Скрыть
1:1
1:2
1:4
1:5
1:6
1:10
1:11
1:12
1:13
1:15
1:18
1:19
1:20
[Зач. 64.] Си́монъ Пе́тръ, ра́бъ и посла́н­никъ Иису́съ Христо́въ, равночестную съ на́ми получи́в­шымъ вѣ́ру въ пра́вдѣ Бо́га на́­шего и Спа́са Иису́са Христа́:
благода́ть ва́мъ и ми́ръ да умно́жит­ся въ позна́нiи Бо́га, и Христа́ Иису́са Го́спода на́­шего.
Я́ко вся́ на́мъ Боже­с­т­вен­ныя си́лы Его́, я́же къ животу́ и благо­че́стiю, по́дана ра́зумомъ {позна́нiемъ} При­­зва́в­шаго на́съ сла́вою и добродѣ́телiю,
и́миже честна́я на́мъ и вели́кая обѣтова́нiя дарова́шася, да си́хъ ра́ди бу́дете Боже­с­т­вен­наго при­­ча́стницы есте­ст­ва́, от­бѣ́гше, я́же въ мíрѣ, по́хотныя тли́:
и въ са́мое же сiе́, тща́нiе все́ при­­вне́сше, подади́те въ вѣ́рѣ ва́­шей добродѣ́тель, въ добродѣ́тели же ра́зумъ,
въ ра́зумѣ же воз­держа́нiе, въ воз­держа́нiи же терпѣ́нiе, въ терпѣ́нiи же благо­че́стiе,
во благо­че́стiи же братолю́бiе, въ братолю́бiи же любо­́вь.
Сiя́ бо су́щая въ ва́съ и мно́жащаяся, не пра́здныхъ ниже́ безпло́дныхъ сотворя́тъ вы́ въ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ позна́нiе:
ему́же бо нѣ́сть си́хъ, слѣ́пъ е́сть, мжа́й, забве́нiе прiе́мъ очище́нiя дре́внихъ сво­и́хъ грѣхо́въ.
[Зач. 65.] Тѣ́мже па́че, бра́тiе, потщи́теся извѣ́стно ва́­ше зва́нiе и избра́нiе твори́ти: сiя́ бо творя́ще, не и́мате согрѣши́ти никогда́же,
си́це бо оби́лно при­­пода́ст­ся ва́мъ вхо́дъ въ вѣ́чное Ца́р­ст­во Го́спода на́­шего и Спа́са Иису́са Христа́.
Сего́ ра́ди не облѣню́ся воспомина́ти при́сно ва́мъ о си́хъ, а́ще и вѣ́дите, и утвержде́ни есте́ въ настоя́щей и́стинѣ.
Пра́ведно бо мню́, доне́лѣже е́смь въ се́мъ тѣлеси́, воз­ставля́ти ва́съ воспомина́нiемъ,
вѣ́дый, я́ко ско́ро е́сть от­ложе́нiе тѣлесе́ мо­его́, я́коже и Госпо́дь на́шъ Иису́съ Христо́съ сказа́ мнѣ́.
Потщу́ся же и всегда́ имѣ́ти ва́съ по мо­е́мъ исхо́дѣ па́мять о си́хъ твори́ти.
Не ухищре́н­нымъ бо ба́снемъ послѣ́довав­ше сказа́хомъ ва́мъ си́лу и при­­ше́­ст­вiе Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, но самови́дцы бы́в­ше вели́че­ст­вiя О́наго.
Прiе́мъ бо от­ Бо́га Отца́ че́сть и сла́ву, гла́су при­­ше́дшу къ Нему́ от­ велелѣ́пныя сла́вы: Се́й е́сть Сы́нъ Мо́й воз­лю́блен­ный, о Не́мже А́зъ благо­изво́лихъ.
И се́й гла́съ мы́ слы́шахомъ съ небесе́ сше́дшь, съ Ни́мъ су́ще на горѣ́ святѣ́й.
И и́мамы извѣ́стнѣйшее проро́ческое сло́во: ему́же внима́юще я́коже свѣти́лу сiя́ющу въ те́мнѣмъ мѣ́стѣ, до́брѣ творите́, до́ндеже де́нь озари́тъ, и ден­ни́ца воз­сiя́етъ въ сердца́хъ ва́шихъ,
[Зач. 66.] сiе́ пре́жде вѣ́дуще, я́ко вся́ко проро́че­с­т­во кни́жное по сво­ему́ ска́занiю не быва́етъ.
Ни бо́ во́лею бы́сть когда́ человѣ́комъ проро́че­с­т­во, но от­ Свята́го Ду́ха просвѣща́еми глаго́лаша святі́и Бо́жiи человѣ́цы.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible