Скрыть
11:1
11:2
11:3
11:4
11:5
11:6
11:7
11:8
11:9
11:10
11:11
11:12
11:13
11:14
11:15
11:16
11:17
11:18
11:19
11:20
11:21
11:22
11:23
11:24
11:25
11:26
11:27
11:28
11:29
11:30
11:31
11:32
11:33
11:34
11:35
11:36
11:37
11:38
Церковнослав. (рус. дореф.)
По ма́лѣ же весьма́ вре́мени лисі́а, намѣ́ст­никъ царе́въ и сро́дникъ и къ дѣло́мъ при­­ста́вникъ, зѣло́ тя́жцѣ снося́ бы́в­шая,
собра́въ а́ки о́смьдесятъ ты́сящъ и ко́н­ники вся́, прiи́де на Иуде́евъ, помышля́я у́бо гра́дъ е́ллиномъ обита́лище,
хра́мъ же среброда́ненъ сотвори́ти, я́коже и про́чiихъ язы́къ ка́пища, и по вся́ лѣ́та продава́ти архiере́й­ст­во,
ника́коже помышля́я Бо́жiю держа́ву, безу́мно упова́я на тьмы́ пѣшце́въ и на ты́сящы ко́н­никовъ и на о́смьдесятъ слоно́въ.
Вше́дъ же во Иуде́ю и при­­бли́жився ко веѳсу́рѣ, къ мѣ́сту у́бо крѣ́пкому су́щу, от­ Иерусали́ма же от­стоя́щему я́ко ста́дiй пя́ть, сiе́ утѣсня́ше.
Егда́ же позна́ маккаве́й и и́же съ ни́мъ ра́ту­ю­ща его́ тверды́ни, съ пла́чемъ и слеза́ми моля́ху Го́спода со всѣ́мъ наро́домъ, блага́го а́нгела посла́ти ко спасе́нiю Изра́иля.
Са́мъ же маккаве́й пе́рвый взя́въ ору́жiе увѣщава́­ше про́чихъ вку́пѣ съ ни́мъ бѣ́д­ст­во подъя́ти, е́же помога́ти бра́тiи сво­е́й: вку́пѣ же и со усе́рдiемъ устреми́шася.
Та́мо же, и бли́зъ Иерусали́ма су́щымъ, яви́ся предводя́й и́хъ ко́н­никъ во оде́жди бѣ́лѣ всеору́жiе злато́е потряса́ющь.
Вку́пѣ же вси́ благослови́ша милосе́рдаго Бо́га и укрѣпи́шася душа́ми, не то́чiю человѣ́ковъ, но и звѣре́й лютѣ́йшихъ и стѣ́ны желѣ́зны сокруша́ти су́ще гото́ви,
идя́ху во устро­е́нiи съ небесе́ спобо́рника имѣ́юще, ми́лу­ю­щу и́хъ Го́споду:
львообра́зно же устрѣми́в­шеся на супоста́ты, положи́ша от­ ни́хъ едино­на́­де­сять ты́сящъ пѣшце́въ, ко́н­никовъ же ты́сящу и ше́сть со́тъ,
всѣ́хъ же пону́диша бѣжа́ти: мно́зи же от­ ни́хъ я́звени на́зи уцѣлѣ́ша, и са́мъ лисі́а сту́дно бѣжа́въ спасе́ся.
Не безъ ума́ же сы́й, размышля́я въ себѣ́ бы́в­шее на себе́ пораже́нiе и уразумѣ́въ непобѣди́мыхъ бы́ти Евре́овъ, всемогу́щему Бо́гу спобо́р­ст­ву­ю­щему и́мъ, посла́въ
увѣщава́­ше, я́ко и́мать при­­мири́тися во всѣ́хъ пра́ведныхъ и я́ко совѣ́туя преклонитъ и царя́, да бу́детъ и́мъ дру́гъ.
Со­изво́ли же маккаве́й о всѣ́хъ, о ни́хже лисі́и моля́ше, о поле́зныхъ радя́щь: ели́ка бо маккаве́й даде́ лисі́а на писмѣ́ о Иуде́ехъ, со­изво́ли ца́рь.
Бѣ́ша бо писа́нiя Иуде́емъ по́сланая от­ лисі́и, иму́щая о́бразъ сице́въ, лисі́а мно́же­ст­ву Иуде́йску ра́доватися:
Иоа́н­нъ и Авессало́мъ, и́же по́слани су́ть от­ ва́съ, даю́ща напи́сан­ный от­вѣ́тъ, проша́ста о назна́менан­ныхъ въ не́мъ:
ели́ка у́бо подоба́­ше царю́ предложи́ти, извѣсти́хъ, и я́же бя́ху прiя́тна, со­изво́ли:
а́ще у́бо въ дѣ́лѣхъ вѣ́рность соблюдете́, то́ и въ про́чее покушу́ся вино́венъ ва́мъ бы́ти благи́хъ:
о си́хъ же подро́бну заповѣ́дахъ си́ма и по́слан­нымъ от­ мене́ побесѣ́довати съ ва́ми:
здра́в­ст­вуйте. Лѣ́та сто́ четы́редесять осма́го, [ме́сяца] Дiоскори́нѳiа, дне́ два́десять четве́ртаго.
Ца́рское же посла́нiе содержа́­ше сiя́: ца́рь Антiо́хъ лисі́и бра́ту ра́доватися:
отцу́ на́­шему въ бо́ги премѣ́ньшуся, мы́ хотя́ще во ца́р­ст­вiи су́щихъ безмяте́жныхъ бы́ти и о сво­и́хъ при­­лѣжа́ти,
слы́шахомъ иуде́й не соблаговоля́ющихъ отца́ мо­его́ повелѣ́нiю, е́же премѣни́тися и́мъ на е́ллинскiя зако́ны, но изволя́ющихъ держа́ти своя́ за́повѣди и того́ ра́ди моля́щихъ, да да́руют­ся и́мъ зако́н­ная и́хъ:
хотя́ще у́бо и сему́ язы́ку безъ мяте́жа бы́ти, суди́хомъ и хра́мъ и́мъ воз­врати́ти и жи́ти по прароди́тель­скимъ и́хъ обы́чаемъ:
бла́го у́бо сотвори́ши, а́ще по́слеши къ ни́мъ и десни́цу да́си, я́ко да позна́в­ше на́­ше про­изволе́нiе, благоду́шни бу́дутъ и безпеча́льно пребу́дутъ ко сво­ему́ охране́нiю.
Ко Иуде́омъ же ца́рское посла́нiе сицево́ бѣ́: ца́рь Антiо́хъ старѣ́йшинамъ иуде́йскимъ и про́чымъ Иуде́омъ ра́доватися:
а́ще здра́в­ст­вуете, да бу́детъ я́коже хо́щемъ, и са́ми здра́в­ст­вуемъ:
изъяви́ на́мъ менела́й, я́ко хо́щете от­ше́дше бы́ти съ ва́шими:
при­­ходя́щымъ у́бо да́же до дне́ тридеся́таго ме́сяца занѳи́ка, дади́мъ десни́цу безъ опасе́нiя:
е́же употребля́ти Иуде́омъ сво­и́хъ бра́­шенъ и зако́новъ, я́коже и пре́жде, и ни еди́нъ и́мъ ни по еди́ному о́бразу стужи́ти и́мать о содѣ́ян­ныхъ въ невѣ́дѣнiи:
посла́хомъ же и менела́а иму́щаго утѣ́шити ва́съ:
здра́в­ст­вуйте. Лѣ́та сто́ четы́редесять осма́го, ксанѳи́ка [ме́сяца], пятаго­на́­де­сять дне́.
Посла́ша же и ри́мляне къ ни́мъ посла́нiе имѣ́ющее сiя́: кви́нтъ ме́ммiй и ти́тъ ма́нлiй, старѣ́йшины ри́мстiи, лю́демъ иуде́йскимъ ра́доватися:
о ни́хже лисі́а сро́дникъ царе́въ со­изво́ли ва́мъ, и мы́ соблаговоля́емъ:
а я́же суди́ предложи́ти царю́, скорѣ́е посли́те кого́ созира́юще о си́хъ, да уста́витъ, я́коже подоба́етъ ва́мъ, мы́ бо и́демъ ко Антiохі́и:
сего́ ра́ди ускори́те и посли́те нѣ́кiихъ, да и мы́ увѣ́мы, ко́­ея есте́ мы́сли:
здра́в­ст­вуйте. Лѣ́та сто́ четы́редесять осма́го, пятаго­на́­де­сять дне́ [ме́сяца] ксанѳи́ка.
Спустя очень немного времени Лисий, опекун и родственник царя, наместник царский, с большим огорчением перенося то, что случилось,
собрал до восьмидесяти тысяч пехоты и всю конницу и отправился против Иудеев с намерением город их сделать местом жительства Еллинов,
храм обложить налогом, подобно прочим языческим капищам, а священноначалие сделать ежегодно продажным.
Нисколько не подумал он о силе Божией, понадеявшись на десятки тысяч пехоты, на тысячи конницы и на восемьдесят слонов.
Вступив в Иудею и приблизившись к Вефсуре, месту укрепленному, отстоящему от Иерусалима стадий на пять, он обложил его.
Когда Маккавей и бывшие с ним узнали, что он осаждает твердыни, то с плачем и слезами вместе с народом умоляли Господа, чтобы Он послал доброго Ангела ко спасению Израиля.
Маккавей же, сам первый взяв оружие, убеждал других вместе с ним, подвергая себя опасностям, помочь братьям; и они тотчас охотно выступили с ним в поход.
Когда они были близ Иерусалима, тотчас явился предводителем их всадник в белой одежде, потрясавший золотым оружием.
Все они вместе возблагодарили милосердого Бога и укрепились духом, готовые сокрушить не только людей, но и лютых зверей и даже железные стены.
Так пришли они, под покровом небесного споборника, по милости к ним Господа.
Как львы бросились они на неприятелей и поразили из них одиннадцать тысяч пеших и тысячу шестьсот конных, а всех прочих обратили в бегство.
Многие из них, быв ранены, спасались раздетыми, и сам Лисий спасся постыдным бегством.
Будучи же небессмыслен и обсуждая сам с собою случившееся с ним поражение, он понял, что Евреи непобедимы, потому что всемогущий Бог споборствует им; посему, послав к ним,
уверял, что он соглашается на все законные требования и убедит царя быть другом им.
Маккавей, заботясь о пользе, согласился на все, что предъявлял Лисий; ибо царь одобрил все, что предложил Маккавей Лисию на письме относительно Иудеев.
Письмо же, писанное Лисием к Иудеям, было следующего содержания: «Лисий народу Иудейскому – радоваться.
Иоанн и Авессалом, вами посланные, передав подписанный ответ, ходатайствовали о том, что было означено в нем.
Итак, о чем следовало донести царю, я объяснил, и, что можно было принять, на то он согласился.
Посему, если вы будете сохранять доброе расположение к правлению, то и на будущее время я постараюсь содействовать вам ко благу.
О частностях же я поручил как вашим, так и моим посланным переговорить с вами.
Будьте здоровы! Сто сорок восьмого года, месяца Диоскоринфия, двадцать четвертого дня».
Письмо же царя было такого содержания: «Царь Антиох брату Лисию – радоваться.
С того времени, как отец мой отошел к богам, наше желание то, чтобы подданные царства оставались безмятежными в отправлении дел своих.
Когда же мы услышали, что Иудеи не соглашаются на предпринятое отцом моим нововведение Еллинских обычаев, а предпочитают собственные установления и потому просят, чтобы позволено им было соблюдать свои законы,
то, желая, чтобы и этот народ не был беспокоим, определяем, чтобы храм их был восстановлен и чтобы жили они по обычаю своих предков.
Итак, ты хорошо сделаешь, если пошлешь к ним и заключишь мир с ними, чтобы они, зная наши намерения, были благодушны и весело продолжали заниматься делами своими».
К народу же письмо царя было такое: «Царь Антиох старейшинам Иудейским и прочим Иудеям – радоваться.
Если вы здравствуете, то этого мы и желаем: мы также здравствуем.
Менелай объявил нам, что вы желаете сходить к вашим, которые у нас.
Итак, тем, которые будут приходить до тридцатого дня месяца Ксанфика, готова правая рука в уверение их безопасности:
Иудеи могут употреблять свою пищу и хранить свои законы, как и прежде, и никто из них никаким образом не будет обеспокоен за бывшие опущения.
Я послал к вам Менелая, чтобы он успокоил вас.
Будьте здоровы! Сто сорок восьмого года, пятнадцатого дня Ксанфика».
Прислали к ним письмо и Римляне следующего содержания: «Квинт Меммий и Тит Манлий, старейшины Римские, Иудейскому народу – радоваться.
Что уступил вам Лисий, родственник царя, то и мы подтверждаем.
А что признал он нужным доложить царю, о том, рассудив немедленно, пошлите кого-нибудь, чтобы мы могли сделать, что для вас нужно, ибо мы отправляемся в Антиохию.
Посему поспешите и пошлите кого-нибудь, чтобы и мы могли знать, какого вы мнения.
Будьте здоровы! Сто сорок восьмого года, пятнадцатого дня Ксанфика».
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible