоҳам кард, чунон ки кас табақчаро пок мекунад, – пок мекунаду чаппа мегардонад.
 • Ва бақияи мероси Худро тарк хоҳам кард, ва онҳоро ба дасти душманонашон хоҳам супурд, ва онҳо барои ҳамаи душманонашон мавриди толону тороҷ хоҳанд гардид,
 • Аз боиси он ки онҳо он чи дар назари ман бад аст, ба амал оварданд, ва аз рӯзе ки падаронашон аз Миср берун омаданд, то имрӯз Маро ба хашм оварданд́».
 • Ва ҳамчунин хуни бегуноҳонро Менашше бағоят бисёр рехт, ба тавре ки Уршалимро сар то сар аз он пур кард, ба замми он гуноҳи худ, ки Яҳудоро гирифтори гуноҳ гардонида буд, то ки он чи дар назари Парвардигор бад аст, ба амал оваранд.
 • Ва бақияи корҳои Менашше, ва ҳар чи ӯ кард, ва гуноҳе ки содир намуд, дар китоби солномаи подшоҳони Яҳудо навишта шудааст.
 • Ва Менашше бо падарони худ хобид ва дар боғи хонаи худ, дар боғи Уззо дафн карда шуд; ва писараш Омӯн ба ҷои ӯ подшоҳ шуд.
 • Дар вақти подшоҳ шуданаш Омӯн бисту дусола буд, ва ӯ ду сол дар Уршалим подшоҳӣ кард; ва номи модараш Машуллемет духтари Ҳорус, аз Ётбо, буд.
 • Ва он чи дар назари Парвардигор бад буд, ба амал овард, чунон ки падараш Менашше амал карда буд;
 • Ва бо тамоми роҳе ки падараш рафтор карда буд, рафтор намуд, ва бутҳоро, ки падараш парастида буд, парастид, ва ба онҳо саҷда бурд;
 • Ва Парвардигор Худои падаронашро тарк кард, ва бо роҳи Парвардигор равона нашуд.
 • Ва навкарони Омӯн бар ӯ суиқасд карданд; ва подшоҳро дар хонааш куштанд.
 • Вале қавми мамлакат ҳамаи онҳоеро, ки бар подшоҳ Омӯн суиқасд карда буданд, ба қатл расониданд; ва қавми мамлакат писараш Йӯшиёҳуро ба ҷои ӯ подшоҳ карданд.
 • Ва бақияи корҳое ки Омӯн кард, дар китоби солномаи подшоҳони Яҳудо навишта шудааст.
 • Ва ӯро дар мақбараи ӯ дар боғи Уззо дафн карданд; ва писараш Йӯшиёҳу ба ҷои ӯ подшоҳ шуд.