Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Сы́нъ два­на́­де­ся­ти лѣ́тъ Манассі́а, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и пятьдеся́тъ пя́ть лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя ма́тере его́ Офові́а.
 • И сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, и хожда́­ше вслѣ́дъ ме́рзостей язы́ковъ, и́хже от­рину Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и обрати́ся, и созда́ высо́кая, и́же разори́ оте́цъ его́ езекі́а, и воз­дви́же же́ртвен­никъ Ваа́лу, и сотвори́ дубра́вы, я́же сотвори́ Ахаа́въ ца́рь Изра́илевъ, и поклони́ся все́й си́лѣ небе́снѣй и порабо́та и́мъ:
 • и созда́ олта́рь въ дому́ Госпо́дни, я́коже рече́ Госпо́дь: во Иерусали́мѣ положу́ и́мя мое́.
 • И сотвори́ олта́рь все́й си́лѣ небе́снѣй на дву́ двору́ до́му Госпо́дня:
 • и провожда́­ше сы́ны своя́ чрезъ о́гнь, и вража́­ше, и волшве́нiя творя́ше, и сотвори́ ка́пища, и волше́бницы умно́жи твори́ти лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, е́же прогнѣ́вати его́:
 • и поста́ви изва́яное дубра́вы въ хра́мѣ, о не́мже рече́ Госпо́дь къ дави́ду и къ соломо́ну сы́ну его́: въ хра́мѣ се́мъ и во Иерусали́мѣ, его́же избра́хъ от­ всѣ́хъ колѣ́нъ Изра́илевыхъ, и положу́ ту́ и́мя мое́ на вѣ́ки,
 • и не при­­ложу́ подви́гнутися но́зѣ Изра́илевѣ от­ земли́, ю́же да́хъ отце́мъ и́хъ, а́ще ті́и соблюду́тъ вся́ ели́ка заповѣ́дахъ, по все́й за́повѣди, ю́же заповѣ́да и́мъ ра́бъ мо́й Моисе́й.
 • И не послу́шаша, и прельсти́ и́хъ Манассі́а, е́же сотвори́ти лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима па́че язы́къ, я́же истреби́ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И глаго́ла Госпо́дь руко́ю рабо́въ сво­и́хъ проро́ковъ, глаго́ля:
 • за сiя́, ели́ка сотвори́ Манассі́а ца́рь Иу́динъ ме́рзости сiя́ лука́выя, па́че всѣ́хъ я́же сотвори́ша Аморре́е, и́же пре́жде сего́ бы́ша, и введе́ во грѣ́хъ и Иу́ду, въ кумíрѣхъ сво­и́хъ:
 • не та́ко: си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ наведу́ зла́я на Иерусали́мъ и на Иу́ду, я́ко вся́кому слы́шащему пошумя́тъ обоя́ у́ха его́,
 • и простру́ на Иерусали́мъ мѣ́ру самарі́йскую и вѣсы́ до́му Ахаа́вля: и истреблю́ Иерусали́ма, я́коже изглажда́ет­ся алава́стръ изглажда́емый и превраща́ет­ся въ лице́ свое́:
 • и изри́ну оста́нки достоя́нiя мо­его́ и преда́мъ и́хъ въ ру́ки враго́въ и́хъ, и бу́дутъ въ расхище́нiе и въ плѣ́нъ всѣ́мъ враго́мъ сво­и́мъ:
 • поне́же сотвори́ша лука́вое предъ очи́ма мо­и́ма и бы́ша прогнѣвля́юще мя́ от­ дне́, въ о́ньже изведо́хъ отцы́ и́хъ от­ земли́ Еги́петскiя, и до дне́ сего́.
 • Еще́ же кро́вь непови́н­ную излiя́ Манассі́а мно́гу зѣло́, до́ндеже напо́лни Иерусали́му уста́ до у́стъ, кромѣ́ грѣхо́въ его́, и́миже во грѣ́хъ введе́ Иу́ду, сотвори́ти лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима.
 • И про́чая слове́съ Манассі́иныхъ, и вся́ ели́ка сотвори́, и грѣ́хъ его́, и́мже согрѣши́, не сiя́ ли напи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ?
 • И у́спе Манассі́а со отцы́ сво­и́ми, и погребе́нъ бы́сть въ вертогра́дѣ до́му сво­его́, въ вертогра́дѣ о́зы. И воцари́ся Аммо́нъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́:
 • сы́нъ два́десяти дву́ лѣ́тъ бѣ́ Аммо́нъ, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати и два́ лѣ́та ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Месо­лла́мъ, дщи́ Ару́сова изъ Иете́вы.
 • И сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, я́коже сотвори́ Манассі́а оте́цъ его́,
 • и хожда́­ше по всему́ пути́, и́мже ходи́ оте́цъ его́, и порабо́та кумíромъ, и́мже порабо́та оте́цъ его́, и поклони́ся и́мъ:
 • и оста́ви Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ, и не ходи́ путе́мъ Госпо́днимъ.
 • И воста́ша о́троцы Аммо́новы на́нь и умертви́ша царя́ въ дому́ его́.
 • Лю́дiе же земли́ [тоя́] изби́ша всѣ́хъ воста́в­шихъ на царя́ Аммо́на, и воцари́ша лю́дiе земли́ тоя́ Иосі́ю сы́на его́ вмѣ́сто его́.
 • И про́чая слове́съ Аммо́новыхъ, ели́ка сотвори́, не се́ ли, сiя́ напи́сана и въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ?
 • И погребо́ша его́ во гро́бѣ его́ въ вертогра́дѣ о́зинѣ. И воцари́ся Иосі́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Хефциба.
 • И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых.
 • И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь Израильский; и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему.
 • И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «в Иерусалиме положу имя Мое».
 • И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня,
 • и провел сына своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников; много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать Его.
 • И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его: «в доме сем и в Иерусалиме, который Я избрал из всех колен Израилевых, Я полагаю имя Мое на век;
 • и не дам впредь выступить ноге Израильтянина из земли, которую Я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что Я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб Мой Моисей».
 • Но они не послушались; и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых.
 • И говорил Господь чрез рабов Своих пророков и сказал:
 • за то, что сделал Манассия, царь Иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали Аморреи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех идолами своими,
 • за то, так говорит Господь, Бог Израилев, вот, Я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того;
 • и протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, – вытрут и опрокинут ее;
 • и отвергну остаток удела Моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим,
 • за то, что они делали неугодное в очах Моих и прогневляли Меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня.
 • Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех – делать неугодное в очах Господних.
 • Прочее о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей Иудейских.
 • И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Уззы. И воцарился Аммон, сын его, вместо него.
 • Двадцати двух лет был Аммон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме; имя матери его Мешуллемеф, дочь Харуца, из Ятбы.
 • И делал он неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его;
 • и ходил тою же точно дорогою, которою ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им,
 • и оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним.
 • И составили заговор слуги Аммоновы против него, и умертвили царя в доме его.
 • Но народ земли перебил всех, бывших в заговоре против царя Аммона; и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него.
 • Прочее об Аммоне, что он сделал, написано в летописи царей Иудейских.
 • И похоронили его в гробнице его, в саду Уззы. И воцарился Иосия, сын его, вместо него.
 • Doce años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén cincuenta y cinco años. El nombre de su madre era Hepsiba.
 • Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, imitando las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel.
 • Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó altares a Baal e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró además a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas.
 • Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la que Jehová había dicho: «En Jerusalén pondré mi nombre.»
 • Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová.
 • Además, hizo pasar a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos, fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira.
 • También puso una imagen de Asera hecha por él en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo: «Pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí entre todas las tribus de Israel.
 • No volveré a hacer que Israel ande errante lejos de la tierra que di a sus padres, con tal que cumplan todas las cosas que yo les he mandado y las guarden, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó.»
 • Pero ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que obraran peor que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel.
 • Habló, pues, Jehová por medio de sus siervos, los profetas, diciendo:
 • «Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones, y ha obrado peor que todo lo que hicieron los amorreos que le precedieron, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos;
 • por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: “Yo traigo un mal tan grande sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oiga le zumbarán ambos oídos.
 • Mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria y la misma plomada que a la casa de Acab. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo.
 • Abandonaré el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos; serán presa y despojo de todos sus adversarios,
 • por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y han provocado mi ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy.”»
 • Además, Manasés derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo, aparte del pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová.
 • Los demás hechos de Manasés, todo lo que hizo, y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá?
 • Manasés durmió con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza. En su lugar reinó Amón, su hijo.

 • Veintidós años tenía Amón cuando comenzó a reinar y reinó dos años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Haruz, de Jotba.
 • E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés, su padre.
 • Anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró.
 • Dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová.
 • Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa.
 • Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra proclamó rey en su lugar a Josías, su hijo.
 • Los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá?
 • Fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uza. Y reinó en su lugar su hijo Josías.