Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
2-я книга Царств

 
 • И бы́сть егда́ у́мре Сау́лъ, и дави́дъ воз­врати́ся побѣди́въ Амали́ка, и пребы́сть дави́дъ въ секела́зѣ дни́ два́.
 • И бы́сть въ тре́тiй де́нь, и се́, му́жъ прiи́де от­ полка́ люді́й Сау́ловыхъ, ри́зы же его́ [бя́ху] раздра́ны, и пе́рсть на главѣ́ его́: и бы́сть егда́ вни́де къ дави́ду [о́трокъ], и па́дъ на земли́ поклони́ся ему́.
 • И рече́ ему́ дави́дъ: от­ку́ду ты́ при­­ше́лъ еси́? И рече́ ему́: от­ полка́ Изра́илева а́зъ избѣго́хъ.
 • И рече́ ему́ дави́дъ: что́ сло́во сiе́? воз­вѣсти́ ми. И рече́: я́ко побѣго́ша лю́дiе от­ бра́ни, и падо́ша мно́зи от­ люді́й, и измро́ша, и Сау́лъ и Ионаѳа́нъ сы́нъ его́ у́мре.
 • И рече́ дави́дъ о́троку воз­вѣсти́в­шему ему́: ка́ко зна́еши, я́ко у́мре Сау́лъ и Ионаѳа́нъ сы́нъ его́?
 • И рече́ о́трокъ воз­вѣща́яй ему́: по слу́чаю прiидо́хъ въ го́ру гелву́йскую, и се́, Сау́лъ напада́­ше на копiе́ свое́, и се́, колесни́цы и вельмо́жи собра́шася на́нь:
 • и обозрѣ́ся вспя́ть [сау́лъ] и ви́дѣ мя́, и при­­зва́ мя, и рѣ́хъ: се́, а́зъ:
 • и рече́ ми: кто́ ты́ еси́? и рѣ́хъ: Амалики́тинъ е́смь а́зъ:
 • и рече́ ми: прiиди́ у́бо на мя́ и убі́й мя́, я́ко объя́тъ мя́ тма́ лю́тая, я́ко еще́ душа́ моя́ во мнѣ́:
 • и ста́хъ надъ ни́мъ, и уби́хъ его́: вѣ́дѣхъ бо, я́ко не бу́детъ жи́въ по паде́нiи сво­е́мъ: и взя́въ вѣне́цъ ца́рскiй, и́же бѣ́ на главѣ́ его́, и нара́мницу, я́же бѣ́ на плещу́ его́, и при­­несо́хъ сiя́ къ господи́ну мо­ему́ сѣ́мо.
 • И е́мься дави́дъ за ри́зы своя́, и раздра́ я́, и вси́ му́жiе и́же съ ни́мъ раздра́ша ри́зы своя́,
 • и рыда́ша и пла́кашася, и пости́шася до ве́чера о Сау́лѣ, и о Ионаѳа́нѣ сы́нѣ его́, и о лю́дехъ Иу́диныхъ и о до́мѣ Изра́илевѣ, я́ко избiе́ни бы́ша мече́мъ.
 • И рече́ дави́дъ о́троку воз­вѣсти́в­шему ему́: от­ку́ду ты́ еси́? И рече́: сы́нъ му́жа при­­ше́лца Амалики́тина е́смь а́зъ.
 • И рече́ ему́ дави́дъ: ка́ко не убоя́л­ся еси́ воз­дви́гнути ру́ку твою́ погуби́ти христа́ Госпо́дня?
 • И при­­зва́ дави́дъ еди́наго от­ о́трокъ сво­и́хъ и рече́: иди́, убі́й его́. И уби́ его́, и у́мре.
 • И рече́ ему́ дави́дъ: кро́вь твоя́ на главѣ́ тво­е́й, я́ко уста́ твоя́ на тя́ воз­вѣща́ша, глаго́люще: я́ко а́зъ уби́хъ христа́ Госпо́дня.
 • И пла́кася дави́дъ пла́чемъ си́мъ о Сау́лѣ и о Ионаѳа́нѣ сы́нѣ его́,
 • и рече́ е́же научи́ти сы́ны Иу́дины стрѣля́нiю. Се́ напи́сано въ кни́зѣ пра́веднаго.
 • И рече́: воз­дви́гни сто́лпъ, Изра́илю, надъ уме́ршими на высо́кихъ тво­и́хъ я́звеными: ка́ко падо́ша си́льнiи?
 • не воз­вѣща́йте въ ге́ѳѣ, ниже́ повѣ́дайте на исхо́дищихъ Аскало́нихъ, да не воз­веселя́т­ся дще́ри иноплеме́н­ничи, ни да воз­ра́дуют­ся дще́ри необрѣ́зан­ныхъ.
 • Го́ры гелву́йскiя, да не сни́детъ роса́ ниже́ до́ждь на ва́съ: и се́ла нача́тковъ [жи́тныхъ], я́ко та́мо пове́рженъ бы́сть щи́тъ си́льныхъ: щи́тъ Сау́ловъ не бы́ти пома́занъ еле́емъ:
 • от­ кро́ве я́звеныхъ и от­ ту́ка си́льныхъ лу́къ Ионаѳа́новъ не воз­врати́ся то́щь вспя́ть, и ме́чь Сау́ловъ не воз­врати́ся то́щь:
 • Сау́лъ и Ионаѳа́нъ воз­лю́блен­нiи и прекра́снiи неразлу́чни, благолѣ́пни въ животѣ́ сво­е́мъ, и въ сме́рти сво­е́й не разлучи́шася: па́че орло́въ ле́гцы и па́че льво́въ крѣ́пцы:
 • пла́чите по Сау́лѣ, дще́ри Изра́илевы, и́же ва́съ облача́­ше въ червлени́цы со украше́нiемъ ва́шимъ, и воз­лага́­ше украше́нiе зла́то на ри́зы ва́шя:
 • ка́ко падо́ша си́льнiи посредѣ́ бра́ни? Ионаѳа́не, до сме́рти на высо́кихъ тво­и́хъ я́звенъ еси́:
 • болѣ́зную о тебѣ́, бра́те мо́й Ионаѳа́не, кра́сный ми́ зѣло́, удиви́ся любо­́вь твоя́ от­ мене́ па́че любве́ же́нскiя:
 • ка́ко падо́ша си́льнiи, и погибо́ша ору́жiя бра́н­ная?
 • 扫 罗 死 后 , 大 卫 击 杀 亚 玛 力 人 回 来 , 在 洗 革 拉 住 了 两 天 。
 • 第 三 天 , 有 一 人 从 扫 罗 的 营 里 出 来 , 衣 服 撕 裂 , 头 蒙 灰 尘 , 到 大 卫 面 前 伏 地 叩 拜 。
 • 大 卫 问 他 说 , 你 从 哪 里 来 。 他 说 , 我 从 以 色 列 的 营 里 逃 来 。
 • 大 卫 又 问 他 说 , 事 情 怎 样 。 请 你 告 诉 我 。 他 回 答 说 , 百 姓 从 阵 上 逃 跑 , 也 有 许 多 人 仆 倒 死 亡 。 扫 罗 和 他 儿 子 约 拿 单 也 死 了 。
 • 大 卫 问 报 信 的 少 年 人 说 , 你 怎 麽 知 道 扫 罗 和 他 儿 子 约 拿 单 死 了 呢 。
 • 报 信 的 少 年 人 说 , 我 偶 然 到 基 利 波 山 , 看 见 扫 罗 伏 在 自 己 枪 上 , 有 战 车 , 马 兵 紧 紧 地 追 他 。
 • 他 回 头 看 见 我 , 就 呼 叫 我 。 我 说 , 我 在 这 里 。
 • 他 问 我 说 , 你 是 什 么 人 。 我 说 , 我 是 亚 玛 力 人 。
 • 他 说 , 请 你 来 , 将 我 杀 死 。 因 为 痛 苦 抓 住 我 , 我 的 生 命 尚 存 。
 • 我 准 知 他 仆 倒 必 不 能 活 , 就 去 将 他 杀 死 , 把 他 头 上 的 冠 冕 , 臂 上 的 镯 子 拿 到 我 主 这 里 。
 • 大 卫 就 撕 裂 衣 服 , 跟 随 他 的 人 也 是 如 此 ,
 • 而 且 悲 哀 哭 号 , 禁 食 到 晚 上 , 是 因 扫 罗 和 他 儿 子 约 拿 单 , 并 耶 和 华 的 民 以 色 列 家 的 人 , 倒 在 刀 下 。
 • 大 卫 问 报 信 的 少 年 人 说 , 你 是 哪 里 的 人 。 他 说 , 我 是 亚 玛 力 客 人 的 儿 子 。
 • 大 卫 说 , 你 伸 手 杀 害 耶 和 华 的 受 膏 者 , 怎 麽 不 畏 惧 呢 。
 • 大 卫 叫 了 一 个 少 年 人 来 , 说 , 你 去 杀 他 吧 。
 • 大 卫 对 他 说 , 你 流 人 血 的 罪 归 到 自 己 的 头 上 , 因 为 你 亲 口 作 见 证 说 , 我 杀 了 耶 和 华 的 受 膏 者 。 少 年 人 就 把 他 杀 了 。
 • 大 卫 作 哀 歌 , 吊 扫 罗 和 他 儿 子 约 拿 单 ,
 • 且 吩 咐 将 这 歌 教 导 犹 大 人 。 这 歌 名 叫 弓 歌 , 写 在 雅 煞 珥 书 上 。
 • 歌 中 说 , 以 色 列 阿 , 你 尊 荣 者 在 山 上 被 杀 。 大 英 雄 何 竟 死 亡 。
 • 不 要 在 迦 特 报 告 。 不 要 在 亚 实 基 伦 街 上 传 扬 。 免 得 非 利 士 的 女 子 欢 乐 。 免 得 未 受 割 礼 之 人 的 女 子 矜 夸 。
 • 基 利 波 山 哪 , 愿 你 那 里 没 有 雨 露 。 愿 你 田 地 无 土 产 可 作 供 物 。 因 为 英 雄 的 盾 牌 在 那 里 被 污 丢 弃 。 扫 罗 的 盾 牌 彷 佛 未 曾 抹 油 。
 • 约 拿 单 的 弓 箭 非 流 敌 人 的 血 不 退 缩 。 扫 罗 的 刀 剑 非 剖 勇 士 的 油 不 收 回 。
 • 扫 罗 和 约 拿 单 , 活 时 相 悦 相 爱 , 死 时 也 不 分 离 。 他 们 比 鹰 更 快 , 比 狮 子 还 强 。
 • 以 色 列 的 女 子 阿 , 当 为 扫 罗 哭 号 。 他 曾 使 你 们 穿 朱 红 色 的 美 衣 , 使 你 们 衣 服 有 黄 金 的 妆 饰 。
 • 英 雄 何 竟 在 阵 上 仆 倒 。 约 拿 单 何 竟 在 山 上 被 杀 。
 • 我 兄 约 拿 单 哪 , 我 为 你 悲 伤 。 我 甚 喜 悦 你 。 你 向 我 发 的 爱 情 奇 妙 非 常 , 过 于 妇 女 的 爱 情 。
 • 英 雄 何 竟 仆 倒 。 战 具 何 竟 灭 没 。
 • По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения Амаликитян и пробыл в Секелаге два дня,
 • вот, на третий день приходит человек из стана Саулова; одежда на нем разодрана и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился [ему].
 • И сказал ему Давид: откуда ты пришел? И сказал тот: я убежал из стана Израильского.
 • И сказал ему Давид: что произошло? расскажи мне. И тот сказал: народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул и сын его Ионафан.
 • И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: как ты знаешь, что Саул и сын его Ионафан умерли?
 • И сказал отрок, рассказывавший ему: я случайно пришел на гору Гелвуйскую, и вот, Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его.
 • Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня.
 • И я сказал: вот я. Он сказал мне: кто ты? И я сказал ему: я – Амаликитянин.
 • Тогда он сказал мне: подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне.
 • И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения; и взял я [царский] венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их к господину моему сюда.
 • Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, также и все люди, бывшие с ним, [разодрали одежды свои,]
 • и рыдали и плакали, и постились до вечера о Сауле и о сыне его Ионафане, и о народе Господнем и о доме Израилевом, что пали они от меча.
 • И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: откуда ты? И сказал он: я – сын пришельца Амаликитянина.
 • Тогда Давид сказал ему: как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?
 • И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: подойди, убей его.
 • И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид: кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: я убил помазанника Господня.
 • И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачевною песнью,
 • и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге Праведного, и сказал:
 • краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! как пали сильные!
 • Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери Филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных.
 • Горы Гелвуйские! да [не сойдет] ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем.
 • Без крови раненых, без тука сильных лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром.
 • Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей; быстрее орлов, сильнее львов они были.
 • Дочери Израильские! плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы.
 • Как пали сильные на брани! Сражен Ионафан на высотах твоих.
 • Скорблю о тебе, брат мой Ионафан; ты был очень дорог для меня; любовь твоя была для меня превыше любви женской.
 • Как пали сильные, погибло оружие бранное!