Скрыть
8:1
8:2
8:3
8:4
8:5
8:6
8:7
8:8
8:9
8:10
8:11
8:12
8:13
8:14
8:15
8:16
8:17
8:18
8:20
8:21
8:22
8:23
8:24
8:25
8:26
8:27
8:28
8:29
8:30
8:31
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
Иу́да же маккаве́й и и́же съ ни́мъ, входя́ще та́йно въ се́ла, созыва́ху сро́дники и пребыва́ющихъ во Иуде́й­ст­вѣ прiе́млюще собра́ша до шести́ ты́сящъ муже́й.
И при­­зыва́ху Го́спода при­­зрѣ́ти на лю́ди от­ всѣ́хъ попира́емыхъ, уще́дрити же и хра́мъ от­ нечести́выхъ человѣ́къ оскверне́нъ
поми́ловати же и разоре́ный гра́дъ и имѣ́ющь ра́вно со земле́ю бы́ти, и гла́съ крове́й вопiю́щихъ къ нему́ услы́шати,
помяну́ти же и безгрѣ́шныхъ младе́нцевъ беззако́н­ное погубле́нiе и бы́в­шая хуле́нiя на и́мя его́, и воз­ненави́дѣти лука́в­ст­ва.
Собра́въ же мно́же­с­т­во, маккаве́й нестерпи́мь уже́ язы́комъ бы́сть, гнѣ́ву Госпо́дню въ ми́лость обрати́в­шуся.
И напа́дая на ве́си и гра́ды неча́ян­но сожига́­ше, и благовре́мен­на мѣста́ взима́ющь, не ма́ло супоста́тъ побѣжда́­ше убива́я,
наипа́че же но́щы на такова́я нападе́нiя въ по́мощь прiе́мляше: и сла́ва нѣ́кая му́же­ст­ва его́ прохожда́­ше всю́ду.
Ви́дя же Фили́ппъ по ма́лу въ предуспѣя́нiе гряду́ща му́жа, ча́стѣе же во благоде́н­ствiихъ успѣва́юща, ко Птоломе́ю во­ево́дѣ килисирі́и и Финикі́и писа́, дабы́ помога́лъ въ ца́рскихъ дѣ́лѣхъ.
О́нъ же ско́ро избра́въ никано́ра, сы́на патро́клова от­ пе́рвѣйшихъ друго́въ посла́, подчини́въ ему́ от­ вся́кихъ язы́ковъ вооруже́н­ныхъ во́евъ не ме́ньше два́десяти ты́сящъ, да ве́сь Иуде́йскiй ро́дъ избiе́тъ: при­­даде́ же ему́ и горгі́ю му́жа страти́га и въ ра́тныхъ дѣ́лѣхъ иску́с­ст­во иму́ща.
Уста́ви же никано́ръ да́нь царю́, я́же ри́мляномъ дая́шеся, двѣ́ ты́сящы тала́нтовъ от­ плѣне́нiя Иуде́йскаго напо́лнити.
А́бiе же въ помо́рскiя гра́ды посла́, созыва́я на ку́плю Иуде́йскихъ плѣ́н­никовъ, обѣща́яся де́вятьдесятъ плѣ́н­никовъ за тала́нтъ да́ти, не ча́я мще́нiя хотя́щаго послѣ́довати ему́ от­ Вседержи́теля.
Иу́дѣ же воз­вѣще́но бѣ́ о при­­ше́­ст­вiи никано́ровѣ: и егда́ о́нъ воз­вѣсти́ су́щымъ съ собо́ю о при­­ше́­ст­вiи во́ин­ства,
ужа́сшеся и не вѣ́ровав­ше Бо́жiю от­мще́нiю разбѣга́хуся и от­ мѣ́ста сво­его́ от­ступа́ху:
ині́и же оста́в­шая вся́ продая́ху, ку́пно же Го́спода моля́ху, да изба́витъ от­ нечести́ваго никано́ра про́даныхъ, пре́жде да́же сни́тися,
и а́ще не и́хъ ра́ди, то́ ра́ди завѣ́та, и́же бы́сть ко отце́мъ и́хъ, и при­­зыва́нiя ра́ди честна́го и великолѣ́паго и́мене сво­его́ на ни́хъ.
Собра́въ же маккаве́й су́щихъ о́крестъ его́ число́мъ ше́сть ты́сящъ, моля́ше, да не ужа́снут­ся от­ супроти́вниковъ, ниже́ да устраша́т­ся непра́ведно гряду́щихъ на ня́ язы́ковъ мно́же­ст­ва, но му́же­с­т­вен­но да подвиза́ют­ся,
предъ очи́ма имѣ́юще беззако́н­но на мѣ́сто свято́е содѣ́лан­ную от­ ни́хъ укори́зну и посмѣя́н­наго гра́да оби́ду, еще́ же и прароди́тель­наго жи́тель­ства разруше́нiе.
Они́ бо на ору́жiе надѣ́ют­ся ку́пно и на де́рзость, рече́: мы́ же на Вседержи́теля Бо́га могу́щаго и гряду́щихъ на насъ и весь миръ единымъ мгнове́нiемъ низложи́ти надѣ́емся.
Воспомяну́въ же и́мъ и бы́в­шая заступле́нiя при­­ прароди́телехъ, и я́ко подъ сен­нахири́момъ сто́ о́смьдесятъ пя́ть ты́сящь погибо́ша,
и въ Вавило́нѣ на Гала́товъ бы́в­шее ополче́нiе, ка́ко вси́, егда́ на бра́нь прiидо́ша, о́смь ты́сящъ съ четы́рiю ты́сящами македо́нянъ, македо́няномъ от­ча́яв­шымся, еди́ни о́смь ты́сящъ поби́ша сто́ два́десять ты́сящъ по́мощiю да́н­ною и́мъ от­ небесе́, и по́льзу мно́гу взя́ша.
Си́ми [воспомянове́нiи] де́рзостны о́ныя поста́вивъ и гото́вы умре́ти за зако́ны и оте́че­с­т­во, четвероча́стно во́ин­ство поста́ви:
учини́въ и бра́тiю свою́ во­ево́дами обо­его́ ополче́нiя, Си́мона и Ио́сифа и Ионаѳа́на, подда́въ ко­ему́ждо ты́сящу и пя́ть со́тъ,
еще́ же и Елеаза́ру [повелѣ́въ] чести́ святу́ю кни́гу и да́въ зна́менiе по́мощи Бо́жiю, пе́рвому полку́ са́мъ предводи́тель­ствуя срази́ся съ никано́ромъ.
Бы́в­шу же и́мъ Вседержи́телю спобо́рнику, уби́ша супоста́товъ бо́лѣе девяти́ ты́сящъ, я́звеныхъ же и безчле́н­ныхъ бо́льшую ча́сть сотвори́ша во́евъ никано́ровыхъ, всѣ́хъ же въ бѣ́г­ст­во пону́диша.
Сре́бреники же от­ при­­ше́дшихъ на ку́плю и́хъ взя́ша.
Гони́в­ше же и́хъ зѣ́льнѣ, воз­врати́шася от­ вре́мене заключе́ни: бѣ́ бо [де́нь] предъ суббо́тою, сея́ ра́ди вины́ не продолжи́ша гоня́ще и́хъ.
Ору́жiя же и́хъ собира́юще и коры́сти от­ супоста́тъ отъ­е́млюще, суббо́ту пра́здноваху попремно́гу благословя́ще и исповѣ́да­ю­щеся Го́сподеви спасшему и́хъ въ де́нь се́й, нача́ло ми́лости учини́в­шему и́мъ.
По суббо́тѣ же немощны́мъ и сирота́мъ, и вдова́мъ [и оби́димымъ] раздѣли́в­ше от­ коры́стѣй, про́чая са́ми и о́троцы раздѣли́ша.
Сiя́ же содѣ́яв­ше и о́бщую моли́тву сотво́рше, милосе́рдаго Го́спода моля́ху, въ коне́цъ при­­мири́тися рабо́мъ сво­и́мъ.
И от­ су́щихъ съ тимоѳе́емъ и вакхи́домъ проти́вныхъ мно́жае два́десяти ты́сящъ уби́ша и тверды́ни зѣло́ высо́кiя одержа́ша, и мно́гiя коры́сти раздѣли́ша, равноча́стнѣ себѣ́ и немощны́мъ, и сирота́мъ и вдова́мъ, еще́ же и старѣ́йшинамъ сотво́рше.
Собра́в­ше же ору́жiя и́хъ, при­­лѣ́жнѣ вся́ положи́ша въ мѣ́стѣхъ благовре́мен­ныхъ, про́чыя же коры́сти во Иерусали́мъ при­­несо́ша.
И Фила́рха тимоѳе́ева уби́ша му́жа беззако́н­нѣйшаго и вельми́ Иуде́овъ озло́бив­шаго,
побѣди́тель­ная же пра́здну­ю­ще во оте́че­ст­вѣ, заже́гшихъ свяще́н­ная врата́, калисѳе́на и нѣ́кiихъ ины́хъ сожго́ша убѣ́гшихъ во еди́ну хра́мину, и́же досто́йную мзду́ нече́стiя воспрiя́ша.
Трекля́тѣйшiй же никано́ръ, и́же ты́сящу купце́въ на ку́плю Иуде́овъ при­­веды́й,
смире́нъ по́мощiю Госпо́днею от­ тѣ́хъ, и́хже проти́ву себе́ за ничто́же вмѣня́ше, сла́вную от­ложи́въ ри́зу, чрезъ средизе́мное [мо́ре] бѣглеца́ о́бразомъ уедине́на себе́ сотво́рь, прiи́де во Антiохі́ю презѣ́льнѣ неблагополу́ченъ о погублѣ́нiи во́ин­ства.
И и́же обѣща́ ри́мляномъ да́нь воз­да́ти от­ плѣне́нiя Иерусали́мскаго, проповѣ́даше, я́ко защи́тителя Бо́га имѣ́ютъ Иуде́и, и сего́ ра́ди не уязвля́еми су́ть Иуде́е, зане́ послѣ́дуютъ зако́номъ от­ того́ уста́вленымъ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов