Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Царств
 

 
 • И при­­ложи́ Госпо́дь гнѣ́ву разгорѣ́тися во Изра́или, и подви́же въ ни́хъ дави́да, глаго́ля: иди́ и изочти́ Изра́иля и Иу́ду.
 • И рече́ ца́рь ко Иоа́ву кня́зю си́лы и́же съ ни́мъ: пройди́ ны́нѣ вся́ колѣ́на Изра́илева и Иу́дина, от­ Да́на да́же и до вирсаві́и, и сочти́ лю́ди, и да увѣ́мъ число́ лю́демъ.
 • И рече́ Иоа́въ ко царю́: да при­­ложи́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й къ лю́демъ тво­и́мъ, я́коже бы́ти и́мъ стори́цею, и о́чи господи́на мо­его́ царя́ да уви́дятъ: и господи́нъ мо́й ца́рь почто́ помышля́етъ о словеси́ се́мъ?
 • И превоз­мо́же сло́во царе́во ко Иоа́ву и ко князе́мъ си́лы. И изы́де Иоа́въ и кня́зи крѣ́пости предъ царе́мъ сочести́ лю́ди Изра́илевы.
 • И преидо́ша Иорда́нъ, и ополчи́шася во Аро­и́рѣ одесну́ю гра́да и́же посредѣ́ де́бри га́дъ и Елiезе́ръ.
 • И прiидо́ша въ Галаа́дъ и въ зе́млю Ѳавасо́нъ и исто́нъ и въ Да́су, и внидо́ша въ данида́нъ и обыдо́ша Сидо́нъ,
 • и прiидо́ша во мапса́ръ ти́рскiй и во вся́ гра́ды Еве́ины и въ Ханане́ины, и идо́ша на ю́гъ Иу́ды въ вирсаві́ю,
 • и обыдо́ша всю́ зе́млю, и прiидо́ша во Иерусали́мъ, сконча́в­ше де́вять ме́сяцъ и два́десять дні́й.
 • И даде́ Иоа́въ число́ сочте́ныхъ люді́й царю́: и бѣ́ Изра́иля число́мъ о́смь со́тъ ты́сящъ си́льныхъ держа́щихъ ору́жiе, и муже́й Иу́диныхъ пя́ть со́тъ ты́сящъ муже́й борце́въ.
 • И убоя́ся се́рдце дави́дово по счисле́нiи люді́й, и рече́ дави́дъ ко Го́споду: согрѣши́хъ зѣло́, я́ко сотвори́хъ глаго́лъ се́й: и ны́нѣ, Го́споди, от­ими́ беззако́нiе раба́ тво­его́, я́ко обуя́хъ зѣло́.
 • И воста́ дави́дъ зау́тра: и сло́во Госпо́дне бы́сть ко га́ду проро́ку прозорли́вцу, глаго́ля:
 • иди́ и рцы́ дави́ду, глаго́ля: та́ко глаго́летъ Госпо́дь: тро́е а́зъ наведу́ на тя́, и избери́ себѣ́ еди́но от­ си́хъ, и сотворю́ ти.
 • И вни́де га́дъ къ дави́ду, и повѣ́да, и рече́ ему́: избери́ себѣ́ бы́ти: или́ прiи́дутъ тебѣ́ три́ лѣ́та гла́да на зе́млю твою́: или́ три́ ме́сяцы бѣ́гати и́маши предъ враги́ тво­и́ми, и бу́дутъ гоня́ще тя́: или́ три́ дни́ бы́ти сме́рти въ земли́ тво­е́й: ны́нѣ у́бо разумѣ́й и ви́ждь, что́ от­вѣща́ю посла́в­шему мя́.
 • И рече́ дави́дъ ко га́ду: тѣ́сна ми́ су́ть от­всю́ду зѣло́ три́ сiя́: да впаду́ у́бо въ ру́цѣ Госпо́дни, я́ко мно́ги су́ть щедро́ты его́ зѣло́: въ ру́цѣ же человѣ́чи да не впаду́. И избра́ себѣ́ дави́дъ сме́рть и дни́ жа́твен­ныя пшени́цы.
 • И даде́ Госпо́дь сме́рть во Изра́или от­ у́тра до часа́ обѣ́дняго, и нача́ся я́зва бы́ти въ лю́дехъ, и умро́ша от­ люді́й Госпо́днихъ от­ Да́на и до вирсаві́и се́дмьдесятъ ты́сящъ муже́й.
 • И простре́ а́нгелъ Бо́жiй ру́ку свою́ на Иерусали́мъ погуби́ти его́, и раска́яся Госпо́дь о злѣ́, и рече́ а́нгелу погубля́ющему лю́ди: дово́лно ны́нѣ, от­ими́ ру́ку твою́. И а́нгелъ Госпо́день бѣ́ стоя́ предъ гумно́мъ о́рны Иевусе́анина.
 • И рече́ дави́дъ ко Го́споду, егда́ ви́дѣ а́нгела бiю́ща лю́ди, и рече́: се́, а́зъ е́смь согрѣши́вый, а́зъ е́смь па́стырь зло́ сотвори́вый, а сі́и о́вцы что́ сотвори́ша? да бу́детъ ны́нѣ рука́ твоя́ на мнѣ́ и на дому́ отца́ мо­его́.
 • И прiи́де га́дъ къ дави́ду въ де́нь то́й и рече́ ему́: взы́ди, и поста́ви Го́сподеви олта́рь на гумнѣ́ о́рны Иевусе́анина.
 • И взы́де дави́дъ по глаго́лу га́да проро́ка, и́мже о́бразомъ заповѣ́да ему́ Госпо́дь.
 • И преклони́ся о́рна, и ви́дѣ царя́ и о́троки его́ восходя́щыя вы́ше его́, и изы́де о́рна, и поклони́ся царю́ на лицы́ сво­е́мъ на земли́,
 • и рече́ о́рна: что́ я́ко прiи́де господи́нъ мо́й ца́рь къ рабу́ сво­ему́? И рече́ дави́дъ: купи́ти у тебе́ гумно́ [прiидо́хъ], на созда́нiе олтаря́ Госпо́дня, и преста́нетъ я́зва от­ люді́й.
 • И рече́ о́рна къ дави́ду: да прiи́метъ и воз­несе́тъ господи́нъ мо́й ца́рь Го́споду [Бо́гу] е́же бла́го предъ очи́ма его́: се́, воло́ве во всесожже́нiе, и коле́са и сосу́ди воло́въ на дрова́.
 • Вся́ даде́ о́рна царю́. И рече́ о́рна къ царю́: Госпо́дь Бо́гъ тво́й да благослови́тъ тя́.
 • И рече́ ца́рь ко о́рнѣ: ни́, но то́кмо купу́я куплю́ от­ тебе́ цѣно́ю, и не воз­несу́ Го́споду Бо́гу мо­ему́ всесожже́нiя ту́не. И купи́ дави́дъ гумно́ и волы́ на пяти́десяти си́клехъ сребра́.
 • И созда́ та́мо дави́дъ олта́рь Го́сподеви: и воз­несе́ всесожже́нiя и ми́рная. И при­­ложи́ соломо́нъ ко олтарю́ послѣди́, зане́ ма́лъ бѣ́ пре́жде. И послу́ша Госпо́дь земли́, и отъ­я́тъ я́зву от­ Изра́иля.
 • Гнев Господень опять возгорелся на Израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду.
 • И сказал царь Иоаву военачальнику, который был при нем: пройди по всем коленам Израилевым [и Иудиным] от Дана до Вирсавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа.
 • И сказал Иоав царю: Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидят это; но для чего господин мой царь желает этого дела?
 • Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло; и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ Израильский.
 • И перешли они Иордан и остановились в Ароере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Иазеру;
 • и пришли в Галаад и в землю Тахтим-Ходши; и пришли в Дан-Яан и обошли Сидон;
 • и пришли к укреплению Тира и во все города Хивеян и Хананеян и вышли на юг Иудеи в Вирсавию;
 • и обошли всю землю и пришли чрез девять месяцев и двадцать дней в Иерусалим.
 • И подал Иоав список народной переписи царю; и оказалось, что Израильтян было восемьсот тысяч мужей сильных, способных к войне, а Иудеян пятьсот тысяч.
 • И вздрогнуло сердце Давидово после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив так; и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я.
 • Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа к Гаду пророку, прозорливцу Давида:
 • пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: три наказания предлагаю Я тебе; выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою.
 • И пришел Гад к Давиду, и возвестил ему, и сказал ему: избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение трех дней была моровая язва в стране твоей? теперь рассуди и реши, что мне отвечать Пославшему меня.
 • И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень; но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его; только бы в руки человеческие не впасть мне. [И избрал себе Давид моровую язву во время жатвы пшеницы.]
 • И послал Господь язву на Израильтян от утра до назначенного времени; [и началась язва в народе] и умерло из народа, от Дана до Вирсавии, семьдесят тысяч человек.
 • И простер Ангел [Божий] руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его; но Господь пожалел о бедствии и сказал Ангелу, поражавшему народ: довольно, теперь опусти руку твою. Ангел же Господень был тогда у гумна Орны Иевусеянина.
 • И сказал Давид Господу, когда увидел Ангела, поражавшего народ, говоря: вот, я согрешил, я [пастырь] поступил беззаконно; а эти овцы, что сделали они? пусть же рука Твоя обратится на меня и на дом отца моего.
 • И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны Иевусеянина.
 • И пошел Давид по слову Гада [пророка], как повелел Господь.
 • И взглянул Орна и увидел царя и слуг его, шедших к нему, и вышел Орна и поклонился царю лицем своим до земли.
 • И сказал Орна: зачем пришел господин мой царь к рабу своему? И сказал Давид: купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа.
 • И сказал Орна Давиду: пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой, царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения и повозки и упряжь воловья на дрова.
 • Все это, царь, Орна отдает царю. Еще сказал Орна царю: Господь Бог твой да будет милостив к тебе!
 • Но царь сказал Орне: нет, я заплачу́ тебе, что сто́ит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром. И купил Давид гумно и волов за пятьдесят сиклей серебра.
 • И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес всесожжения и мирные жертвы. [После Соломон распространил жертвенник, потому что он мал был.] И умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение Израильтян.
 • Et addidit furor Domini ira sci contra Israel; commovit que David contra eos dicens: «Vade, numera Israel et Iudam».
 • Dixitque rex ad Ioab et ad principes exercitus sui, qui erant cum eo: «Perambula omnes tribus Israel a Dan usque Bersabee, et numerate populum, ut sciam numerum eius».
 • Dixitque Ioab regi: «Adaugeat Dominus Deus tuus ad populum, quantus nunc est, centuplum in conspectu domini mei regis! Sed quid sibi dominus meus rex vult in re huiuscemodi?».
 • Praevaluit autem sermo regis contra Ioab et principes exercitus; egressusque est Ioab et principes militum a facie regis, ut numerarent populum Israel.
 • Cumque pertransissent Iordanem, inceperunt ab Aroer et ab urbe, quae est in media valle, transeuntes ad Gaditas et ad Iazer.
 • Et pervenerunt in Galaad et in terram Hetthaeorum in Cades et venerunt in Dan. Et a Dan converterunt se ad Sidonem
 • et pervenerunt ad arcem Tyri et omnes urbes Hevaei et Chananaei exieruntque ad Nageb Iudae in Bersabee.
 • Et, lustrata universa terra, affuerunt post novem menses et viginti dies in Ierusalem.
 • Dedit ergo Ioab numerum descriptionis populi regi; et inventa sunt de Israel octingenta milia virorum fortium, qui educerent gladium, et de Iuda quingenta milia pugnatorum.
 • Percussit autem cor David eum, postquam numeratus est populus, et dixit David ad Dominum: «Peccavi valde in hoc facto; nunc vero precor, Domine, ut transferas iniquitatem servi tui, quia stulte egi nimis».
 • Surrexit itaque David mane, et sermo Domini factus est ad Gad propheten, videntem David, dicens:
 • «Vade et loquere ad David: Haec dicit Dominus: Trium tibi datur optio; elige unum, quod volueris ex his, ut faciam tibi».
 • Cumque venisset Gad ad David, nuntiavit ei dicens: «Aut tribus annis veniet tibi fames in terra tua, aut tribus mensibus fugies adversarios tuos, et illi te persequentur, aut certe tribus diebus erit pestilentia in terra tua. Nunc ergo delibera et vide quem respondeam ei, qui me misit, sermonem».
 • Dixit autem David ad Gad: «Artor nimis; sed melius est, ut incidamus in manu Domini — multae enim misericordiae eius sunt — quam in manu hominum!».
 • Et elegit sibi David pestilentiam; et erant dies messis tritici. Immisitque Dominus pestilentiam in Israel de mane usque ad tempus constitutum, et mortui sunt ex populo a Dan usque Bersabee septuaginta milia virorum.
 • Cumque extendisset manum suam angelus super Ierusalem, ut disperderet eam, misertus est Dominus super afflictione et ait angelo percutienti populum: «Sufficit; nunc contine manum tuam!». Erat autem angelus Domini iuxta aream Areuna Iebusaei.
 • Dixitque David ad Dominum, cum vidisset angelum caedentem populum: «Ego sum qui peccavi, ego inique egi; isti, qui oves sunt, quid fecerunt? Vertatur, obsecro, manus tua contra me et contra domum patris mei».
 • Venit autem Gad ad David in die illa et dixit ei: «Ascende, constitue Domino altare in area Areuna Iebusaei».
 • Et ascendit David iuxta sermonem Gad, quem praeceperat ei Dominus.
 • Conspiciensque Areuna animadvertit regem et servos eius transire ad se
 • et egressus adoravit regem prono vultu in terra et ait: «Quid causae est, ut veniat dominus meus rex ad servum suum?». Cui David ait: «Ut emam a te aream et aedificem altare Domino, et cesset interfectio, quae grassatur in populo».
 • Et ait Areuna ad David: «Accipiat et offerat dominus meus rex, sicut ei placet. Ecce boves in holocaustum et plaustrum et iuga boum in usum lignorum.
 • Omnia dat Areuna, o rex, regi». Dixitque Areuna ad regem: «Dominus Deus tuus suscipiat votum tuum!».
 • Cui respondens rex ait: «Nequaquam; sed emam pretio a te et non offeram Domino Deo meo holocausta gratuita». Emit ergo David aream et boves argenti siclis quinquaginta.
 • Et aedificavit ibi David altare Domino et obtulit holocausta et pacifica. Et repropitiatus est Dominus terrae, et cohibita est plaga ab Israel.
 • Снова разгневался Господь на израильтян и стал подстрекать Давида действовать против них. Он дал такое повеление Давиду: «Иди, пересчитай Израиль и Иуду!»
 • Царь сказал Иоаву, своему командующему войском: «Обойди все племена Израиля, от Дáна до Беэ́р–Ше́вы, и проведите перепись, чтобы я знал сколько у меня народа».
 • Иоав ответил царю: «Пусть Господь, Бог твой, добавит к народу еще столько же, сколько есть, и еще сто раз по столько, и глаза господина моего, царя, увидят это. Но для чего господин мой, царь, возжелал совершить такое дело, как перепись?»
 • Однако Иоав и военачальники вынуждены были подчиниться приказу царя. Выйдя от царя, Иоав и военачальники отправились проводить перепись израильского народа.
 • Они перешли Иордан и расположились в Ароэ́ре, к югу от города, который лежит в долине Гáда, затем перешли к Язе́ру,
 • пришли в Галаад, затем — в землю Тахти́м–Ходши́, дошли до Дан–Я́ана и до окрестностей Сидóна.
 • Они дошли до Тирской крепости, обошли все города хивве́ев и ханаане́ев и закончили на южной оконечности Иудеи — в Беэр–Шеве.
 • Они обошли всю страну и через девять месяцев и двадцать дней вернулись в Иерусалим.
 • Иоав предоставил царю данные переписи народа: в Израиле было восемьсот тысяч мужчин, носящих меч, и в Иудее — пятьсот тысяч.
 • После того как Давид пересчитал народ, его стала мучить совесть. Давид обратился к Господу: «Тяжко согрешил я своим поступком! Сними, Господь, вину с раба твоего — ведь я совершил это по большой глупости!»
 • На следующее утро Давид проснулся, а Гáду, пророку, провидцу Давида, было слово Господа:
 • «Иди и объяви Давиду: так говорит Господь: „Три кары Я тебе уготовил! Выбери из них себе одну. Как ты решишь, так Я и поступлю с тобою!”»
 • Гад пришел к Давиду и объявил ему: «Быть ли три года голоду на твоей земле? Или три месяца тебя будут преследовать враги, и ты будешь убегать от них? Или же три дня будет мор в твоей стране? Обдумай и прими решение, что мне ответить Тому, кто послал меня».
 • Давид ответил Гаду: «Тяжко мне очень! Но пусть лучше мы попадем в руки Господа, — ведь велика милость Его, — только бы не оказаться мне в руках людей!»
 • Господь навел мор на Израиль. Он начался с утра и продолжался до конца назначенного срока. Из всего народа, от Дана до Беэр–Шевы погибли семьдесят тысяч человек.
 • Ангел уже занес руку над Иерусалимом, чтобы уничтожить его, но Господь передумал и остановил бедствие. Он сказал ангелу, губившему народ: «Хватит! Опусти занесенную руку!» Ангел Господа в этот момент находился около гумна О́рны–евусе́я.
 • Когда Давид увидел ангела Господнего, убивающего народ, он взмолился Господу: «Посмотри, это я согрешил, я, пастух, совершил преступленье, а это овцы — в чем они виноваты?! На меня обрушь Свой гнев и на мой род!»
 • В тот день пришел к Давиду Гад и сказал: «Иди, воздвигни жертвенник Господу на гумне Орны–евусея».
 • И Давид пошел, как сказал ему Гад, как повелел Господь.
 • Орна увидел приближающегося царя со свитой, вышел им навстречу, поклонился царю до земли
 • и сказал: «Зачем пришел к рабу своему господин мой, царь?» — «Купить у тебя гумно, — сказал Давид, — чтобы на нем поставить жертвенник Господу, чтобы прекратилась кара, постигшая народ».
 • Орна ответил Давиду: «Пусть господин мой, царь, возьмет, что угодно ему, и принесет жертву. Вот быки для всесожжения, а молотильные сани, оглобли и ярмо пойдут на дрова.
 • Все это, царь, Орна отдает царю!» И добавил: «Да будет угоден господин мой, царь, Господу, Богу своему!»
 • Царь ответил Орне: «Нет, я должен заплатить тебе полностью! Я не буду приносить Господу, Богу моему, всесожжение, которое ничего не стоило мне». За пятьдесят шекелей серебра Давид купил гумно и быков.
 • Там он построил жертвенник для Господа и принес жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. Господь смилостивился над страною, и прекратилась кара, постигшая Израиль.
 • La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant: Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda.
 • Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui: Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beer Schéba; qu'on fasse le dénombrement du peuple, et que je sache à combien il s'élève.
 • Joab dit au roi: Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple cent fois plus nombreux, et que les yeux du roi mon seigneur le voient! Mais pourquoi le roi mon seigneur veut-il faire cela?
 • Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée; et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël.
 • Ils passèrent le Jourdain, et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Jaezer.
 • Ils allèrent en Galaad et dans le pays de Thachthim Hodschi. Ils allèrent à Dan Jaan, et aux environs de Sidon.
 • Ils allèrent à la forteresse de Tyr, et dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda, à Beer Schéba.
 • Ils parcoururent ainsi tout le pays, et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de neuf mois et vingt jours.
 • Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple: il y avait en Israël huit cent mille hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda cinq cent mille hommes.
 • David sentit battre son coeur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel: J'ai commis un grand péché en faisant cela! Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé!
 • Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David:
 • Va dire à David: Ainsi parle l'Éternel: Je te propose trois fléaux; choisis-en un, et je t'en frapperai.
 • Gad alla vers David, et lui fit connaître la chose, en disant: Veux-tu sept années de famine dans ton pays, ou bien trois mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien trois jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie.
 • David répondit à Gad: Je suis dans une grande angoisse! Oh! tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses; mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes!
 • L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé; et, de Dan à Beer Schéba, il mourut soixante-dix mille hommes parmi le peuple.
 • Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: Assez! Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien.
 • David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel: Voici, j'ai péché! C'est moi qui suis coupable; mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père!
 • Ce jour-là, Gad vint auprès de David, et lui dit: Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien.
 • David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné.
 • Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui; et Aravna sortit, et se prosterna devant le roi, le visage contre terre.
 • Aravna dit: Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit: Pour acheter de toi l'aire et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple.
 • Aravna dit à David: Que mon seigneur le roi prenne l'aire, et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira; vois, les boeufs seront pour l'holocauste, et les chars avec l'attelage serviront de bois.
 • Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi: Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable!
 • Mais le roi dit à Aravna: Non! Je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire et les boeufs pour cinquante sicles d'argent.
 • David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâces. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël.