Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Сы́нъ осми́ лѣ́тъ бѣ́ Иосі́а, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и три́десять еди́но лѣ́то ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Иедида́, дщи́ еде́ева, от­ Васуро́ѳа.
 • И сотвори́ пра́вое предъ очи́ма Госпо́днима, и хожда́­ше во всѣ́хъ путе́хъ дави́да отца́ сво­его́, не соврати́ся ни на де́сно, ни на шу́ее.
 • И бы́сть во осмо­е­на́­де­сять лѣ́то ца́р­ст­ва Иосі́ина, въ седмы́й ме́сяцъ, посла́ ца́рь Сафа́на, сы́на езелі́ина, сы́на Месо­лла́мля, книго́чiю до́му Госпо́дня, глаго́ля:
 • взы́ди къ хелкі́и жерцу́ вели́кому и запечатлѣ́й сребро́ внесе́ное въ до́мъ Госпо́день, е́же собра́ша стрегу́щiи вра́тъ от­ люді́й,
 • и да даду́тъ е́ въ ру́ки творя́щихъ дѣла́ при­­ста́вникомъ въ хра́мѣ Госпо́дни: да дадя́тъ е́ творя́щымъ дѣла́ въ дому́ Госпо́дни, е́же подкрѣпля́ти разсѣ́лины хра́ма,
 • древодѣ́лемъ и каменосѣ́чцемъ и покупа́ющымъ древа́ и ка́менiе те́саное на утвержде́нiе разсѣ́линъ хра́ма.
 • Оба́че не сочисля́ху и́хъ о сребре́ дае́мѣмъ и́мъ, я́ко вѣ́рно ті́и творя́ху.
 • И рече́ хелкі́а жре́цъ вели́кiй ко Сафа́ну книго́чiю: кни́гу зако́на [Бо́жiя] обрѣто́хъ въ дому́ Госпо́дни. И даде́ хелкі́а кни́гу Сафа́ну, и прочте́ ю́.
 • И вни́де въ до́мъ Госпо́день и царю́ Иосі́и, и воз­вѣсти́ царю́ сло́во и рече́: слiя́ша раби́ тво­и́ сребро́ обрѣ́тшееся въ дому́ Госпо́дни, и да́ша е́ при­­ста́вницы въ ру́ки творя́щымъ дѣла́ въ хра́мѣ Госпо́дни.
 • И рече́ Сафа́нъ книго́чiя къ царю́, глаго́ля кни́гу зако́на даде́ ми́ хелкі́а жре́цъ. И прочте́ ю́ Сафа́нъ предъ царе́мъ.
 • И бы́сть я́ко услы́ша ца́рь словеса́ кни́ги зако́н­ныя, и раздра́ ри́зы своя́,
 • и заповѣ́да ца́рь хелкі́и жрецу́ и Ахика́му сы́ну Сафа́ню, и Ахово́ру сы́ну Михе́ину и Сафа́ну книго́чiю и Асаі́ю рабу́ царе́ву, глаго́ля:
 • прiиди́те, испроси́те Го́спода о мнѣ́ и о всѣ́хъ лю́дехъ и о все́мъ Иу́дѣ, и о словесѣ́хъ кни́ги обрѣ́тшiяся сея́, я́ко вели́къ гнѣ́въ Госпо́день разжже́ный на на́съ, поне́же не послу́шаша отцы́ на́ши слове́съ кни́ги сея́, е́же твори́ти по всѣ́мъ напи́сан­нымъ на ны́.
 • И и́де хелкі́а жре́цъ и Ахика́мъ, и Ахово́ръ и Сафа́нъ и Асаі́асъ ко о́лда́мѣ проро́чицѣ, женѣ́ сели́ма сы́на Ѳеку́ева, сы́на Ара́са ризохрани́теля: и сiя́ живя́ше во Иерусали́мѣ въ Масе́нѣ: и глаго́лаша къ не́й по сему́.
 • И рече́ и́мъ: си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: рцы́те му́жеви посла́в­шему вы́ ко мнѣ́:
 • та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ наведу́ зла́я на мѣ́сто сiе́ и на живу́щыя въ не́мъ, вся́ словеса́ кни́жная, я́же прочте́ ца́рь Иу́динъ:
 • поне́же оста́виша мя́ и кадя́ху бого́мъ други́мъ, я́ко да прогнѣ́ваютъ мя́ дѣлесы́ ру́къ сво­и́хъ, и разжже́т­ся я́рость моя́ на мѣ́сто сiе́ и не уга́снетъ:
 • и ко царю́ Иу́дину посла́в­шему ва́съ вопроси́ти Го́спода, си́це рцы́те ему́: та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: словеса́, я́же слы́шалъ еси́,
 • за сiя́, я́ко умягчи́ся се́рдце твое́ и смири́л­ся еси́ предъ лице́мъ Госпо́днимъ, услы́шавъ ели́ка глаго́лахъ на мѣ́сто сiе́ и на живу́щыя въ не́мъ, е́же бы́ти въ погубле́нiе и въ прокля́тiе, и раздра́лъ еси́ ри́зы твоя́, и пла́кал­ся предо мно́ю, и а́зъ у́бо услы́шахъ, глаго́летъ Госпо́дь:
 • сего́ ра́ди а́зъ при­­ложу́ тя́ ко отце́мъ тво­и́мъ, и собере́шися во гро́бъ тво́й въ ми́рѣ, и не у́зриши очи́ма тво­и́ма всѣ́хъ злы́хъ, я́же а́зъ и́мамъ навести́ на мѣ́сто сiе́ и на живу́щыя въ не́мъ.
 • Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и тридцать один год царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иедида, дочь Адаии, из Боцкафы.
 • И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево.
 • В восемнадцатый год царя Иосии, послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешулламова, писца, в дом Господень, сказав:
 • пойди к Хелкии первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа стоящие на страже у порога,
 • и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а сии пусть раздают его работающим в доме Господнем, на исправление повреждений дома,
 • плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку дерев и тесаных камней для исправления дома;
 • впрочем не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно.
 • И сказал Хелкия первосвященник Шафану писцу: книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее.
 • И пришел Шафан писец к царю, и принес царю ответ, и сказал: взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню.
 • И донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия священник. И читал ее Шафан пред царем.
 • Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои.
 • И повелел царь Хелкии священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря:
 • пойдите, вопросите Господа за меня и за народ и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам.
 • И пошел Хелкия священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асаия к Олдаме пророчице, жене Шаллума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд, – жила же она в Иерусалиме, во второй части, – и говорили с нею.
 • И она сказала им: так говорит Господь, Бог Израилев: скажите человеку, который послал вас ко мне:
 • так говорит Господь: наведу зло на место сие и на жителей его, – все слова книги, которую читал царь Иудейский.
 • За то, что оставили Меня, и кадят другим богам, чтобы раздражать Меня всеми делами рук своих, воспылал гнев Мой на место сие, и не погаснет.
 • А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев, о словах, которые ты слышал:
 • так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что Я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь.
 • За это, вот, Я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на место сие. И принесли царю ответ.
 • 约 西 亚 登 基 的 时 候 年 八 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 三 十 一 年 。 他 母 亲 名 叫 耶 底 大 , 是 波 斯 加 人 亚 大 雅 的 女 儿 。
 • 约 西 亚 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 , 行 他 祖 大 卫 一 切 所 行 的 , 不 偏 左 右 。
 • 约 西 亚 王 十 八 年 , 王 差 遣 米 书 兰 的 孙 子 , 亚 萨 利 的 儿 子 书 记 沙 番 上 耶 和 华 殿 去 , 吩 咐 他 说 ,
 • 你 去 见 大 祭 司 希 勒 家 , 使 他 将 奉 到 耶 和 华 殿 的 银 子 , 就 是 守 门 的 从 民 中 收 聚 的 银 子 , 数 算 数 算 ,
 • 交 给 耶 和 华 殿 里 办 事 的 人 , 使 他 们 转 交 耶 和 华 殿 里 作 工 的 人 , 好 修 理 殿 的 破 坏 之 处 ,
 • 就 是 转 交 木 匠 和 工 人 , 并 瓦 匠 , 又 买 木 料 和 凿 成 的 石 头 修 理 殿 宇 ,
 • 将 银 子 交 在 办 事 的 人 手 里 , 不 与 他 们 算 帐 , 因 为 他 们 办 事 诚 实 。
 • 大 祭 司 希 勒 家 对 书 记 沙 番 说 , 我 在 耶 和 华 殿 里 得 了 律 法 书 。 希 勒 家 将 书 递 给 沙 番 , 沙 番 就 看 了 。
 • 书 记 沙 番 到 王 那 里 , 回 覆 王 说 , 你 的 仆 人 已 将 殿 里 的 银 子 倒 出 数 算 , 交 给 耶 和 华 殿 里 办 事 的 人 了 。
 • 书 记 沙 番 又 对 王 说 , 祭 司 希 勒 家 递 给 我 一 卷 书 。 沙 番 就 在 王 面 前 读 那 书 。
 • 王 听 见 律 法 书 上 的 话 , 便 撕 裂 衣 服 ,
 • 吩 咐 祭 司 希 勒 家 与 沙 番 的 儿 子 亚 希 甘 , 米 该 亚 的 儿 子 亚 革 波 , 书 记 沙 番 和 王 的 臣 仆 亚 撒 雅 , 说 ,
 • 你 们 去 为 我 , 为 民 , 为 犹 大 众 人 , 以 这 书 上 的 话 求 问 耶 和 华 。 因 为 我 们 列 祖 没 有 听 从 这 书 上 的 言 语 , 没 有 遵 着 书 上 所 吩 咐 我 们 的 去 行 , 耶 和 华 就 向 我 们 大 发 烈 怒 。
 • 于 是 , 祭 司 希 勒 家 和 亚 希 甘 , 亚 革 波 , 沙 番 , 亚 撒 雅 都 去 见 女 先 知 户 勒 大 。 户 勒 大 是 掌 管 礼 服 沙 龙 的 妻 。 沙 龙 是 哈 珥 哈 斯 的 孙 子 , 特 瓦 的 儿 子 。 户 勒 大 住 在 耶 路 撒 冷 第 二 区 。 他 们 请 问 于 她 。
 • 她 对 他 们 说 , 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 你 们 可 以 回 覆 那 差 遣 你 们 来 见 我 的 人 说 ,
 • 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 照 着 犹 大 王 所 读 那 书 上 的 一 切 话 , 降 祸 与 这 地 和 其 上 的 居 民 。
 • 因 为 他 们 离 弃 我 , 向 别 神 烧 香 , 用 他 们 手 所 作 的 惹 我 发 怒 , 所 以 我 的 忿 怒 必 向 这 地 发 作 , 总 不 止 息 。
 • 然 而 , 差 遣 你 们 来 求 问 耶 和 华 的 犹 大 王 , 你 们 要 这 样 回 覆 他 说 , 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 至 于 你 所 听 见 的 话 ,
 • 就 是 听 见 我 指 着 这 地 和 其 上 的 居 民 所 说 , 要 使 这 地 变 为 荒 场 , 民 受 咒 诅 的 话 , 你 便 心 里 敬 服 , 在 我 面 前 自 卑 , 撕 裂 衣 服 , 向 我 哭 泣 , 因 此 我 应 允 了 你 。 这 是 我 耶 和 华 说 的 。
 • 我 必 使 你 平 平 安 安 地 归 到 坟 墓 到 你 列 祖 那 里 。 我 要 降 与 这 地 的 一 切 灾 祸 , 你 也 不 至 亲 眼 看 见 。 他 们 就 回 覆 王 去 了 。
 • Йосія був віку восьми літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі тридцять і один рік.
  А ім́я його матері Єдида, дочка Адаї з Боцкату.
 • І робив він угодне в Господніх очах, і ходив усією дорогою свого батька Давида, і не вступався ані праворуч, ані ліворуч.
 • І сталося вісімнадцятого року царя Йосії, послав цар Шафана, сина Ацалії, Мешулламового сина, писаря, до Господнього дому, говорячи:
 • Піди до Хілкійї, первосвященика, і нехай перелічить те срібло, що знесене до Господнього дому, що зібрали від народу сторожі порога.
 • І нехай дадуть його на руку виконавцям роботи, поставленим у Господньому домі, а ті нехай дадуть його тим, хто працює в Господньому домі, щоб направляти ушкодження храму,
 • теслярам, і будівничим, і мулярам, щоб купувати дерево та тесане каміння на направу храму.
 • Тільки нехай не облічуються з ними про те срібло, що дане на їхню руку, бо чесно вони роблять.
 • І сказав Хілкійя, первосвященик, до писаря Шафана: Я знайшов у Господньому домі Книгу Закону!
  І дав Хілкійя ту Книгу Шафанові, і той перечитав її.
 • І ввійшов писар Шафан до царя, і приніс цареві вістку, і сказав: Раби твої висипали те срібло, що знайдене в домі, і дали його на руку виконавцям роботи, поставленим у Господньому домі.
 • І доніс писар Шафан цареві, говорячи: Священик Хілкійя дав мені книгу.
  І Шафан перечитав її перед царем.
 • І сталося, як цар почув слова Книги Закону, то роздер свої шати…
 • І наказав цар священикові Хілкійї, і Ахікамові, Шафановому синові, і Ахборові, Міхаїному синові, і писареві Шафанові, і Асаї, царевому слузі, говорячи:
 • Ідіть, зверніться до Господа про мене й про народ, та про всього Юду, про слова цієї знайденої книги.
  Великий бо гнів Господній, що запалився на нас за те, що батьки наші не слухалися слів цієї книги, щоб робити все, що написано про нас.
 • І пішов священик Хілкійя, і Ахікам, і Ахбор, і Шафан, і Асая до пророчиці Хулди, жінки Шаллума, сина Тікви, сина Хархасового, сторожа шат, вона сиділа в Єрусалимі, на Новому Місті, і говорили до неї.
 • А вона сказала до них: Так говорить Господь, Бог Ізраїлів: Скажіть чоловікові, що послав вас до мене:
 • Так говорить Господь: Ось Я наведу лихо на оце місце та на мешканців його, усі слова тієї книги, що читав Юдин цар,
 • за те, що вони покинули Мене, і кадили іншим богам, щоб гнівити Мене всім ділом своїх рук.
  І розпалився Мій гнів на це місце, і він не погасне!
 • А Юдиному цареві, що послав вас звернутися до Господа, скажете йому так: Так говорить Господь, Бог Ізраїлів, ті слова, які ти чув:
 • За те, що зм́якло твоє серце, і ти впокорився перед Господнім лицем, коли почув, що Я говорив про це місце та про мешканців його, що вони стануть спустошенням та прокляттям, і що ти роздер шати свої та плакав перед Моїм лицем, то Я також почув, говорить Господь.
 • Тому то Я прилучу тебе до батьків твоїх, і ти будеш прилучений до гробів своїх у мирі, і очі твої не побачать усього того лиха, що Я наводжу на оце місце.
  І вони принесли цю вістку цареві.