Скрыть
3:2
3:8
см.:Пс.89:5;
3:11
3:17
[Зач. 68А.] Сiе́ уже́, воз­лю́блен­нiи, второ́е ва́мъ пишу́ посла́нiе, въ ни́хже воз­бужда́ю воспомина́нiемъ ва́шъ чи́стый смы́слъ,
помяну́ти пре́жде рече́н­ныя глаго́лы от­ святы́хъ проро́къ, и апо́столъ ва́шихъ за́повѣдь Го́спода и Спа́са:
сiе́ пре́жде вѣ́дяще, я́ко прiиду́тъ въ послѣ́днiя дни́ руга́теле, по сво­и́хъ по́хотѣхъ ходя́ще
и глаго́люще: гдѣ́ е́сть обѣтова́нiе при­­ше́­ст­вiя Его́, от­не́лѣже бо отцы́ успо́ша, вся́ та́ко пребыва́ютъ от­ нача́ла созда́нiя.
Таи́т­ся бо и́мъ сiе́ хотя́щымъ, я́ко небеса́ бѣ́ша испе́рва, и земля́ от­ воды́ и водо́ю{и посредѣ́ воды́} соста́влена, Бо́жiимъ сло́вомъ:
тѣ́мже тогда́шнiй мíръ, водо́ю потопле́нъ бы́въ, поги́бе.
А ны́нѣшняя небеса́ и земля́ тѣ́мже Сло́вомъ сокрове́на су́ть, огню́ блюдо́ма на де́нь суда́ и поги́бели нечести́выхъ человѣ́къ.
Еди́но же сiе́ да не утаи́т­ся ва́съ, воз­лю́блен­нiи, я́ко еди́нъ де́нь предъ Го́сподемъ я́ко ты́сяща лѣ́тъ, и ты́сяща лѣ́тъ я́ко де́нь еди́нъ.
Не косни́тъ Госпо́дь обѣтова́нiя, я́коже нѣ́цыи коснѣ́нiе мня́тъ: но долготе́рпитъ на на́съ, не хотя́ да кто́ поги́бнетъ, но да вси́ въ покая́нiе прiи́дутъ.
Прiи́детъ же де́нь Госпо́день я́ко та́ть въ нощи́, въ о́ньже небеса́ у́бо съ шу́момъ ми́мо и́дутъ{по́йдутъ}, стихі́и же сжига́емы разоря́т­ся, земля́ же и я́же на не́й дѣла́ сгоря́тъ.
Си́мъ у́бо всѣ́мъ разоря́емымъ, ка́цѣмъ подоба́етъ бы́ти ва́мъ во святы́хъ пребыва́нiихъ и благо­че́стiихъ,
ча́ющымъ и скорѣ́е бы́ти жела́ющымъ при­­ше́­ст­вiя Бо́жiяго дне́, его́же ра́ди небеса́ жего́ма разоря́т­ся, и стихі́и опаля́емы раста́ют­ся?
Но́ва же небесе́ и но́вы земли́ по обѣтова́нiю Его́ ча́емъ, въ ни́хже пра́вда живе́тъ.
Тѣ́мже, воз­лю́блен­нiи, си́хъ ча́юще, потщи́теся нескве́рни и непоро́чни Тому́ обрѣсти́ся въ ми́рѣ,
и Го́спода на́­шего долготерпѣ́нiе спасе́нiе непщу́йте, я́коже и воз­лю́блен­ный на́шъ бра́тъ Па́велъ по да́н­нѣй ему́ прему́дрости написа́ ва́мъ,
я́коже и во всѣ́хъ сво­и́хъ посла́нiихъ, глаго́ля въ ни́хъ о си́хъ: въ ни́хже су́ть неудо́бь разу́мна нѣ́кая, я́же ненауче́ни и неутвержде́ни развраща́ютъ, я́коже и про́чая Писа́нiя, къ сво­е́й поги́бели и́мъ.
Вы́ же у́бо, воз­лю́блен­нiи, предвѣ́дяще храни́теся, да не ле́стiю беззако́н­ныхъ сведе́ни бы́в­ше, от­паде́те сво­его́ утвержде́нiя,
но да расте́те во благода́ти и ра́зумѣ Го́спода на́­шего и Спа́са Иису́са Христа́. Тому́ сла́ва и ны́нѣ и въ де́нь вѣ́ка. Ами́нь.

Коне́цъ собо́рному посла́нiю второ́му свята́го апо́стола Петра́: и́мать въ себѣ́ главы́ 3, зача́лъ же церко́вныхъ 5
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible