Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Царств

 
 • И дави́дъ пре́йде ма́ло что́ от­ Ро́са, и се́, Сива́ о́трокъ мемфивосѳе́овъ въ срѣ́тенiе ему́: и супру́гъ осля́тъ осѣ́дланыхъ, и на ни́хъ двѣ́сти хлѣ́бовъ, и сто́ гро́здiй, и сто́ фи́никовъ, и мѣ́хъ вина́.
 • И рече́ ца́рь къ Сивѣ́: что́ сiя́ тебѣ́? И рече́ Сива́: осля́та на яжде́нiе до́му царе́ву, а хлѣ́бы и фи́ники на снѣде́нiе отроко́мъ, и вино́ пи́ти ослабѣ́в­шымъ въ пусты́ни.
 • И рече́ ца́рь: и гдѣ́ сы́нъ господи́на тво­его́? И рече́ Сива́ ко царю́: се́, сѣди́тъ во Иерусали́мѣ, я́ко рече́: дне́сь воз­вратя́тъ ми́ ве́сь до́мъ Изра́илевъ ца́р­ст­во отца́ мо­его́.
 • И рече́ ца́рь къ Сивѣ́: се́, тебѣ́ вся́ ели́ка су́ть мемфивосѳе́ова. И рече́ Сива́ поклони́вся: да обря́щу благода́ть предъ очи́ма тво­и́ма, го́споди мо́й царю́.
 • И прiи́де дави́дъ ца́рь до ваѳири́ма, и се́, от­ту́ду му́жъ исхожда́­ше от­ ро́да до́му Сау́ля, и́мя же ему́ семе́й сы́нъ Гира́нь: изы́де же исходя́ и проклина́я
 • и ка́менiемъ мета́я на дави́да и на вся́ о́троки царя́ дави́да: и вси́ лю́дiе и вси́ си́льнiи одесну́ю и ошу́юю царя́ бя́ху.
 • И та́ко рече́ семе́й проклина́я его́: изы́ди, изы́ди, му́жу крове́й и му́жу беззако́н­ный:
 • воз­врати́ на тя́ Госпо́дь вся́ кро́ви до́му Сау́ля, поне́же воцари́л­ся еси́ вмѣ́сто его́: и даде́ Госпо́дь ца́р­ст­во въ ру́цѣ Авессало́ма сы́на тво­его́: и се́, ты́ въ зло́бѣ тво­е́й, я́ко му́жъ крове́й ты́.
 • И рече́ Аве́сса сы́нъ сару́инъ ко царю́: почто́ проклина́етъ пе́съ уме́ршiй се́й господи́на мо­его́ царя́? ны́нѣ пойду́, и от­иму́ главу́ его́.
 • И рече́ ца́рь ко Аве́ссѣ: что́ мнѣ́ и ва́мъ, сы́нове сару́ины? оста́вите его́, и та́ко да проклина́етъ, я́ко Госпо́дь рече́ ему́ проклина́ти дави́да: и кто́ рече́тъ: почто́ сотвори́лъ еси́ та́ко?
 • И рече́ дави́дъ ко Аве́ссѣ и ко всѣ́мъ отроко́мъ сво­и́мъ: се́, сы́нъ мо́й изше́дый изъ чре́ва мо­его́ и́щетъ души́ мо­ея́, а кольми́ па́че сы́нъ Иемині́евъ: оста́вите его́ проклина́ти мя́, я́ко рече́ ему́ Госпо́дь:
 • не́гли при́зритъ Госпо́дь на смире́нiе мое́, и воз­врати́тъ ми́ блага́я вмѣ́сто кля́твы его́ во дне́шнiй де́нь.
 • И идя́ше дави́дъ и вси́ му́жiе его́ путе́мъ: а семе́й идя́ше со страны́ горы́ бли́зъ его́ иды́й и проклина́я, и ка́менiемъ меща́ со страны́ его́, и пе́рстiю сы́пая.
 • И прiи́де ца́рь и вси́ лю́дiе и́же съ ни́мъ утружде́ни, и препочи́ша ту́.
 • Авессало́мъ же и вси́ му́жiе Изра́илевы внидо́ша во Иерусали́мъ, и Ахитофе́лъ съ ни́мъ.
 • И бы́сть егда́ прiи́де хусі́й пе́рвый дру́гъ дави́довъ ко Авессало́му: и рече́ хусі́й ко Авессало́му: да живе́тъ ца́рь.
 • И рече́ Авессало́мъ къ хусі́ю: сiя́ ли ми́лость твоя́ со дру́гомъ тво­и́мъ? почто́ не от­ше́лъ еси́ со дру́гомъ тво­и́мъ?
 • И рече́ хусі́й ко Авессало́му: ни́, но вслѣ́дъ [иду́], его́же избра́ Госпо́дь и лю́дiе сі́и и вси́ му́жiе Изра́илевы, того́ е́смь, и съ тѣ́мъ бу́ду:
 • и второ́е, кому́ а́зъ порабо́таю? не предъ сы́номъ ли его́? я́коже рабо́тахъ предъ отце́мъ тво­и́мъ, та́ко бу́ду и предъ тобо́ю.
 • И рече́ Авессало́мъ ко Ахитофе́лу: дади́те себѣ́ совѣ́тъ, что́ сотвори́мъ?
 • И рече́ Ахитофе́лъ ко Авессало́му: вни́ди къ подло́жницамъ отца́ тво­его́, я́же оста́ви стрещи́ до́мъ сво́й, и услы́шатъ вси́ Изра́илтяне, я́ко посрами́лъ еси́ отца́ тво­его́, и воз­мо́гутъ ру́ки всѣ́хъ су́щихъ съ тобо́ю.
 • И поста́виша Авессало́му шате́ръ на пала́тѣ, и вни́де Авессало́мъ къ подло́жницамъ отца́ сво­его́ предъ очи́ма всѣ́хъ Изра́илтянъ.
 • И совѣ́тъ Ахитофе́левъ, его́же совѣщава́­ше во дни́ пе́рвыя, и́мже о́бразомъ вопроси́лъ бы кто́ Бо́га о словеси́, та́ко вся́къ совѣ́тъ Ахитофе́левъ, и и́же дави́ду, и и́же Авессало́му.
 • Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфивосфея, с парою навьюченных ослов, и на них двести хлебов, сто связок изюму, сто связок смокв и мех с вином.
 • И сказал царь Сиве: для чего это у тебя? И отвечал Сива: ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне.
 • И сказал царь: где сын господина твоего? И отвечал Сива царю: вот, он остался в Иерусалиме и говорит: теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего.
 • И сказал царь Сиве: вот тебе все, что у Мемфивосфея. И отвечал Сива, поклонившись: да обрету милость в глазах господина моего царя!
 • Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова, по имени Семей, сын Геры; он шел и злословил,
 • и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида; все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону [царя].
 • Так говорил Семей, злословя его: уходи, уходи, убийца и беззаконник!
 • Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего; и вот, ты в беде, ибо ты – кровопийца.
 • И сказал Авесса, сын Саруин, царю: зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? пойду я и сниму с него голову.
 • И сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины? [оставьте его,] пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать: зачем ты так делаешь?
 • И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: вот, если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын Вениамитянина; оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему;
 • может быть, Господь призрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие.
 • И шел Давид и люди его своим путем, а Семей шел по окраине горы, со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью.
 • И пришел царь и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхал там.
 • Авессалом же и весь народ Израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним.
 • Когда Хусий Архитянин, друг Давидов, пришел к Авессалому, то сказал Хусий Авессалому: да живет царь, да живет царь!
 • И сказал Авессалом Хусию: таково-то усердие твое к твоему другу! отчего ты не пошел с другом твоим?
 • И сказал Хусий Авессалому: нет, [я пойду вслед того,] кого избрал Господь и этот народ и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь.
 • И притом кому я буду служить? Не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе.
 • И сказал Авессалом Ахитофелу: дайте совет, что нам делать.
 • И сказал Ахитофел Авессалому: войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой; и услышат все Израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою.
 • И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля.
 • Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела как для Давида, так и для Авессалома.
 • Дљљт тоонун чокусунан бир аз ылдый тєшкљндљ, эки эшекке эки жєз нан, жєз тањгак мейиз, жєз тањгак анжыр, бир чанач шарап артып алган Мепибешеттин кулу Сиба жолукту.
 • Падыша Сибадан: «Буларды эмне кыласыњ?» – деп сурады. Сиба: «Эшектер падышанын єй-бєлљсє мингенге, нан менен жемиштер жаш уландарга, ал эми шарап чљлдљ алсырап калгандарга», – деп жооп берди.
 • Падыша: «Мырзањдын уулу кайда?» – деп сурады. Сиба падышага мындай деп жооп берди: «Ал Иерусалимде калды. Анткени ал: “Эми Ысрайыл тукуму мага атамдын падышачылыгын кайтарып берет”, – деп айтып жатат».
 • Ошондо падыша Сибага: «Мепибешеттин эмнеси болсо, ошонун баары сеники болсун», – деди. Сиба таазим этип: «Мырзам падышанын алдында ырайым тапсам экен!» – деп жооп берди.
 • Дљљт падыша Бакуримге жеткенде, Шабулдун тукумунан Гейранын уулу Шемей деген бир киши чыкты. Ал Дљљттє тилдеп келе жатты.
 • Ал Дљљткљ, Дљљт падышанын бєт кулдарына таш ыргытып келе жатты. Бардык эр жєрљк кишилер падышанын оњ жана сол жагында эле.
 • Шемей аны: «Жєзє кара, киши љлтєргєч, жогол, бул жерден кет.
 • Тењир Шабулдун тукумунун каны єчєн сени жазалап жатат, сен анын ордуна падыша болгонсуњ. Бирок Тењир падышачылыкты уулуњ Абышаломдун колуна берди. Мына, сенин башыња мєшкєл тєштє, анткени сен канкорсуњ», – деп тилдеди.
 • Ошондо Серуянын уулу Абышай падышага: «Мырзам падышаны мына бул љлгљн ит эмнеге тилдеп жатат? Мен барып, анын башын аламын», – деди.
 • Падыша мындай деди: «Серуянын уулдары, мен эмне кыла алмак элем да, силер эмне кыла алмак элењер? Мейли, тилдей берсин, анткени Дљљттє тилде деп, ага Тењир буйруган. “Сен эмнеге ушундай кылып жатасыњ?” – деп, ага ким айта алат?»
 • Дљљт Абышайга жана љз кулдарына дагы мындай деди: «Љзємдљн чыккан уулум мени љлтєргєсє келип жатса, Бенжеминдин уулу андан бетер кылбайбы. Жайына койгула, тилдей берсин, анткени ага Тењир буйруган.
 • Балким, Тењир басынтылганыма назар салар, ал бєгєн мага тил тийгизгени єчєн Тењир мага жакшылык кылар».
 • Дљљт љз кишилери менен, љз жолу менен кете берди, Шемей болсо тилдеп, ага таш ыргытып, топурак чачып, тоонун капталында бара жатты.
 • Падыша жана анын жанындагы алсыраган бєт эл ошол жерге келип эс алды.
 • Абышалом болсо бєт Ысрайыл эли менен Иерусалимге келди, аны менен Акитопел да келди.
 • Дљљттєн архилик досу Хушай Абышаломго келип: «Жашасын падыша, жашасын падыша!» – деди.
 • Абышалом Хушайга: «Досуња кылган жакшылыгыњ ушулбу! Эмнеге досуњ менен кеткен жоксуњ?» – деди.
 • Хушай Абышаломго мындай деди: «Жок, Тењир жана бул эл, бєт Ысрайыл, кимди тандаса, мен ошону менен болом, ошону менен калам.
 • Анын уулуна кызмат кылбаганда, кимге кызмат кылам? Сенин атања кандай кызмат кылсам, сага да ошондой кызмат кылам».
 • Ошондо Абышалом Акитопелге кайрылып: «Эмне кылалы, кењеш бер», – деди.
 • Акитопел Абышаломго: «Атањдын єй кайтартып койгон кєњ аялдарына кир, ошондо бєт ысрайылдыктар атања жек кљрєндє болуп калганыњды угушат, сени менен болгондор да кєч алат», – деди.
 • Ошондо Абышалом єчєн єйдєн тљбљсєнљ чатыр тигишти. Бєт ысрайылдыктардын кљзєнчљ Абышалом атасынын кєњ аялдарына кирди.
 • Ошол учурда Акитопелдин берген кењештери Кудайдын берген кењештериндей эсептелчє. Акитопелдин ар бир кењеши Дљљт єчєн кандай болсо, Абышалом єчєн да ошондой эле.