Скрыть
Церковнославянский (рус)
И глаго́ла дави́дъ ко Го́споду словеса́ пѣ́сни сея́ въ де́нь, въ о́ньже изба́ви и Госпо́дь изъ руки́ всѣ́хъ вра́гъ его́ и изъ руки́ Сау́ловы,
и рече́ пѣ́снь: Го́споди, ка́меню мо́й и утвержде́нiе мое́, и избавля́яй мя́ мнѣ́:
Бо́гъ мо́й, храни́тель мо́й бу́детъ мнѣ́, упова́я бу́ду на него́: защи́тникъ мо́й и ро́гъ спасе́нiя мо­его́, засту́пникъ мо́й и при­­бѣ́жище мое́ спасе́нiя мо­его́, от­ непра́веднаго спасе́ши мя́.
Хва́льнаго при­­зову́ Го́спода, и от­ вра́гъ мо­и́хъ спасу́ся:
я́ко одержа́ша мя́ болѣ́зни сме́ртныя и пото́цы беззако́нiя смято́ша мя́,
болѣ́зни сме́ртныя обыдо́ша мя́, предвари́ша мя́ жесто́кости сме́ртныя.
Внегда́ скорбѣ́ти ми́ при­­зову́ Го́спода, и къ Бо́гу мо­ему́ воз­зову́, и услы́шитъ от­ хра́ма свята́го сво­его́ гла́съ мо́й, и во́пль мо́й вни́детъ во у́шы его́.
И смяте́ся и тре́петна бы́сть земля́, и основа́нiя небесе́ смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогнѣ́вася на ня́ Госпо́дь:
взы́де ды́мъ гнѣ́вомъ его́, и о́гнь изъ у́стъ его́ поя́стъ: у́глiе воз­горѣ́шася от­ него́,
и преклони́ небеса́ и сни́де, и мра́къ подъ нога́ма его́,
и всѣ́де на херуви́мы и летѣ́, и яви́ся на крилу́ вѣ́треню,
и положи́ тму́ закро́въ сво́й: о́крестъ его́ селе́нiе его́, темноту́ во́дъ огусти́ во о́блацѣхъ воз­ду́шныхъ:
от­ сiя́нiя предъ ни́мъ разгорѣ́шася у́глiе о́гнен­нiи.
И воз­гремѣ́ съ небесе́ Госпо́дь, и вы́шнiй даде́ гла́съ сво́й,
и посла́ стрѣ́лы, и расточи́ и́хъ: и блесну́ мо́лнiю, и устраши́ я́:
и яви́шася исто́чницы морсті́и, и от­кры́шася основа́нiя вселе́н­ныя от­ запреще́нiя Госпо́дня, от­ дохнове́нiя Ду́ха гнѣ́ва его́:
посла́ съ высоты́ и прiя́тъ мя́, извлече́ мя от­ во́дъ мно́гихъ:
изба́ви мя́ от­ вра́гъ мо­и́хъ си́льныхъ и от­ ненави́дящихъ мя́, я́ко укрѣпи́шася па́че мене́:
предвари́ша мя́ въ де́нь печа́ли мо­ея́. И бы́сть Госпо́дь утвержде́нiе мое́,
и изведе́ мя на широту́, и изба́ви мя́, я́ко благоволи́ во мнѣ́.
И воз­даде́ ми Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й, и по чистотѣ́ руку́ мое́ю воз­даде́ ми,
я́ко сохрани́хъ пути́ Госпо́дни и не нече́­ст­вовахъ от­ Бо́га мо­его́,
я́ко вся́ судьбы́ его́ предо мно́ю, и оправда́нiя его́ не от­ступи́ша от­ мене́,
и бу́ду непоро́ченъ ему́, и сохраню́ся от­ беззако́нiя мо­его́.
И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й и по чистотѣ́ руку́ мое́ю предъ очи́ма его́.
Съ преподо́бнымъ преподо́бенъ бу́деши, и съ му́жемъ непови́н­нымъ непови́ненъ бу́деши:
и со избра́н­нымъ избра́нъ бу́деши, и со стропти́вымъ разврати́шися:
лю́ди же смире́н­ныя спасе́ши, и о́чи го́рдыхъ смири́ши.
Я́ко ты́ просвѣща́еши свѣти́лникъ мо́й, Го́споди, и Госпо́дь просвѣти́тъ ми́ тму́ мою́:
я́ко тобо́ю потеку́ препоя́санъ, и о Бо́зѣ мо­е́мъ прелѣ́зу стѣ́ну.
Крѣ́покъ, непоро́ченъ пу́ть его́: глаго́лъ Госпо́день держа́венъ, разжже́нъ: защи́тникъ е́сть всѣ́мъ упова́ющымъ на него́.
Я́ко кто́ крѣ́покъ ра́звѣ Го́спода? и кто́ творе́цъ ра́звѣ Бо́га на́­шего?
Крѣ́покъ укрѣпля́яй мя́ си́лою, и положи́ непоро́ченъ пу́ть мо́й:
положи́вый но́зѣ мо­и́ я́ко еле́ни, и на высо́кихъ поставля́яй мя́:
науча́яй ру́цѣ мо­и́ на бра́нь, и положи́вый лу́къ мѣ́дянъ мы́шца моя́.
И да́лъ ми́ еси́ защище́нiе спасе́нiя мо­его́, и кро́тость твоя́ умно́жи мя́.
Разшири́лъ еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не позы́бнустѣся го́лени мо­и́.
Пожену́ враги́ моя́ и потреблю́ я́, и не воз­вращу́ся до́ндеже сконча́ю и́хъ:
и сокрушу́ и́хъ, и не воста́нутъ, и паду́тъ подъ нога́ма мо­и́ма.
И укрѣпи́ши мя́ си́лою на бра́нь, подклони́ши востаю́щыя на мя́ подъ мя́.
И враги́ моя́ да́лъ ми́ еси́ хребе́тъ, ненави́дящыя мя́, и умертви́лъ еси́ и́хъ:
возопiю́тъ, и нѣ́сть помо́щника, ко Го́споду, и не услы́ша и́хъ:
и истни́хъ я́ я́ко пра́хъ земны́й, я́ко бре́нiе путі́й истончи́хъ я́.
И изба́виши мя́ от­ прерѣка́нiя люді́й мо­и́хъ, сохрани́ши мя́ въ главу́ язы́ковъ. И лю́дiе, и́хже не вѣ́дяхъ, рабо́таша ми́.
Сы́нове чужді́и солга́ша ми́, въ слу́хъ у́ха услы́ша мя́:
сы́нове чужді́и от­ве́ржени бу́дутъ, и вострепе́щутъ во градѣ́хъ сво­и́хъ.
Жи́въ Госпо́дь, и благослове́нъ храни́тель мо́й, и воз­несе́т­ся Бо́гъ мо́й, храни́тель спасе́нiя мо­его́.
Крѣ́пкiй Госпо́дь дая́й от­мще́нiя мнѣ́ и наказу́яй лю́ди подъ мя́,
и изводя́й мя́ от­ вра́гъ мо­и́хъ, и от­ востаю́щихъ на мя́ воз­несе́ши мя́, от­ му́жа непра́ведна изба́виши мя́.
Сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, во язы́цѣхъ, и и́мени тво­ему́ воспою́:
велича́яй спасе́нiя царя́ сво­его́, и творя́й ми́лость христу́ сво­ему́ дави́ду и сѣ́мени его́ до вѣ́ка.
Синодальный
И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал:
Господь – твердыня моя и крепость моя и избавитель мой.
Бог мой – скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое; Спаситель мой, от бед Ты избавил меня!
Призову Господа достопоклоняемого и от врагов моих спасусь.
Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня;
цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.
Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал из [святого] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.
Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался [на них Господь].
Поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горящие угли сыпались от Него.
Наклонил Он небеса и сошел; и мрак под ногами Его;
и воссел на Херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра;
и мраком покрыл Себя, как сению, сгустив воды облаков небесных;
от блистания пред Ним разгорались угли огненные.
Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глас Свой;
пустил стрелы и рассеял их; [блеснул] молниею и истребил их.
И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева Его.
Простер Он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;
избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.
Они восстали на меня в день бедствия моего; но Господь был опорою для меня
и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.
Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня.
Ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим,
ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал,
и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне.
И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его.
С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно,
с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его.
Людей угнетенных Ты спасаешь и взором Своим унижаешь надменных.
Ты, Господи, светильник мой; Господь просвещает тьму мою.
С Тобою я поражаю войско; с Богом моим восхожу на стену.
Бог! – непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех, надеющихся на Него.
Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
Бог препоясует меня силою, устрояет мне верный путь;
делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня;
научает руки мои брани и мышцы мои напрягает, как медный лук.
Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня.
Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.
Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их;
и истребляю их и поражаю их, и не встают и падают под ноги мои.
Ты препоясываешь меня силою для войны и низлагаешь предо мною восстающих на меня;
Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня.
Они взывают, но нет спасающего, – ко Господу, но Он не внемлет им.
Я рассеваю их, как прах земной, как грязь уличную мну их и топчу их.
Ты избавил меня от мятежа народа моего; Ты сохранил меня, чтоб быть мне главою над иноплеменниками; народ, которого я не знал, служит мне.
Иноплеменники ласкательствуют предо мною; по слуху обо мне повинуются мне.
Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.
Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего,
Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы
и избавляющий меня от врагов моих! Над восстающими против меня Ты возвысил меня; от человека жестокого Ты избавил меня.
За то я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,
величественно спасающий царя Своего и творящий милость помазаннику Своему Давиду и потомству его во веки!
Немецкий (GNB)
Nachdem der HERR ihn vor Saul und vor allen anderen Feinden gerettet hatte, dichtete David das folgende Lied:
»Du, HERR, bist mein Fels, meine Burg, mein Retter,
du, Gott, bist meine sichere Zuflucht,
mein Beschützer, mein starker Helfer,
meine Festung auf steiler Höhe!
Zu dir kann ich fliehen,
du schützt mich vor aller Gewalt.
Wenn ich zu dir um Hilfe rufe,
dann rettest du mich vor meinen Feinden.
Ich preise dich, HERR!
Das Wasser ging mir bis an die Kehle,
vernichtende Fluten stürzten auf mich ein,
die Totenwelt hielt mich mit Schlingen fest,
die Falle des Todes schlug über mir zu.
In meiner Verzweiflung schrie ich zum HERRN,
zu ihm, meinem Gott, rief ich um Hilfe.
Er hörte mich in seinem Tempel,
mein Hilferuf drang an sein Ohr.
Da wankte und schwankte die Erde,
da bebten die Fundamente des Himmels,
sie zitterten vor seinem Zorn.
Aus seiner Nase quoll dunkler Rauch,
aus seinem Mund schossen helle Flammen,
und glühende Kohlen sprühten hervor.
Er neigte den Himmel tief auf die Erde
und fuhr hernieder auf dunklen Wolken.
Er ritt auf einem geflügelten Kerub
und erschien auf den Flügeln des Sturmes.
Er hüllte sich ein in Finsternis,
in Wassermassen und schwarzes Gewölk.
Sein strahlender Glanz war wie glühende Kohlen.
Dann ließ er vom Himmel den Donner grollen,
laut dröhnte die Stimme des höchsten Gottes.
Er schoss seine Pfeile
und verjagte meine Feinde;
er schleuderte seinen Blitz
und stürzte sie in Schrecken.
Da zeigte sich der Grund des Meeres,
das Fundament der Erde wurde sichtbar,
als du, HERR, deinen Feinden drohtest
und ihnen deinen Zorn zu spüren gabst.
Vom Himmel her griff seine Hand nach mir,
sie fasste mich und zog mich aus der Flut,
entriss mich meinem mächtigen Feind,
den überstarken Gegnern, die mich hassten.
Sie überfielen mich am Tag meines Unglücks,
jedoch der HERR beschützte mich vor ihnen.
Rings um mich machte er es weit und frei.
Er liebt mich, darum half er mir.
Der HERR hat mir meine Treue vergolten;
er hat mir Gutes getan,
denn meine Hände sind rein.
Stets ging ich die Wege, die er mir zeigte;
nie habe ich mich durch Schuld von ihm entfernt.
Seine Anordnungen standen mir immer vor Augen
und seine Befehle wies ich nie zurück.
Ich tat genau, was er von mir verlangte,
und ging dem Unrecht immer aus dem Weg.
Ja, der HERR hat meine Treue vergolten;
er weiß es, ich bin ohne Schuld.
Den Treuen, HERR, hältst du die Treue;
für vollen Gehorsam gibst du volle Güte;
den Reinen zeigst du dich in reiner Klarheit;
doch den Falschen begegnest du als Gegner.
Die Erniedrigten rettest du aus Unterdrückung,
aber den Hochmütigen bist du Feind
und holst sie vom hohen Ross.
Du, HERR, bist mein Licht,
du selbst, mein Gott,
machst alles Dunkel um mich hell.
Mit dir schlage ich feindliche Horden zurück,
mit dir, meinem Gott, überspringe ich Mauern.
Alles, was dieser Gott tut, ist vollkommen,
was der HERR sagt, ist unzweifelhaft wahr.
Wer in Gefahr ist und zu ihm flieht,
findet bei ihm immer sicheren Schutz.
Kein anderer als der HERR ist Gott!
Nur er, unser Gott, ist ein schützender Fels!
Er gibt mir Kraft und Stärke
und öffnet mir einen geraden, gut gebahnten Weg.
Er macht meine Füße gazellenflink
und standfest auf allen steilen Gipfeln.
Er bringt meinen Händen das Fechten bei
und lehrt meine Arme, den Bogen zu spannen.
HERR, du bist mein Schutz und meine Hilfe;
dass du mir nahe bist, macht mich stark.
Du hast den Weg vor mir frei gemacht,
nun kann ich ohne Straucheln vorwärts gehen.
Ich verfolgte meine Feinde und bezwang sie;
ich ließ nicht ab, bis sie vernichtet waren.
Ich schlug sie zu Boden und brachte sie zur Strecke;
sie fielen vor meine Füße.
Du gabst mir die Kraft für diesen Kampf,
du brachtest die Feinde in meine Gewalt.
Sie mussten vor mir die Flucht ergreifen,
alle, die mich hassten, konnte ich vernichten.
Sie schauten nach Hilfe aus,
doch da war kein Retter.
Sie schrien zu dir, HERR,
doch du gabst keine Antwort.
Ich zermalmte sie zu Staub, den der Wind aufwirbelt.
Ich trat sie nieder wie den Schmutz auf der Straße.
Du hast mich gerettet vor den Aufrührern aus meinem Volk,
du hieltst deine Hand über mich
und machtest mich zum Herrscher ganzer Völker.
Mir unbekannte Stämme unterwerfen sich,
Ausländer kommen und kriechen vor mir,
sie hören, was ich sage, und gehorchen sofort.
Sie haben keine Kraft mehr zum Widerstand,
zitternd kommen sie hervor aus ihren Burgen.
Der HERR lebt!
Ihn will ich preisen, meinen schützenden Fels!
Gott, meinen Fels und Retter, will ich rühmen!
Du hast mich Rache nehmen lassen
und hast mir die Völker unterworfen.
Du hast mich mitten aus meinen Feinden gerettet,
mich ihren grausamen Händen entrissen
und mir den Sieg gegeben über meine Gegner.
Darum will ich dich preisen, HERR,
und deinen Ruhm besingen unter den Völkern.
Du verleihst deinem König große Siege,
du erweist deinem Erwählten deine Güte.
Das tust du für David und seine Söhne
in allen kommenden Generationen.«
Когда Господь спас Давида от Саула и других врагов, Давид сложил Господу такую песнь .
Он сказал: Господь — моя скала, опора и оплот.
Мой Бог — это утес, где я защиты ищу, мой щит, гора спасения, твердыня. Ты — избавитель мой; Ты спас меня от расправы!
Господа я, воспев, призову — и спасусь от моих врагов!
Узы Смерти оплели меня, реки Гибели меня страшат,
и я связан узами Шеола, и капканы Смерти предо мной.
В горе Господа я призываю, я взываю к Богу моему. В Своем Храме Он меня услышал, и мой вопль дошел до Его слуха.
Задрожала, затряслась земля, поколебались основанья гор, от ярости Его затрепетали.
Дымом полыхали Его ноздри, пламенем уста Его пылали, искры сыпались вокруг Него.
Небеса склонил Он и сошел, море мрака под Его ногами,
полетел, воссев на херувима, мчался Он на крыльях ветра.
Тьму вокруг простер как Свой покров, тучи, темень вод — как балдахин.
От сиянья, что пред Ним, пылали тучи. Град и искры…
Громом в небе прогремел Господь, голос Вышнего разнесся… Град и искры…
Стрелы пустил и рассеял врагов, молниями обратил их в бегство.
И явились истоки вод, и опоры мира обнажились от твоего оклика, Господь, от дыханья гнева Твоего.
Господь руку с высоты простер, из пучины вытащил меня,
спас меня от лютого врага — от врага, что был меня сильней!
В день беды напали на меня — но моей опорой был Господь!
На простор Он выведет меня, по любви ко мне меня спасет,
наградит меня Господь за правоту, и за то, что руки мои чисты —
что я следовал Его путям, Богу моему не изменял.
Все Его законы предо мной, я не отвергал Его велений.
Непорочен перед Ним я, и не совершал греха!
Он наградит меня за правоту — видит Он, что руки мои чисты!
Ты верен тем, кто верен Тебе, кто добр, с теми добр и Ты.
Ты искренен с тем, кто искренен сам, с коварным и Ты коварен.
Ты спасешь народ бедняков, заставишь гордого взгляд опустить.
Ты светильник мой зажигаешь: Господь, мой Бог, мою тьму озарит!
С Тобой я иду на врагов, с моим Богом — стену одолею.
Божий путь — непорочен и прям, слова чисты, как будто из тигля . Он щит для всех, кто уповает на Него.
Разве есть иной бог, кроме Господа? Скала иная, кроме Бога нашего?
Бог меня силой вооружил, путь мой сделал прямым,
дал ногам силу ног оленьих, дал твердо стоять на земле.
Мои руки научил воевать — и руками я гну медный лук!
Щит спасения Ты мне вручил, помогла мне рука Твоя, Ты, услышав, меня возвеличил.
Моим шагам даровал Ты простор, и нога моя не оступится.
Я настигну моих врагов не вернусь, пока не истреблю их.
Разобью их — им больше не встать, у меня под ногами будут.
Ты придал мне для битвы сил, Ты врагов предо мной поверг,
Ты в бегство их обратил, я уничтожил ненавидевших меня.
На помощь звали — никто их не спас, звали Господа — Он не ответил.
Я их развеял — как пыль на ветру, я их разбрызгал, как уличную грязь.
Ты меня спас от людских мятежей, во главе народов поставил, племена, что прежде были мне неведомы, служат мне,
исполняют мой приказ, чужеземцы заискивают передо мной,
дрожа, выползают из убежищ своих.
Жив Господь, Он моя Скала, благословен и вознесен Бог, спасающий меня!
Бог, вступившийся за меня, и народы мне покоривший.
Ты меня от напавших спас, над врагами возвысил, от злодеев избавил.
Средь народов, Господь, я Тебя воспою и прославлю имя Твое:
Ты даруешь великие победы царю. Ты верен избраннику своему, Давиду, и потомкам его — навек!
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки