Скрыть
2:12
2:18
3:2
3:11
3:17
Церковнославянский (рус)
Бы́ша же и лжи́вiи проро́цы въ лю́дѣхъ, я́коже и въ ва́съ бу́дутъ лжи́вiи учи́телiе, и́же внесу́тъ е́реси поги́бели, и иску́пльшаго и́хъ Влады́ки от­мета́ющеся, при­­водя́ще себѣ́ ско́ру поги́бель.
И мно́зи послѣ́д­ст­вуютъ и́хъ нечистота́мъ, и́хже ра́ди пу́ть и́стин­ный поху́лит­ся.
И въ пре­умноже́нiи льсти́выхъ слове́съ {въ лихо­и́м­ст­вѣ льсти́выми словесы́} ва́съ уловя́тъ: и́хже су́дъ искони́ не косни́тъ, и поги́бель и́хъ не дре́млетъ.
А́ще бо Бо́гъ а́ггеловъ согрѣши́в­шихъ не пощадѣ́, но плени́цами мра́ка связа́въ, предаде́ на су́дъ му́чимыхъ блюсти́:
и пе́рваго мíра не пощадѣ́, но осма́го Но́а пра́вды проповѣ́дника сохрани́, пото́пъ мíру нече́­ст­вовав­шихъ наведе́:
и гра́ды Cодо́мскiя и Гомо́ррскiя сже́гъ, разоре́нiемъ осуди́, о́бразъ хотя́щымъ нече́­ст­вовати положи́въ:
и пра́веднаго Ло́та, оби́дима от­ беззако́н­ныхъ въ нечистотѣ́ сожи́тiя, изба́ви:
видѣ́нiемъ бо и слу́хомъ пра́ведный, живы́й въ ни́хъ, де́нь от­ дне́ ду́шу пра́ведну беззако́н­ными дѣ́лы му́чаше:
[Зач. 67.] вѣ́сть Госпо́дь благо­че́сти́выя от­ напа́сти избавля́ти, непра́ведники же на де́нь су́дный му́чимы блюсти́,
наипа́че же вслѣ́дъ плотскі́я по́хоти скверне́нiя ходя́щыя и о госпо́д­ст­вѣ нерадя́щыя: продерза́теле, себѣ́ уго́дницы, сла́вы не трепе́щутъ ху́ляще:
идѣ́же а́нгели крѣ́постiю и си́лою бо́лши су́ще, не терпя́тъ на ся́ от­ Го́спода укори́зненъ су́дъ.
Сі́и же, я́ко ско́ти живо́тни есте­с­т­во́мъ бы́в­ше въ поги́бель и тлю́, въ ни́хже не разумѣ́ютъ ху́ляще, во истлѣ́нiи сво­е́мъ истлѣ́ютъ,
прiе́млюще мзду́ непра́ведну, сла́сть мня́ще вседне́вное насыще́нiе, скверни́тели и поро́чницы, пита́ющеся лестьми́ сво­и́ми, яду́ще съ ва́ми,
о́чи иму́ще испо́лнь блудодѣя́нiя и непреста́емаго грѣха́, прельща́юще ду́шы неутвержде́ны, се́рдце науче́но лихо­и́м­ст­ву иму́ще, кля́твы ча́да:
оста́вльше пра́вый пу́ть заблуди́ша, послѣ́довав­ше пути́ Валаа́ма Восо́рова, и́же мзду́ непра́ведну воз­люби́,
обличе́нiе же имѣ́ сво­его́ беззако́нiя: подъяре́мникъ безгла́сенъ, человѣ́ческимъ гла́сомъ провѣща́в­шь, воз­брани́ проро́ка безу́мiе.
Сі́и су́ть исто́чницы безво́дни, о́блацы и мглы́ от­ вѣ́тръ преноси́ми, и́мже мра́къ те́мный во вѣ́ки блюде́т­ся.
Прего́рдая бо суеты́ вѣща́юще, прельща́ютъ въ скве́рны плотскі́я по́хоти, от­бѣга́ющихъ вся́чески от­ ни́хъ живу́щихъ во льсти́,
свобо́ду и́мъ обѣщава́юще, са́ми раби́ су́ще тле́нiя: и́мже бо кто́ побѣжде́нъ быва́етъ, сему́ и рабо́тенъ е́сть.
А́ще бо от­бѣ́гше скве́рнъ мíра въ ра́зумъ {позна́нiемъ} Го́спода и Спа́са на́­шего Иису́са Христа́, си́ми же па́ки спле́тшеся побѣжда́еми быва́ютъ, бы́ша и́мъ послѣ́дняя го́рша пе́рвыхъ.
Лу́чше бо бѣ́ и́мъ не позна́ти пути́ пра́вды, не́жели позна́в­шымъ воз­врати́тися вспя́ть от­ пре́дан­ныя и́мъ святы́я за́повѣди.
Случи́ся бо и́мъ и́стин­ная при́тча: пе́съ воз­вра́щься на свою́ блево́тину, и: свинiя́, омы́в­шися, въ ка́лъ ти́н­ный.
[Зач. 68А.] Сiе́ уже́, воз­лю́блен­нiи, второ́е ва́мъ пишу́ посла́нiе, въ ни́хже воз­бужда́ю воспомина́нiемъ ва́шъ чи́стый смы́слъ,
помяну́ти пре́жде рече́н­ныя глаго́лы от­ святы́хъ проро́къ, и апо́столъ ва́шихъ за́повѣдь Го́спода и Спа́са:
сiе́ пре́жде вѣ́дяще, я́ко прiиду́тъ въ послѣ́днiя дни́ руга́теле, по сво­и́хъ по́хотѣхъ ходя́ще
и глаго́люще: гдѣ́ е́сть обѣтова́нiе при­­ше́­ст­вiя его́, от­не́лѣже бо отцы́ успо́ша, вся́ та́ко пребыва́ютъ от­ нача́ла созда́нiя.
Таи́т­ся бо и́мъ сiе́ хотя́щымъ, я́ко небеса́ бѣ́ша испе́рва, и земля́ от­ воды́ и водо́ю {и посредѣ́ воды́} соста́влена, Бо́жiимъ сло́вомъ:
тѣ́мже тогда́шнiй мíръ, водо́ю потопле́нъ бы́въ, поги́бе.
А ны́нѣшняя небеса́ и земля́ тѣ́мже сло́вомъ сокрове́на су́ть, огню́ блюдо́ма на де́нь суда́ и поги́бели нечести́выхъ человѣ́къ.
Еди́но же сiе́ да не утаи́т­ся ва́съ, воз­лю́блен­нiи, я́ко еди́нъ де́нь предъ Го́сподемъ я́ко ты́сяща лѣ́тъ, и ты́сяща лѣ́тъ я́ко де́нь еди́нъ.
Не косни́тъ Госпо́дь обѣтова́нiя, я́коже нѣ́цыи коснѣ́нiе мня́тъ: но долготе́рпитъ на на́съ, не хотя́ да кто́ поги́бнетъ, но да вси́ въ покая́нiе прiи́дутъ.
Прiи́детъ же де́нь Госпо́день я́ко та́ть въ нощи́, въ о́ньже небеса́ у́бо съ шу́момъ ми́мо и́дутъ {по́йдутъ}, стихі́и же сжига́емы разоря́т­ся, земля́ же и я́же на не́й дѣла́ сгоря́тъ.
Си́мъ у́бо всѣ́мъ разоря́емымъ, ка́цѣмъ подоба́етъ бы́ти ва́мъ во святы́хъ пребыва́нiихъ и благо­че́стiихъ,
ча́ющымъ и скорѣ́е бы́ти жела́ющымъ при­­ше́­ст­вiя Бо́жiяго дне́, его́же ра́ди небеса́ жего́ма разоря́т­ся, и стихі́и опаля́емы раста́ют­ся?
Но́ва же небесе́ и но́вы земли́ по обѣтова́нiю его́ ча́емъ, въ ни́хже пра́вда живе́тъ.
Тѣ́мже, воз­лю́блен­нiи, си́хъ ча́юще, потщи́теся нескве́рни и непоро́чни тому́ обрѣсти́ся въ ми́рѣ,
и Го́спода на́­шего долготерпѣ́нiе спасе́нiе непщу́йте, я́коже и воз­лю́блен­ный на́шъ бра́тъ па́велъ по да́н­нѣй ему́ прему́дрости написа́ ва́мъ,
я́коже и во всѣ́хъ сво­и́хъ посла́нiихъ, глаго́ля въ ни́хъ о си́хъ: въ ни́хже су́ть неудо́бь разу́мна нѣ́кая, я́же ненауче́ни и неутвержде́ни развраща́ютъ, я́коже и про́чая писа́нiя, къ сво­е́й поги́бели и́мъ.
Вы́ же у́бо, воз­лю́блен­нiи, предвѣ́дяще храни́теся, да не ле́стiю беззако́н­ныхъ сведе́ни бы́в­ше, от­паде́те сво­его́ утвержде́нiя,
но да расте́те во благода́ти и ра́зумѣ Го́спода на́­шего и Спа́са Иису́са Христа́. Тому́ сла́ва и ны́нѣ и въ де́нь вѣ́ка. Ами́нь.

Коне́цъ собо́рному посла́нiю второ́му свята́го апо́стола Петра́: и́мать въ себѣ́ главы́ 3, зача́лъ же церко́вныхъ 5
Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.
И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении.
И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет.
Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания;
и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых;
и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам,
а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил
(ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные) –
[Зач. 67.] то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания,
а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших,
тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда.
Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся.
Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами.
Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия.
Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную,
но был обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка.
Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы.
Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении.
Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб.
Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого.
Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди.
Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи.
[Зач. 68А.] Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл,
чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими.
Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям
и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остается так же.
Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою:
потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою.
А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков.
Одно то́ не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.
Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.
Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам,
ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?
Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда.
Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире;
и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам,
как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания.
Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения,
но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible