Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств
 

 
 • И бы́сть въ лѣ́то девя́тое ца́р­ст­ва его́, въ ме́сяцъ деся́тый, прiи́де навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй и вся́ си́ла его́ на Иерусали́мъ: и обступи́ его́ от­всю́ду, и созда́ша о́крестъ его́ бойни́цы.
 • И бы́сть гра́дъ во облеже́нiи до перваго­на́­де­сять лѣ́та ца́р­ст­ва седекі́ина, девя́таго дне́ ме́сяца:
 • и превоз­мо́же во гра́дѣ гла́дъ, и не бы́сть хлѣ́ба лю́демъ земли́ тоя́:
 • и разсѣ́деся гра́дъ, и вси́ му́жiе во́инстiи изыдо́ша но́щiю путе́мъ вра́тъ, я́же посредѣ́ стѣ́нъ, я́же су́ть у вертогра́да царе́ва, и халде́е о́крестъ гра́да [бѣ́ша]. И побѣже́ [ца́рь седекі́а] путе́мъ пусты́н­нымъ:
 • и погна́ си́ла Халде́йская вслѣ́дъ царя́, и я́ша его́ во Араво́ѳе иерихо́нстѣмъ, и вся́ си́ла его́ разсы́пася от­ него́:
 • и поя́ша царя́ и поведо́ша его́ къ царю́ Вавило́нску въ ревла́ѳу: и глаго́ла съ ни́мъ су́дъ:
 • и сы́ны седекі́ины закла́ предъ очи́ма его́, и о́чи седекі́ины избоде́, и связа́ его́ у́зами, и от­веде́ его́ во Вавило́нъ.
 • Въ ме́сяцъ же пя́тый, въ седмы́й де́нь ме́сяца, сiе́ лѣ́то девято­е­на́­де­сять навуходоно́сора царя́ Вавило́нска, прiи́де навузарда́нъ архимаги́ръ, ра́бъ царя́ Вавило́нскаго, во Иерусали́мъ
 • и зажже́ хра́мъ Госпо́день и до́мъ царе́въ, и вся́ до́мы Иерусали́мли и вся́ до́мы вели́кiя сожже́ архимаги́ръ:
 • и стѣ́ны Иерусали́мли о́крестъ раскопа́ си́ла Халде́йская.
 • И оста́нокъ люді́й избы́в­шихъ во гра́дѣ и впа́дшихъ, и́же от­падо́ша ко царю́ Вавило́нску, и про́чее и утвержде́нiе пренесе́ навузарда́нъ во­ево́да.
 • И от­ ни́щихъ земли́ тоя́ оста́ви архимаги́ръ виногра́ды блюсти́ и вертогра́ды.
 • И столпы́ мѣ́дяны въ хра́мѣ Госпо́дни, и подста́вы, и мо́ре мѣ́дное су́щее во хра́мѣ Госпо́дни сокруши́ша халде́е, и взя́ша мѣ́дь и́хъ во Вавило́нъ:
 • и коно́бы, и котлы́ и фiа́лы, и кади́лницы, и вся́ сосу́ды мѣ́дяныя, въ ни́хже служа́ху, взя́ша:
 • и кади́лницы, и фiа́лы златы́я и сре́бряныя взя́ архимаги́ръ,
 • столпы́ два́, и мо́ря еди́но, и подста́вы, я́же сотвори́ соломо́нъ хра́му Госпо́дню: не бѣ́ вѣ́са мѣ́ди всѣ́хъ сосу́довъ.
 • Осми­на́­де­ся­ти лако́тъ бы́сть высота́ столпа́ еди́наго, и глава́ мѣ́дяна на не́мъ: и высота́ главѣ́ три́ ла́кти, и на главѣ́ мре́жи и шипки́ о́крестъ, вся́ мѣ́дяна: по сему́ же и сто́лпъ вторы́й со мре́жею.
 • И поя́тъ архимаги́ръ саре́а жерца́ пе́рваго и софо́нiю жерца́ втора́го, и три́ стра́жы вра́тныя:
 • и от­ гра́да взя́ скопца́ еди́наго, и́же бѣ́ при­­ста́вникъ надъ му́жи во­е́н­ными, и пя́ть муже́й предстоя́щихъ предъ лице́мъ царе́вымъ, обрѣ́тшихся во гра́дѣ, и книго́чiа кня́зя си́лы, и́же стро́яше лю́ди земли́ тоя́, и шестьдеся́тъ муже́й люді́й земли́ тоя́ обрѣ́тшихся во гра́дѣ:
 • и поя́тъ я́ навузарда́нъ архимаги́ръ, и при­­веде́ я́ къ царю́ Вавило́нскому въ ревла́ѳу.
 • И порази́ и́хъ ца́рь Вавило́нскiй, и умори́ я́ въ ревла́ѳѣ, въ земли́ Ема́ѳовѣ. И пресели́ся Иу́да свы́ше земли́ сво­ея́.
 • И лю́дiе оста́в­шiися въ земли́ Иу́довѣ, и́хже оста́ви навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, и поста́ви надъ ни́ми годолі́ю, сы́на Ахика́мля, сы́на Сафа́ня.
 • И услы́шаша вси́ кня́зи си́лы са́ми и му́жiе и́хъ, я́ко поста́ви ца́рь Вавило́нскiй годолі́ю, и прiидо́ша къ годолі́и въ Массифу́, и Исма́илъ сы́нъ наѳанiинъ, и Иоана́нъ сы́нъ кари́ѳовъ, и сараі́а сы́нъ Ѳанама́ѳовъ нетофаѳи́тскiй, и Иезо́нiа сы́нъ Махаѳѳо́въ, са́ми и му́жiе и́хъ [прiидо́ша].
 • И кля́т­ся и́мъ годолі́а и муже́мъ и́хъ и рече́ и́мъ: не бо́йтеся при­­ше́­ст­вiя халде́евъ: сѣди́те на земли́ и рабо́тайте царю́ Вавило́нскому, и добро́ бу́детъ ва́мъ.
 • И бы́сть въ ме́сяцъ седмы́й, прiи́де Исма́илъ сы́нъ наѳані́инъ сы́на Елиса́мля от­ сѣ́мене ца́рска, и де́сять муже́й съ ни́мъ, и порази́ годолі́ю, и у́мре, и Иуде́евъ и халде́евъ, и́же съ ни́мъ бя́ху въ Массифѣ́.
 • И воста́ша вси́ лю́дiе, от­ ма́ла и до вели́ка, и кня́зи си́лъ, и внидо́ша во Еги́петъ, я́ко убоя́шася от­ лица́ Халде́йска.
 • И бы́сть въ лѣ́то три́десять седмо́е преселе́нiя Иоахи́на царя́ Иу́дина, въ дванадеся́тый ме́сяцъ, въ два́десять седмы́й де́нь ме́сяца, воз­несе́ Евилмарода́хъ ца́рь Вавило́нскiй, въ лѣ́то ца́р­ст­ва сво­его́, главу́ Иоахи́на царя́ Иу́дина, и изведе́ его́ изъ до́му темни́цы его́,
 • и глаго́ла съ ни́мъ блага́я, и даде́ престо́лъ ему́ свы́ше престо́ловъ царе́й, и́же бя́ху съ ни́мъ въ Вавило́нѣ:
 • и измѣни́ ри́зы его́ темни́чныя, и ядя́ше хлѣ́бъ съ ни́мъ всегда́, во вся́ дни́ живота́ сво­его́.
 • И пи́ща его́ от­ до́му ца́рска да́вана бя́ше, и все́ изоби́лiе во дни́ его́, во вся́ дни́ живота́ его́.
 • В девятый год царствования своего, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал.
 • И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Седекии.
 • В девятый день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли.
 • И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам, между двумя стенами, что подле царского сада; Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине.
 • И погналось войско Халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него.
 • И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд:
 • и сыновей Седекии закололи пред глазами его, а самому Седекии ослепили глаза и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон.
 • В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в девятнадцатый год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим
 • и сжег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем;
 • и стены вокруг Иерусалима разрушило войско Халдейское, бывшее у начальника телохранителей.
 • И прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузардан, начальник телохранителей.
 • Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами.
 • И столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали Халдеи, и отнесли медь их в Вавилон;
 • и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли;
 • и кадильницы, и чаши, что было золотое и что было серебряное, взял начальник телохранителей:
 • столбы числом два, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господень, – меди во всех сих вещах не было весу.
 • Восемнадцать локтей вышины в одном столбе; венец на нем медный, а вышина венца три локтя, и сетка и гранатовые яблоки вокруг венца – все из меди. То же и на другом столбе с сеткою.
 • И взял начальник телохранителей Сераию первосвященника и Цефанию, священника второго, и трех, стоявших на страже у порога.
 • И из города взял одного евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и пять человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и писца главного в войске, записывавшего в войско народ земли, и шестьдесят человек из народа земли, находившихся в городе.
 • И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу.
 • И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Емаф. И выселены Иудеи из земли своей.
 • Над народом же, остававшимся в земле Иудейской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, – над ними поставил начальником Годолию, сына Ахикама, сына Шафанова.
 • Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Годолию, то пришли к Годолии в Массифу, и именно: Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Карея, и Сераия, сын Танхумефа из Нетофафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их.
 • И поклялся Годолия им и людям их, и сказал им: не бойтесь быть подвластными Халдеям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам.
 • Но в седьмой месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы, из племени царского, с десятью человеками, и поразил Годолию, и он умер, и Иудеев и Халдеев, которые были с ним в Массифе.
 • И встал весь народ, от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись Халдеев.
 • В тридцать седьмой год переселения Иехонии, царя Иудейского, в двенадцатый месяц, в двадцать седьмой день месяца, Евилмеродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного
 • и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне;
 • и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него, во все дни жизни его.
 • И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя, изо дня в день, во все дни жизни его.
 • 西 底 家 背 叛 巴 比 伦 王 。 他 作 王 第 九 年 十 月 初 十 日 , 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 率 领 全 军 来 攻 击 耶 路 撒 冷 , 对 城 安 营 , 四 围 筑 垒 攻 城 。
 • 于 是 城 被 围 困 , 直 到 西 底 家 王 十 一 年 。
 • 四 月 初 九 日 , 城 里 有 大 饥 荒 , 甚 至 百 姓 都 没 有 粮 食 。
 • 城 被 攻 破 , 一 切 兵 丁 就 在 夜 间 从 靠 近 王 园 两 城 中 间 的 门 逃 跑 。 迦 勒 底 人 正 在 四 围 攻 城 , 王 就 向 亚 拉 巴 逃 走 。
 • 迦 勒 底 的 军 队 追 赶 王 , 在 耶 利 哥 的 平 原 追 上 他 。 他 的 全 军 都 离 开 他 四 散 了 。
 • 迦 勒 底 人 就 拿 住 王 , 带 他 到 在 利 比 拉 的 巴 比 伦 王 那 里 审 判 他 。
 • 在 西 底 家 眼 前 杀 了 他 的 众 子 , 并 且 剜 了 西 底 家 的 眼 睛 , 用 铜 链 锁 着 他 , 带 到 巴 比 伦 去 。
 • 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 十 九 年 五 月 初 七 日 , 巴 比 伦 王 的 臣 仆 , 护 卫 长 尼 布 撒 拉 旦 来 到 耶 路 撒 冷 ,
 • 用 火 焚 烧 耶 和 华 的 殿 和 王 宫 , 又 焚 烧 耶 路 撒 冷 的 房 屋 , 就 是 各 大 户 家 的 房 屋 。
 • 跟 从 护 卫 长 迦 勒 底 的 全 军 就 拆 毁 耶 路 撒 冷 四 围 的 城 墙 。
 • 那 时 护 卫 长 尼 布 撒 拉 旦 将 城 里 所 剩 下 的 百 姓 , 并 已 经 投 降 巴 比 伦 王 的 人 , 以 及 大 众 所 剩 下 的 人 , 都 掳 去 了 。
 • 但 护 卫 长 留 下 些 民 中 最 穷 的 , 使 他 们 修 理 葡 萄 园 , 耕 种 田 地 。
 • 耶 和 华 殿 的 铜 柱 , 并 耶 和 华 殿 的 盆 座 和 铜 海 , 迦 勒 底 人 都 打 碎 了 , 将 那 铜 运 到 巴 比 伦 去 了 ,
 • 又 带 去 锅 , 铲 子 , 腊 剪 , 调 羹 , 并 所 用 的 一 切 铜 器 ,
 • 火 鼎 , 碗 , 无 论 金 的 银 的 , 护 卫 长 也 都 带 去 了 。
 • 所 罗 门 为 耶 和 华 殿 所 造 的 两 根 铜 柱 , 一 个 铜 海 , 和 几 个 盆 座 , 这 一 切 的 铜 , 多 得 无 法 可 称 。
 • 这 一 根 柱 子 高 十 八 肘 , 柱 上 有 铜 顶 , 高 三 肘 。 铜 顶 的 周 围 有 网 子 和 石 榴 , 都 是 铜 的 。 那 一 根 柱 子 , 照 此 一 样 , 也 有 网 子 。
 • 护 卫 长 拿 住 大 祭 司 西 莱 雅 , 副 祭 司 西 番 亚 , 和 三 个 把 门 的 ,
 • 又 从 城 中 拿 住 一 个 管 理 兵 丁 的 官 ( 或 作 太 监 ) , 并 在 城 里 所 遇 常 见 王 面 的 五 个 人 和 检 点 国 民 军 长 的 书 记 , 以 及 城 里 遇 见 的 国 民 六 十 个 人 。
 • 护 卫 长 尼 布 撒 拉 旦 将 这 些 人 带 到 在 利 比 拉 的 巴 比 伦 王 那 里 。
 • 巴 比 伦 王 就 把 他 们 击 杀 在 哈 马 地 的 利 比 拉 。 这 样 , 犹 大 人 被 掳 去 离 开 本 地 。
 • 至 于 犹 大 国 剩 下 的 民 , 就 是 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 所 剩 下 的 , 巴 比 伦 王 立 了 沙 番 的 孙 子 , 亚 希 甘 的 儿 子 基 大 利 作 他 们 的 省 长 。
 • 众 军 长 和 属 他 们 的 人 听 见 巴 比 伦 王 立 了 基 大 利 作 省 长 , 于 是 军 长 尼 探 雅 的 儿 子 以 实 玛 利 , 加 利 亚 的 儿 子 约 哈 难 , 尼 陀 法 人 单 户 蔑 的 儿 子 西 莱 雅 , 玛 迦 人 的 儿 子 雅 撒 尼 亚 , 和 属 他 们 的 人 都 到 米 斯 巴 见 基 大 利 。
 • 基 大 利 向 他 们 和 属 他 们 的 人 起 誓 说 , 你 们 不 必 惧 怕 迦 勒 底 臣 仆 , 只 管 住 在 这 地 服 事 巴 比 伦 王 , 就 可 以 得 福 。
 • 七 月 间 , 宗 室 以 利 沙 玛 的 孙 子 , 尼 探 雅 的 儿 子 以 实 玛 利 带 着 十 个 人 来 , 杀 了 基 大 利 和 同 他 在 米 斯 巴 的 犹 大 人 与 迦 勒 底 人 。
 • 于 是 众 民 , 无 论 大 小 , 连 众 军 长 。 因 为 惧 怕 迦 勒 底 人 , 都 起 身 往 埃 及 去 了 。
 • 犹 大 王 约 雅 斤 被 掳 后 三 十 七 年 , 巴 比 伦 王 以 未 米 罗 达 元 年 十 二 月 二 十 七 日 , 使 犹 大 王 约 雅 斤 抬 头 , 提 他 出 监 。
 • 又 对 他 说 恩 言 , 使 他 的 位 高 过 与 他 一 同 在 巴 比 伦 众 王 的 位 ,
 • 给 他 脱 了 囚 服 。 他 终 身 常 在 巴 比 伦 王 面 前 吃 饭 。
 • 王 赐 他 所 需 用 的 食 物 , 日 日 赐 他 一 分 , 终 身 都 是 这 样 。
 • В девятый год царствования Седекии, в десятый день десятого месяца, Навуходоносор, царь Вавилона, со всем своим войском подошел к Иерусалиму. Он осадил город и окружил его валом.
 • Осада продолжалась до одиннадцатого года царствования Седекии.
 • В девятый день четвертого месяца (в городе в это время свирепствовал голод, народу нечего было есть)
 • городская стена была проломлена. Тогда все воины вышли ночью через Ворота Двух Стен, что у царского сада (а город в то время был окружен халдеями), и пошли по дороге на Араву.
 • Войско халдеев пустилось в погоню за царем и настигло его в пустыне близ Иерихона. Все воины царя разбежались,
 • а его самого схватили, привели к царю Вавилона в Ривлу и там судили.
 • Сыновей Седекии зарезали у него на глазах, затем самого его ослепили, заковали в кандалы и увели в Вавилон.
 • В седьмой день пятого месяца, в девятнадцатый год правления Навуходоносора, царя вавилонского, в Иерусалим прибыл Навузарадáн, начальник телохранителей, один из приближенных вавилонского царя.
 • Он сжег Храм Господа, царский дворец и все дома в Иерусалиме — все большие здания он сжег дотла.
 • И крепостные стены вокруг Иерусалима тоже разрушили халдейские воины Навузарадана.
 • Всех, кто еще уцелел в городе, включая перебежчиков, перешедших на сторону вавилонского царя, — всех Навузарадан, начальник телохранителей, отправил в Вавилон.
 • Лишь самую бедноту он оставил в стране, работать в виноградниках и на полях.
 • Медные столбы из Храма Господа, и подставки, и Медное Море, что в Храме Господа, халдеи разломали, а медь увезли в Вавилон.
 • Взяли они и котлы, и кадильницы, и щипцы, и ковши — всю медную утварь, которая использовалась при богослужении.
 • Взял начальник телохранителей и лотки, и чаши для возлияния, и все золото, и все серебро.
 • Две колонны, и одно медное море, и подставки, которые сделал Соломон, чтобы стояли в Храме Господа, — сколько было меди во всем этом, не счесть!
 • Каждая колонна была восемнадцати локтей в высоту; у каждой медная капитель высотой в три локтя. Вокруг капителей у обеих колонн — сетка и плоды граната, все из меди.
 • Начальник телохранителей забрал первосвященника Сераю́, второго священника Софóнию и трех стражей ворот.
 • Он также забрал из города сановника, который командовал воинами, пятерых человек из свиты царя, которых нашел в городе, писца, который начальствовал над войском и занимался набором ополчения, и еще шестьдесят знатных людей, которых нашел в городе.
 • Навузарадан, начальник телохранителей, привел их к царю Вавилона в Ривлу.
 • И там, в Ривле, что в стране Хамат, царь казнил их всех. Так иудеи были выселены со своей земли.
 • А над теми, кто остался в Иудее, кому Навуходоносор, царь Вавилона, разрешил остаться, он поставил Гедáлию, сына Ахикама, сына Шафана.
 • Узнав о том, что царь Вавилона сделал Гедалию своим наместником, все иудейские военачальники вместе со своими людьми пришли к нему в Мицпý: Измаи́л, сын Нетáнии; Иоханáн, сын Каре́аха; Серая, сын Танхýмета, из Нетофы́ и Яазáния из Маахи́.
 • Гедалия, сын Ахикама, сын Шафана, поклялся им и их людям: «Не бойтесь халдейских чиновников, оставайтесь в стране, служите царю Вавилона и будет вам хорошо!»
 • В седьмой месяц пришел Измаил, сын Нетáнии, сына Элишамы́, царский родственник, и с ним десять человек, и они убили Гедалию, а также иудеев и халдеев, которые были с ним в Мицпе.
 • Тогда поднялись все иудеи, от мала до велика, вместе с военачальниками, и ушли в Египет, боясь халдеев.
 • В тридцать седьмой год после пленения Иехонии, царя Иудеи , в двадцать седьмой день двенадцатого месяца, Эви́л–Меродáх, ставший в тот год царем Вавилона, помиловал Иехонию, царя Иудеи, и освободил его из тюрьмы.
 • Он говорил с ним дружелюбно, велел ему сидеть выше всех остальных царей, которые были при Эвил–Меродахе в Вавилоне,
 • и приказал дать ему новую одежду, вместо прежней, что была на нем в тюрьме. С тех пор и до конца дней своих Иехония ел за столом царя вавилонского.
 • И он получал постоянное содержание от вавилонского царя — ежедневно, до конца дней своих.