Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств
 

 
 • И бы́сть въ лѣ́то девя́тое ца́р­ст­ва его́, въ ме́сяцъ деся́тый, прiи́де навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй и вся́ си́ла его́ на Иерусали́мъ: и обступи́ его́ от­всю́ду, и созда́ша о́крестъ его́ бойни́цы.
 • И бы́сть гра́дъ во облеже́нiи до перваго­на́­де­сять лѣ́та ца́р­ст­ва седекі́ина, девя́таго дне́ ме́сяца:
 • и превоз­мо́же во гра́дѣ гла́дъ, и не бы́сть хлѣ́ба лю́демъ земли́ тоя́:
 • и разсѣ́деся гра́дъ, и вси́ му́жiе во́инстiи изыдо́ша но́щiю путе́мъ вра́тъ, я́же посредѣ́ стѣ́нъ, я́же су́ть у вертогра́да царе́ва, и халде́е о́крестъ гра́да [бѣ́ша]. И побѣже́ [ца́рь седекі́а] путе́мъ пусты́н­нымъ:
 • и погна́ си́ла Халде́йская вслѣ́дъ царя́, и я́ша его́ во Араво́ѳе иерихо́нстѣмъ, и вся́ си́ла его́ разсы́пася от­ него́:
 • и поя́ша царя́ и поведо́ша его́ къ царю́ Вавило́нску въ ревла́ѳу: и глаго́ла съ ни́мъ су́дъ:
 • и сы́ны седекі́ины закла́ предъ очи́ма его́, и о́чи седекі́ины избоде́, и связа́ его́ у́зами, и от­веде́ его́ во Вавило́нъ.
 • Въ ме́сяцъ же пя́тый, въ седмы́й де́нь ме́сяца, сiе́ лѣ́то девято­е­на́­де­сять навуходоно́сора царя́ Вавило́нска, прiи́де навузарда́нъ архимаги́ръ, ра́бъ царя́ Вавило́нскаго, во Иерусали́мъ
 • и зажже́ хра́мъ Госпо́день и до́мъ царе́въ, и вся́ до́мы Иерусали́мли и вся́ до́мы вели́кiя сожже́ архимаги́ръ:
 • и стѣ́ны Иерусали́мли о́крестъ раскопа́ си́ла Халде́йская.
 • И оста́нокъ люді́й избы́в­шихъ во гра́дѣ и впа́дшихъ, и́же от­падо́ша ко царю́ Вавило́нску, и про́чее и утвержде́нiе пренесе́ навузарда́нъ во­ево́да.
 • И от­ ни́щихъ земли́ тоя́ оста́ви архимаги́ръ виногра́ды блюсти́ и вертогра́ды.
 • И столпы́ мѣ́дяны въ хра́мѣ Госпо́дни, и подста́вы, и мо́ре мѣ́дное су́щее во хра́мѣ Госпо́дни сокруши́ша халде́е, и взя́ша мѣ́дь и́хъ во Вавило́нъ:
 • и коно́бы, и котлы́ и фiа́лы, и кади́лницы, и вся́ сосу́ды мѣ́дяныя, въ ни́хже служа́ху, взя́ша:
 • и кади́лницы, и фiа́лы златы́я и сре́бряныя взя́ архимаги́ръ,
 • столпы́ два́, и мо́ря еди́но, и подста́вы, я́же сотвори́ соломо́нъ хра́му Госпо́дню: не бѣ́ вѣ́са мѣ́ди всѣ́хъ сосу́довъ.
 • Осми­на́­де­ся­ти лако́тъ бы́сть высота́ столпа́ еди́наго, и глава́ мѣ́дяна на не́мъ: и высота́ главѣ́ три́ ла́кти, и на главѣ́ мре́жи и шипки́ о́крестъ, вся́ мѣ́дяна: по сему́ же и сто́лпъ вторы́й со мре́жею.
 • И поя́тъ архимаги́ръ саре́а жерца́ пе́рваго и софо́нiю жерца́ втора́го, и три́ стра́жы вра́тныя:
 • и от­ гра́да взя́ скопца́ еди́наго, и́же бѣ́ при­­ста́вникъ надъ му́жи во­е́н­ными, и пя́ть муже́й предстоя́щихъ предъ лице́мъ царе́вымъ, обрѣ́тшихся во гра́дѣ, и книго́чiа кня́зя си́лы, и́же стро́яше лю́ди земли́ тоя́, и шестьдеся́тъ муже́й люді́й земли́ тоя́ обрѣ́тшихся во гра́дѣ:
 • и поя́тъ я́ навузарда́нъ архимаги́ръ, и при­­веде́ я́ къ царю́ Вавило́нскому въ ревла́ѳу.
 • И порази́ и́хъ ца́рь Вавило́нскiй, и умори́ я́ въ ревла́ѳѣ, въ земли́ Ема́ѳовѣ. И пресели́ся Иу́да свы́ше земли́ сво­ея́.
 • И лю́дiе оста́в­шiися въ земли́ Иу́довѣ, и́хже оста́ви навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, и поста́ви надъ ни́ми годолі́ю, сы́на Ахика́мля, сы́на Сафа́ня.
 • И услы́шаша вси́ кня́зи си́лы са́ми и му́жiе и́хъ, я́ко поста́ви ца́рь Вавило́нскiй годолі́ю, и прiидо́ша къ годолі́и въ Массифу́, и Исма́илъ сы́нъ наѳанiинъ, и Иоана́нъ сы́нъ кари́ѳовъ, и сараі́а сы́нъ Ѳанама́ѳовъ нетофаѳи́тскiй, и Иезо́нiа сы́нъ Махаѳѳо́въ, са́ми и му́жiе и́хъ [прiидо́ша].
 • И кля́т­ся и́мъ годолі́а и муже́мъ и́хъ и рече́ и́мъ: не бо́йтеся при­­ше́­ст­вiя халде́евъ: сѣди́те на земли́ и рабо́тайте царю́ Вавило́нскому, и добро́ бу́детъ ва́мъ.
 • И бы́сть въ ме́сяцъ седмы́й, прiи́де Исма́илъ сы́нъ наѳані́инъ сы́на Елиса́мля от­ сѣ́мене ца́рска, и де́сять муже́й съ ни́мъ, и порази́ годолі́ю, и у́мре, и Иуде́евъ и халде́евъ, и́же съ ни́мъ бя́ху въ Массифѣ́.
 • И воста́ша вси́ лю́дiе, от­ ма́ла и до вели́ка, и кня́зи си́лъ, и внидо́ша во Еги́петъ, я́ко убоя́шася от­ лица́ Халде́йска.
 • И бы́сть въ лѣ́то три́десять седмо́е преселе́нiя Иоахи́на царя́ Иу́дина, въ дванадеся́тый ме́сяцъ, въ два́десять седмы́й де́нь ме́сяца, воз­несе́ Евилмарода́хъ ца́рь Вавило́нскiй, въ лѣ́то ца́р­ст­ва сво­его́, главу́ Иоахи́на царя́ Иу́дина, и изведе́ его́ изъ до́му темни́цы его́,
 • и глаго́ла съ ни́мъ блага́я, и даде́ престо́лъ ему́ свы́ше престо́ловъ царе́й, и́же бя́ху съ ни́мъ въ Вавило́нѣ:
 • и измѣни́ ри́зы его́ темни́чныя, и ядя́ше хлѣ́бъ съ ни́мъ всегда́, во вся́ дни́ живота́ сво­его́.
 • И пи́ща его́ от­ до́му ца́рска да́вана бя́ше, и все́ изоби́лiе во дни́ его́, во вся́ дни́ живота́ его́.
 • В девятый год царствования своего, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал.
 • И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Седекии.
 • В девятый день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли.
 • И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам, между двумя стенами, что подле царского сада; Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине.
 • И погналось войско Халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него.
 • И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд:
 • и сыновей Седекии закололи пред глазами его, а самому Седекии ослепили глаза и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон.
 • В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в девятнадцатый год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим
 • и сжег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем;
 • и стены вокруг Иерусалима разрушило войско Халдейское, бывшее у начальника телохранителей.
 • И прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузардан, начальник телохранителей.
 • Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами.
 • И столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали Халдеи, и отнесли медь их в Вавилон;
 • и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли;
 • и кадильницы, и чаши, что было золотое и что было серебряное, взял начальник телохранителей:
 • столбы числом два, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господень, – меди во всех сих вещах не было весу.
 • Восемнадцать локтей вышины в одном столбе; венец на нем медный, а вышина венца три локтя, и сетка и гранатовые яблоки вокруг венца – все из меди. То же и на другом столбе с сеткою.
 • И взял начальник телохранителей Сераию первосвященника и Цефанию, священника второго, и трех, стоявших на страже у порога.
 • И из города взял одного евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и пять человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и писца главного в войске, записывавшего в войско народ земли, и шестьдесят человек из народа земли, находившихся в городе.
 • И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу.
 • И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Емаф. И выселены Иудеи из земли своей.
 • Над народом же, остававшимся в земле Иудейской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, – над ними поставил начальником Годолию, сына Ахикама, сына Шафанова.
 • Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Годолию, то пришли к Годолии в Массифу, и именно: Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Карея, и Сераия, сын Танхумефа из Нетофафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их.
 • И поклялся Годолия им и людям их, и сказал им: не бойтесь быть подвластными Халдеям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам.
 • Но в седьмой месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы, из племени царского, с десятью человеками, и поразил Годолию, и он умер, и Иудеев и Халдеев, которые были с ним в Массифе.
 • И встал весь народ, от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись Халдеев.
 • В тридцать седьмой год переселения Иехонии, царя Иудейского, в двенадцатый месяц, в двадцать седьмой день месяца, Евилмеродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного
 • и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне;
 • и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него, во все дни жизни его.
 • И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя, изо дня в день, во все дни жизни его.
 • Бабыл падышасы Небухаданасар љз падышачылыгынын тогузунчу жылынын онунчу айынын онунчу кєнє бєт аскери менен Иерусалимге келип, аны курчап, тегерете жал єйдє.
 • Ситкия падышанын падышачылыгынын он биринчи жылына чейин шаар курчоодо турду.
 • Айдын тогузунчу кєнє шаарда ачарчылык кєчљгљндєктљн, ал жердин элинин жегенге наны жок эле.
 • Шаар басылып алынып, бардык аскерлер тєн ичинде падыша багынын жанындагы, эки дубалдын ортосундагы дарбазадан чыгып, качып кетишти. Каздимдер болсо шаарды курчап турушкан, падыша ошол жол менен тєздєккљ чыгып кетти.
 • Каздим аскерлери падышанын артынан тєшєп, аны Жерихо тєздєгєндљ кууп жетишти. Бєт аскерлери аны таштап, туш-тушка качып кетишти.
 • Падышаны кармап, Бабыл падышасына, Риблага алып кетишти. Анан анын єстєнљн сот жєргєзєштє.
 • Ситкиянын балдарын анын кљзєнчљ мууздап љлтєрєштє. Ал эми Ситкиянын кљзєн оюп, кишендеп, Бабылга алып кетишти.
 • Бешинчи айдын жетинчи кєнє, башкача айтканда, Бабыл падышасы Небухаданасардын падышачылыгынын он тогузунчу жылында Бабыл падышасынын кызматчысы, сакчылардын башчысы Небузарадан Иерусалимге келди.
 • Ал Тењир єйєн, падыша сарайын, Иерусалимдеги бардык єйлљрдє љрттљдє, бардык чоњ єйлљрдє љрттљдє.
 • Сакчылардын башчысы менен келген каздим аскерлери Иерусалимди курчаган дубалдарды бузушту.
 • Шаарда калган элди, Бабыл падышасы тарапка љтєп кеткендерди, калган карапайым элди сакчылардын башчысы Небузарадан туткундап кетти.
 • Сакчылардын башчысы жєзєм багындагы жумуштарга жана жер айдоого ал жердин жарды элинен бир нече кишини гана калтырды.
 • Каздимдер Тењир єйєндљгє жез устундарды, дљњгљлљктєє койгучтарды, жезден жасалган чоњ чараны талкалап, алардын жезин Бабылга алып кетишти.
 • Тењир єйєндљ кызмат кылууда пайдаланылуучу бардык казандарды, калактарды, бычактарды, кашыктарды, жез идиштерди алып кетишти.
 • Сакчылардын башчысы жыпар жыттуу зат тєтљтєлєєчє чљйчљктљрдє, алтындан жана кємєштљн жасалган бардык нерселерди, идиштерди алып кетти.
 • Сулайман Тењир єйєнљ жасаткан эки мамыга, чоњ чарага, дљњгљлљктєє койгучтарга кеткен жездин салмагы белгисиз болчу.
 • Ар бир мамынын бийиктиги он сегиз чыканак. Башында жез таажы, ал эми таажынын бийиктиги єч чыканак, таажыны курчаган тор менен анарлардын баары жезден болчу. Мамылар ушундай жасалган эле.
 • Сакчылардын башчысы башкы ыйык кызмат кылуучу Сераяны, экинчи ыйык кызмат кылуучу Сепанияны, Тењир єйєнєн кире беришинде кєзљттљ турган єч сакчыны алып кетти.
 • Шаардан аскерлерди башкарган бир эбнухту, падышанын алдында турган беш кишини, ал жердин элин аскерге каттаган башкы катчыны, ошол жердин элинин ичинен шаарда болгон алтымыш кишини алып кетти.
 • Сакчылардын башчысы Небузарадан аларды Риблага, Бабыл падышасына алып кетти.
 • Бабыл падышасы аларды Хамат жеринде, Риблада љлтєрдє. Ошентип, жєйєттљр љз жеринен туткундалып кетишти.
 • Бабыл падышасы Небухаданасар Жєйєт жеринде калтырган элге Шапан уулу, Акикам уулу Гедалияны башчы кылып койду.
 • Бардык аскер башчылар жана алардын кишилери Бабыл падышасынын Гедалияны башкаруучу койгонун угушканда, Гедалияга, Миспага келишти, атап айтканда, алар: Нетаниянын уулу Ысмайыл, Карейахтын уулу Жоханан, нетопалык Танхуметтин уулу Серая, маахалык бир кишинин уулу Жазания жана алардын кишилери.
 • Гедалия аларга, алардын кишилерине мындай деп ант берди: «Каздимдердин бийлиги астында болуудан коркпогула, ушул жерде жашай бергиле, Бабыл падышасына кызмат кылгыла, ошондо силерге жакшы болот».
 • Бирок жетинчи айда падыша тукумунан болгон Элишама уулу, Нетания уулу Ысмайыл он киши менен келип, Гедалияны жана Миспада аны менен жєргљн жєйєттљр менен каздимдерди љлтєрєп салды.
 • Ошондо бєт эл, кичинесинен чоњуна чейин, аскер башчылар да Мисирге кетишти, анткени каздимдерден коркушту.
 • Жєйєт падышасы Жайахиндин туткундалып келгенине отуз жети жыл болгондо, он экинчи айдын жыйырма жетинчи кєнє Бабыл падышасы Эбил-Мередах такка отурганына бир жыл болгондо, Жєйєт падышасы Жайахинди зындандан чыгарды.
 • Аны менен жакшы сєйлљштє, анын тактысын Бабылдагы падышалардын тактыларынан жогору койду.
 • Анын зындан кийимдерин алмаштырды. Жайахин љмєрєнєн акырына чейин аныкынан тамактанды.
 • Љмєрєнєн акырына чейин ага Бабыл падышасы Эбил-Мередах тарабынан кам кљрєлдє.