Скрыть
8:1
8:2
8:3
8:4
8:5
8:6
8:7
8:8
8:9
8:10
8:11
8:12
8:13
8:14
8:15
8:16
8:17
8:18
8:20
8:21
8:22
8:23
8:24
8:25
8:26
8:27
8:28
8:29
8:30
8:31
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
Церковнослав. (рус. дореф.)
Иу́да же маккаве́й и и́же съ ни́мъ, входя́ще та́йно въ се́ла, созыва́ху сро́дники и пребыва́ющихъ во Иуде́й­ст­вѣ прiе́млюще собра́ша до шести́ ты́сящъ муже́й.
И при­­зыва́ху Го́спода при­­зрѣ́ти на лю́ди от­ всѣ́хъ попира́емыхъ, уще́дрити же и хра́мъ от­ нечести́выхъ человѣ́къ оскверне́нъ
поми́ловати же и разоре́ный гра́дъ и имѣ́ющь ра́вно со земле́ю бы́ти, и гла́съ крове́й вопiю́щихъ къ нему́ услы́шати,
помяну́ти же и безгрѣ́шныхъ младе́нцевъ беззако́н­ное погубле́нiе и бы́в­шая хуле́нiя на и́мя его́, и воз­ненави́дѣти лука́в­ст­ва.
Собра́въ же мно́же­с­т­во, маккаве́й нестерпи́мь уже́ язы́комъ бы́сть, гнѣ́ву Госпо́дню въ ми́лость обрати́в­шуся.
И напа́дая на ве́си и гра́ды неча́ян­но сожига́­ше, и благовре́мен­на мѣста́ взима́ющь, не ма́ло супоста́тъ побѣжда́­ше убива́я,
наипа́че же но́щы на такова́я нападе́нiя въ по́мощь прiе́мляше: и сла́ва нѣ́кая му́же­ст­ва его́ прохожда́­ше всю́ду.
Ви́дя же Фили́ппъ по ма́лу въ предуспѣя́нiе гряду́ща му́жа, ча́стѣе же во благоде́н­ствiихъ успѣва́юща, ко Птоломе́ю во­ево́дѣ килисирі́и и Финикі́и писа́, дабы́ помога́лъ въ ца́рскихъ дѣ́лѣхъ.
О́нъ же ско́ро избра́въ никано́ра, сы́на патро́клова от­ пе́рвѣйшихъ друго́въ посла́, подчини́въ ему́ от­ вся́кихъ язы́ковъ вооруже́н­ныхъ во́евъ не ме́ньше два́десяти ты́сящъ, да ве́сь Иуде́йскiй ро́дъ избiе́тъ: при­­даде́ же ему́ и горгі́ю му́жа страти́га и въ ра́тныхъ дѣ́лѣхъ иску́с­ст­во иму́ща.
Уста́ви же никано́ръ да́нь царю́, я́же ри́мляномъ дая́шеся, двѣ́ ты́сящы тала́нтовъ от­ плѣне́нiя Иуде́йскаго напо́лнити.
А́бiе же въ помо́рскiя гра́ды посла́, созыва́я на ку́плю Иуде́йскихъ плѣ́н­никовъ, обѣща́яся де́вятьдесятъ плѣ́н­никовъ за тала́нтъ да́ти, не ча́я мще́нiя хотя́щаго послѣ́довати ему́ от­ Вседержи́теля.
Иу́дѣ же воз­вѣще́но бѣ́ о при­­ше́­ст­вiи никано́ровѣ: и егда́ о́нъ воз­вѣсти́ су́щымъ съ собо́ю о при­­ше́­ст­вiи во́ин­ства,
ужа́сшеся и не вѣ́ровав­ше Бо́жiю от­мще́нiю разбѣга́хуся и от­ мѣ́ста сво­его́ от­ступа́ху:
ині́и же оста́в­шая вся́ продая́ху, ку́пно же Го́спода моля́ху, да изба́витъ от­ нечести́ваго никано́ра про́даныхъ, пре́жде да́же сни́тися,
и а́ще не и́хъ ра́ди, то́ ра́ди завѣ́та, и́же бы́сть ко отце́мъ и́хъ, и при­­зыва́нiя ра́ди честна́го и великолѣ́паго и́мене сво­его́ на ни́хъ.
Собра́въ же маккаве́й су́щихъ о́крестъ его́ число́мъ ше́сть ты́сящъ, моля́ше, да не ужа́снут­ся от­ супроти́вниковъ, ниже́ да устраша́т­ся непра́ведно гряду́щихъ на ня́ язы́ковъ мно́же­ст­ва, но му́же­с­т­вен­но да подвиза́ют­ся,
предъ очи́ма имѣ́юще беззако́н­но на мѣ́сто свято́е содѣ́лан­ную от­ ни́хъ укори́зну и посмѣя́н­наго гра́да оби́ду, еще́ же и прароди́тель­наго жи́тель­ства разруше́нiе.
Они́ бо на ору́жiе надѣ́ют­ся ку́пно и на де́рзость, рече́: мы́ же на Вседержи́теля Бо́га могу́щаго и гряду́щихъ на насъ и весь миръ единымъ мгнове́нiемъ низложи́ти надѣ́емся.
Воспомяну́въ же и́мъ и бы́в­шая заступле́нiя при­­ прароди́телехъ, и я́ко подъ сен­нахири́момъ сто́ о́смьдесятъ пя́ть ты́сящь погибо́ша,
и въ Вавило́нѣ на Гала́товъ бы́в­шее ополче́нiе, ка́ко вси́, егда́ на бра́нь прiидо́ша, о́смь ты́сящъ съ четы́рiю ты́сящами македо́нянъ, македо́няномъ от­ча́яв­шымся, еди́ни о́смь ты́сящъ поби́ша сто́ два́десять ты́сящъ по́мощiю да́н­ною и́мъ от­ небесе́, и по́льзу мно́гу взя́ша.
Си́ми [воспомянове́нiи] де́рзостны о́ныя поста́вивъ и гото́вы умре́ти за зако́ны и оте́че­с­т­во, четвероча́стно во́ин­ство поста́ви:
учини́въ и бра́тiю свою́ во­ево́дами обо­его́ ополче́нiя, Си́мона и Ио́сифа и Ионаѳа́на, подда́въ ко­ему́ждо ты́сящу и пя́ть со́тъ,
еще́ же и Елеаза́ру [повелѣ́въ] чести́ святу́ю кни́гу и да́въ зна́менiе по́мощи Бо́жiю, пе́рвому полку́ са́мъ предводи́тель­ствуя срази́ся съ никано́ромъ.
Бы́в­шу же и́мъ Вседержи́телю спобо́рнику, уби́ша супоста́товъ бо́лѣе девяти́ ты́сящъ, я́звеныхъ же и безчле́н­ныхъ бо́льшую ча́сть сотвори́ша во́евъ никано́ровыхъ, всѣ́хъ же въ бѣ́г­ст­во пону́диша.
Сре́бреники же от­ при­­ше́дшихъ на ку́плю и́хъ взя́ша.
Гони́в­ше же и́хъ зѣ́льнѣ, воз­врати́шася от­ вре́мене заключе́ни: бѣ́ бо [де́нь] предъ суббо́тою, сея́ ра́ди вины́ не продолжи́ша гоня́ще и́хъ.
Ору́жiя же и́хъ собира́юще и коры́сти от­ супоста́тъ отъ­е́млюще, суббо́ту пра́здноваху попремно́гу благословя́ще и исповѣ́да­ю­щеся Го́сподеви спасшему и́хъ въ де́нь се́й, нача́ло ми́лости учини́в­шему и́мъ.
По суббо́тѣ же немощны́мъ и сирота́мъ, и вдова́мъ [и оби́димымъ] раздѣли́в­ше от­ коры́стѣй, про́чая са́ми и о́троцы раздѣли́ша.
Сiя́ же содѣ́яв­ше и о́бщую моли́тву сотво́рше, милосе́рдаго Го́спода моля́ху, въ коне́цъ при­­мири́тися рабо́мъ сво­и́мъ.
И от­ су́щихъ съ тимоѳе́емъ и вакхи́домъ проти́вныхъ мно́жае два́десяти ты́сящъ уби́ша и тверды́ни зѣло́ высо́кiя одержа́ша, и мно́гiя коры́сти раздѣли́ша, равноча́стнѣ себѣ́ и немощны́мъ, и сирота́мъ и вдова́мъ, еще́ же и старѣ́йшинамъ сотво́рше.
Собра́в­ше же ору́жiя и́хъ, при­­лѣ́жнѣ вся́ положи́ша въ мѣ́стѣхъ благовре́мен­ныхъ, про́чыя же коры́сти во Иерусали́мъ при­­несо́ша.
И Фила́рха тимоѳе́ева уби́ша му́жа беззако́н­нѣйшаго и вельми́ Иуде́овъ озло́бив­шаго,
побѣди́тель­ная же пра́здну­ю­ще во оте́че­ст­вѣ, заже́гшихъ свяще́н­ная врата́, калисѳе́на и нѣ́кiихъ ины́хъ сожго́ша убѣ́гшихъ во еди́ну хра́мину, и́же досто́йную мзду́ нече́стiя воспрiя́ша.
Трекля́тѣйшiй же никано́ръ, и́же ты́сящу купце́въ на ку́плю Иуде́овъ при­­веды́й,
смире́нъ по́мощiю Госпо́днею от­ тѣ́хъ, и́хже проти́ву себе́ за ничто́же вмѣня́ше, сла́вную от­ложи́въ ри́зу, чрезъ средизе́мное [мо́ре] бѣглеца́ о́бразомъ уедине́на себе́ сотво́рь, прiи́де во Антiохі́ю презѣ́льнѣ неблагополу́ченъ о погублѣ́нiи во́ин­ства.
И и́же обѣща́ ри́мляномъ да́нь воз­да́ти от­ плѣне́нiя Иерусали́мскаго, проповѣ́даше, я́ко защи́тителя Бо́га имѣ́ютъ Иуде́и, и сего́ ра́ди не уязвля́еми су́ть Иуде́е, зане́ послѣ́дуютъ зако́номъ от­ того́ уста́вленымъ.
Между тем Иуда Маккавей и бывшие с ним, тайно входя в селения, созывали сродников и, принимая оставшихся в Иудействе, собрали до шести тысяч мужей.
Они взывали к Господу, чтобы Он призрел на народ, всеми попираемый, и пожалел храм, оскверненный людьми нечестивыми;
чтобы помиловал разоренный город, близкий к тому, чтобы сравняться с землею, и услышал вопиющую к Нему кровь;
чтобы вспомнил о беззаконном погублении невинных младенцев и о бывших хулениях имени Его, и вознегодовал на злых.
Окружив себя множеством, Маккавей сделался непобедим для язычников, когда гнев Господа преложился на милость.
Внезапно нападая на города и селения, он сожигал их и, занимая удобные места, немало победил врагов, обращая их в бегство;
преимущественно он избирал себе в помощь для таких предприятий ночи, и слух о его мужестве разносился повсюду.
Филипп, видя, что этот муж мало-помалу приходит в силу, а чаще бывает счастлив в делах, писал к Птоломею, военачальнику Келе-Сирии и Финикии, чтобы он помог делам царя.
Он же, немедленно избрав Никанора, сына Патроклова, одного из первых своих друзей, послал его, подчинив ему не менее двадцати тысяч человек из разных народов, истребить весь род Иудеев; присоединил к нему и Горгия военачальника, опытного в делах военных.
Никанор постановил: дань в две тысячи талантов, которую царь должен был Римлянам, пополнить от пленения Иудеев.
Почему тотчас послал в приморские города, приглашая их покупать в рабы Иудеев и обещая доставлять по девяносто пленников за один талант; но не ожидал он того мщения, которое готово было прийти на него от Всемогущего.
Иуде же дано было знать о приходе Никанора, и, когда он передал бывшим с ним о прибытии войска,
тогда боязливые и не веровавшие в воздаяние Божие разбежались, оставив места свои.
Другие же продавали все оставшееся у них и умоляли Господа избавить их, проданных нечестивым Никанором прежде сражения,
если не для них, то ради заветов с отцами их и наречения на них святаго и славного имени Его.
Тогда Маккавей собрал бывших с ним, числом шесть тысяч мужей, и увещевал их не страшиться врагов и не бояться множества язычников, неправедно идущих на них, но мужественно сражаться,
имея пред глазами неправедно нанесенное ими оскорбление святому месту и разорение поруганного города и нарушение праотеческих учреждений.
Ибо, говорил он, они надеются на оружие и отважность, а мы надеемся на всемогущего Бога, Который одним мановением может ниспровергнуть и идущих на нас, и весь мир.
Он рассказал им и о том заступлении, какое получали их предки, и как при Сеннахириме погублены сто восемьдесят пять тысяч мужей,
и о бывшем в Вавилоне сражении против Галатов, как они пришли на брань в числе только восьми тысяч с четырьмя тысячами Македонян, и когда Македоняне смешались, то эти восемь тысяч погубили сто двадцать тысяч бывшею им с неба помощью и получили великую добычу.
Такими рассказами сделав их неустрашимыми и готовыми умереть за законы и отечество, он разделил войско на четыре отряда,
назначив вождями каждого отряда братьев своих: Симона, Иосифа и Ионафана – и подчинив каждому по тысяче пятисот человек.
Потом приказал Елеазару читать священную книгу, и, обнадежив Божиею помощью, сам принял предводительство над передовым отрядом и вступил в сражение с Никанором.
Так как помощником их был Всемогущий, то они побили врагов более девяти тысяч, и еще бо́льшую часть Никанорова войска оставили ранеными и изувеченными, и всех принудили бежать.
Взяли и деньги у пришедших покупать их; преследовали их на значительное расстояние и возвратились, будучи остановлены временем.
Ибо это был день пред субботою; по этой причине они и не продолжали гнаться за ними.
Собрав же за ними оружие и сняв доспехи с врагов, они праздновали субботу, усердно благодаря и прославляя Господа, спасшего их в тот день и начавшего являть им Свое милосердие.
После субботы, уделив из добычи увечным, вдовам и сиротам, остальное разделили между собою и детьми своими.
Окончив это, они учредили общественную молитву и умоляли милосердого Господа совершенно примириться с рабами Своими.
И тогда, как Тимофей и Вакхид напали на них совокупно, они избили более двадцати тысяч и легко овладели высокими крепостями; они разделили весьма много добычи по равным частям между собою и увечными и сиротами и вдовами, еще же и старейшинами.
Собрав после них оружие, тщательно сложили всё в удобных местах, остальную же добычу принесли в Иерусалим.
Убили и вождя войск Тимофеевых, человека нечестивейшего, который причинил много бед Иудеям.
Потом, торжествуя победу в отечестве, они сожгли Каллисфена и некоторых других, которые сожгли священные ворота и убежали в один дом, так что эти за свое нечестие понесли достойное возмездие.
А преступнейший Никанор, который привел тысячу купцов для покупки Иудеев,
при помощи Божией посрамлен был теми, которых считал за ничто, и, сбросив пышную одежду, под видом беглого раба чрез внутренние земли пришел один в Антиохию, крайне огорченный поражением войска.
Тот, который взялся доставить Римлянам дань от пленных в Иерусалиме, объявил, что Иудеи имеют защитником Бога и таким образом остаются невредимы, потому что повинуются установленным от Бога законам.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible