Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Маккавейская

 
 • Не по мно́зѣ же вре́мени посла́ ца́рь ста́рца [нѣ́ко­его] Аѳине́анина понужда́ти иуде́й, дабы́ от­ступи́ли от­ оте́ческихъ преда́нiй и по Боже­ст­вен­нымъ зако́номъ не жи́тель­ствовали,
 • оскверни́ти же и во Иерусали́мѣ хра́мъ и нарещи́ ді́а Олимпі́йскаго, и су́щiй въ гаризи́нѣ, я́коже обита́ющiи бя́ху на мѣ́стѣ о́нѣмъ, ді́а стран­нопрiи́мца.
 • Лю́то же и всему́ наро́ду бѣ́ и тя́жко нападе́нiе зло́бы,
 • и́бо це́рковь любо­дѣя́нiя и козлогласова́нiя бѣ́ полна́ от­ язы́къ живу́щихъ со блудни́цами и во свяще́н­ныхъ при­­тво́рѣхъ къ жена́мъ при­­ближа́ющихся и неподоба́ющая вну́трь внося́щихъ.
 • Олта́рь та́кожде по́лнъ бѣ́ воз­бране́н­ными от­ зако́новъ.
 • Бя́ше же не воз­мо́жно суббо́тъ храни́ти, ни пра́здниковъ оте́ческихъ содержа́ти, ниже́ весьма́ кому́ себе́ Иуде́аниномъ именова́ти.
 • Ведя́хужеся съ го́рькою нужде́ю на вся́къ ме́сяцъ въ де́нь рожде́нiя царе́ва къ же́ртвѣ: бы́в­шу же Дiони́сову пра́зднику, понужда́хуся Иуде́е ки́ссы {блю́щь траву́} иму́ще хвали́ти Дiони́са.
 • Повелѣ́нiе же изы́де въ бли́жнiя гра́ды е́ллинскiя, Птоломе́ю подусти́в­шу, да того́жде уставле́нiя проти́ву Иуде́евъ употребля́ютъ, и же́ртву при­­но́сятъ,
 • не изволя́ющихъ же прейти́ на е́ллинскiя уста́вы да убива́ютъ: бѣ́ у́бо ви́дѣти настоя́щую бѣ́дность.
 • Двѣ́ бо жены́ оклевета́ны бы́стѣ обрѣ́зав­шыя ча́да своя́: си́хъ при­­вѣ́сив­ше и́ма къ сосца́мъ младе́нцы и предъ наро́домъ обводи́в­ше и́хъ по гра́ду, со стѣны́ сверго́ша.
 • Ині́и же въ бли́жнiя сте́кшеся пеще́ры, та́йно де́нь суббо́тный пра́здновати, егда́ воз­вѣ́щено бы́сть Фили́ппу, сожже́ни бы́ша, зане́ ра́ди че́сти пра́здничнаго дне́ боя́хуся помога́ти себѣ́.
 • Молю́ у́бо чту́щихъ кни́гу сiю́ не устраша́тися напа́стей, мнѣ́ти же муче́нiя сiя́ не къ погубле́нiю, но къ наказа́нiю ро́да на́­шего бы́ти.
 • И́бо на мно́го вре́мя не попуска́ти злоче́­ст­ву­ю­щымъ, но а́бiе впа́дати и́мъ въ муче́нiя, вели́каго благодѣя́нiя е́сть зна́менiе.
 • Не бо́ я́коже на и́ныхъ язы́цѣхъ жде́тъ долготерпѣли́вый Влады́ка, до́ндеже дости́гшихъ ко исполне́нiю грѣхо́въ му́читъ, та́ко и на на́съ суди́ бы́ти:
 • да не до конца́ дости́гшымъ грѣхо́мъ на́шымъ, послѣди́ на́мъ от­мсти́тъ.
 • Сего́ ра́ди никогда́же от­ на́съ милосе́рдiе свое́ отъ­е́млетъ: наказу́яй же бѣ́д­ст­вами не оставля́етъ люді́й сво­и́хъ.
 • Но сiя́ ко увѣща́нiю на́мъ рече́на су́ть: ма́лыми же подоба́етъ вни́ти въ по́вѣсть.
 • Елеаза́ръ нѣ́кiй от­ пе́рвен­ству­ю­щихъ кни́жниковъ, му́жъ уже́ соста́рѣвся лѣ́тами и зра́комъ лица́ благолѣ́пенъ сы́й, от­ве́рстыми усты́ при­­нужда́емь бя́ше я́сти свина́я мяса́.
 • О́нъ же со сла́вою сме́рть па́че, не́жели ненави́стный живо́тъ предъизбра́въ, во́лею идя́ше на му́ку:
 • плю́нувъ же [на та́я], и́мже о́бразомъ подоба́­ше при­­ходи́ти хотя́щымъ терпѣ́ти муче́нiе, я́же не лѣ́ть бѣ́ я́сти ра́ди любле́нiя живота́.
 • Ко беззако́н­нѣй же при­­ста́влен­нiи же́ртвѣ, дре́вняго ра́ди къ му́жу зна́нiя, взе́мше его́ на еди́нѣ моля́ху, да при­­несе́ная мяса́, я́же я́сти ему́ лѣ́ть бя́ше, его́ ра́ди угото́вана, при­­твори́тъ себе́ а́ки яду́ща повелѣ́н­ная от­ царя́ же́ртвен­ная мяса́:
 • да сiе́ содѣ́лавъ изба́вит­ся от­ сме́рти и дре́внiя ра́ди къ ни́мъ дру́жбы полу́читъ человѣколю́бiе.
 • О́нъ же мы́сль бла́гу воспрiе́мь и досто́йну во́зраста и ста́рости преиму́ще­ст­ва, и при­­стяжа́ныя лѣ́потныя сѣди́ны и издѣ́тска предо́браго воспита́нiя, па́че же свята́го и богода́н­наго зако́на, послѣ́довно от­вѣща́, ско́ро глаго́ля: изволя́ю по́сланъ бы́ти во а́дъ,
 • не бо́ во́зрасту на́­шему досто́йно е́сть лицемѣ́рити, да мно́зи от­ ю́ныхъ непщу́юще Елеаза́ра девятидесятилѣ́тна прейти́ къ жи́тель­ству иноплеме́н­ныхъ,
 • и они́ мо­его́ ра́ди лицемѣ́рiя и маловре́мен­наго живота́ прельстя́т­ся мене́ ра́ди, и не́нависть и поро́къ ста́рости мо­е́й сотворю́:
 • а́ще бо ны́нѣшнiя му́ки человѣ́ческiя и изба́влюся, но руки́ всемогу́щаго ни жи́въ, ни уме́рый избѣгу́:
 • тѣ́мже му́же­с­т­вен­нѣ ны́нѣ разлучи́вся живота́, ста́рости у́бо досто́инъ явлю́ся,
 • ю́нымъ же о́бразъ до́блiй оста́влю, е́же усе́рдно и до́бль­ствен­но за честны́я и святы́я зако́ны умира́ти. И сiя́ ре́къ, со тща́нiемъ на му́ку по́йде.
 • Веду́щiи же его́, бы́в­шую ма́ло пре́жде благопрiя́тность къ нему́ въ свирѣ́пость премѣни́ша предрече́н­ныхъ ра́ди слове́съ, я́же сі́и мня́ху безу́м­ст­во бы́ти.
 • Хотя́ же ра́нами сконча́тися, воз­стена́въ рече́: Го́сподеви святы́й ра́зумъ иму́щему я́вно е́сть, я́ко от­ сме́рти могу́щь изба́витися, же́стокiя терплю́ на тѣ́лѣ болѣ́зни уязвля́емь, на души́ же сла́дцѣ стра́ха ра́ди его́ сiя́ стра́жду.
 • И се́й у́бо си́мъ о́бразомъ живо́тъ сконча́, не то́кмо ю́ношамъ, но и премно́гимъ язы́ка свою́ сме́рть во о́бразъ до́блести и въ па́мять добродѣ́тели оста́вивъ.
 • Спустя немного времени царь послал одного старца, Афинянина, принуждать Иудеев отступить от законов отеческих и не жить по законам Божиим,
 • а также осквернить храм Иерусалимский и наименовать его храмом Юпитера Олимпийского, а храм в Гаризине, так как обитатели того места пришельцы, – храмом Юпитера Странноприимного.
 • Тяжело и невыносимо было для народа наступившее бедствие.
 • Храм наполнился любодейством и бесчинием от язычников, которые, обращаясь с блудницами, смешивались с женщинами в самых священных притворах и вносили внутрь вещи недозволенные.
 • И жертвенник наполнился непотребными, запрещенными законом вещами.
 • Нельзя было ни хранить субботы, ни соблюдать отеческих праздников, ни даже называться Иудеем.
 • С тяжким принуждением водили их каждый месяц в день рождения царя на идольские жертвы, а на празднике Диониса принуждали Иудеев в плющевых венках идти в торжественном ходе в честь Диониса.
 • Такое повеление вышло и соседним Еллинским городам, по наущению Птоломея, чтобы они так же действовали против Иудеев и заставляли их приносить идольские жертвы,
 • а не соглашавшихся переходить к Еллинским обычаям убивали. Тогда-то можно было видеть настоящее бедствие.
 • Две женщины обвинены были в том, что обрезали своих детей; и за это, привесив к сосцам их младенцев и пред народом проведя по городу, низвергли их со стены.
 • Другие бежали в ближние пещеры, чтобы втайне праздновать седьмой день, но, быв указаны Филиппу, были сожжены, ибо неправедным считали защищаться по уважению к святости дня.
 • Тех, кому случится читать эту книгу, прошу не страшиться напастей и уразуметь, что эти страдания служат не к погублению, а к вразумлению рода нашего.
 • Ибо то самое, что нечестивцам не дается много времени, но скоро подвергаются они карам, есть знамение великого благодеяния.
 • Ибо не так, как к другим народам, продолжает Господь долготерпение, чтобы карать их, когда они достигнут полноты грехов, не так судил Он о нас,
 • чтобы покарать нас после, когда уже достигнем до конца грехов.
 • Он никогда не удаляет от нас Своей милости и, наказывая несчастьями, не оставляет Своего народа.
 • Впрочем, пусть будет это сказано на память нам: после этих немногих слов возвратимся к повествованию.
 • Был некто Елеазар, из первых книжников, муж, уже достигший старости, но весьма красивой наружности; его принуждали, раскрывая ему рот, есть свиное мясо.
 • Предпочитая славную смерть опозоренной жизни, он добровольно пошел на мучение и плевал,
 • как надлежало решившимся устоять против того, чего из любви к жизни не дозволено вкушать.
 • Тогда приставленные к беззаконному жертвоприношению, знавшие этого мужа с давнего времени, отозвав его, наедине убеждали его принести им самим приготовленные мяса, которые мог бы он употреблять, и притвориться, будто ест назначенные от царя жертвенные мяса,
 • дабы через это избавиться от смерти и по давней с ними дружбе воспользоваться их человеколюбием.
 • Но он, утвердившись в доброй мысли, достойной его возраста и почтенной старости и достигнутой им славной седины и благочестивого издетства воспитания, а более всего – святаго и Богом данного законоположения, соответственно сему отвечал и сказал: немедленно предать смерти;
 • ибо недостойно нашего возраста лицемерить, дабы многие из юных, узнав, что девяностолетний Елеазар перешел в язычество,
 • и сами вследствие моего лицемерия, ради краткой и ничтожной жизни, не впали через меня в заблуждение, и через то я положил бы бесчестие и пятно на мою старость.
 • Если в настоящее время я и избавлюсь мучения от людей, но не избегну десницы Всемогущего ни в сей жизни, ни по смерти.
 • Посему, мужественно расставаясь теперь с жизнью, сам я явлюсь достойным старости,
 • а юным оставлю добрый пример – охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые и святые законы. Сказав это, он тотчас пошел на мучение.
 • Тогда и те, которые вели его, незадолго пред сим оказанное ему доброжелательство изменили в ненависть по причине вышесказанных слов, ибо они почли их за безумие.
 • Готовясь уже умереть под ударами, он, восстенав, произнес: Господу, имеющему совершенное ведение, известно, что я, имея возможность избавиться от смерти, принимаю бичуемым телом жестокие страдания, а душею охотно терплю их по страху пред Ним.
 • И так скончался он, оставив в смерти своей не только юношам, но и весьма многим из народа образец доблести и памятник добродетели.