Скрыть
24:8
Церковнославянский (рус)
И при­­ложи́ Госпо́дь гнѣ́ву разгорѣ́тися во Изра́или, и подви́же въ ни́хъ дави́да, глаго́ля: иди́ и изочти́ Изра́иля и Иу́ду.
И рече́ ца́рь ко Иоа́ву кня́зю си́лы и́же съ ни́мъ: пройди́ ны́нѣ вся́ колѣ́на Изра́илева и Иу́дина, от­ Да́на да́же и до вирсаві́и, и сочти́ лю́ди, и да увѣ́мъ число́ лю́демъ.
И рече́ Иоа́въ ко царю́: да при­­ложи́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й къ лю́демъ тво­и́мъ, я́коже бы́ти и́мъ стори́цею, и о́чи господи́на мо­его́ царя́ да уви́дятъ: и господи́нъ мо́й ца́рь почто́ помышля́етъ о словеси́ се́мъ?
И превоз­мо́же сло́во царе́во ко Иоа́ву и ко князе́мъ си́лы. И изы́де Иоа́въ и кня́зи крѣ́пости предъ царе́мъ сочести́ лю́ди Изра́илевы.
И преидо́ша Иорда́нъ, и ополчи́шася во Аро­и́рѣ одесну́ю гра́да и́же посредѣ́ де́бри га́дъ и Елiезе́ръ.
И прiидо́ша въ Галаа́дъ и въ зе́млю Ѳавасо́нъ и исто́нъ и въ Да́су, и внидо́ша въ данида́нъ и обыдо́ша Сидо́нъ,
и прiидо́ша во мапса́ръ ти́рскiй и во вся́ гра́ды Еве́ины и въ Ханане́ины, и идо́ша на ю́гъ Иу́ды въ вирсаві́ю,
и обыдо́ша всю́ зе́млю, и прiидо́ша во Иерусали́мъ, сконча́в­ше де́вять ме́сяцъ и два́десять дні́й.
И даде́ Иоа́въ число́ сочте́ныхъ люді́й царю́: и бѣ́ Изра́иля число́мъ о́смь со́тъ ты́сящъ си́льныхъ держа́щихъ ору́жiе, и муже́й Иу́диныхъ пя́ть со́тъ ты́сящъ муже́й борце́въ.
И убоя́ся се́рдце дави́дово по счисле́нiи люді́й, и рече́ дави́дъ ко Го́споду: согрѣши́хъ зѣло́, я́ко сотвори́хъ глаго́лъ се́й: и ны́нѣ, Го́споди, от­ими́ беззако́нiе раба́ тво­его́, я́ко обуя́хъ зѣло́.
И воста́ дави́дъ зау́тра: и сло́во Госпо́дне бы́сть ко га́ду проро́ку прозорли́вцу, глаго́ля:
иди́ и рцы́ дави́ду, глаго́ля: та́ко глаго́летъ Госпо́дь: тро́е а́зъ наведу́ на тя́, и избери́ себѣ́ еди́но от­ си́хъ, и сотворю́ ти.
И вни́де га́дъ къ дави́ду, и повѣ́да, и рече́ ему́: избери́ себѣ́ бы́ти: или́ прiи́дутъ тебѣ́ три́ лѣ́та гла́да на зе́млю твою́: или́ три́ ме́сяцы бѣ́гати и́маши предъ враги́ тво­и́ми, и бу́дутъ гоня́ще тя́: или́ три́ дни́ бы́ти сме́рти въ земли́ тво­е́й: ны́нѣ у́бо разумѣ́й и ви́ждь, что́ от­вѣща́ю посла́в­шему мя́.
И рече́ дави́дъ ко га́ду: тѣ́сна ми́ су́ть от­всю́ду зѣло́ три́ сiя́: да впаду́ у́бо въ ру́цѣ Госпо́дни, я́ко мно́ги су́ть щедро́ты его́ зѣло́: въ ру́цѣ же человѣ́чи да не впаду́. И избра́ себѣ́ дави́дъ сме́рть и дни́ жа́твен­ныя пшени́цы.
И даде́ Госпо́дь сме́рть во Изра́или от­ у́тра до часа́ обѣ́дняго, и нача́ся я́зва бы́ти въ лю́дехъ, и умро́ша от­ люді́й Госпо́днихъ от­ Да́на и до вирсаві́и се́дмьдесятъ ты́сящъ муже́й.
И простре́ а́нгелъ Бо́жiй ру́ку свою́ на Иерусали́мъ погуби́ти его́, и раска́яся Госпо́дь о злѣ́, и рече́ а́нгелу погубля́ющему лю́ди: дово́лно ны́нѣ, от­ими́ ру́ку твою́. И а́нгелъ Госпо́день бѣ́ стоя́ предъ гумно́мъ о́рны Иевусе́анина.
И рече́ дави́дъ ко Го́споду, егда́ ви́дѣ а́нгела бiю́ща лю́ди, и рече́: се́, а́зъ е́смь согрѣши́вый, а́зъ е́смь па́стырь зло́ сотвори́вый, а сі́и о́вцы что́ сотвори́ша? да бу́детъ ны́нѣ рука́ твоя́ на мнѣ́ и на дому́ отца́ мо­его́.
И прiи́де га́дъ къ дави́ду въ де́нь то́й и рече́ ему́: взы́ди, и поста́ви Го́сподеви олта́рь на гумнѣ́ о́рны Иевусе́анина.
И взы́де дави́дъ по глаго́лу га́да проро́ка, и́мже о́бразомъ заповѣ́да ему́ Госпо́дь.
И преклони́ся о́рна, и ви́дѣ царя́ и о́троки его́ восходя́щыя вы́ше его́, и изы́де о́рна, и поклони́ся царю́ на лицы́ сво­е́мъ на земли́,
и рече́ о́рна: что́ я́ко прiи́де господи́нъ мо́й ца́рь къ рабу́ сво­ему́? И рече́ дави́дъ: купи́ти у тебе́ гумно́ [прiидо́хъ], на созда́нiе олтаря́ Госпо́дня, и преста́нетъ я́зва от­ люді́й.
И рече́ о́рна къ дави́ду: да прiи́метъ и воз­несе́тъ господи́нъ мо́й ца́рь Го́споду [Бо́гу] е́же бла́го предъ очи́ма его́: се́, воло́ве во всесожже́нiе, и коле́са и сосу́ди воло́въ на дрова́.
Вся́ даде́ о́рна царю́. И рече́ о́рна къ царю́: Госпо́дь Бо́гъ тво́й да благослови́тъ тя́.
И рече́ ца́рь ко о́рнѣ: ни́, но то́кмо купу́я куплю́ от­ тебе́ цѣно́ю, и не воз­несу́ Го́споду Бо́гу мо­ему́ всесожже́нiя ту́не. И купи́ дави́дъ гумно́ и волы́ на пяти́десяти си́клехъ сребра́.
И созда́ та́мо дави́дъ олта́рь Го́сподеви: и воз­несе́ всесожже́нiя и ми́рная. И при­­ложи́ соломо́нъ ко олтарю́ послѣди́, зане́ ма́лъ бѣ́ пре́жде. И послу́ша Госпо́дь земли́, и отъ­я́тъ я́зву от­ Изра́иля.
Синодальный
Гнев Господень опять возгорелся на Израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду.
И сказал царь Иоаву военачальнику, который был при нем: пройди по всем коленам Израилевым [и Иудиным] от Дана до Вирсавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа.
И сказал Иоав царю: Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидят это; но для чего господин мой царь желает этого дела?
Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло; и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ Израильский.
И перешли они Иордан и остановились в Ароере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Иазеру;
и пришли в Галаад и в землю Тахтим-Ходши; и пришли в Дан-Яан и обошли Сидон;
и пришли к укреплению Тира и во все города Хивеян и Хананеян и вышли на юг Иудеи в Вирсавию;
и обошли всю землю и пришли чрез девять месяцев и двадцать дней в Иерусалим.
И подал Иоав список народной переписи царю; и оказалось, что Израильтян было восемьсот тысяч мужей сильных, способных к войне, а Иудеян пятьсот тысяч.
И вздрогнуло сердце Давидово после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив так; и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я.
Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа к Гаду пророку, прозорливцу Давида:
пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: три наказания предлагаю Я тебе; выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою.
И пришел Гад к Давиду, и возвестил ему, и сказал ему: избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение трех дней была моровая язва в стране твоей? теперь рассуди и реши, что мне отвечать Пославшему меня.
И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень; но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его; только бы в руки человеческие не впасть мне. [И избрал себе Давид моровую язву во время жатвы пшеницы.]
И послал Господь язву на Израильтян от утра до назначенного времени; [и началась язва в народе] и умерло из народа, от Дана до Вирсавии, семьдесят тысяч человек.
И простер Ангел [Божий] руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его; но Господь пожалел о бедствии и сказал Ангелу, поражавшему народ: довольно, теперь опусти руку твою. Ангел же Господень был тогда у гумна Орны Иевусеянина.
И сказал Давид Господу, когда увидел Ангела, поражавшего народ, говоря: вот, я согрешил, я [пастырь] поступил беззаконно; а эти овцы, что сделали они? пусть же рука Твоя обратится на меня и на дом отца моего.
И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны Иевусеянина.
И пошел Давид по слову Гада [пророка], как повелел Господь.
И взглянул Орна и увидел царя и слуг его, шедших к нему, и вышел Орна и поклонился царю лицем своим до земли.
И сказал Орна: зачем пришел господин мой царь к рабу своему? И сказал Давид: купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа.
И сказал Орна Давиду: пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой, царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения и повозки и упряжь воловья на дрова.
Все это, царь, Орна отдает царю. Еще сказал Орна царю: Господь Бог твой да будет милостив к тебе!
Но царь сказал Орне: нет, я заплачу́ тебе, что сто́ит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром. И купил Давид гумно и волов за пятьдесят сиклей серебра.
И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес всесожжения и мирные жертвы. [После Соломон распространил жертвенник, потому что он мал был.] И умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение Израильтян.
Киргизский
Тењир Ысрайылга кайрадан каарданып, Дљљттє Ысрайыл элине каршы козгоп: «Бар, Жєйєт менен Ысрайылды санап кел», – деп айттырды.
Падыша жанындагы аскер башчысы Жойапка жана анын кишилерине кайрылды: «Дандан Бейер-Шебага чейинки Ысрайылдын бєт урууларын аралап чыгып, элдин санын эсептеп келгиле, мен элдин санын билишим керек».
Жойап падышага: «Кудай-Тењирињ канча элињ болсо, дагы ошончо кљбљйтсєн, жєз эсе кљбљйтсєн, мырзам падыша муну љз кљзє менен кљрсєн, бирок мырзам падыша бул ишти эмнеге каалап калды экен?» – деди.
Бирок падышанын сљзє Жойаптын жана аскер башчылардын сљзєнљн кєчтєє болду. Ошентип, Жойап аскер башчылары менен Ысрайыл элин саноо єчєн падышанын алдынан кетишти.
Алар Иордандан љтєп, Гат љрљљнєнєн ортосундагы шаардын оњ тарабындагы, Жазер тараптагы Аройер шаарына токтошту.
Анан Гилатка жана Тахтим-Хотши жерине келишти. Анан алар Дан-Янга келип, Сидонду айланып љтєштє.
Тир чебине, анан хиптиктер менен канаандыктардын бардык шаарларына келип, Жєйєт аймагынын тєштєгєнљ, Бейер-Шебага чыгышты.
Ошентип, бардык жерди айланып љтєп, тогуз ай, жыйырма кєн дегенде, Иерусалимге келишти.
Жойап падышага элдин тизмесин тапшырды. Ысрайылдыктардан сегиз жєз мињ, ал эми жєйєттљрдљн беш жєз мињ, согушка жарактуу, кєчтєє адам бар экени маалым болду.
Элди санап чыккандан кийин, Дљљттєн жєрљгє солк этти. Анан Дљљт Тењирге: «Мен ушул ишти кылып, оор кєнљљ кетирдим. Эми Сага жалынам, Тењир, Љзєњдєн кулуњдун кєнљљсєн кечир, анткени мен љтљ акылсыз иш кылдым», – деди.
Дљљт эртеси эртењ менен турганда, Дљљттєн кљрљгљчє Гат пайгамбарга Тењирден мындай сљз болду:
«Баргын да, Дљљткљ айт: Тењир мындай дейт: “Мен сага єч жаза сунуш кылам, алардын ичинен љзєњ тарта турган бир жазаны тандап ал”».
Гат Дљљткљ келип, мындай деп билдирди: «Љлкљњдљ жети жыл ачарчылык болсунбу, же душмандарыњ сени кууп, алардан єч ай качып жєрљсєњбє, же љлкљњдє єч кєн удаа жугуштуу оору каптасынбы? Љзєњ танда. Ойлонуп, мени Жибергенге эмне деп жооп беришим керек экенин чеч».
Дљљт Гатка: «Мага абдан оор болду, бирок Тењирдин колуна тєшкљнєм жакшы, анткени Ал абдан боорукер. Адамдын колуна тєшпљсљм эле болду», – деди.
Тењир ысрайылдыктарга эртењ мененден баштап, белгиленген убакытка чейин жугуштуу оору жиберди. Ошондо Дандан Бейер-Шебага чейин жетимиш мињ киши љлдє.
Периште Иерусалимди кыйратуу єчєн, ага каршы колун сунду. Бирок Тењир алаамат тєшєргљнєнљ љкєнєп, элге кыргын салган периштеге: «Жетишет, эми колуњду тєшєр», – деди. Тењирдин периштеси ошол учурда жебустук Арабенанын кырманынын жанында эле.
Дљљт элге кыргын салган периштени кљрєп, Тењирге: «Мен кєнљљ кетирдим, мыйзамсыз иш кылдым. А бул койлор эмне кылды? Сенин колуњ мага жана менин атамдын тукумуна каршы бурулсун», – деди.
Ошол кєнє Гат Дљљткљ келип: «Баргын да, жебустук Арабенанын кырманына Тењирге арнап курмандык чалынуучу жай тургуз», – деди.
Дљљт Гаттын сљзє, Тењирдин буйругу боюнча барды.
Арабена карап, љзєн кљздљй келе жаткан падышаны жана анын кулдарын кљрдє. Ошондо ал чыгып, падышага жерге чейин ийилип таазим этти.
Арабена: «Мырзам падыша љз кулуна эмнеге келди?» – деп сурады. Дљљт: «Элдин кырылганы токтош єчєн, кырманыњды сатып алып, Тењирге курмандык чалынуучу жай тургузганы келдим», – деп жооп берди.
Арабена Дљљткљ мындай деди: «Мырзам падыша каалаганын алып, курмандыкка чалсын. Бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка чалынчу љгєздљр мына, эгин бастыргыч менен љгєздєн догосу отун болсун.
Падышам, ушунун бардыгын Арабена падышага берип жатат». Арабена падышага дагы мындай деди: «Кудай-Тењир сага ырайым кылсын!»
Бирок падыша Арабенага: «Жок! Канча турса, мен сага ошончо тљлљп берем. Кудай-Тењириме бекер алынган курмандыкты чалбайм», – деди. Дљљт кырманды, љгєздљрдє элєє кємєш шекелге сатып алды.
Анан Дљљт ал жерге Тењирге арнап курмандык чалынуучу жай тургузуп, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды жана тынчтык курмандыктарын чалды. Ошондо Тењир љлкљгљ ырайым кылды, Ысрайылдын кырылганы токтоду.
La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant: Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda.
Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui: Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beer Schéba; qu'on fasse le dénombrement du peuple, et que je sache à combien il s'élève.
Joab dit au roi: Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple cent fois plus nombreux, et que les yeux du roi mon seigneur le voient! Mais pourquoi le roi mon seigneur veut-il faire cela?
Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée; et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël.
Ils passèrent le Jourdain, et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Jaezer.
Ils allèrent en Galaad et dans le pays de Thachthim Hodschi. Ils allèrent à Dan Jaan, et aux environs de Sidon.
Ils allèrent à la forteresse de Tyr, et dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda, à Beer Schéba.
Ils parcoururent ainsi tout le pays, et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de neuf mois et vingt jours.
Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple: il y avait en Israël huit cent mille hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda cinq cent mille hommes.
David sentit battre son coeur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel: J'ai commis un grand péché en faisant cela! Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé!
Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David:
Va dire à David: Ainsi parle l'Éternel: Je te propose trois fléaux; choisis-en un, et je t'en frapperai.
Gad alla vers David, et lui fit connaître la chose, en disant: Veux-tu sept années de famine dans ton pays, ou bien trois mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien trois jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie.
David répondit à Gad: Je suis dans une grande angoisse! Oh! tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses; mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes!
L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé; et, de Dan à Beer Schéba, il mourut soixante-dix mille hommes parmi le peuple.
Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: Assez! Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien.
David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel: Voici, j'ai péché! C'est moi qui suis coupable; mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père!
Ce jour-là, Gad vint auprès de David, et lui dit: Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien.
David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné.
Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui; et Aravna sortit, et se prosterna devant le roi, le visage contre terre.
Aravna dit: Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit: Pour acheter de toi l'aire et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple.
Aravna dit à David: Que mon seigneur le roi prenne l'aire, et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira; vois, les boeufs seront pour l'holocauste, et les chars avec l'attelage serviront de bois.
Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi: Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable!
Mais le roi dit à Aravna: Non! Je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire et les boeufs pour cinquante sicles d'argent.
David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâces. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки