Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • И Иора́мъ сы́нъ Ахаа́вовъ воцари́ся надъ Изра́илемъ въ самарі́и, въ лѣ́то осмо­е­на́­де­сять Иосафа́та царя́ Иу́дина, и ца́р­ст­вова лѣ́тъ два­на́­де­сять,
 • и сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима: оба́че не я́коже оте́цъ его́ и не я́коже ма́ти его́: и разруши́ ка́пища Ваа́лова, я́же сотвори́ оте́цъ его́:
 • оба́че ко грѣху́ иеровоа́ма сы́на нава́това, и́же введе́ во грѣ́хъ Изра́иля, при­­лѣпи́ся и не от­ступи́ от­ него́.
 • И моса́ ца́рь Моа́вль бѣ́ ноки́дъ и дая́ше да́нь царю́ Изра́илеву, сто́ ты́сящъ а́гнцевъ и сто́ ты́сящъ овно́въ съ руна́ми.
 • И бы́сть по уме́ртвiи Ахаа́вли и от­ве́ржеся ца́рь Моа́вль царя́ Изра́илева.
 • И изы́де ца́рь Иора́мъ во дни́ о́ны от­ самарі́и и согля́да Изра́иля,
 • и и́де, и посла́ ко Иосафа́ту царю́ Иу́дину, глаго́ля: ца́рь Моа́вль от­ве́ржеся мене́: и́деши ли со мно́ю на бра́нь на Моа́ва? И рече́: взы́ду: си́це мнѣ́, я́коже и тебѣ́: я́коже лю́дiе мо­и́, лю́дiе тво­и́: я́коже ко́ни мо­и́, ко́ни тво­и́.
 • И рече́: кі́имъ путе́мъ взы́демъ? И рече́: путе́мъ пусты́ни Едо́мскiя.
 • И и́де ца́рь Изра́илевъ и ца́рь Иу́динъ и ца́рь Едо́мль, и идо́ша путе́мъ се́дмь дні́й: и не бѣ́ полку́ воды́ и ското́мъ су́щымъ съ ни́ми.
 • И рече́ отроко́мъ сво­и́мъ ца́рь Изра́илевъ: О, я́ко созва́ Госпо́дь три́ сiя́ цари́ иду́щыя преда́ти и́хъ въ ру́цѣ Моа́вли.
 • И рече́ Иосафа́тъ къ нему́ ца́рь Иу́динъ: е́сть ли здѣ́ проро́къ Госпо́день, и вопро́симъ Го́спода и́мъ? и от­вѣща́ еди́нъ о́трокъ царя́ Изра́илева и рече́: здѣ́ е́сть Елиссе́й сы́нъ Сафа́товъ, и́же воз­лива́­ше во́ду на ру́цѣ илiинѣ́.
 • И рече́ Иосафа́тъ: е́сть съ ни́мъ глаго́лъ Госпо́день. И сни́де къ нему́ ца́рь Изра́илевъ и Иосафа́тъ ца́рь Иу́динъ и ца́рь Едо́мль.
 • И рече́ Елиссе́й ко царю́ Изра́илеву: что́ мнѣ́ и тебѣ́? иди́ ко проро́комъ отца́ тво­его́ и ко проро́комъ ма́тере тво­ея́. И рече́ ему́ ца́рь Изра́илевъ: еда́ созва́ Госпо́дь три́ цари́, е́же преда́ти я́ въ ру́цѣ Моа́вли?
 • И рече́ Елиссе́й: жи́въ Госпо́дь си́лъ ему́же предстою́ предъ ни́мъ, я́ко а́ще бы́хъ не лице́ Иосафа́та царя́ Иу́дина а́зъ прiя́лъ, то́ воз­зрѣ́лъ ли бы́хъ на тя́, и ви́дѣлъ ли бы́хъ тя́?
 • и ны́нѣ при­­веди́ ми пѣвца́. И бы́сть егда́ воспѣва́­ше пѣве́цъ, и бы́сть на не́мъ рука́ Госпо́дня,
 • и рече́: та́ко глаго́летъ Госпо́дь: сотвори́те пото́къ се́й рва́ми рва́ми,
 • я́ко та́ко глаго́летъ Госпо́дь: не у́зрите ду́ха, и ниже́ уви́дите дождя́: и пото́къ се́й напо́лнит­ся воды́, и пiе́те вы́ и стяжа́нiя ва́ша и ско́ти ва́ши:
 • и ле́гко сiе́ предъ очи́ма Госпо́днима, и преда́мъ Моа́ва въ ру́ки ва́шя,
 • и порази́те вся́къ гра́дъ тве́рдъ, и вся́ко дре́во бла́го низложите́, и вся́къ исто́чникъ воды́ заградите́, и вся́ку ча́сть бла́гу разбiете́ ка́менiемъ.
 • И бы́сть зау́тра восходя́щей же́ртвѣ, и се́, во́ды идя́ху путе́мъ Едо́мскимъ, и испо́лнися воды́ земля́.
 • И вси́ Моави́тяне услы́шаша, я́ко взыдо́ша три́десяти царя́ бра́тися съ ни́ми. И возопи́ша от­всю́ду препоя́сан­нiи ору́жiемъ и рѣ́ша: о́хъ: и ста́ша у предѣ́ла.
 • И ура́ниша зау́тра, и со́лнце воз­сiя́ на во́ды: и ви́дѣ Моа́въ сопроти́въ во́ды че́рмны я́ко кро́вь,
 • и рече́: кро́вь сiя́ е́сть от­ ору́жiя: и би́шася ца́рiе, и уби́ му́жъ и́скрен­няго сво­его́: и ны́нѣ [гряди́] на коры́сти, Моа́ве.
 • И внидо́ша въ по́лкъ Изра́илевъ, Изра́илтяне же воста́ша. и изби́ша Моа́влянъ: и побѣго́ша от­ лица́ и́хъ: и внидо́ша входя́ще и бiю́ще Моа́ва,
 • и гра́ды разби́ша, и вся́ку ча́сть бла́гу наверго́ша му́жiе ка́менiемъ, и напо́лниша ю́, и вся́къ исто́чникъ загради́ша, и вся́ко дре́во бла́го изсѣко́ша, доне́лѣже оста́виша ка́менiе стѣ́нъ разбiе́но: и обступи́ша пра́щницы и разби́ша его́.
 • И ви́дѣ ца́рь Моа́вль, я́ко укрѣпи́ся надъ ни́мъ бра́нь, и взя́ съ собо́ю се́дмь со́тъ муже́й со обнаже́н­нымъ ору́жiемъ, е́же просѣщи́ся ко царю́ Едо́мску: и не воз­мого́ша.
 • И поя́тъ сы́на сво­его́ пе́рвенца, его́же воцари́ вмѣ́сто себе́, и воз­несе́ его́ во всесожже́нiе на стѣнѣ́: и бы́сть раска́янiе вели́кое во Изра́или: и от­ступи́ша от­ него́ и воз­врати́шася въ зе́млю свою́.
 • Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в восемнадцатый год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал двенадцать лет,
 • и делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его: он снял статую Ваала, которую сделал отец его;
 • однако же грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них.
 • Меса, царь Моавитский, был богат скотом и присылал царю Израильскому по сто тысяч овец и по сто тысяч неостриженных баранов.
 • Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя Израильского.
 • И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем Израильтянам;
 • и пошел и послал к Иосафату, царю Иудейскому, сказать: царь Моавитский отложился от меня, пойдешь ли со мной на войну против Моава? Он сказал: пойду; как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ; как твои кони, так и мои кони.
 • И сказал: какою дорогою идти нам? Он сказал: дорогою пустыни Едомской.
 • И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Едомский, и шли они обходом семь дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними.
 • И сказал царь Израильский: ах! созвал Господь трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава.
 • И сказал Иосафат: нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа чрез него? И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии.
 • И сказал Иосафат: есть у него слово Господне. И пошли к нему царь Израильский, и Иосафат, и царь Едомский.
 • И сказал Елисей царю Израильскому: что мне и тебе? пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей. И сказал ему царь Израильский: нет, потому что Господь созвал сюда трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава.
 • И сказал Елисей: жив Господь Саваоф, пред Которым я стою! Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя;
 • теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея,
 • и он сказал: так говорит Господь: делайте на сей долине рвы за рвами,
 • ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш;
 • но этого мало пред очами Господа; Он и Моава предаст в руки ваши,
 • и вы поразите все города укрепленные и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменьями.
 • Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Едома, и наполнилась земля водою.
 • Когда Моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старше, и стали на границе.
 • Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водою, Моавитянам издали показалась эта вода красною, как кровь.
 • И сказали они: это кровь; сразились цари между собою и истребили друг друга; теперь на добычу, Моав!
 • И пришли они к стану Израильскому. И встали Израильтяне и стали бить Моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить Моавитян.
 • И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его; и все протоки вод запрудили и все дерева лучшие срубили, так что оставались только каменья в Кир-Харешете. И обступили его пращники и разрушили его.
 • И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял с собою семьсот человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Едомскому; но не могли.
 • И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в Израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю.
 • Жєйєт падышасы Жошапаттын падышачылыгынын он сегизинчи жылында Ахап уулу Жорам Ысрайылга падыша болуп, Самарияда он эки жыл падышачылык кылды.
 • Ал Тењирге жакпаган иштерди кылды, бирок атасы менен энесинчелик кылган жок. Ал атасы жасаган Баалдын айкелин алып салды.
 • Бирок ысрайылдыктарды кєнљљгљ батырган Небат уулу Жаробамдын кєнљљлљрєн кайталап, алардан баш тарткан жок.
 • Маап падышасы Мейша малга бай эле. Ал Ысрайыл падышасына жыл сайын жєз мињ кыркылбаган кой жана жєз мињ кыркылбаган кочкор жиберип турчу.
 • Бирок Ахап љлгљндљн кийин, Маап падышасы Ысрайыл падышасынан бљлєнєп кетти.
 • Ошол убакта Жорам падыша Самариядан чыгып, ысрайылдыктардын баарын карап чыкты.
 • Жєйєт падышасы Жошапатка киши жиберип: «Маап падышасы менден бљлєнєп кетти, Маапка каршы согушууга мени менен барасыњбы?» – деп айттырды. Ал: «Барам, сен кандай болсоњ, мен да ошондоймун, сенин элињ кандай болсо, менин элим да ошондой, сенин аттарыњ кандай болсо, менин аттарым да ошондой», – деди.
 • Анан: «Кайсы жол менен барышыбыз керек?» – деп сурады. Тиги: «Эдом чљлє аркылуу», – деди.
 • Ошондо Ысрайылдын, Жєйєттєн, Эдомдун падышалары жљнљштє. Алар айланып баруучу жол менен жети кєн жєрєштє, алардын артындагы аскерлерине да, малына да ичкенге суу жок эле.
 • Ошондо Ысрайыл падышасы: «Тењир бул єч падышаны мааптыктардын колуна салып бергени чакырган турбайбы!» – деди.
 • Бирок Жошапат: «Бул жерде Тењирдин пайгамбары барбы? Ал аркылуу Тењирдин эркин сурайт элек», – деди. Ысрайыл падышасынын бир кызматчысы мындай деп жооп берди: «Бул жерде Шапаттын уулу Элиша бар, ал Илиястын колуна суу куюп берчє».
 • Жошапат: «Анда Тењирдин сљзє бар», – деди. Ошондо Ысрайыл падышасы, Жошапат жана Эдом падышасы ага барышты.
 • Элиша Ысрайыл падышасына: «Менден сага эмне керек? Атањ менен энењдин пайгамбарларына бар», – деди. Ысрайыл падышасы ага: «Жок, андай дебе, анткени Тењир бул єч падышаны бул жерге Мааптын колуна салып берєє єчєн чакырды», – деди.
 • Элиша ага: «Мен алдында турган Себайот Тењир тирєє! Эгерде мен Жєйєт падышасы Жошапатты сыйлабасам, анда сага кљњєл буруп да, карап да коймок эмесмин.
 • Эми мага гусли черткен адамды чакыргыла», – деди. Ал гусли чертип жатканда, Тењирдин колу Элишанын єстєндљ болду.
 • Анан ал мындай деди: «Тењир мындай дейт: “Ушул љрљљнгљ ањгек артынан ањгек казгыла”.
 • Анткени Тењир мындай дейт: “Шамалды да, жаанды да кљрбљйсєњљр, бирок бул љрљљнгљ суу толуп, андан љзєњљр да, майда жана бодо малыњар да ичет”.
 • Бирок Тењирдин алдында бул да аздык кылат. Ал силердин колуњарга мааптыктарды да салып берет.
 • Ошондо силер алардын бардык чептєє шаарлары менен башкы шаарларын талкалайсыњар, бардык мыкты дарактарын кыйып, бардык суу башаттарын бљгљйсєњљр жана бардык мыкты талаа аянттарына таш ыргытып бузасыњар».
 • Эртењ менен нан курмандыгын тартуулап жаткан учурда, кєтєлбљгљн жерден Эдом тараптан суу келип, жер сууга толуп кетти.
 • Мааптыктар падышалардын согушканы келе жатышканын угушканда, кур курчанганынан чоњуна чейин, баары чогулуп, чек арада турушту.
 • Алар эртењ менен эрте турушту. Кєн суу єстєнљ жарыгын тљккљндљ, мааптыктарга суу алыстан кан сымал кыпкызыл болуп кљрєндє.
 • Ошондо алар: «Бул – кан. Падышалар љз ара согушуп, бири-бирин кырып салышкан турбайбы. Маап, эми олжого!» – дешти.
 • Ошентип, алар Ысрайыл кошуунуна келишти. Ошондо ысрайылдыктар кљтљрєлєп, мааптыктарга сокку урушту, мааптыктар ысрайылдыктардан качышты. Ысрайылдыктар болсо мааптыктарды кыйратып жєрєп отурушту.
 • Алар шаарларды талкалашты, талаанын жакшы жерлеринин баарына ар бири бирден таш ыргытып, таш толтуруп салышты. Суу башаттарынын бардыгын бљгљштє, бардык жакшы дарактарын кыйып салышты, таш дубалдуу Кир-Харесет гана калды. Аны да салмоорчулар тегеректеп, бузуп салышты.
 • Маап падышасы љзєнєн согушта жењиле баштаганын кљрєп, Эдом падышасына жарып љтєп барыш єчєн, жанына кылыч чапканды билген жети жєз кишини алды, бирок љтљ алган жок.
 • Ошондо ал љзєнєн ордуна падыша боло турган тун уулун алып, аны дубалдын єстєндљ бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка чалды. Алар ысрайылдыктарды абдан ачуулантышты. Ошондо ысрайылдыктар мааптыктар менен согушканын токтотушуп, љз жерине кайтышты.