Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
2-е послание Петра

 
 • [Зач. 64.] Си́монъ пе́тръ, ра́бъ и посла́н­никъ Иису́съ Христо́въ, равночестную съ на́ми получи́в­шымъ вѣ́ру въ пра́вдѣ Бо́га на́­шего и Спа́са Иису́са Христа́:
 • благода́ть ва́мъ и ми́ръ да умно́жит­ся въ позна́нiи Бо́га, и Христа́ Иису́са Го́спода на́­шего.
 • Я́ко вся́ на́мъ Боже­с­т­вен­ныя си́лы его́, я́же къ животу́ и благо­че́стiю, по́дана ра́зумомъ {позна́нiемъ} при­­зва́в­шаго на́съ сла́вою и добродѣ́телiю,
 • и́миже честна́я на́мъ и вели́кая обѣтова́нiя дарова́шася, да си́хъ ра́ди бу́дете Боже­с­т­вен­наго при­­ча́стницы есте­ст­ва́, от­бѣ́гше, я́же въ мíрѣ, по́хотныя тли́:
 • и въ са́мое же сiе́, тща́нiе все́ при­­вне́сше, подади́те въ вѣ́рѣ ва́­шей добродѣ́тель, въ добродѣ́тели же ра́зумъ,
 • въ ра́зумѣ же воз­держа́нiе, въ воз­держа́нiи же терпѣ́нiе, въ терпѣ́нiи же благо­че́стiе,
 • во благо­че́стiи же братолю́бiе, въ братолю́бiи же любо­́вь.
 • Сiя́ бо су́щая въ ва́съ и мно́жащаяся, не пра́здныхъ ниже́ безпло́дныхъ сотворя́тъ вы́ въ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ позна́нiе:
 • ему́же бо нѣ́сть си́хъ, слѣ́пъ е́сть, мжа́й, забве́нiе прiе́мъ очище́нiя дре́внихъ сво­и́хъ грѣхо́въ.
 • [Зач. 65.] Тѣ́мже па́че, бра́тiе, потщи́теся извѣ́стно ва́­ше зва́нiе и избра́нiе твори́ти: сiя́ бо творя́ще, не и́мате согрѣши́ти никогда́же,
 • си́це бо оби́лно при­­пода́ст­ся ва́мъ вхо́дъ въ вѣ́чное ца́р­ст­во Го́спода на́­шего и Спа́са Иису́са Христа́.
 • Сего́ ра́ди не облѣню́ся воспомина́ти при́сно ва́мъ о си́хъ, а́ще и вѣ́дите, и утвержде́ни есте́ въ настоя́щей и́стинѣ.
 • Пра́ведно бо мню́, доне́лѣже е́смь въ се́мъ тѣлеси́, воз­ставля́ти ва́съ воспомина́нiемъ,
 • вѣ́дый, я́ко ско́ро е́сть от­ложе́нiе тѣлесе́ мо­его́, я́коже и Госпо́дь на́шъ Иису́съ Христо́съ сказа́ мнѣ́.
 • Потщу́ся же и всегда́ имѣ́ти ва́съ по мо­е́мъ исхо́дѣ па́мять о си́хъ твори́ти.
 • Не ухищре́н­нымъ бо ба́снемъ послѣ́довав­ше сказа́хомъ ва́мъ си́лу и при­­ше́­ст­вiе Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, но самови́дцы бы́в­ше вели́че­ст­вiя о́наго.
 • Прiе́мъ бо от­ Бо́га Отца́ че́сть и сла́ву, гла́су при­­ше́дшу къ нему́ от­ велелѣ́пныя сла́вы: се́й е́сть Сы́нъ мо́й воз­лю́блен­ный, о не́мже а́зъ благо­изво́лихъ.
 • И се́й гла́съ мы́ слы́шахомъ съ небесе́ сше́дшь, съ ни́мъ су́ще на горѣ́ святѣ́й.
 • И и́мамы извѣ́стнѣйшее проро́ческое сло́во: ему́же внима́юще я́коже свѣти́лу сiя́ющу въ те́мнѣмъ мѣ́стѣ, до́брѣ творите́, до́ндеже де́нь озари́тъ, и ден­ни́ца воз­сiя́етъ въ сердца́хъ ва́шихъ,
 • [Зач. 66.] сiе́ пре́жде вѣ́дуще, я́ко вся́ко проро́че­с­т­во кни́жное по сво­ему́ ска́занiю не быва́етъ.
 • Ни бо́ во́лею бы́сть когда́ человѣ́комъ проро́че­с­т­во, но от­ свята́го Ду́ха просвѣща́еми глаго́лаша святі́и Бо́жiи человѣ́цы.
 • [Зач. 68А.] Сiе́ уже́, воз­лю́блен­нiи, второ́е ва́мъ пишу́ посла́нiе, въ ни́хже воз­бужда́ю воспомина́нiемъ ва́шъ чи́стый смы́слъ,
 • помяну́ти пре́жде рече́н­ныя глаго́лы от­ святы́хъ проро́къ, и апо́столъ ва́шихъ за́повѣдь Го́спода и Спа́са:
 • сiе́ пре́жде вѣ́дяще, я́ко прiиду́тъ въ послѣ́днiя дни́ руга́теле, по сво­и́хъ по́хотѣхъ ходя́ще
 • и глаго́люще: гдѣ́ е́сть обѣтова́нiе при­­ше́­ст­вiя его́, от­не́лѣже бо отцы́ успо́ша, вся́ та́ко пребыва́ютъ от­ нача́ла созда́нiя.
 • Таи́т­ся бо и́мъ сiе́ хотя́щымъ, я́ко небеса́ бѣ́ша испе́рва, и земля́ от­ воды́ и водо́ю {и посредѣ́ воды́} соста́влена, Бо́жiимъ сло́вомъ:
 • тѣ́мже тогда́шнiй мíръ, водо́ю потопле́нъ бы́въ, поги́бе.
 • А ны́нѣшняя небеса́ и земля́ тѣ́мже сло́вомъ сокрове́на су́ть, огню́ блюдо́ма на де́нь суда́ и поги́бели нечести́выхъ человѣ́къ.
 • Еди́но же сiе́ да не утаи́т­ся ва́съ, воз­лю́блен­нiи, я́ко еди́нъ де́нь предъ Го́сподемъ я́ко ты́сяща лѣ́тъ, и ты́сяща лѣ́тъ я́ко де́нь еди́нъ.
 • Не косни́тъ Госпо́дь обѣтова́нiя, я́коже нѣ́цыи коснѣ́нiе мня́тъ: но долготе́рпитъ на на́съ, не хотя́ да кто́ поги́бнетъ, но да вси́ въ покая́нiе прiи́дутъ.
 • Прiи́детъ же де́нь Госпо́день я́ко та́ть въ нощи́, въ о́ньже небеса́ у́бо съ шу́момъ ми́мо и́дутъ {по́йдутъ}, стихі́и же сжига́емы разоря́т­ся, земля́ же и я́же на не́й дѣла́ сгоря́тъ.
 • Си́мъ у́бо всѣ́мъ разоря́емымъ, ка́цѣмъ подоба́етъ бы́ти ва́мъ во святы́хъ пребыва́нiихъ и благо­че́стiихъ,
 • ча́ющымъ и скорѣ́е бы́ти жела́ющымъ при­­ше́­ст­вiя Бо́жiяго дне́, его́же ра́ди небеса́ жего́ма разоря́т­ся, и стихі́и опаля́емы раста́ют­ся?
 • Но́ва же небесе́ и но́вы земли́ по обѣтова́нiю его́ ча́емъ, въ ни́хже пра́вда живе́тъ.
 • Тѣ́мже, воз­лю́блен­нiи, си́хъ ча́юще, потщи́теся нескве́рни и непоро́чни тому́ обрѣсти́ся въ ми́рѣ,
 • и Го́спода на́­шего долготерпѣ́нiе спасе́нiе непщу́йте, я́коже и воз­лю́блен­ный на́шъ бра́тъ па́велъ по да́н­нѣй ему́ прему́дрости написа́ ва́мъ,
 • я́коже и во всѣ́хъ сво­и́хъ посла́нiихъ, глаго́ля въ ни́хъ о си́хъ: въ ни́хже су́ть неудо́бь разу́мна нѣ́кая, я́же ненауче́ни и неутвержде́ни развраща́ютъ, я́коже и про́чая писа́нiя, къ сво­е́й поги́бели и́мъ.
 • Вы́ же у́бо, воз­лю́блен­нiи, предвѣ́дяще храни́теся, да не ле́стiю беззако́н­ныхъ сведе́ни бы́в­ше, от­паде́те сво­его́ утвержде́нiя,
 • но да расте́те во благода́ти и ра́зумѣ Го́спода на́­шего и Спа́са Иису́са Христа́. Тому́ сла́ва и ны́нѣ и въ де́нь вѣ́ка. Ами́нь.

  Коне́цъ собо́рному посла́нiю второ́му свята́го апо́стола Петра́: и́мать въ себѣ́ главы́ 3, зача́лъ же церко́вныхъ 5
 • [Зач. 64.] Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа:
 • благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего.
 • Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию,
 • которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью:
 • то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность,
 • в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие,
 • в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.
 • Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа.
 • А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих.
 • [Зач. 65.] Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь,
 • ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
 • Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине.
 • Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием,
 • зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне.
 • Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память.
 • Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия.
 • Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
 • И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе.
 • И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших,
 • [Зач. 66.] зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою.
 • Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.
 • [Зач. 68А.] Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл,
 • чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими.
 • Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям
 • и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остается так же.
 • Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою:
 • потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою.
 • А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков.
 • Одно то́ не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.
 • Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
 • Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.
 • Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам,
 • ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?
 • Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда.
 • Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире;
 • и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам,
 • как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания.
 • Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения,
 • но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь.