Скрыть
12:19
12:28
12:29
Церковнославянский (рус)
И посла́ Госпо́дь наѳа́на проро́ка къ дави́ду. И вни́де къ нему́ [и рече́ ему́: от­вѣща́й ми́, царю́, ны́нѣ су́дъ се́й:] и рече́ ему́: два́ му́жа бѣ́ста во еди́нѣмъ гра́дѣ, еди́нъ бога́тъ, а другі́й убо́гъ:
и у бога́таго стада́ бя́ху и бу́йволи мно́зи зѣло́,
у убо́гаго же ничто́же бѣ́, но то́кмо а́гница еди́на ма́ла, ю́же стяжа́ и снабдѣ́, и вскорми́ ю́, и воз­расте́ съ ни́мъ и съ сына́ми его́ вку́пѣ: от­ хлѣ́ба его́ ядя́ше и от­ ча́ши его́ пiя́ше, и на ло́нѣ его́ почива́­ше, и бѣ́ ему́ я́ко дще́рь:
и прiи́де нѣ́кто съ пути́ къ му́жу бога́тому, и не восхотѣ́ взя́ти от­ ста́дъ сво­и́хъ и от­ бу́йволицъ сво­и́хъ на сотворе́нiе обѣ́да пу́тнику при­­ше́дшу къ нему́: но взя́ а́гницу убо́гаго, и угото́ва ю́ на обѣ́дъ му́жу при­­ше́дшу къ нему́.
И разгнѣ́вася гнѣ́вомъ зѣло́ дави́дъ на му́жа [того́], и рече́ дави́дъ къ наѳа́ну: жи́въ Госпо́дь, я́ко сы́нъ сме́рти е́сть му́жъ сотвори́вый сiе́:
и а́гницу воз­врати́тъ седмери́цею за сiе́, я́ко сотвори́лъ глаго́лъ се́й, и за сiе́, я́ко не пощадѣ́.
И рече́ наѳа́нъ къ дави́ду: ты́ еси́ му́жъ сотвори́вый сiе́: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: а́зъ е́смь пома́завый тя́ въ царя́ надъ Изра́илемъ, и а́зъ е́смь изба́вивый тя́ от­ руки́ Сау́ловы:
и да́хъ ти́ до́мъ господи́на тво­его́ и жены́ господи́на тво­его́ на ло́но твое́, и да́хъ ти́ до́мъ Изра́илевъ и Иу́динъ: и а́ще ма́ло ти́ е́сть, при­­ложу́ тебѣ́ къ си́мъ:
и что́ я́ко презрѣ́лъ еси́ сло́во Госпо́дне, е́же сотвори́ти лука́вое предъ очи́ма его́? урі́ю Хетте́анина уби́лъ еси́ мече́мъ, и жену́ его́ поя́лъ еси́ себѣ́ въ жену́, и того́ уби́лъ еси́ мече́мъ сыно́въ Аммо́нихъ:
и ны́нѣ не от­сту́питъ ме́чь от­ до́му тво­его́ до вѣ́ка: зане́ уничижи́лъ мя́ еси́ и поя́лъ еси́ жену́ урі́и Хетте́анина въ жену́ себѣ́:
сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ воз­дви́гну на тя́ зла́я от­ до́му тво­его́, и воз­му́ жены́ твоя́ предъ очи́ма тво­и́ма и да́мъ бли́жнему тво­ему́, и бу́детъ спа́ти со жена́ми тво­и́ми предъ со́лнцемъ си́мъ:
я́ко ты́ сотвори́лъ еси́ вта́йнѣ, а́зъ же сотворю́ глаго́лъ се́й предъ всѣ́мъ Изра́илемъ и предъ со́лнцемъ си́мъ.
И рече́ дави́дъ къ наѳа́ну: согрѣши́хъ ко Го́споду. И рече́ наѳа́нъ къ дави́ду: и Госпо́дь отъ­я́ согрѣше́нiе твое́, не у́мреши:
оба́че я́ко поощря́я изостри́лъ еси́ враго́въ Госпо́днихъ глаго́ломъ си́мъ, и сы́нъ тво́й роди́выйся тебѣ́ сме́ртiю у́мретъ.
И отъи́де наѳа́нъ въ до́мъ сво́й. И сокруши́ Госпо́дь дѣ́тище, е́же роди́ жена́ урі́ина дави́ду, и разболѣ́ся.
И взыска́ дави́дъ Бо́га о дѣ́тищи, и пости́ся дави́дъ посто́мъ, и вни́де и водвори́ся, и лежа́­ше на земли́:
и внидо́ша къ нему́ старѣ́йшины до́му его́ воз­дви́гнути его́ от­ земли́, и не восхотѣ́, и не яде́ съ ни́ми хлѣ́ба.
И бы́сть въ де́нь седмы́й, и у́мре отроча́. И убоя́шася раби́ дави́довы повѣ́дати ему́, я́ко у́мре отроча́, рѣ́ша бо: се́, егда́ отроча́ еще́ жи́во бя́ше, глаго́лахомъ къ нему́, и не послу́ша гла́са на́­шего: и ка́ко рече́мъ къ нему́, я́ко у́мре отроча́, и сотвори́тъ зла́я?
И разумѣ́ дави́дъ, я́ко о́троцы его́ ше́пчутъ, и позна́ дави́дъ, я́ко у́мре отроча́. И рече́ дави́дъ отроко́мъ сво­и́мъ: у́мре ли отроча́? и рѣ́ша: у́мре.
И воста́ дави́дъ от­ земли́, и умы́ся и пома́зася, и измѣни́ ри́зы своя́, и вни́де въ до́мъ Бо́жiй, и поклони́ся ему́, и вни́де въ до́мъ сво́й, и проси́ я́сти хлѣ́ба, и предложи́ша ему́ хлѣ́бъ, и яде́.
И рѣ́ша о́троцы его́ къ нему́: что́ глаго́лъ се́й, его́же сотвори́лъ еси́ отроча́те ра́ди, я́ко еще́ су́щу отроча́ти жи́ву, пости́л­ся еси́ и пла́калъ и бдѣ́лъ еси́: егда́ же у́мре отроча́, воста́лъ, и я́лъ еси́ хлѣ́бъ, и пи́лъ еси́?
И рече́ дави́дъ: егда́ бѣ́ отроча́ еще́ жи́во, пости́хся и пла́кахъ, я́ко рѣ́хъ: кто́ вѣ́сть, поми́луетъ ли мя́ Госпо́дь и жи́во бу́детъ отроча́?
ны́нѣ же у́мре, почто́ мнѣ́ пости́тися? еда́ воз­могу́ воз­врати́ти е́ ктому́? а́зъ и́мамъ ити́ къ нему́, то́е же не воз­врати́т­ся ко мнѣ́.
И утѣ́ши дави́дъ вирсаві́ю жену́ свою́, и вни́де къ не́й и спа́ съ не́ю, и зача́ и роди́ сы́на, и нарече́ и́мя ему́ соломо́нъ: и Госпо́дь воз­люби́ его́.
И посла́ руко́ю наѳа́на проро́ка, и нарече́ и́мя ему́ Иеддеди́ сло́вомъ Госпо́днимъ.
Иоа́въ же во­ева́ въ равва́ѳѣ сыно́въ Аммо́нихъ и взя́ гра́дъ ца́р­ст­ва.
И посла́ Иоа́въ вѣ́ст­ники къ дави́ду и рече́: во­ева́хъ на равва́ѳъ и взя́хъ гра́дъ во́дъ:
и ны́нѣ собери́ оста́нокъ люді́й и ополчи́ся на гра́дъ, и прiими́ его́, да не а́зъ воз­му́ гра́дъ, и нарече́т­ся и́мя мое́ на не́мъ.
И собра́ дави́дъ вся́ лю́ди, и по́йде въ равва́ѳъ, и ополчи́ся на́нь, и взя́ его́:
и взя́ вѣне́цъ молхо́ма царя́ и́хъ съ главы́ его́, тала́нтъ зла́та вѣ́съ его́, и от­ ка́менiя дра́га, и бѣ́ на главѣ́ дави́довѣ, и коры́сть изнесе́ изъ гра́да мно́гу зѣло́:
и лю́ди су́щыя въ не́мъ изведе́, и положи́ на пилы́ и на трезу́бы желѣ́зны и сѣки́ры желѣ́зны, и превожда́­ше и́хъ сквоз­ѣ́ пе́щь пли́нѳяну. И та́ко сотвори́ всѣ́мъ градо́мъ сыно́въ Аммо́нихъ. И воз­врати́ся дави́дъ и ве́сь Изра́иль во Иерусали́мъ.
Синодальный
И послал Господь Нафана [пророка] к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный;
у богатого было очень много мелкого и крупного скота,
а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его; от хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него, как дочь;
и пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить [обед] для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему.
Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь! достоин смерти человек, сделавший это;
и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания.
И сказал Нафан Давиду: ты – тот человек, [который сделал это]. Так говорит Господь Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над Израилем и Я избавил тебя от руки Саула,
и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если этого [для тебя] мало, прибавил бы тебе еще больше;
зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом Аммонитян;
итак не отступит меч от дома твоего во веки, за то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она была тебе женою.
Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем;
ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем.
И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь;
но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, то умрет родившийся у тебя сын.
И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело.
И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись провел ночь, лежа на земле.
И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли; но он не хотел, и не ел с ними хлеба.
На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец; ибо, говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему: «умерло дитя»? Он сделает что-нибудь худое.
И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих: умерло дитя? И сказали: умерло.
Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел.
И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь: когда дитя было еще живо, ты постился и плакал [и не спал]; а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб [и пил]?
И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо?
А теперь оно умерло; зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне.
И утешил Давид Вирсавию, жену свою, и вошел к ней и спал с нею; и она [зачала и] родила сына, и нарекла ему имя: Соломон. И Господь возлюбил его
и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя: Иедидиа* по слову Господа. //*Возлюбленный Богом.
Иоав воевал против Раввы Аммонитской и взял почти царственный город.
И послал Иоав к Давиду сказать ему: я нападал на Равву и овладел водою города;
теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его; ибо, если я возьму его, то мое имя будет наречено ему.
И собрал Давид весь народ и пошел к Равве, и воевал против нее и взял ее.
И взял Давид венец царя их с головы его, – а в нем было золота талант и драгоценный камень, – и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много.
А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим.
Киргизский
Тењир Натанды Дљљткљ жиберди. Ал ага келип, мындай деди: «Бир шаарда эки адам болуптур, бири бай, бири кедей экен.
Бай адамдын абдан кљп майда жандыктары, бодо малы бар экен.
Ал эми кедейдин сатып алган козусунан башка эч нерсеси жок эле. Ал аны багып, балдары менен бирге чоњойткон. Ал эмне жесе, козу да ошондон жеп, анын чљйчљгєнљн ичип, койнуна жатып, кызындай болуп калган.
Бай адамдыкына бир жолоочу келет. Ал љзєнєкєнљ келген жолоочудан љз койлору менен љгєздљрєн аяп, кедейдин козусун алып, келген кишиге бышырып берет».
Дљљт ошол адамга абдан кыжырданып, Натанга мындай деди: «Тењир тирєє! Муну кылган адам љлємгљ татыктуу.
Ал бул кылганы єчєн, таш боордугу єчєн козунун ордун тљрт эсе тљлљп берсин».
Ошондо Натан Дљљткљ мындай деди: «Ошол киши сенсињ. Ысрайылдын Кудай-Тењири мындай дейт: “Мен сени Ысрайылга падыша кылгам, Мен сени Шабулдун колунан куткаргам.
Сага мырзањдын єйєн жана аялдарын бердим, Ысрайыл менен Жєйєт тукумун бердим, эгерде бул сага аздык кылса, анын єстєнљ дагы кљп нерсени кошуп берет элем.
Тењирдин алдында жаман иш кылып, Анын сљзєн эмнеге барк алган жоксуњ? Хеттик Урийди кылыч менен љлтєрдєњ, анын аялын љзєњљ аял кылып алдыњ, аны амондуктардын кылычы менен љлтєрдєњ.
Мени барк албаганыњ єчєн, Урийдин аялын алып алганыњ єчєн, эми сенин тукумуњдан эч качан кылыч кетпейт”».
Тењир мындай дейт: «Мен сага љз тукумуњ жамандык кылгыдай кылам, љзєњдєн кљз алдыњда аялдарыњды алып, жакыныња берем, ал сенин аялдарыњ менен ачык эле жатат.
Сен жашыруун жасадыњ, ал эми Мен муну бєткєл Ысрайыл алдында ачык жасайм».
Ошондо Дљљт Натанга: «Мен Тењирдин алдында кєнљљ кылдым», – деди. Натан Дљљткљ: «Тењир кєнљљњдє кечирди, сен љлбљйсєњ.
Бирок ушул ишињ менен душмандарынын Тењирди жамандоосуна себепкер болгонуњ єчєн, тљрљлгљн балањ љлљт», – деди.
Анан Натан љз єйєнљ кайтты. Тењир Урийдин аялы тљрљгљн Дљљттєн баласына оору жиберди, ал ооруп калды.
Дљљт наристе єчєн Кудайга сыйынып, орозо кармап, љзєнчљ бљлєнєп, жерге жатып тєн љткљрдє.
Жаткан жеринен тургузууга љз уруусундагы аксакалдар киришти, бирок ал тургусу келген жок, алар менен тамактанган жок.
Жетинчи кєнгљ караган кєнє бала љлдє, кулдары баланын љлгљнєн Дљљткљ угузуудан коркушту, анткени алар: «Бала тирєє кезинде эле, биз ага айтканбыз, бирок ал бизди укпай койгон. Эми “Бала љлдє” деп кантип айтабыз? Ал љзєнљ залал келтирип коёт», – дешти.
Дљљт кулдарынын бири-бири менен шыбырашып турганын кљрєп, баланын љлгљнєн тєшєндє да, алардан: «Бала љлдєбє?» – деп сурады. Алар: «Ооба, љлдє», – деп жооп беришти.
Ошондо Дљљт жерден туруп, жуунуп, майланып, кийимин которду да, Тењирдин єйєнљ барып, Тењирге таазим кылды. Yйєнљ кайтып, тамак сурады. Ага тамак алып келишти, ал жеди.
Ошондо кулдары андан: «Бала тирєєсєндљ, сен орозо кармап ыйладыњ, ал эми бала љлгљндљн кийин туруп тамактандыњ. Муну кандай тєшєнсљ болот?» – деп сурашты.
Дљљт мындай деп жооп берди: «Бала тирєєсєндљ мен орозо кармап ыйладым, анткени ким билет, балким, Тењир мага ырайым кылып, бала тирєє калабы деп ойлодум.
Эми ал љлдє. Эмнеге орозо кармамак элем? Эми мен аны кайра алып келе алмак белем? Мен ага барам, ал болсо мага кайрылып келбейт».
Дљљт Бат-Шебаны сооротуп, аны менен жатты. Ал уул тљрљп, атын Сулайман койду. Тењир Сулайманды сєйдє.
Тењир Натан пайгамбарды жиберди, ал Тењирдин сљзє боюнча наристеге Жедидия деген ат койду.
Жойап амондуктарга кол салып, падыша шаары Рабени басып алды.
Анан Жойап Дљљткљ мындай деп айттырып жиберди: «Мен Рабеге кол салып, шаардын суусун ээлеп алдым.
Эми калган элди чогултуп, шаарды курчап, аны каратып ал, анткени аны мен алсам, анда ага менин атым коюлат».
Дљљт бєткєл элди чогултту да, барып, Рабеге кол салып, шаарды басып алды.
Дљљт алардын падышасынын башындагы таажысын алып, аны љз башына кийди. (Таажы бир талант алтындан, кымбат баалуу таштардан жасалган эле). Дљљт ал шаардан кљп олжо алып чыкты.
Дљљт ал шаардын элин алып чыгып, араа, темир мала, темир балта менен иштетти, мешке кыш бышыртты. Амондуктардын бардык шаарларын ал ушундай кылды. Ошондон кийин Дљљт бєт эли менен Иерусалимге кайтып келди.
L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui, et lui dit: Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre.
Le riche avait des brebis et des boeufs en très grand nombre.
Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis, qu'il avait achetée; il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants; elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille.
Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses boeufs, pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui; il a pris la brebis du pauvre, et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui.
La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan: L'Éternel est vivant! L'homme qui a fait cela mérite la mort.
Et il rendra quatre brebis, pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié.
Et Nathan dit à David: Tu es cet homme-là! Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül;
je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté.
Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Urie, le Héthien; tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon.
Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Urie, le Héthien, pour en faire ta femme.
Ainsi parle l'Éternel: Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil.
Car tu as agi en secret; et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil.
David dit à Nathan: J'ai péché contre l'Éternel! Et Nathan dit à David: L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point.
Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra.
Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Urie avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade.
David pria Dieu pour l'enfant, et jeûna; et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre.
Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre; mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux.
Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car ils disaient: Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés; comment oserons-nous lui dire: L'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage.
David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs: L'enfant est-il mort? Et ils répondirent: Il est mort.
Alors David se leva de terre. Il se lava, s'oignit, et changea de vêtements; puis il alla dans la maison de l'Éternel, et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea.
Ses serviteurs lui dirent: Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais; et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges!
Il répondit: Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais: Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas?
Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi.
David consola Bath Schéba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel.
Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jedidja, à cause de l'Éternel.
Joab, qui assiégeait Rabba des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale,
et envoya des messagers à David pour lui dire: J'ai attaqué Rabba, et je me suis déjà emparé de la ville des eaux;
rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville, et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée.
David rassembla tout le peuple, et marcha sur Rabba; il l'attaqua, et s'en rendit maître.
Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi: elle pesait un talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin.
Il fit sortir les habitants, et il les plaça sous des scies, des herses de fer et des haches de fer, et les fit passer par des fours à briques; il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки