Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Сы́нъ осми́ лѣ́тъ бѣ́ Иосі́а, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и три́десять еди́но лѣ́то ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Иедида́, дщи́ еде́ева, от­ Васуро́ѳа.
 • И сотвори́ пра́вое предъ очи́ма Госпо́днима, и хожда́­ше во всѣ́хъ путе́хъ дави́да отца́ сво­его́, не соврати́ся ни на де́сно, ни на шу́ее.
 • И бы́сть во осмо­е­на́­де­сять лѣ́то ца́р­ст­ва Иосі́ина, въ седмы́й ме́сяцъ, посла́ ца́рь Сафа́на, сы́на езелі́ина, сы́на Месо­лла́мля, книго́чiю до́му Госпо́дня, глаго́ля:
 • взы́ди къ хелкі́и жерцу́ вели́кому и запечатлѣ́й сребро́ внесе́ное въ до́мъ Госпо́день, е́же собра́ша стрегу́щiи вра́тъ от­ люді́й,
 • и да даду́тъ е́ въ ру́ки творя́щихъ дѣла́ при­­ста́вникомъ въ хра́мѣ Госпо́дни: да дадя́тъ е́ творя́щымъ дѣла́ въ дому́ Госпо́дни, е́же подкрѣпля́ти разсѣ́лины хра́ма,
 • древодѣ́лемъ и каменосѣ́чцемъ и покупа́ющымъ древа́ и ка́менiе те́саное на утвержде́нiе разсѣ́линъ хра́ма.
 • Оба́че не сочисля́ху и́хъ о сребре́ дае́мѣмъ и́мъ, я́ко вѣ́рно ті́и творя́ху.
 • И рече́ хелкі́а жре́цъ вели́кiй ко Сафа́ну книго́чiю: кни́гу зако́на [Бо́жiя] обрѣто́хъ въ дому́ Госпо́дни. И даде́ хелкі́а кни́гу Сафа́ну, и прочте́ ю́.
 • И вни́де въ до́мъ Госпо́день и царю́ Иосі́и, и воз­вѣсти́ царю́ сло́во и рече́: слiя́ша раби́ тво­и́ сребро́ обрѣ́тшееся въ дому́ Госпо́дни, и да́ша е́ при­­ста́вницы въ ру́ки творя́щымъ дѣла́ въ хра́мѣ Госпо́дни.
 • И рече́ Сафа́нъ книго́чiя къ царю́, глаго́ля кни́гу зако́на даде́ ми́ хелкі́а жре́цъ. И прочте́ ю́ Сафа́нъ предъ царе́мъ.
 • И бы́сть я́ко услы́ша ца́рь словеса́ кни́ги зако́н­ныя, и раздра́ ри́зы своя́,
 • и заповѣ́да ца́рь хелкі́и жрецу́ и Ахика́му сы́ну Сафа́ню, и Ахово́ру сы́ну Михе́ину и Сафа́ну книго́чiю и Асаі́ю рабу́ царе́ву, глаго́ля:
 • прiиди́те, испроси́те Го́спода о мнѣ́ и о всѣ́хъ лю́дехъ и о все́мъ Иу́дѣ, и о словесѣ́хъ кни́ги обрѣ́тшiяся сея́, я́ко вели́къ гнѣ́въ Госпо́день разжже́ный на на́съ, поне́же не послу́шаша отцы́ на́ши слове́съ кни́ги сея́, е́же твори́ти по всѣ́мъ напи́сан­нымъ на ны́.
 • И и́де хелкі́а жре́цъ и Ахика́мъ, и Ахово́ръ и Сафа́нъ и Асаі́асъ ко о́лда́мѣ проро́чицѣ, женѣ́ сели́ма сы́на Ѳеку́ева, сы́на Ара́са ризохрани́теля: и сiя́ живя́ше во Иерусали́мѣ въ Масе́нѣ: и глаго́лаша къ не́й по сему́.
 • И рече́ и́мъ: си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: рцы́те му́жеви посла́в­шему вы́ ко мнѣ́:
 • та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ наведу́ зла́я на мѣ́сто сiе́ и на живу́щыя въ не́мъ, вся́ словеса́ кни́жная, я́же прочте́ ца́рь Иу́динъ:
 • поне́же оста́виша мя́ и кадя́ху бого́мъ други́мъ, я́ко да прогнѣ́ваютъ мя́ дѣлесы́ ру́къ сво­и́хъ, и разжже́т­ся я́рость моя́ на мѣ́сто сiе́ и не уга́снетъ:
 • и ко царю́ Иу́дину посла́в­шему ва́съ вопроси́ти Го́спода, си́це рцы́те ему́: та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: словеса́, я́же слы́шалъ еси́,
 • за сiя́, я́ко умягчи́ся се́рдце твое́ и смири́л­ся еси́ предъ лице́мъ Госпо́днимъ, услы́шавъ ели́ка глаго́лахъ на мѣ́сто сiе́ и на живу́щыя въ не́мъ, е́же бы́ти въ погубле́нiе и въ прокля́тiе, и раздра́лъ еси́ ри́зы твоя́, и пла́кал­ся предо мно́ю, и а́зъ у́бо услы́шахъ, глаго́летъ Госпо́дь:
 • сего́ ра́ди а́зъ при­­ложу́ тя́ ко отце́мъ тво­и́мъ, и собере́шися во гро́бъ тво́й въ ми́рѣ, и не у́зриши очи́ма тво­и́ма всѣ́хъ злы́хъ, я́же а́зъ и́мамъ навести́ на мѣ́сто сiе́ и на живу́щыя въ не́мъ.
 • Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и тридцать один год царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иедида, дочь Адаии, из Боцкафы.
 • И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево.
 • В восемнадцатый год царя Иосии, послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешулламова, писца, в дом Господень, сказав:
 • пойди к Хелкии первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа стоящие на страже у порога,
 • и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а сии пусть раздают его работающим в доме Господнем, на исправление повреждений дома,
 • плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку дерев и тесаных камней для исправления дома;
 • впрочем не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно.
 • И сказал Хелкия первосвященник Шафану писцу: книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее.
 • И пришел Шафан писец к царю, и принес царю ответ, и сказал: взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню.
 • И донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия священник. И читал ее Шафан пред царем.
 • Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои.
 • И повелел царь Хелкии священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря:
 • пойдите, вопросите Господа за меня и за народ и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам.
 • И пошел Хелкия священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асаия к Олдаме пророчице, жене Шаллума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд, – жила же она в Иерусалиме, во второй части, – и говорили с нею.
 • И она сказала им: так говорит Господь, Бог Израилев: скажите человеку, который послал вас ко мне:
 • так говорит Господь: наведу зло на место сие и на жителей его, – все слова книги, которую читал царь Иудейский.
 • За то, что оставили Меня, и кадят другим богам, чтобы раздражать Меня всеми делами рук своих, воспылал гнев Мой на место сие, и не погаснет.
 • А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев, о словах, которые ты слышал:
 • так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что Я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь.
 • За это, вот, Я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на место сие. И принесли царю ответ.
 • 约 西 亚 登 基 的 时 候 年 八 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 三 十 一 年 。 他 母 亲 名 叫 耶 底 大 , 是 波 斯 加 人 亚 大 雅 的 女 儿 。
 • 约 西 亚 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 , 行 他 祖 大 卫 一 切 所 行 的 , 不 偏 左 右 。
 • 约 西 亚 王 十 八 年 , 王 差 遣 米 书 兰 的 孙 子 , 亚 萨 利 的 儿 子 书 记 沙 番 上 耶 和 华 殿 去 , 吩 咐 他 说 ,
 • 你 去 见 大 祭 司 希 勒 家 , 使 他 将 奉 到 耶 和 华 殿 的 银 子 , 就 是 守 门 的 从 民 中 收 聚 的 银 子 , 数 算 数 算 ,
 • 交 给 耶 和 华 殿 里 办 事 的 人 , 使 他 们 转 交 耶 和 华 殿 里 作 工 的 人 , 好 修 理 殿 的 破 坏 之 处 ,
 • 就 是 转 交 木 匠 和 工 人 , 并 瓦 匠 , 又 买 木 料 和 凿 成 的 石 头 修 理 殿 宇 ,
 • 将 银 子 交 在 办 事 的 人 手 里 , 不 与 他 们 算 帐 , 因 为 他 们 办 事 诚 实 。
 • 大 祭 司 希 勒 家 对 书 记 沙 番 说 , 我 在 耶 和 华 殿 里 得 了 律 法 书 。 希 勒 家 将 书 递 给 沙 番 , 沙 番 就 看 了 。
 • 书 记 沙 番 到 王 那 里 , 回 覆 王 说 , 你 的 仆 人 已 将 殿 里 的 银 子 倒 出 数 算 , 交 给 耶 和 华 殿 里 办 事 的 人 了 。
 • 书 记 沙 番 又 对 王 说 , 祭 司 希 勒 家 递 给 我 一 卷 书 。 沙 番 就 在 王 面 前 读 那 书 。
 • 王 听 见 律 法 书 上 的 话 , 便 撕 裂 衣 服 ,
 • 吩 咐 祭 司 希 勒 家 与 沙 番 的 儿 子 亚 希 甘 , 米 该 亚 的 儿 子 亚 革 波 , 书 记 沙 番 和 王 的 臣 仆 亚 撒 雅 , 说 ,
 • 你 们 去 为 我 , 为 民 , 为 犹 大 众 人 , 以 这 书 上 的 话 求 问 耶 和 华 。 因 为 我 们 列 祖 没 有 听 从 这 书 上 的 言 语 , 没 有 遵 着 书 上 所 吩 咐 我 们 的 去 行 , 耶 和 华 就 向 我 们 大 发 烈 怒 。
 • 于 是 , 祭 司 希 勒 家 和 亚 希 甘 , 亚 革 波 , 沙 番 , 亚 撒 雅 都 去 见 女 先 知 户 勒 大 。 户 勒 大 是 掌 管 礼 服 沙 龙 的 妻 。 沙 龙 是 哈 珥 哈 斯 的 孙 子 , 特 瓦 的 儿 子 。 户 勒 大 住 在 耶 路 撒 冷 第 二 区 。 他 们 请 问 于 她 。
 • 她 对 他 们 说 , 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 你 们 可 以 回 覆 那 差 遣 你 们 来 见 我 的 人 说 ,
 • 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 照 着 犹 大 王 所 读 那 书 上 的 一 切 话 , 降 祸 与 这 地 和 其 上 的 居 民 。
 • 因 为 他 们 离 弃 我 , 向 别 神 烧 香 , 用 他 们 手 所 作 的 惹 我 发 怒 , 所 以 我 的 忿 怒 必 向 这 地 发 作 , 总 不 止 息 。
 • 然 而 , 差 遣 你 们 来 求 问 耶 和 华 的 犹 大 王 , 你 们 要 这 样 回 覆 他 说 , 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 至 于 你 所 听 见 的 话 ,
 • 就 是 听 见 我 指 着 这 地 和 其 上 的 居 民 所 说 , 要 使 这 地 变 为 荒 场 , 民 受 咒 诅 的 话 , 你 便 心 里 敬 服 , 在 我 面 前 自 卑 , 撕 裂 衣 服 , 向 我 哭 泣 , 因 此 我 应 允 了 你 。 这 是 我 耶 和 华 说 的 。
 • 我 必 使 你 平 平 安 安 地 归 到 坟 墓 到 你 列 祖 那 里 。 我 要 降 与 这 地 的 一 切 灾 祸 , 你 也 不 至 亲 眼 看 见 。 他 们 就 回 覆 王 去 了 。
 • Восьми лет от роду Иосия стал царем; тридцать один год царствовал он в Иерусалиме; имя его матери — Иедидá, дочь Адаи́, из Боцкáта.
 • Он творил дела, угодные Господу. Во всем следовал он отцу своему Давиду, шел его путем, не уклоняясь ни вправо, ни влево.
 • На восемнадцатый год своего царствования Иосия послал писца Шафáна, сына Ацáлии, сына Meшуллáма, в Храм Господа с таким приказом:
 • «Ступай к Хилкие́, верховному священнику. Вели ему переплавить все серебро, поступившее в Храм Господа, — все серебро, которое стражи ворот собрали с народа, —
 • и передать тем, кто назначен вести работы в Храме Господа. Пусть из этих денег оплачивают труд рабочих, которые ремонтируют Храм Господа:
 • плотников, строителей и каменщиков, а также покупку дерева и тесаного камня, сколько нужно для ремонта Храма.
 • С тех, кому эти деньги будут переданы, отчета требовать не нужно, им можно доверять».
 • Хилкия, верховный священник, сказал Шафану–писцу: «Я нашел в Храме Господа книгу Закона!» И Хилкия передал свиток Шафану. Тот прочел его.
 • Шафан–писец пришел к царю с отчетом: «Рабы твои переплавили серебро, поступившее в Храм, и передали тем, кто назначен ремонтировать Храм Господа».
 • Потом добавил: «Священник Хилкия передал мне свиток». И Шафан прочел свиток царю.
 • Выслушал царь, что написано в книге Закона, и разодрал одежды свои.
 • Он повелел священнику Хилкии, Ахикáму, сыну Шафана, Ахбóру, сыну Михе́я, писцу Шафану и Асае́, царскому слуге:
 • «Идите, вопросите Господа обо мне, о народе и обо всей Иудее: как быть с тем, что написано в этой найденной ныне книге? О, как же силен должен быть гнев Господа против нас за то, что наши отцы не вняли словам этой книги и не поступали так, как нам в ней предписано!»
 • И пошли священник Хилкия, Ахикам, Ахбор, Шафан и Асая к пророчице Хулде́, жене Шаллума, сына Тиквы́, сына Хархáса, хранителя одежд. Жила она в Иерусалиме, в Новом городе . Они все рассказали ей,
 • и она ответила: «Так говорит Господь, Бог Израиля! Передайте тому, кто послал вас ко мне:
 • „Так говорит Господь: скоро, скоро Я наведу на этот город и на его жителей страшную беду; исполнится все, что сказано в книге, которую прочел царь Иудеи.
 • Эти люди оставили Меня, они приносили жертвы другим богам, они всеми своими поступками оскорбляли Меня! За это, как огонь, воспламенится Моя ярость против этого города — и не угаснет!”
 • А царю Иудеи, который послал вас вопросить Господа, передайте: „Так говорит Господь, Бог Израиля: ты слышал, что написано в этой книге.
 • Услышав, чтó Я обещал сделать с этим городом и с его жителями, — что он будет предан опустошению и проклятию, — ты смирился и склонился перед Господом, и разодрал одежды и плакал передо Мной. За это и Я услышал тебя, — говорит Господь. —
 • Я дам тебе спокойно отойти к отцам, ты будешь с миром погребен в своей гробнице, и глаза твои не увидят той страшной беды, которую Я наведу на этот город”». Ответ пророчицы передали царю.