Скрыть
21:13
Церковнославянский (рус)
И бы́сть гла́дъ на земли́ во дни́ дави́довы три́ лѣ́та, лѣ́то по лѣ́ту. И вопроси́ дави́дъ лица́ Госпо́дня и рече́ Госпо́дь: надъ Сау́ломъ и надъ до́момъ его́ оби́да въ сме́рти крове́й его́, поне́же умертви́ гаваони́ты.
И при­­зва́ ца́рь дави́дъ гаваони́ты и рече́ къ ни́мъ: и гаваони́тяне не су́ть сы́нове Изра́илевы, но то́кмо от­ оста́тковъ Аморре́йскихъ, и сы́нове Изра́илевы кля́шася и́мъ: Сау́лъ же взыска́ порази́ти я́, внегда́ поревнова́ти ему́ по сынѣ́хъ Изра́илевыхъ и Иу́диныхъ.
И рече́ дави́дъ ко гаваони́тяномъ: что́ сотворю́ ва́мъ? и чи́мъ умолю́, да благослови́те достоя́нiе Госпо́дне?
И рѣ́ша ему́ гаваони́тяне: нѣ́сть на́мъ сребра́ или́ зла́та со Сау́ломъ и съ до́момъ его́, и нѣ́сть на́мъ му́жа умертви́ти от­ всего́ Изра́иля. И рече́: что́ вы́ глаго́лете, и сотворю́ ва́мъ?
И рѣ́ша ко царю́: му́жа, и́же соверши́ надъ на́ми и погна́ ны, и́же умы́сли потреби́ти ны́, потреби́мъ его́, да не бу́детъ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ Изра́илевыхъ:
дади́те на́мъ се́дмь муже́й от­ сыно́въ его́, и повѣ́симъ и́хъ на со́лнцѣ Го́сподеви въ гавао́нѣ Сау́ли избра́н­ныхъ Госпо́днихъ. И рече́ ца́рь: а́зъ да́мъ.
И пощадѣ́ ца́рь мемфивосѳе́а, сы́на Ионаѳа́ня сы́на Сау́ля, кля́твы ра́ди Госпо́дни, я́же посредѣ́ и́хъ и посредѣ́ дави́да и посредѣ́ Ионаѳа́на сы́на Сау́ля.
И взя́ ца́рь два́ сы́на ресфы́ дще́ре Аі́а, подло́жницы Сау́ли, и́хже роди́ Сау́лу, ермоні́а и мемфивосѳе́а, и пя́ть сыно́въ Мелхо́лы дще́ре Сау́ли и́хже роди́ есдрiи́лу сы́ну верзеллі́а мо­улаѳі́ева,
и даде́ и́хъ въ ру́ки гаваони́томъ. И повѣ́сиша я́ на со́лнцѣ на горѣ́ предъ Го́сподемъ, и падо́ша та́мо сі́и се́дмь вку́пѣ: ті́и же умро́ша во дне́хъ жа́твы пе́рвыхъ, въ нача́лѣ жа́твы ячме́ня.
И взя́ ресфа́ дщи́ Аі́ина вре́тище, и потче́ е́ себѣ́ при­­ ка́мени, въ нача́лѣ жа́твы ячме́ня до́ндеже снидо́ша на ни́хъ во́ды Бо́жiя съ небесе́, и не даде́ пти́цамъ небе́снымъ дне́мъ почи́ти на ни́хъ, ниже́ звѣре́мъ земны́мъ но́щiю.
И повѣ́даша дави́ду вся́ ели́ка сотвори́ ресфа́ дще́рь Аі́а, подло́жница Сау́ля. И истлѣ́ша, и взя́ я́ да́нъ сы́нъ Ио́й, и́же от­ исча́дiй исполи́новыхъ.
И и́де дави́дъ, и взя́ ко́сти Сау́ли и ко́сти Ионаѳа́на сы́на его́ от­ муже́й сыно́въ Иави́са Галаа́дскаго, и́же украдо́ша и́хъ от­ сто́гны веѳса́ни, зане́ повѣ́сиша и́хъ та́мо иноплеме́н­ницы въ де́нь, въ о́ньже порази́ша иноплеме́н­ницы Сау́ла въ гелву́и.
И воз­несе́ дави́дъ ко́сти Сау́ли от­ту́ду и ко́сти Ионаѳа́на сы́на его́, и собра́ ко́сти повѣ́шеныхъ на со́лнцѣ:
и погребо́ша ко́сти Сау́ли и ко́сти Ионаѳа́на сы́на его́, и ко́сти повѣ́шеныхъ на со́лнцѣ, въ земли́ Венiами́новѣ, при­­ краи́ во гро́бѣ ки́са отца́ его́, и сотвори́ша вся́ ели́ка заповѣ́да ца́рь. И послу́ша Бо́гъ земли́ по си́хъ.
И бы́сть па́ки бра́нь иноплеме́н­никомъ со Изра́илтяны. И сни́де дави́дъ и о́троцы его́ съ ни́мъ, и би́шася со иноплеме́н­ники: и утруди́ся дави́дъ.
И Иесві́й, и́же бѣ́ от­ вну́къ Рафа́нихъ, [у него́же] бѣ́ вѣ́съ копiя́ его́ три́ста Си́кль вѣ́са мѣ́дяна, и то́й бѣ́ препоя́санъ ору́жiемъ, и хотя́ше порази́ти дави́да.
И помо́же ему́ Аве́сса сы́нъ сару́инъ, и изба́ви дави́да Аве́сса, и порази́ иноплеме́н­ника, и умертви́ его́. Тогда́ кля́шася му́жiе дави́довы, глаго́люще: не изы́деши ктому́ съ на́ми на бра́нь, да не угаси́ши свѣти́лника Изра́илева.
И бы́сть по си́хъ еще́ бра́нь въ ге́ѳѣ со иноплеме́н­ники: тогда́ порази́ совохе́й и́же от­ Асо́ѳы со́бран­ныя вну́ки гига́нтовы.
И бы́сть па́ки бра́нь въ ро́мѣ со иноплеме́н­ники: и порази́ Елеана́нъ сы́нъ Арiорги́ма Виѳлее́млянинъ голiа́ѳа и́же от­ геѳѳе́а, и дре́во копiя́ его́ бы́сть а́ки наво́й тку́щихъ.
И бы́сть па́ки бра́нь въ ге́ѳѣ: и бѣ́ му́жъ от­ Мадо́на, и пе́рсты ру́къ его́ и пе́рсты но́гъ его́ по шести́, число́мъ два́десять четы́ри: и то́й роди́ся от­ Рафы́,
и уничижи́ Изра́иля: и уби́ его́ Ионаѳа́нъ сы́нъ Сафа́я бра́та дави́дова.
Четы́ри сі́и роди́шася вну́цы гига́нтовы Рафѣ́ въ ге́ѳѣ, и падо́ша от­ руку́ дави́дову и от­ руку́ рабо́въ его́.
Синодальный
Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом. И вопросил Давид Господа. И сказал Господь: это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил Гаваонитян.
Тогда царь призвал Гаваонитян и говорил с ними. Гаваонитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков Аморреев; Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды.
И сказал Давид Гаваонитянам: что мне сделать для вас, и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне?
И сказали ему Гаваонитяне: не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула, или от дома его, и не нужно нам, чтоб умертвили кого в Израиле. Он сказал: чего же вы хотите? я сделаю для вас.
И сказали они царю: того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, –
из его потомков выдай нам семь человек, и мы повесим их [на солнце] пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь: я выдам.
Но пощадил царь Мемфивосфея, сына Ионафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Ионафаном, сыном Сауловым.
И взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Айя, которая родила Саулу Армона и Мемфивосфея, и пять сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриэлу, сыну Верзеллия из Мехолы,
и отдал их в руки Гаваонитян, и они повесили их [на солнце] на горе пред Господом. И погибли все семь вместе; они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя.
Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла вретище и разостлала его себе на той горе и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью.
И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Айя, наложница Саула. [И истлели они; и взял их Дан, сын Иои, из потомков исполинов.]
И пошел Давид и взял кости Саула и кости Ионафана, сына его, у жителей Иависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади Беф-Сана, где они были повешены Филистимлянами, когда убили Филистимляне Саула на Гелвуе.
И перенес он оттуда кости Саула и кости Ионафана, сына его; и собрали кости повешенных [на солнце].
И похоронили кости Саула и Ионафана, сына его, [и кости повешенных на солнце] в земле Вениаминовой, в Цела, во гробе Киса, отца его. И сделали всё, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того.
И открылась снова война между Филистимлянами и Израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с Филистимлянами; и Давид утомился.
Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в триста сиклей меди и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида.
Но ему помог Авесса, сын Саруин, [и спас Давида Авесса] и поразил Филистимлянина и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля.
Потом была снова война с Филистимлянами в Гобе; тогда Совохай Хушатянин убил Сафута, одного из потомков Рефаимов.
Было и другое сражение в Гобе; тогда убил Елханан, сын Ягаре-Оргима Вифлеемского, Голиафа Гефянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей.
Было еще сражение в Гефе; и был там один человек рослый, имевший по шести пальцев на руках и на ногах, всего двадцать четыре, также из потомков Рефаимов,
и он поносил Израильтян; но его убил Ионафан, сын Сафая, брата Давидова.
Эти четыре были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его.
Киргизский
Дљљттєн убагында ал жерде катары менен єч жыл ачарчылык болду. Дљљт Тењирден сурады. Тењир: «Бул ачарчылык Шабул єчєн жана анын кан ичкич єй-бєлљсє єчєн, ал гибондуктарды љлтєргљндєгє єчєн болду», – деди.
Ошондо падыша гибондуктарды чакырып, алар менен сєйлљштє. Гибондуктар Ысрайыл тукумунан эмес, аморлуктардын калдыктарынан болчу. Ысрайылдыктар аларга ант беришкен, бирок Шабул Ысрайыл менен Жєйєт тукумун кызганып, аларды кыргысы келген.
Дљљт гибондуктардан: «Тењирдин мурасына бата берєєњљр єчєн, Ысрайылды кєнљљсєнљн арылтыш єчєн, силерге эмне кылышым керек?» – деп сурады.
Гибондуктар ага: «Бизге Шабулдун кємєшєнєн да, алтынынын да кереги жок, анын єйєндљгє эч нерсесинин кереги жок. Ысрайылдыктардан эч кимди љлтєргєбєз келбейт», – деп жооп беришти. Ал: «Анда эмнени каалайсыњар? Мен аткарып берем», – деди.
Алар падышага: «Бизди Ысрайылдын бир да жеринде калтырбоону каалаган, бизди љлтєрєп, тукум курут кылгысы келген ошол кишинин тукумунан бизге жети киши бер.
Биз аларды Тењирдин алдында, Тењир тандап алган Шабулдун Гиба тоосунда дарга асабыз», – деп айтышты. Падыша: «Берем», – деди.
Бирок падыша Шабулдун уулу Жонатанга Тењирдин алдында берген анты єчєн Шабулдун небереси, Жонатандын уулу Мепибешетти аяп койду.
Бирок падыша Шабулдун Айанын кызы Риспадан тљрљлгљн эки уулун: Армоний менен Мепибешетти жана Шабулдун кызы Мейраптын мехолалык Барзелай уулу Адриелге тљрљп берген беш уулун алып,
аларды гибондуктардын колуна салып берди. Гибондуктар аларды тоодо, Тењирдин алдында асышты. Жетљљ бирге љлдє. Алар љлгљн кєн тєшєм жыйноонун алгачкы кєндљрє, арпа оруп-жыюу мезгилинин башталышы эле.
Ошондо Айанын кызы Риспа зумбал алып, аны ошол тоодо алдына жайып, орок маалы башталгандан тартып, алардын єстєнљ асмандан Кудайдын суулары тљгєлгљнчљ отурду. Ал аларга кєндєз асман куштарын, тєнкєсєн талаа жырткычтарын тийгизбеди.
Шабулдун кєњ аялы – Айанын кызы Риспанын эмне кылганын Дљљткљ билдиришти.
Дљљт гилаттык Жабештин тургундарына барып, Шабулдун жана анын уулу Жонатандын сљљгєн алды. Жабештин тургундары алардын сљљгєн Бейт-Шан аянтынан жашыруун алып кетишкен. Пелиштиликтер Шабулду Гилбояда љлтєрєп, аларды ошол аянтка асып коюшкан.
Дљљт ал жерден Шабулдун жана анын уулу Жонатандын сљљгєн алып келди. Дарга асылгандардын сљљгєн жыйнашты.
Алар Шабулдун жана анын уулу Жонатандын сљљгєн Бенжемин жеринде, Сейлада, Шабулдун атасы Киштин мєрзљсєнљ коюшту. Падыша кандай буйруса, баарын ошондой жасашты. Ошондон кийин Кудай љлкљгљ ырайым кылды.
Ысрайыл менен пелиштиликтердин ортосунда кайрадан согуш болду. Дљљт љзєнєн кулдары менен чыгып, пелиштиликтер менен салгылашты. Дљљт алсырады.
Ошондо репалыктардын тукумунан жањы кылыч курчанган Жишпи деген киши Дљљттє сайып љлтєргєсє келди. Анын найзасынын салмагы єч жєз жез шекел эле.
Бирок Дљљткљ Серуянын уулу Абышай жардамга келип, пелиштилик кишини сайып љлтєрдє. Ошондо Дљљттєн кишилери мындай деп ант беришти: «Ысрайылдын чырагы љчпљш єчєн, мындан ары сен биз менен согушка чыкпайсыњ».
Андан кийин Гобада пелиштиликтер менен кайрадан согуш болду. Ошондо хушалык Сипхай репалыктардын тукумунун бири болгон Сапты љлтєрдє.
Гобада дагы салгылашуу болду. Ал салгылашууда бейт-лехемдик Жарей-Оргим уулу Элханан токуучу куралдын баканындай найза кљтљргљн гаттык Голийатты љлтєрдє.
Гатта дагы салгылашуу болду. Ал салгылашууда колу менен бутунда алтыдан манжасы бар, бардыгы жыйырма тљрт манжалуу, узун бойлуу репалыктардын тукумунан бир киши бар болчу.
Ал ысрайылдыктарды шылдыњдады, бирок аны Дљљттєн агасы Шимейдин уулу Жонатан љлтєрдє.
Бул тљртљљ Гаттагы репалыктардын тукумунан эле, алар Дљљттєн жана анын кулдарынын колунан каза табышты.
Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit: C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites.
Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. -Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens; les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper, dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. -
David dit aux Gabaonites: Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel?
Les Gabaonites lui répondirent: Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit: Que voulez-vous donc que je fasse pour vous?
Ils répondirent au roi: Puisque cet homme nous a consumés, et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël,
qu'on nous livre sept hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Guibea de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit: Je les livrerai.
Le roi épargna Mephiboscheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux, devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül.
Mais le roi prit les deux fils que Ritspa, fille d'Ajja, avait enfantés à Saül, Armoni et Mephiboscheth, et les cinq fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Mehola, fils de Barzillaï;
et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne, devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble; ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges.
Ritspa, fille d'Ajja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux; et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour, et les bêtes des champs pendant la nuit.
On informa David de ce qu'avait fait Ritspa, fille d'Ajja, concubine de Saül.
Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galaad, qui les avaient enlevés de la place de Beth Schan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Guilboa.
Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan, son fils; et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus.
On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays.
Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, et ils combattirent les Philistins. David était fatigué.
Et Jischbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David; il avait une lance du poids de trois cents sicles d'airain, et il était ceint d'une épée neuve.
Abischaï, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent, en lui disant: Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël.
Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibbecaï, le Huschatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha.
Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaaré Oreguim, de Bethléhem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand.
Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de Rapha.
Il jeta un défi à Israël; et Jonathan, fils de Schimea, frère de David, le tua.
Ces quatre hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки