Скрыть
Церковнославянский (рус)
И глаго́ла дави́дъ ко Го́споду словеса́ пѣ́сни сея́ въ де́нь, въ о́ньже изба́ви и Госпо́дь изъ руки́ всѣ́хъ вра́гъ его́ и изъ руки́ Сау́ловы,
и рече́ пѣ́снь: Го́споди, ка́меню мо́й и утвержде́нiе мое́, и избавля́яй мя́ мнѣ́:
Бо́гъ мо́й, храни́тель мо́й бу́детъ мнѣ́, упова́я бу́ду на него́: защи́тникъ мо́й и ро́гъ спасе́нiя мо­его́, засту́пникъ мо́й и при­­бѣ́жище мое́ спасе́нiя мо­его́, от­ непра́веднаго спасе́ши мя́.
Хва́льнаго при­­зову́ Го́спода, и от­ вра́гъ мо­и́хъ спасу́ся:
я́ко одержа́ша мя́ болѣ́зни сме́ртныя и пото́цы беззако́нiя смято́ша мя́,
болѣ́зни сме́ртныя обыдо́ша мя́, предвари́ша мя́ жесто́кости сме́ртныя.
Внегда́ скорбѣ́ти ми́ при­­зову́ Го́спода, и къ Бо́гу мо­ему́ воз­зову́, и услы́шитъ от­ хра́ма свята́го сво­его́ гла́съ мо́й, и во́пль мо́й вни́детъ во у́шы его́.
И смяте́ся и тре́петна бы́сть земля́, и основа́нiя небесе́ смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогнѣ́вася на ня́ Госпо́дь:
взы́де ды́мъ гнѣ́вомъ его́, и о́гнь изъ у́стъ его́ поя́стъ: у́глiе воз­горѣ́шася от­ него́,
и преклони́ небеса́ и сни́де, и мра́къ подъ нога́ма его́,
и всѣ́де на херуви́мы и летѣ́, и яви́ся на крилу́ вѣ́треню,
и положи́ тму́ закро́въ сво́й: о́крестъ его́ селе́нiе его́, темноту́ во́дъ огусти́ во о́блацѣхъ воз­ду́шныхъ:
от­ сiя́нiя предъ ни́мъ разгорѣ́шася у́глiе о́гнен­нiи.
И воз­гремѣ́ съ небесе́ Госпо́дь, и вы́шнiй даде́ гла́съ сво́й,
и посла́ стрѣ́лы, и расточи́ и́хъ: и блесну́ мо́лнiю, и устраши́ я́:
и яви́шася исто́чницы морсті́и, и от­кры́шася основа́нiя вселе́н­ныя от­ запреще́нiя Госпо́дня, от­ дохнове́нiя Ду́ха гнѣ́ва его́:
посла́ съ высоты́ и прiя́тъ мя́, извлече́ мя от­ во́дъ мно́гихъ:
изба́ви мя́ от­ вра́гъ мо­и́хъ си́льныхъ и от­ ненави́дящихъ мя́, я́ко укрѣпи́шася па́че мене́:
предвари́ша мя́ въ де́нь печа́ли мо­ея́. И бы́сть Госпо́дь утвержде́нiе мое́,
и изведе́ мя на широту́, и изба́ви мя́, я́ко благоволи́ во мнѣ́.
И воз­даде́ ми Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й, и по чистотѣ́ руку́ мое́ю воз­даде́ ми,
я́ко сохрани́хъ пути́ Госпо́дни и не нече́­ст­вовахъ от­ Бо́га мо­его́,
я́ко вся́ судьбы́ его́ предо мно́ю, и оправда́нiя его́ не от­ступи́ша от­ мене́,
и бу́ду непоро́ченъ ему́, и сохраню́ся от­ беззако́нiя мо­его́.
И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й и по чистотѣ́ руку́ мое́ю предъ очи́ма его́.
Съ преподо́бнымъ преподо́бенъ бу́деши, и съ му́жемъ непови́н­нымъ непови́ненъ бу́деши:
и со избра́н­нымъ избра́нъ бу́деши, и со стропти́вымъ разврати́шися:
лю́ди же смире́н­ныя спасе́ши, и о́чи го́рдыхъ смири́ши.
Я́ко ты́ просвѣща́еши свѣти́лникъ мо́й, Го́споди, и Госпо́дь просвѣти́тъ ми́ тму́ мою́:
я́ко тобо́ю потеку́ препоя́санъ, и о Бо́зѣ мо­е́мъ прелѣ́зу стѣ́ну.
Крѣ́покъ, непоро́ченъ пу́ть его́: глаго́лъ Госпо́день держа́венъ, разжже́нъ: защи́тникъ е́сть всѣ́мъ упова́ющымъ на него́.
Я́ко кто́ крѣ́покъ ра́звѣ Го́спода? и кто́ творе́цъ ра́звѣ Бо́га на́­шего?
Крѣ́покъ укрѣпля́яй мя́ си́лою, и положи́ непоро́ченъ пу́ть мо́й:
положи́вый но́зѣ мо­и́ я́ко еле́ни, и на высо́кихъ поставля́яй мя́:
науча́яй ру́цѣ мо­и́ на бра́нь, и положи́вый лу́къ мѣ́дянъ мы́шца моя́.
И да́лъ ми́ еси́ защище́нiе спасе́нiя мо­его́, и кро́тость твоя́ умно́жи мя́.
Разшири́лъ еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не позы́бнустѣся го́лени мо­и́.
Пожену́ враги́ моя́ и потреблю́ я́, и не воз­вращу́ся до́ндеже сконча́ю и́хъ:
и сокрушу́ и́хъ, и не воста́нутъ, и паду́тъ подъ нога́ма мо­и́ма.
И укрѣпи́ши мя́ си́лою на бра́нь, подклони́ши востаю́щыя на мя́ подъ мя́.
И враги́ моя́ да́лъ ми́ еси́ хребе́тъ, ненави́дящыя мя́, и умертви́лъ еси́ и́хъ:
возопiю́тъ, и нѣ́сть помо́щника, ко Го́споду, и не услы́ша и́хъ:
и истни́хъ я́ я́ко пра́хъ земны́й, я́ко бре́нiе путі́й истончи́хъ я́.
И изба́виши мя́ от­ прерѣка́нiя люді́й мо­и́хъ, сохрани́ши мя́ въ главу́ язы́ковъ. И лю́дiе, и́хже не вѣ́дяхъ, рабо́таша ми́.
Сы́нове чужді́и солга́ша ми́, въ слу́хъ у́ха услы́ша мя́:
сы́нове чужді́и от­ве́ржени бу́дутъ, и вострепе́щутъ во градѣ́хъ сво­и́хъ.
Жи́въ Госпо́дь, и благослове́нъ храни́тель мо́й, и воз­несе́т­ся Бо́гъ мо́й, храни́тель спасе́нiя мо­его́.
Крѣ́пкiй Госпо́дь дая́й от­мще́нiя мнѣ́ и наказу́яй лю́ди подъ мя́,
и изводя́й мя́ от­ вра́гъ мо­и́хъ, и от­ востаю́щихъ на мя́ воз­несе́ши мя́, от­ му́жа непра́ведна изба́виши мя́.
Сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, во язы́цѣхъ, и и́мени тво­ему́ воспою́:
велича́яй спасе́нiя царя́ сво­его́, и творя́й ми́лость христу́ сво­ему́ дави́ду и сѣ́мени его́ до вѣ́ка.
Синодальный
И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал:
Господь – твердыня моя и крепость моя и избавитель мой.
Бог мой – скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое; Спаситель мой, от бед Ты избавил меня!
Призову Господа достопоклоняемого и от врагов моих спасусь.
Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня;
цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.
Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал из [святого] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.
Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался [на них Господь].
Поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горящие угли сыпались от Него.
Наклонил Он небеса и сошел; и мрак под ногами Его;
и воссел на Херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра;
и мраком покрыл Себя, как сению, сгустив воды облаков небесных;
от блистания пред Ним разгорались угли огненные.
Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глас Свой;
пустил стрелы и рассеял их; [блеснул] молниею и истребил их.
И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева Его.
Простер Он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;
избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.
Они восстали на меня в день бедствия моего; но Господь был опорою для меня
и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.
Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня.
Ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим,
ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал,
и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне.
И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его.
С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно,
с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его.
Людей угнетенных Ты спасаешь и взором Своим унижаешь надменных.
Ты, Господи, светильник мой; Господь просвещает тьму мою.
С Тобою я поражаю войско; с Богом моим восхожу на стену.
Бог! – непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех, надеющихся на Него.
Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
Бог препоясует меня силою, устрояет мне верный путь;
делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня;
научает руки мои брани и мышцы мои напрягает, как медный лук.
Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня.
Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.
Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их;
и истребляю их и поражаю их, и не встают и падают под ноги мои.
Ты препоясываешь меня силою для войны и низлагаешь предо мною восстающих на меня;
Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня.
Они взывают, но нет спасающего, – ко Господу, но Он не внемлет им.
Я рассеваю их, как прах земной, как грязь уличную мну их и топчу их.
Ты избавил меня от мятежа народа моего; Ты сохранил меня, чтоб быть мне главою над иноплеменниками; народ, которого я не знал, служит мне.
Иноплеменники ласкательствуют предо мною; по слуху обо мне повинуются мне.
Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.
Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего,
Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы
и избавляющий меня от врагов моих! Над восстающими против меня Ты возвысил меня; от человека жестокого Ты избавил меня.
За то я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,
величественно спасающий царя Своего и творящий милость помазаннику Своему Давиду и потомству его во веки!
Киргизский
Тењир Дљљттє бардык душмандарынын жана Шабулдун колунан куткарган кєнє ал Тењирди мындай деп мактап ырдады:
«Тењирим менин тирегим, сепилим, Куткаруучум.
Кудайым менин аска-зоом. Мен Ага гана таянам. Ал менин калканым, куткаруучу мєйєзєм, коргоочум, баш паанам. Сен мени бардык жамандыктан куткарган Куткаруучумсуњ!
Табынууга татыктуу Тењирди чакырып, душмандарымдан кутулам.
Мени љлєм толкуну курчап алды, мыйзамсыздыктардын агымы єрљйємдє учурду.
Мага љлгљндљр жаткан жайдын чынжырлары салынды, љлємдєн торуна чалындым.
Бирок мен кысталышта калганымда, Тењирди чакырдым, Кудайыма жалындым. Ал Љзєнєн турагынан менин єнємдє укту, зар-муњум Анын кулагына жетти.
Жер силкинип термелди, асмандын негизи козголуп солкулдады, анткени Тењир каарданды.
Анын таноосунан тєтєн кљтљрєлєп, оозунан баарын жалмап жиберчє от чыкты. Андан кєйєп жаткан чоктор чачырап жатты.
Асманды эњкейтип, Ал жерге тєштє, Анын бут астында карањгылык жатты.
Ал керуптардын єстєнљ отуруп, шамалдын канатында учуп жљнљдє.
Ал карањгылыкты Љзєнљ чатыр сыяктуу жабуу кылды, Ал асмандагы булут сууларын коюулантып, Љзєнљ чатыр кылды.
Анын алдындагы жарыктан оттуу чоктор жалбырттап кєйєп жатты.
Асмандан Тењир кєркєрљдє, Баарынан Жогору Турган єн салды.
Љзєнєн жебелерин тартып, аларды туш-тушка чачыратты. Чагылганды жарк эттирип, аларды жок кылды.
Тењирдин коркунучтуу добушунан, Анын таноосунан чыккан демден дењиз булактары ачылып, ааламдын негиздери жылањачтанды.
Ал бийиктен колун сунуп, мени алды, мени чоњ суулардан тартып чыгарды.
Мени кєчтєє душманымдан, менден кєчтєє болгон жек кљрєєчєлљрдљн куткарды.
Алар мага башыма мєшкєл тєшкљн кєнє каршы чыгышты, бирок Тењир мага жљлљк болду.
Ал мени кењ жерге алып чыкты, мени куткарды, анткени Ал мени жакшы кљрљт.
Тењир менин адилдигиме жараша тиешемди берди, колумдун тазалыгына жараша сыйлык берди.
Анткени мен Тењирдин жолун сактадым, Кудайымдан четтеген жокмун.
Анткени Анын бардык мыйзамдары менин алдымда, Анын кљрсљтмљлљрєнљн четтеген жокмун.
Мен Анын алдында таза элем, кєнљљ кылып албайын деп сактанчумун.
Тењир Љзєнєн кљз алдындагы адилдигиме жараша, тазалыгыма жараша тиешемди берди.
Боорукерге Сен боорукердик кыласыњ, адил адамга Сен адилет мамиле кыласыњ,
тазага тазалыгына жараша, алдамчыга алдамчылыгына жараша мамиле кыласыњ.
Сен эзилген адамдарды куткарасыњ, менменсингендерди Љзєњдєн кљз карашыњ менен кемсинтесињ.
Тењир, Сен менин чырагымсыњ. Тењир менин карањгымды жарык кылат.
Мен Сени менен аскерлерди талкалайм. Кудайым менен чепти ашып тєшљм.
Кудай! Анын жолу таза, Тењирдин сљзє таза, Ал – Љзєнљ таянгандардын баарына калкан.
Тењирден башка Кудай барбы? Биздин Кудайдан башка сактоочу барбы?
Кудай мага кєч берет, мага тєз жол салат.
Буттарымды бугунун буттарындай кылат, мени бийик жерлерге чыгарат.
Колумду согушка даярдайт, булчуњдарымды жез жаадай чоёт.
Сен мага куткаруучу калканыњды бердињ, Сенин ырайымыњ мени жогору кљтљрљт.
Сен менин баса турган жолумду кењейтесињ, ошондо тизелерим титиребейт.
Душмандарымды кууп жетип, аларды жок кылам, аларды жок кылмайынча, артка кайтпайм.
Аларды талкалайм, кырып жок кылам. Алар тура албай калышат, менин бут алдыма жыгылышат.
Сен мага согушканга кєч бердињ, мага каршы кљтљрєлгљндљрдє бут алдыма жыгып бердињ.
Душмандарымды менин кљз алдымда артка чегинттињ. Мени жек кљргљндљрдє кыйратып жатам.
Алар чакырып жатышат, бирок алардын куткарары жок. Тењирге жалынып жатышат, бирок Ал аларды укпайт.
Мен аларды топурактай чачам, аларды кљчљдљгє баткактай ийлеп, тебелеп-тепсейм.
Сен мени љз элимдин козголоњунан куткарып алдыњ. Сен мени бљтљн элдерге эл башчы кылыш єчєн сактадыњ. Љзєм тааныбаган эл мага кызмат кылып жатат.
Бљтљн элдер менин алдымда жасакерленишет. Алар мен жљнєндљ угуп эле мага баш ийишет.
Бљтљн элдер кумсарып, љздљрєнєн сепилдеринде титиреп отурушат.
Тењир тирєє, менин Тирегим дањкталсын! Мени куткарган Кудай дањазалансын.
Мен єчєн љч алган, мага бљтљн элдерди багындырып берген Кудай,
мени душмандарымдан куткарган Кудай дањкталсын! Мага каршы чыккандардын алдында Сен мени жогору кљтљрдєњ, мени катаал кишиден куткардыњ.
Ошон єчєн, Тењир, сени дањктайм, бљтљн элдердин арасында Сенин ысымыњды дањктап ырдайм.
Падышаны улуу жењиш менен куткарган, Љзєњ майлаган Дљљткљ жана анын укум-тукумуна тєбљлєккљ ырайым кылган Сени дањктап ырдайм!»
David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül.
Il dit: L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur.
Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, Mon bouclier et la force qui me sauve, Ma haute retraite et mon refuge. O mon Sauveur! tu me garantis de la violence.
Je m'écrie: Loué soit l'Éternel! Et je suis délivré de mes ennemis.
Car les flots de la mort m'avaient environné, Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté;
Les liens du sépulcre m'avaient entouré, Les filets de la mort m'avaient surpris.
Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, J'ai invoqué mon Dieu; De son palais, il a entendu ma voix, Et mon cri est parvenu à ses oreilles.
La terre fut ébranlée et trembla, Les fondements des cieux frémirent, Et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité.
Il s'élevait de la fumée dans ses narines, Et un feu dévorant sortait de sa bouche: Il en jaillissait des charbons embrasés.
Il abaissa les cieux, et il descendit: Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds.
Il était monté sur un chérubin, et il volait, Il paraissait sur les ailes du vent.
Il faisait des ténèbres une tente autour de lui, Il était enveloppé d'amas d'eaux et de sombres nuages.
De la splendeur qui le précédait S'élançaient des charbons de feu.
L'Éternel tonna des cieux, Le Très Haut fit retentir sa voix;
Il lança des flèches et dispersa mes ennemis, La foudre, et les mit en déroute.
Le lit de la mer apparut, Les fondements du monde furent découverts, Par la menace de l'Éternel, Par le bruit du souffle de ses narines.
Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, Il me retira des grandes eaux;
Il me délivra de mon adversaire puissant, De mes ennemis qui étaient plus forts que moi.
Ils m'avaient surpris au jour de ma détresse, Mais l'Éternel fut mon appui.
Il m'a mis au large, Il m'a sauvé, parce qu'il m'aime.
L'Éternel m'a traité selon ma droiture, Il m'a rendu selon la pureté de mes mains;
Car j'ai observé les voies de l'Éternel, Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu.
Toutes ses ordonnances ont été devant moi, Et je ne me suis point écarté de ses lois.
J'ai été sans reproche envers lui, Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité.
Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, Selon ma pureté devant ses yeux.
Avec celui qui est bon tu te montres bon, Avec l'homme droit tu agis selon ta droiture,
Avec celui qui est pur tu te montres pur, Et avec le pervers tu agis selon sa perversité.
Tu sauves le peuple qui s'humilie, Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux.
Oui, tu es ma lumière, ô Éternel! L'Éternel éclaire mes ténèbres.
Avec toi je me précipite sur une troupe en armes, Avec mon Dieu je franchis une muraille.
Les voies de Dieu sont parfaites, La parole de l'Éternel est éprouvée; Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.
Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu?
C'est Dieu qui est ma puissante forteresse, Et qui me conduit dans la voie droite.
Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, Et il me place sur mes lieux élevés.
Il exerce mes mains au combat, Et mes bras tendent l'arc d'airain.
Tu me donnes le bouclier de ton salut, Et je deviens grand par ta bonté.
Tu élargis le chemin sous mes pas, Et mes pieds ne chancellent point.
Je poursuis mes ennemis, et je les détruis; Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis.
Je les anéantis, je les brise, et ils ne se relèvent plus; Ils tombent sous mes pieds.
Tu me ceins de force pour le combat, Tu fais plier sous moi mes adversaires.
Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, Et j'extermine ceux qui me haïssent.
Ils regardent autour d'eux, et personne pour les sauver! Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas!
Je les broie comme la poussière de la terre, Je les écrase, je les foule, comme la boue des rues.
Tu me délivres des dissensions de mon peuple; Tu me conserves pour chef des nations; Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi.
Les fils de l'étranger me flattent, Ils m'obéissent au premier ordre.
Les fils de l'étranger sont en défaillance, Ils tremblent hors de leurs forteresses.
Vive l'Éternel est vivant, et béni soit mon rocher! Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté,
Le Dieu qui est mon vengeur, Qui m'assujettit les peuples,
Et qui me fait échapper à mes ennemis! Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, Tu me délivres de l'homme violent.
C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel! Et je chanterai à la gloire de ton nom.
Il accorde de grandes délivrances à son roi, Et il fait miséricorde à son oint, A David, et à sa postérité, pour toujours.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки