Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Царств

 
 • И бы́сть по си́хъ, и вопроси́ дави́дъ Го́спода, глаго́ля: вни́ду ли въ еди́нъ от­ градо́въ Иу́диныхъ? И рече́ Госпо́дь къ нему́: и вни́ди. И рече́ дави́дъ: ка́мо вни́ду? И рече́: въ Хевро́нъ.
 • И и́де та́мо дави́дъ въ Хевро́нъ, и о́бѣ жены́ его́, Ахинаа́мъ Иезраили́тыня и Авиге́а [бы́в­шая] жена́ Нава́ла карми́лскаго,
 • и му́жiе и́же съ ни́мъ кі́йждо, и до́мове и́хъ, и нача́ша жи́ти во градѣ́хъ Хевро́нскихъ.
 • И прiидо́ша му́жiе от­ Иуде́и и пома́заша та́мо дави́да, да ца́р­ст­вуетъ надъ до́момъ Иу́динымъ. И воз­вѣсти́ша дави́ду, глаго́люще: я́ко му́жiе Иави́са Галаадити́тскаго погребо́ша Сау́ла.
 • И посла́ дави́дъ послы́ къ старѣ́йшинамъ Иави́са Галаадити́тскаго и рече́ къ ни́мъ дави́дъ: благослове́ни вы́ Го́споду, я́ко сотвори́сте ми́лость сiю́ надъ господи́номъ ва́шимъ Сау́ломъ, христо́мъ Госпо́днимъ, и погребо́сте его́ и Ионаѳа́на сы́на его́:
 • и ны́нѣ да сотвори́тъ Госпо́дь съ ва́ми ми́лость и и́стину: и а́зъ сотворю́ съ ва́ми сiе́ благо́е, поне́же сотвори́сте глаго́лъ се́й:
 • и ны́нѣ да укрѣпя́т­ся ру́ки ва́шя, и да бу́дете сы́нове си́льнiи, я́ко у́мре господи́нъ ва́шъ Сау́лъ, мене́ же пома́за до́мъ Иу́динъ, да ца́р­ст­вую надъ ни́ми.
 • И Авени́ръ сы́нъ ни́ровъ, нача́лный во­ево́да Сау́ловъ, взя́ Иевосѳе́а сы́на Сау́ля, и изведе́ его́ изъ полка́ въ Манае́мъ,
 • и воцари́ его́ надъ Галаади́тiею и надъ Ѳасирі́ею и надъ Иезраи́лемъ и надъ Ефре́момъ и надъ Венiами́номъ и надъ всѣ́мъ Изра́илемъ.
 • Четы́редесять лѣ́тъ Иевосѳе́ю бѣ́ сы́ну Сау́лову, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати надъ Изра́илемъ, и два́ лѣ́та ца́р­ст­вова, кромѣ́ до́му Иу́дина, и́же бы́сть за дави́домъ.
 • И бы́ша дні́е, въ ня́же дави́дъ ца́р­ст­вова въ Хевро́нѣ надъ до́момъ Иу́динымъ, се́дмь лѣ́тъ и ше́сть ме́сяцъ.
 • И изы́де Авени́ръ сы́нъ ни́ровъ и о́троцы Иевосѳе́а сы́на Сау́ля изъ Манае́ма въ гавао́нъ.
 • И Иоа́въ сы́нъ саруі́евъ и о́троцы дави́довы изыдо́ша от­ Хевро́на и срѣто́шася съ ни́ми у пото́ка гавао́ня ку́пно, и сѣдо́ша сі́и надъ пото́комъ от­сю́ду, и ті́и от­ту́ду.
 • И рече́ Авени́ръ ко Иоа́ву: да воста́нутъ ны́нѣ о́троцы и да по­игра́ютъ предъ на́ми. И рече́ Иоа́въ: да воста́нутъ.
 • И воста́ша и преидо́ша от­ о́трокъ Венiами́новыхъ, число́мъ два­на́­де­сять Иевосѳе́а сы́на Сау́ля, и от­ о́трокъ дави́довыхъ два­на́­де­сять:
 • и взя́ кі́йждо руко́ю за главу́ и́скрен­няго сво­его́, и ме́чь его́ въ ре́бра и́скрен­няго его́, и падо́ша вку́пѣ: и нарече́ся и́мя мѣ́сту тому́ ча́сть навѣ́тниковъ, я́же е́сть въ гавао́нѣ.
 • И бы́сть бра́нь же́стока зѣло́ въ то́й де́нь: и паде́ Авени́ръ и му́жiе Изра́илстiи предъ о́троки дави́довы.
 • И бы́ша та́мо три́ сы́нове саруи́евы, Иоа́въ и Аве́сса и Асаи́лъ: Асаи́лъ же бѣ́ лего́къ нога́ма сво­и́ма, я́ко еди́на се́рна от­ су́щихъ на селѣ́.
 • И погна́ Асаи́лъ вслѣ́дъ Авени́ра, и не уклони́ся ни на де́сно ни на лѣ́во, но вслѣ́дъ Авени́ра:
 • и озрѣ́ся Авени́ръ наза́дъ себе́ и рече́: ты́ ли еси́ са́мъ, Асаи́ле? И рече́: а́зъ е́смь.
 • И рече́ ему́ Авени́ръ: уклони́ся ты́ на де́сно или́ на шу́ее, и воз­ми́ себѣ́ еди́наго от­ о́трокъ, и воз­ми́ себѣ́ все́ ору́жiе его́. И не восхотѣ́ Асаи́лъ уклони́тися от­ него́.
 • И при­­ложи́ еще́ Авени́ръ глаго́лати ко Асаи́лу: от­ступи́ от­ мене́, да не поражу́ тя о зе́млю: и ка́ко явлю́ лице́ мое́ ко Иоа́ву?
 • и гдѣ́ су́ть сiя́? воз­врати́ся ко Иоа́ву бра́ту тво­ему́. И не хотя́ше от­ступи́ти. И уда́ри его́ Авени́ръ копiе́мъ созади́ въ ля́двiя: и про́йде копiе́ сквоз­ѣ́ его́, и паде́ та́мо и у́мре предъ ни́мъ: и бы́сть вся́къ при­­ходя́й до мѣ́ста, идѣ́же паде́ Асаи́лъ и у́мре, и остановля́шеся.
 • И погна́ша Иоа́въ и Аве́сса вслѣ́дъ Авени́ра, и со́лнце заходя́ше: и ті́и прiидо́ша да́же до холма́ Амма́, и́же е́сть предъ лице́мъ га́и, пу́ть пусты́ни гавао́ни.
 • И собра́шася сы́нове Венiами́новы за Авени́ромъ и бы́ша въ сни́тiи еди́нѣмъ, и ста́ша на версѣ́ холма́ еди́наго.
 • И воз­зва́ Авени́ръ ко Иоа́ву и рече́: еда́ въ побѣ́ду поя́стъ ме́чь? или́ не вѣ́си, я́ко горька́ бу́дутъ послѣ́дняя? и доко́лѣ не рече́ши лю́демъ воз­врати́тися созади́ бра́тiй на́шихъ?
 • И рече́ Иоа́въ: жи́въ Госпо́дь, я́ко, а́ще бы не ре́клъ еси́, тогда́ от­ у́тра бы лю́дiе мо­и́ преста́ли гоня́ще кі́йждо вслѣ́дъ бра́та сво­его́.
 • И воструби́ Иоа́въ трубо́ю, и ста́ша вси́ лю́дiе, и не погна́ша вслѣ́дъ Изра́илтянъ, и не при­­ложи́ша ктому́ ра́товати.
 • Авени́ръ же и му́жiе его́ идо́ша на за́падъ всю́ но́щь о́ну, и преидо́ша Иорда́нъ, и про­идо́ша всю́ страну́ ту́, и прiидо́ша въ по́лкъ.
 • И Иоа́въ воз­врати́ся вспя́ть от­ Авени́ра, и собра́ вся́ лю́ди, и исчи́слиша о́трокъ дави́довыхъ [па́дшихъ] девять­на́­де­сять муже́й, и Асаи́ла.
 • О́троцы же дави́довы уби́ша сыно́въ Венiами́нихъ муже́й Авени́ровыхъ три́ста и шестьдеся́тъ муже́й.
 • И взя́ша Асаи́ла, и погребо́ша его́ во гро́бѣ отца́ его́ въ Виѳлее́мѣ. И и́де Иоа́въ и му́жiе его́ съ ни́мъ всю́ но́щь, и освѣто́ша въ Хевро́нѣ.
 • После сего Давид вопросил Господа, говоря: идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных? И сказал ему Господь: иди. И сказал Давид: куда идти? И сказал Он: в Хеврон.
 • И пошел туда Давид и обе жены его, Ахиноама Изреелитянка и Авигея, бывшая жена Навала, Кармилитянка.
 • И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне.
 • И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула.
 • И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского, сказать им: благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу, [помазаннику Господню,] и погребли его [и Ионафана, сына его],
 • и ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною; и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали;
 • ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны; ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою.
 • Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим,
 • и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изреелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем.
 • Сорок лет было Иевосфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем, и царствовал два года. Только дом Иудин остался с Давидом.
 • Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было семь лет и шесть месяцев.
 • И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иевосфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон.
 • Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда.
 • И сказал Авенир Иоаву: пусть встанут юноши и поиграют пред нами. И сказал Иоав: пусть встанут.
 • И встали и пошли числом двенадцать Вениамитян со стороны Иевосфея, сына Саулова, и двенадцать из слуг Давидовых.
 • Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкаф-Хаццурим, что в Гаваоне.
 • И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми Израильскими был поражен слугами Давида.
 • И были там три сына Саруи: Иоав, и Авесса, и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле.
 • И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира.
 • И оглянулся Авенир назад и сказал: ты ли это, Асаил? Тот сказал: я.
 • И сказал ему Авенир: уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков и возьми себе его вооружение. Но Асаил не захотел отстать от него.
 • И повторил Авенир еще, говоря Асаилу: отстань от меня, чтоб я не поверг тебя на землю; тогда с каким лицем явлюсь я к Иоаву, брату твоему?
 • [и где это бывает? возвратись к брату твоему Иоаву.] Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотив копье, поразил его в живот; копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все проходившие чрез то место, где пал и умер Асаил, останавливались.
 • И преследовали Иоав и Авесса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Гиаха, на дороге к пустыне Гаваонской.
 • И собрались Вениамитяне вокруг Авенира и составили одно ополчение, и стали на вершине одного холма.
 • И воззвал Авенир к Иоаву, и сказал: вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?
 • И сказал Иоав: жив Бог! если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих.
 • И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более Израильтян; сражение прекратилось.
 • Авенир же и люди его шли равниною всю ту ночь и перешли Иордан, и прошли весь Битрон, и пришли в Маханаим.
 • И возвратился Иоав от преследования Авенира и собрал весь народ, и недоставало из слуг Давидовых девятнадцати человек кроме Асаила.
 • Слуги же Давидовы поразили Вениамитян и людей Авенировых; пало их триста шестьдесят человек.
 • И взяли Асаила и похоронили его во гробе отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь и на рассвете прибыл в Хеврон.
 • 此 后 , 大 卫 问 耶 和 华 说 , 我 上 犹 大 的 一 个 城 去 可 以 麽 。 耶 和 华 说 , 可 以 。 大 卫 说 , 我 上 哪 一 个 城 去 呢 。 耶 和 华 说 , 上 希 伯 仑 去 。
 • 于 是 大 卫 和 他 的 两 个 妻 , 一 个 是 耶 斯 列 人 亚 希 暖 , 一 个 是 作 过 迦 密 人 拿 八 妻 的 亚 比 该 , 都 上 那 里 去 了 。
 • 大 卫 也 将 跟 随 他 的 人 和 他 们 各 人 的 眷 属 一 同 带 上 去 , 住 在 希 伯 仑 的 城 邑 中 。
 • 犹 大 人 来 到 希 伯 仑 , 在 那 里 膏 大 卫 作 犹 大 家 的 王 。 有 人 告 诉 大 卫 说 , 葬 埋 扫 罗 的 是 基 列 雅 比 人 。
 • 大 卫 就 差 人 去 见 基 列 雅 比 人 , 对 他 们 说 , 你 们 厚 待 你 们 的 主 扫 罗 , 将 他 葬 埋 。 愿 耶 和 华 赐 福 与 你 们 。
 • 你 们 既 行 了 这 事 , 愿 耶 和 华 以 慈 爱 诚 实 待 你 们 , 我 也 要 为 此 厚 待 你 们 。
 • 现 在 你 们 的 主 扫 罗 死 了 , 犹 大 家 已 经 膏 我 作 他 们 的 王 , 所 以 你 们 要 刚 强 奋 勇 。
 • 扫 罗 的 元 帅 尼 珥 的 儿 子 押 尼 珥 , 曾 将 扫 罗 的 儿 子 伊 施 波 设 带 过 河 , 到 玛 哈 念 ,
 • 立 他 作 王 , 治 理 基 列 , 亚 书 利 , 耶 斯 列 , 以 法 莲 , 便 雅 悯 , 和 以 色 列 众 人 。
 • 扫 罗 的 儿 子 伊 施 波 设 登 基 的 时 候 年 四 十 岁 , 作 以 色 列 王 二 年 。 惟 独 犹 大 家 归 从 大 卫 。
 • 大 卫 在 希 伯 仑 作 犹 大 家 的 王 , 共 七 年 零 六 个 月 。
 • 尼 珥 的 儿 子 押 尼 珥 和 扫 罗 的 儿 子 伊 施 波 设 的 仆 人 从 玛 哈 念 出 来 , 往 基 遍 去 。
 • 洗 鲁 雅 的 儿 子 约 押 和 大 卫 的 仆 人 也 出 来 , 在 基 遍 池 旁 与 他 们 相 遇 。 一 班 坐 在 池 这 边 , 一 班 坐 在 池 那 边 。
 • 押 尼 珥 对 约 押 说 , 让 少 年 人 起 来 , 在 我 们 面 前 戏 耍 吧 。 约 押 说 , 可 以 。
 • 就 按 着 定 数 起 来 , 属 扫 罗 儿 子 伊 施 波 设 的 便 雅 悯 人 过 去 十 二 名 , 大 卫 的 仆 人 也 过 去 十 二 名 ,
 • 彼 此 揪 头 , 用 刀 刺 肋 , 一 同 仆 倒 。 所 以 , 那 地 叫 作 希 利 甲 哈 素 林 , 就 在 基 遍 。
 • 那 日 的 战 事 凶 猛 , 押 尼 珥 和 以 色 列 人 败 在 大 卫 的 仆 人 面 前 。
 • 在 那 里 有 洗 鲁 雅 的 三 个 儿 子 , 约 押 , 亚 比 筛 , 亚 撒 黑 。 亚 撒 黑 脚 快 如 野 鹿 般 。
 • 亚 撒 黑 追 赶 押 尼 珥 , 直 追 赶 他 不 偏 左 右 。
 • 押 尼 珥 回 头 说 , 你 是 亚 撒 黑 麽 。 回 答 说 , 是 。
 • 押 尼 珥 对 他 说 , 你 或 转 向 左 转 向 右 , 拿 住 一 个 少 年 人 , 剥 去 他 的 战 衣 。 亚 撒 黑 却 不 肯 转 开 不 追 赶 他 。
 • 押 尼 珥 又 对 亚 撒 黑 说 , 你 转 开 不 追 赶 我 吧 。 我 何 必 杀 你 呢 。 若 杀 你 , 有 什 么 脸 见 你 哥 哥 约 押 呢 。
 • 亚 撒 黑 仍 不 肯 转 开 。 故 此 , 押 尼 珥 就 用 枪 ? ? 刺 入 他 的 肚 腹 , 甚 至 枪 从 背 后 透 出 , 亚 撒 黑 就 在 那 里 仆 倒 而 死 。 众 人 赶 到 亚 撒 黑 仆 倒 而 死 的 地 方 , 就 都 站 住 。
 • 约 押 和 亚 比 筛 追 赶 押 尼 珥 , 日 落 的 时 候 , 到 了 通 基 遍 旷 野 的 路 旁 , 基 亚 对 面 的 亚 玛 山 。
 • 便 雅 悯 人 聚 集 , 跟 随 押 尼 珥 站 在 一 个 山 顶 上 。
 • 押 尼 珥 呼 叫 约 押 说 , 刀 剑 岂 可 永 远 杀 人 麽 。 你 岂 不 知 终 久 必 有 苦 楚 麽 。 你 要 等 何 时 才 叫 百 姓 回 去 , 不 追 赶 弟 兄 呢 。
 • 约 押 说 , 我 指 着 永 生 的 神 起 誓 , 你 若 不 说 戏 耍 的 那 句 话 , 今 日 早 晨 百 姓 就 回 去 , 不 追 赶 弟 兄 了 。
 • 于 是 约 押 吹 角 , 众 民 就 站 住 , 不 再 追 赶 以 色 列 人 , 也 不 再 打 仗 了 。
 • 押 尼 珥 和 跟 随 他 的 人 整 夜 经 过 亚 拉 巴 , 过 约 旦 河 , 走 过 毕 伦 , 到 了 玛 哈 念 。
 • 约 押 追 赶 押 尼 珥 回 来 , 聚 集 众 民 , 见 大 卫 的 仆 人 中 缺 少 了 十 九 个 人 和 亚 撒 黑 。
 • 但 大 卫 的 仆 人 杀 了 便 雅 悯 人 和 跟 随 押 尼 珥 的 人 , 共 三 百 六 十 名 。
 • 众 人 将 亚 撒 黑 送 到 伯 利 恒 , 葬 在 他 父 亲 的 坟 墓 里 。 约 押 和 跟 随 他 的 人 走 了 一 夜 , 天 亮 的 时 候 到 了 希 伯 仑 。
 • Après cela, David consulta l'Éternel, en disant: Monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit: Monte. David dit: Où monterai-je? Et l'Éternel répondit: A Hébron.
 • David y monta, avec ses deux femmes, Achinoam de Jizreel, et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal.
 • David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison; et ils habitèrent dans les villes d'Hébron.
 • Les hommes de Juda vinrent, et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galaad qui avaient enterré Saül.
 • David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galaad, pour leur dire: Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré.
 • Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. Moi aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte.
 • Que vos mains se fortifient, et soyez de vaillants hommes; car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle.
 • Cependant Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Isch Boscheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm.
 • Il l'établit roi sur Galaad, sur les Gueschuriens, sur Jizreel, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël.
 • Isch Boscheth, fils de Saül, était âgé de quarante ans, lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna deux ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David.
 • Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de sept ans et six mois.
 • Abner, fils de Ner, et les gens d'Isch Boscheth, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon.
 • Joab, fils de Tseruja, et les gens de David, se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang, et les autres au delà.
 • Abner dit à Joab: Que ces jeunes gens se lèvent, et qu'ils se battent devant nous! Joab répondit: Qu'ils se lèvent!
 • Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, douze pour Benjamin et pour Isch Boscheth, fils de Saül, et douze des gens de David.
 • Chacun saisissant son adversaire par la tête lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu, qui est près de Gabaon, le nom de Helkath Hatsurim.
 • Il y eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David.
 • Là se trouvaient les trois fils de Tseruja: Joab, Abischaï et Asaël. Asaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs:
 • il poursuivit Abner, sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche.
 • Abner regarda derrière lui, et dit: Est-ce toi, Asaël? Et il répondit: C'est moi.
 • Abner lui dit: Tire à droite ou à gauche; saisis-toi de l'un de ces jeunes gens, et prends sa dépouille. Mais Asaël ne voulut point se détourner de lui.
 • Abner dit encore à Asaël: Détourne-toi de moi; pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre? comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab?
 • Et Asaël refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Asaël était tombé mort, s'y arrêtaient.
 • Joab et Abischaï poursuivirent Abner, et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Amma, qui est en face de Guiach, sur le chemin du désert de Gabaon.
 • Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner et formèrent un corps, et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline.
 • Abner appela Joab, et dit: L'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Jusques à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères?
 • Joab répondit: Dieu est vivant! si tu n'eusses parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères.
 • Et Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta; ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne continuèrent pas à se battre.
 • Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine; ils passèrent le Jourdain, traversèrent en entier le Bithron, et arrivèrent à Mahanaïm.
 • Joab revint de la poursuite d'Abner, et rassembla tout le peuple; il manquait dix-neuf hommes des gens de David, et Asaël.
 • Mais les gens de David avaient frappé à mort trois cent soixante hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner.
 • Ils emportèrent Asaël, et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléhem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit, et le jour paraissait quand ils furent à Hébron.