Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Маккавейская
 

 
 •  
 • 15:1
 • 15:2
 • 15:3
 • 15:4
 • 15:5
 • 15:6
 • 15:7
 • 15:8
 • 15:9
 • 15:10
 • 15:11
 • 15:12
 • 15:13
 • 15:14
 • 15:15
 • 15:16
 • 15:17
 • 15:18
 • 15:19
 • 15:20
 • 15:21
 • 15:23
 • 15:24
 • 15:25
 • 15:26
 • 15:27
 • 15:28
 • 15:29
 • 15:30
 • 15:31
 • 15:32
 • 15:33
 • 15:34
 • 15:35
 • 15:36
 • 15:37
 • 15:38
 • 15:39
 •  
 • Никано́ръ же увѣ́давъ, я́ко Иу́да въ мѣ́стѣхъ самарі́йскихъ, умы́сли со всѣ́мъ устремле́нiемъ въ де́нь суббо́тный на ни́хъ напа́сти.
 • По ну́жди же послѣ́ду­ю­щiи ему́ Иуде́е глаго́лаху: ника́коже си́це звѣ́рски и ва́рварски да погубля́еши, но сла́ву воз­да́ждь предпочте́н­ному от­ всеви́дящаго со святы́нею дне́ви.
 • Нечести́вый же вопроси́: еда́ е́сть си́льный на небеси́, и́же повелѣ́ пра́здновати де́нь суббо́тный?
 • О́нѣмъ же от­вѣща́в­шымъ: е́сть Госпо́дь живы́й се́й на небеси́ си́ленъ, и́же повелѣ́ пра́здновати се́дмый де́нь.
 • О́нъ же рече́: и а́зъ си́ленъ е́смь на земли́, повелѣва́яй взима́ти ору́жiя и ца́рскiя потре́бы исполня́ти. Оба́че не одержа́ и соверши́ти окая́н­наго сво­его́ совѣ́та.
 • И никано́ръ у́бо вели́кою горды́нею воз­дви́женъ умы́сли о́бщую побѣ́ду соста́вити на Иу́ду.
 • Маккаве́й же всегда́ надѣ́яшеся со всѣ́мъ упова́нiемъ заступле́нiе от­ Го́спода получи́ти
 • и утѣша́­ше сво­и́хъ, да не убоя́т­ся при­­ше́­ст­вiя язы́ковъ, да имѣ́ютъ же во умѣ́ преждебы́в­шую и́мъ от­ небесе́ по́мощь, и ны́нѣ да ча́ютъ от­ Вседержи́теля бы́ти себѣ́ побѣ́дѣ и по́мощи:
 • и наказа́въ и́хъ от­ зако́на и проро́ковъ, воспомяну́въ же и́мъ преждебы́в­шыя по́двиги, усе́рднѣйшихъ и́хъ сотвори́:
 • и душа́ми воз­дви́гнувъ и́хъ, увѣщава́­ше, вку́пѣ показа́въ и́мъ язы́ческая льще́нiя и клятвопреступле́нiе:
 • и ко­его́ждо и́хъ вооружи́въ не та́ко щито́въ и ко́пiй утвержде́нiемъ, я́ко слове́съ благи́хъ утѣше́нiемъ, и сказа́въ со́нъ достовѣ́ренъ, утро́бы всѣ́хъ воз­весели́.
 • Бы́сть же его́ сицево́ видѣ́нiе: оні́ю бы́в­шаго архiере́а, му́жа до́браго и блага́го, благоговѣ́йна видѣ́нiемъ, кро́тка же нра́вомъ и бесѣ́дою благолѣ́пна, и от­ дѣ́т­ст­ва обучи́в­шагося всѣ́мъ добродѣ́телемъ, сего́ ру́цѣ воз­дѣ́юща и моля́щася за вся́ лю́ди иуде́йскiя [ви́дѣ].
 • И я́ко посе́мъ яви́ся и́нъ му́жъ сѣди́нами и сла́вою ди́венъ, чу́дно же нѣ́кое и великолѣ́пнѣйшее о́крестъ его́ преизя́ще­с­т­во.
 • Отвѣща́въ же оні́а рече́: се́й е́сть братолю́бецъ, и́же мно́го мо́лит­ся о лю́дехъ и о святѣ́мъ гра́дѣ, иеремі́а Бо́жiй проро́къ.
 • Просте́ръ же иеремі́а десни́цу, дая́ше Иу́дѣ ме́чь зла́тъ, даю́щь же воз­гласи́ сiя́:
 • прiими́ святы́й ме́чь да́ръ от­ Бо́га, и́мже сокруши́ши супоста́ты.
 • Укрѣпи́в­шежеся Иу́диными словесы́ преблаги́ми и могу́щими къ му́же­ст­ву устреми́ти и ду́шы ю́ношъ испра́вити, умы́слиша не ополча́тися, но хра́бро напа́сти и со вся́кою до́блестiю сше́дшымся срази́тися за ве́щы святы́я, поне́же и гра́дъ и свята́я и святи́лище бѣ́д­ст­вуютъ.
 • Бѣ́ бо о жена́хъ и ча́дѣхъ еще́ же и о бра́тiи и у́жикахъ ме́ньшiй и́мъ по́двигъ, велича́йшiй же и пе́рвый стра́хъ о освяще́н­нѣмъ хра́мѣ.
 • Та́кожде и во гра́дѣ оста́влен­нымъ не ма́лая печа́ль, мяту́щымся о сраже́нiи на по́ли хотя́щемъ бы́ти.
 • И всѣ́мъ уже́ ча́ющымъ иму́щаго бы́ти сраже́нiя и супоста́томъ уже́ смѣси́в­шымся, и во́ин­ству чи́н­но расположе́н­ну су́щу и звѣре́мъ въ при­­ли́чнѣй странѣ́ поста́вленымъ и ко́н­ницѣ по у́гламъ учине́н­нѣй,
 • разсужда́я маккаве́й мно́же­ст­ва при­­ше́­ст­вiе и ору́жiя разли́чное уготовле́нiе и свирѣ́п­ст­во звѣре́й, просте́ръ ру́цѣ на не́бо, при­­зыва́­ше чудотворя́щаго и при­­зира́ющаго Го́спода, вѣ́дая, я́ко не ору́жiемъ побѣ́да, но я́коже уго́дно ему́, досто́йнымъ дае́тъ одолѣ́нiе.
 • Рече́ же при­­зыва́я си́мъ о́бразомъ: ты́, Влады́ко, посла́лъ еси́ а́нгела тво­его́ при­­ езекі́и цари́ Иу́динѣ и уби́лъ еси́ от­ во́евъ сен­нахири́мовыхъ сто́ о́смьдесятъ пя́ть ты́сящъ:
 • и ны́нѣ, Влады́ко си́льный на небесѣ́хъ, посли́ а́нгела тво­его́ блага́го предъ на́ми въ стра́хъ и тре́петъ и́мъ:
 • вели́че­с­т­вомъ мы́шцы тво­ея́ да убоя́т­ся и́же съ хуле́нiемъ при­­ше́дшiи на святы́я лю́ди твоя́. И се́й у́бо си́це помоли́ся.
 • Никано́ръ же и и́же съ ни́мъ съ труба́ми и пѣ́сньми при­­ближа́хуся.
 • Иу́да же и су́щiи съ ни́мъ въ при­­зыва́нiи и моли́твахъ смѣси́шася съ супоста́ты:
 • и рука́ми у́бо борю́щеся, сердца́ми же къ Бо́гу моля́щеся, постла́ша не ме́ньши три́десяти пяти́ ты́сящъ, явле́нiемъ Бо́жiимъ зѣло́ воз­ра́довав­шеся.
 • Преста́в­ше же от­ би́твы и съ ра́достiю воз­враща́ющеся, позна́ша никано́ра па́дша со всеору́жiи [сво­и́ми].
 • Бы́в­шу же во́плю и смяте́нiю, благословля́ху си́льнаго оте́ческимъ гла́сомъ.
 • И повелѣ́, и́же весьма́ тѣ́ломъ и душе́ю первоподви́жникъ за гра́жданъ, и́же во́зраста благопрiя́т­ст­во къ сво­ему́ наро́ду сохрани́вый Иу́да, никано́рову главу́ и ру́ку со ра́момъ от­сѣщи́ и при­­нести́ во Иерусали́мъ.
 • Прише́дъ же та́мо и созва́въ единоязы́чныхъ сво­и́хъ и свяще́н­никовъ, предъ олтаре́мъ ста́въ, при­­зва́ су́щихъ от­ краегра́дiя
 • и показа́ и́мъ скве́рнаго никано́ра главу́ и ру́ку ху́льникову, ю́же простре́ на хра́мъ святы́й Вседержи́телевъ воз­нося́ся:
 • и язы́къ нечести́ваго никано́ра от­рѣ́завъ, рече́, я́ко на раздробле́нiе пти́цамъ и́мать да́ти, и сiя́ въ воз­ме́здiе безу́мiя проти́ву хра́ма повѣ́си.
 • Вси́ же на небо благослови́ша Го́спода явле́наго, реку́ще: благослове́нъ сохрани́вый мѣ́сто свое́ не оскверне́но.
 • Повѣ́си же никано́рову главу́ на краегра́дiи во извѣ́стное всѣ́мъ и я́вное Госпо́дни по́мощи зна́менiе.
 • И узако́ниша вси́ о́бщимъ совѣ́томъ ника́коже оста́вити безъ пра́зднованiя де́нь се́й: 37имѣ́ти же пра́здникъ се́й въ третiй­на́­де­сять де́нь втораго­на́­де­сять ме́сяца, и́же глаго́лет­ся сирі́йскимъ гла́сомъ Ада́ръ, предъ еди́нымъ дне́мъ мардохе́ева дне́.
 • 38И сiя́ у́бо, я́же о никано́рѣ, имѣ́ют­ся си́це: и от­ тѣ́хъ време́нъ одержа́нъ бы́сть гра́дъ от­ Евре́й, и а́зъ здѣ́ оставля́ю сло́во.
 • 39И а́ще у́бо бла́го и при­­ли́чно сочине́нiю, сего́ и са́мъ хотѣ́хъ: а́ще же малоцѣ́н­но и мѣ́рно, сiе́ по воз­мо́жности мо­е́й бѣ́.
 • 40Я́коже бо вино́ осо́бно пи́ти, та́кожде и во́ду па́ки, сопроти́вно е́сть: но и́мже о́бразомъ вино́ съ водо́ю смѣ́шен­ное сла́дко и весе́лую благода́ть соверша́етъ, та́кожде и сочине́нiе [и украше́нiе] сло́ва весели́тъ слу́хи чту́щихъ исто́рiю. Здѣ́ же да бу́детъ и коне́цъ.

  Коне́цъ кни́зѣ вторѣ́й маккаве́йстѣй: и́мать въ себѣ́ гла́въ 15.
 • Когда узнал Никанор, что бывшие с Иудою находятся в стране Самарийской, то думал совершенно безнаказанно напасть на них в день покоя.
 • Когда же поневоле сопровождавшие его Иудеи говорили: «Не губи их так жестоко и бесчеловечно, воздай честь дню, освященному Всевидящим»;
 • тогда этот нечестивец спросил: «Неужели есть Владыка на небе, повелевший праздновать день субботний?»
 • И когда они отвечали: «Есть живый Господь, Владыка небесный, повелевший чтить седьмой день»,
 • то он сказал: «А я – господин на земле, повелевающий взять оружие и исполнять царскую службу». Впрочем, он не успел совершить своего умысла.
 • Превозносясь с великою гордостью, Никанор думал одержать всеобщую победу над бывшими с Иудою.
 • Маккавей же не переставал надеяться с полною уверенностью, что получит заступление от Господа.
 • Он убеждал бывших с ним не страшиться нашествия язычников, но, воспоминая прежде бывшие опыты небесной помощи, и ныне ожидать себе победы и помощи от Вседержителя.
 • Утешая их обетованиями закона и пророков, припоминая им подвиги, совершенные ими самими, он одушевил их мужеством.
 • Возбуждая дух их, он убеждал их, указывая притом на вероломство язычников и нарушение ими клятв.
 • Вооружил же он каждого не столько крепкими щитами и копьями, сколько убедительными добрыми речами, и притом всех обрадовал рассказом о достойном вероятия сновидении.
 • Видение же его было такое: он видел Онию, бывшего первосвященника, мужа честного и доброго, почтенного видом, кроткого нравом, приятного в речах, издетства ревностно усвоившего все, что касалось добродетели, – видел, что он, простирая руки, молится за весь народ Иудейский.
 • Потом явился другой муж, украшенный сединами и славою, окруженный дивным и необычайным величием.
 • И сказал Ония: это братолюбец, который много молится о народе и святом городе, Иеремия, пророк Божий.
 • Тогда Иеремия, простерши правую руку, дал Иуде золотой меч и, подавая его, сказал:
 • возьми этот святый меч, дар от Бога, которым ты сокрушишь врагов.
 • Утешенные столь добрыми речами Иуды, которые могли возбуждать к мужеству и укреплять сердца юных, Иудеи решились не располагаться станом, а отважно напасть и, с полным мужеством вступив в бой, решить дело, ибо город и святыня и храм находились в опасности.
 • Борьба за жен и детей, братьев и родных казалась им делом менее важным; величайшее и преимущественное опасение было за святый храм.
 • Для тех, которые остались в городе, также немало было беспокойства, ибо они тревожились о сражении, имеющем быть в поле.
 • Итак, когда все ожидали, что наступает решение дела, когда враги уже соединились и войско было поставлено в строй, слоны размещены в надлежащих местах и конница расположена по сторонам, –
 • Маккавей, видя наступление многочисленного войска, пестроту приготовленного оружия и свирепость зверей, простер руки к небу и призывал Господа, творящего чудеса и всевидящего, зная, что не оружием одерживается победа, но Сам Он, как Ему угодно, дарует победу достойным.
 • В молитве своей он так говорил: Ты, Господи, при Езекии, царе Иудейском, послал Ангела, – и он поразил из полка Сеннахиримова сто восемьдесят пять тысяч.
 • И ныне, Господи небес, пошли доброго Ангела пред нами на страх и трепет врагам.
 • Силою мышцы Твоей да будут поражены пришедшие с хулением на святый народ Твой. Сим он кончил.
 • Бывшие с Никанором шли со звуком труб и криками,
 • а находившиеся с Иудою с призыванием и молитвами вступили в сражение с неприятелями.
 • Руками сражаясь, а сердцами молясь Богу, они избили не менее тридцати пяти тысяч, весьма обрадованные видимою помощью Божиею.
 • Окончив дело и радостно возвращаясь, они узнали, что Никанор пал в своем всеоружии.
 • Когда крик и шум утихли, они восхвалили Господа на отечественном языке.
 • Тогда Иуда, первоподвижник за сограждан и телом и душею и лучшие лета свои сохранивший для одноплеменников, дал приказание, чтобы отсекли голову Никанора и руку с плечом и несли в Иерусалим.
 • Придя туда, он созвал одноплеменников и поставил пред жертвенником священников, призвал и тех, которые находились в крепости,
 • и, показав голову скверного Никанора и руку злохульника, которую он простирал на святый дом Вседержителя и превозносился,
 • приказал вырезать язык у нечестивого Никанора и, раздробив его, разбросать птицам, руку же безумца повесить против храма.
 • Тогда все, обращаясь к небу, прославляли явившего помощь Господа и говорили: благословен Сохранивший неоскверненным место Свое!
 • Голову же Никанора повесил он на крепости в видимое для всех и ясное знамение помощи Господней.
 • И все общим приговором определили: никогда не оставлять без торжества день сей, чтить же празднеством тринадцатый день двенадцатого месяца, называемого на Сирском языке Адаром, за день до дня Мардохеева.
 • Так окончилось дело с Никанором; и как с того времени город остался во власти Евреев, то я и кончу здесь мое слово.
 • Если я изложил его хорошо и удовлетворительно, то я сего и желал; если же слабо и посредственно, то я сделал то, что было по силам моим.
 • Неприятно пить особо вино и тотчас же особо воду, между тем вино, смешанное с водою, сладко и доставляет удовольствие; так и состав сочинения приятно занимает слух читателя при соразмерности. Здесь да будет конец.