Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Маккавейская

 
 •  
 • 10:1
 • 10:2
 • 10:3
 • 10:4
 • 10:5
 • 10:6
 • 10:7
 • 10:8
 • 10:9
 • 10:10
 • 10:11
 • 10:12
 • 10:13
 • 10:14
 • 10:15
 • 10:16
 • 10:17
 • 10:18
 • 10:19
 • 10:20
 • 10:21
 • 10:22
 • 10:23
 • 10:25
 • 10:26
 • 10:27
 • 10:28
 • 10:29
 • 10:30
 • 10:31
 • 10:32
 • 10:33
 • 10:34
 • 10:35
 • 10:36
 • 10:37
 • 10:38
 •  
 • Маккаве́й же и и́же съ ни́мъ бя́ху, Го́споду и́хъ защища́ющу, хра́мъ у́бо и гра́дъ воспрiя́ша:
 • ка́пища же от­ иноплеме́н­никовъ на то́ржищи устро́ен­ная, еще́ же и тре́бища раскопа́ша,
 • и очи́стив­ше хра́мъ, и́нъ олта́рь сотвори́ша, и разже́гше ка́менiе и взе́мше о́гнь от­ ни́хъ, при­­несо́ша же́ртву по двою́ лѣ́ту и ше́сти ме́сяцѣхъ, и ѳимiа́мъ и свѣ́щники, и хлѣ́бовъ предложе́нiе сотвори́ша.
 • Сiя́ же сотво́рше, моля́ху Го́спода па́дше ни́цъ, да не ктому́ въ сицева́я зла́я впаду́тъ, но а́ще когда́ и согрѣ́шатъ, от­ него́ съ кро́тостiю да наказу́ют­ся, а не ва́рваромъ и ху́льнымъ язы́комъ предадя́т­ся.
 • И въ о́нъ же де́нь хра́мъ от­ иноплеме́н­никъ оскверни́ся, случи́ся въ то́й же де́нь очище́нiю бы́ти хра́ма, два́десять пя́таго дне́ ме́сяца, и́же е́сть хасле́въ.
 • И съ весе́лiемъ пра́здноваху дні́й о́смь по о́бразу сѣ́ней, помина́юще, я́ко пре́жде ма́лаго вре́мене пра́здникъ сѣ́н­ницъ въ гора́хъ и въ пеще́рахъ звѣри́нымъ о́бразомъ бя́ху провожда́юще.
 • Сего́ ра́ди Ѳи́рси {вѣнцы́ изъ цвѣто́въ} и вѣ́тви зеле́ныя, еще́ же и фи́ники имѣ́юще, пѣ́сни при­­ноша́ху благопоспѣши́в­шему очи́стити мѣ́сто свое́.
 • И узако́ниша о́бщимъ повелѣ́нiемъ и уставле́нiемъ всему́ язы́ку Иуде́йску по вся́ лѣ́та пра́здновати дни́ сiя́.
 • И Антiо́хъ у́бо, и́же про­именова́­шеся епифа́нъ, кончи́ну та́ко имѣ́.
 • Ны́нѣ же я́же о Евпа́торѣ Антiо́хѣ, сы́нѣ нечести́ваго бы́в­шемъ, рече́мъ, сокраща́юще зла́я, я́же во бра́нехъ сотворе́на су́ть.
 • Се́й бо воспрiя́въ ца́р­ст­вiе, поста́ви надъ дѣла́ми ца́рскими лисі́ю нѣ́ко­его, килисирі́и же и Финикі́и во­ево́ду первонача́льнаго.
 • Птоломе́й бо нарица́емый ма́кронъ пра́вду соблюда́ти про­изво́ливъ ко Иуде́омъ бы́в­шая ра́ди къ ни́мъ оби́ды, покуша́­шеся я́же къ ни́мъ ми́рно препроводи́ти.
 • Тѣ́мже оклевета́нъ от­ друго́въ ко Евпа́тору и ча́сто нарица́емь а́кибы преда́тель, поне́же ки́пръ ввѣ́рен­ный от­ филоми́тора оста́ви и ко Антiо́ху епифа́ну отъи́де, ниже́ честны́я вла́сти иму́щь, от­ печа́ли отрави́въ себе́ живо́тъ сконча́.
 • Горгі́а же бы́въ во­ево́да надъ мѣста́ми, собира́­ше чужди́хъ во́евъ и непреста́н­но на иуде́и ра́товаше.
 • Съ ни́мъ же ку́пно и Идуме́ане обдержа́ще крѣ́пкiя тверды́ни обуча́ху Иуде́овъ, и изгоня́емыхъ изъ Иерусали́ма прiе́млюще, ра́товати начина́ху.
 • Су́щiи же со маккаве́омъ сотво́рше моли́тву и моли́в­ше Бо́га спобо́рника и́мъ бы́ти, на Идуме́йскiя тверды́ни устреми́шася.
 • Къ ни́мъ же и при­­ступи́в­ше му́же­с­т­вен­но одержа́ша мѣста́, всѣ́мъ же на стѣнѣ́ ра́ту­ю­щымъ от­мсти́ша и срѣта́ющихся закала́ху, уби́ша же не ме́ньше два́десяти ты́сящъ.
 • Избѣ́гшымъ же нѣ́кiимъ не ме́ньши девяти́ ты́сящъ въ двѣ́ пи́рги крѣ́пки зѣло́ и вся́, я́же проти́ву облеже́нiя, иму́щыя,
 • маккаве́й оста́вивъ Си́мона и Ио́сифа, еще́ же и закхе́а и и́же съ ни́мъ дово́льныхъ ко облеже́нiю и́хъ, на ну́ждная мѣста́ са́мъ отъи́де.
 • Су́щiи же съ Си́мономъ сребро­люби́вiи от­ нѣ́кiихъ, и́же въ пи́ргахъ, сребро́мъ прельще́ни, и се́дмьдесятъ ты́сящъ дра́хмъ взе́мше, оста́виша нѣ́кiихъ избѣжа́ти.
 • Егда́ же воз­вѣсти́ся маккаве́ю о бы́в­шемъ, собра́въ нача́льники люді́й, порица́­ше, я́ко за сребро́ прода́ша бра́тiю, супоста́товъ на ни́хъ от­пусти́в­ше.
 • Си́хъ у́бо преда́телей бы́в­шихъ уби́ и внеза́пу двѣ́ пи́рги разруши́.
 • Ору́жiемъ же во всѣ́хъ и рука́ми благо­успѣва́я, погуби́ въ дву́ тверды́нехъ бо́лѣе два́десяти ты́сящъ.
 • Тимоѳе́й же, и́же пре́жде от­ иуде́й бы́сть пораже́нъ, собра́въ во́евъ стра́н­ныхъ мно́же­с­т­во, и во Асі́и бы́в­шихъ ко́н­никовъ собра́въ не ма́ло, прiи́де а́ки ору́жiемъ Иуде́ю хотя́щь взя́ти.
 • Маккаве́й же и су́щiи съ ни́мъ, при­­ближа́ющуся тому́, ко моли́твѣ Бо́жiй обрати́шася, главы́ земле́ю посы́пав­ше и чре́сла вре́тищами препоя́сав­ше,
 • предъ олта́рнымъ пра́гомъ ни́цъ па́дше, моля́ху ми́лостива и́мъ бы́ти, враждова́ти же вражду́ющымъ на ни́хъ и супоста́томъ проти́вити­ся я́ко зако́нъ глаго́летъ.
 • Бы́в­ше же по моли́твѣ, воспрiе́мше ору́жiя дале́че изъ гра́да изыдо́ша: при­­бли́жшежеся къ супоста́томъ, о себѣ́ ста́ша.
 • Со́лнцу же воз­сiява́ющу, обо­и́ срази́шася: сі́и у́бо спору́чника иму́ще благополу́чiя и побѣ́ды съ добродѣ́телiю ко Го́споду при­­бѣ́жище, они́ же во­ево́ду бра́ней учини́ша я́рость.
 • Пребыва́ющей же крѣ́пцей бра́ни, яви́шася супоста́томъ от­ небесе́ му́жiе пя́ть на ко́нехъ зла́ты узды́ иму́щихъ, благолѣ́пни, и пра́вяще Иуде́овъ два́:
 • и маккаве́а средѣ́ себе́ взе́мше и защища́юще сво­и́мъ всеору́жiемъ невреди́ма сохраня́ху, на супоста́ты же стрѣ́лы и мо́лнiи мета́ху: тѣ́мже смѣси́в­шеся невидѣ́нiемъ сѣча́хуся мяте́жа испо́лнени.
 • Убiе́н­ныхъ же бы́сть два́десять ты́сящъ и пя́ть со́тъ, ко́н­ныхъ же ше́сть со́тъ.
 • Са́мъ же тимоѳе́й побѣже́ въ газа́ру глаго́лемую тверды́ню, зѣло́ крѣ́пкую, во­ево́д­ст­ву­ю­щу та́мо хере́ю.
 • Маккаве́й же и су́щiи съ ни́мъ ве́село обсѣдо́ша крѣ́пость дни́ четы́ри.
 • су́щiи же вну́трь на тве́рдость мѣ́ста упова́юще, па́че мѣ́ры ху́ляху и словеса́ беззако́н­ная изноша́ху.
 • Я́вльшужеся пя́тому дню́ два́десять ю́ношей, и́же съ маккаве́емъ бѣ́ху, разже́гшеся я́ростiю хуле́нiя ра́ди, при­­бли́жив­шеся ко стѣнѣ́, му́же­с­т­вен­но и звѣрообра́зною я́ростiю при­­лучи́в­шихся разсѣца́ху.
 • Ині́и же подо́бнѣ воз­ше́дше съ ну́ждею къ су́щымъ вну́трь, зажига́ху пи́рги, и воз­же́гше огни́ща, живы́хъ ху́льниковъ сожго́ша.
 • Ині́и же врата́ разсѣко́ша, и впусти́в­ше про́чiй по́лкъ, взя́ша гра́дъ, и тимоѳе́а скры́в­шагося въ нѣ́ко­емъ рвѣ́ закла́ша, и бра́та его́ хере́а и аполлофа́на.
 • Сiя́ же сотво́рше съ пѣ́сньми и исповѣ́даньми благословля́ху Го́спода благодѣ́теля вели́каго Изра́илю и побѣ́ду и́мъ да́в­шаго.
 • Маккавей же и бывшие с ним, под водительством Господа, опять заняли храм и город,
 • а построенные иноплеменниками на площади жертвенники и капища разрушили.
 • Очистив храм, они соорудили другой жертвенник; разжегши камни и взяв из них огонь, принесли жертву после двухгодичного промежутка, сделали кадильницу и свещники и предложение хлебов.
 • Устроив все это, они молили Господа, падая ниц, чтобы им не подвергаться более таким бедствиям; если же когда и согрешат, то да накажет Он их милостиво, не предавая богохульным и жестоким язычникам.
 • В тот самый день, в какой осквернен был храм иноплеменниками, совершилось и очищение храма, в двадцать пятый день того же месяца Хаслева.
 • И провели они в весельи восемь дней по подобию праздника кущей, воспоминая, как незадолго пред тем временем они проводили праздник кущей, подобно зверям, в горах и пещерах.
 • Поэтому они с жезлами, обвитыми плющом, и с цветущими ветвями и пальмами возносили хвалебные песни Тому, Который благопоспешил очистить место Свое.
 • И общим решением и приговором определили – всему Иудейскому народу праздновать эти дни каждогодно.
 • Такова была кончина Антиоха, прозванного Епифаном.
 • Теперь изложим, что происходило при Антиохе Евпаторе, сыне того нечестивца, ограничиваясь бедствиями войн.
 • Приняв царство, он вручил управление некоему Лисию, главному военачальнику Келе-Сирии и Финикии.
 • Ибо Птоломей, по прозванию Макрон, почел за лучшее соблюдать справедливость к Иудеям, после бывших к ним несправедливостей, и старался дела с ними оканчивать мирно.
 • Поэтому он был оклеветан любимцами пред Евпатором, и, повсюду слыша название предателя за то, что он оставил вверенный ему от Филометора Кипр и перешел к Антиоху Епифану, он, не имея почетной власти, от печали отравил себя и так окончил жизнь свою.
 • Горгий же, сделавшись в тех местах военачальником, содержал наемные войска и непрерывно поддерживал войну против Иудеев.
 • Вместе с ним и Идумеи, владевшие удобными укреплениями, тревожили Иудеев и, принимая к себе изгнанных из Иерусалима, предпринимали войны.
 • Бывшие же с Маккавеем, совершая моление и прося Бога быть помощником им в войне, устремились на укрепления Идумеев.
 • И, сделав на них сильное нападение, они овладели этими местами, отмстили всем сражавшимся на стенах, умерщвляли всех попадавшихся навстречу и побили не менее двадцати тысяч.
 • Не менее девяти тысяч бежали в две весьма крепкие башни, снабженные всем против осады.
 • Оставив Симона и Иосифа и еще Закхея с довольным числом людей для осаждения их, Маккавей сам отправился в такие места, где он более нужен был.
 • А бывшие с Симоном, будучи сребролюбивы, дали некоторым из находившихся в башнях подкупить себя деньгами; получив семьдесят тысяч драхм, дозволили некоторым убежать.
 • Когда донесено было Маккавею о происшедшем, он, собрав народных вождей, укорял их, что они за серебро продали братьев, отпустив врагов их.
 • Этих людей, сделавшихся предателями, он предал смерти и тотчас овладел двумя башнями.
 • Имея постоянно успех в оружии, которое было в руках его, он истребил в этих двух укреплениях более двадцати тысяч человек.
 • Тимофей же, прежде побежденный Иудеями, собрал весьма многочисленное войско из чужеземцев, собрал немало и бывших в Азии всадников и явился в Иудею в намерении завоевать ее.
 • При его приближении бывшие с Маккавеем обратились к молитве Богу, посыпав землею головы и опоясав чресла вретищами.
 • Припадая к подножию жертвенника, они умоляли Его, чтобы Он был милостив к ним, был врагом врагам их и противником противникам, как говорит закон.
 • Совершив молитву, они взяли оружие и далеко отошли от города; приблизившись же ко врагам, остановились.
 • С наступлением восхода солнечного те и другие вступили в бой – одни, при доблести своей, имея залогом успеха и победы прибежище к Господу, другие – поставляя предводителем брани ярость.
 • Когда произошло упорное сражение, то противникам явились с неба пять величественных мужей на конях с золотыми уздами, и двое из них предводительствовали Иудеями:
 • они взяли Маккавея в средину к себе и, покрывая своим вооружением, сохраняли его невредимым, на противников же бросали стрелы и молнии, так что они, смешавшись от ослепления и исполненные страха, сами себя поражали.
 • Побито было двадцать тысяч пятьсот пеших и шестьсот конных.
 • Сам Тимофей убежал в крепость, называемую Газара, весьма твердую и состоявшую под начальством Херея.
 • Бывшие с Маккавеем весело осаждали эту крепость в продолжение четырех дней.
 • А находившиеся в крепости, уверенные в недоступности этого места, чрезмерно злословили и произносили хульные речи.
 • На рассвете пятого дня двадцать юношей из бывших с Маккавеем, воспламенившись гневом от такого злословия, храбро устремились на стену и с зверскою яростью поражали каждого, кто попадался.
 • Другие также бросились во время смятения на находившихся внутри, зажигали башни и, разжегши костры, сожигали хульников живыми; иные разбивали ворота и, впустив в них остальное войско, овладели городом;
 • Тимофея же, скрывшегося во рву, убили, равно как и брата его Херея, и Аполлофана.
 • Совершив это, они с песнями и славословиями возблагодарили Господа, Который так много облагодетельствовал Израиля и даровал им победу.