Скрыть
Церковнославянский (рус)
И прiидо́ша вся́ племена́ Изра́илева къ дави́ду въ Хевро́нъ и глаго́лаша ему́: се́, ко́сти твоя́ и пло́ть твоя́ мы́ есмы́:
и вчера́ и тре́тiяго дне́ Сау́лу су́щу царю́ надъ на́ми, ты́ бы́лъ еси́ вводя́й и изводя́й Изра́иля, и рече́ Госпо́дь къ тебѣ́: ты́ упасе́ши лю́ди моя́ Изра́иля и ты́ бу́деши во́ждь лю́демъ мо­и́мъ Изра́илю.
И прiидо́ша вси́ старѣ́йшины Изра́илевы къ царю́ въ Хевро́нъ, и положи́ и́мъ ца́рь дави́дъ завѣ́тъ въ Хевро́нѣ предъ Го́сподемъ: и пома́заша дави́да на ца́р­ст­во надъ всѣ́мъ Изра́илемъ.
Сы́нъ три́десяти лѣ́тъ дави́дъ внегда́ воцари́тися ему́, и ца́р­ст­вова четы́редесять лѣ́тъ:
се́дмь лѣ́тъ и ме́сяцей ше́сть ца́р­ст­вова въ Хевро́нѣ надъ Иу́дою, и три́десять три́ лѣ́та ца́р­ст­вова надъ всѣ́мъ Изра́илемъ и Иу́дою во Иерусали́мѣ.
И по́йде дави́дъ и вси́ му́жiе его́ во Иерусали́мъ ко Иевусе́ю, живу́щему на земли́ то́й. И рѣ́ша дави́ду: не вни́деши сѣ́мо, я́ко воста́ша хромі́и и слѣпі́и глаго́люще: я́ко не вни́детъ дави́дъ сѣ́мо.
И взя́ дави́дъ крѣ́пость Сiо́ню: сiя́ е́сть гра́дъ дави́довъ.
И рече́ дави́дъ въ де́нь то́й: вся́къ поража́яй Иевусе́а да каса́ет­ся мече́мъ и хромы́хъ и слѣпы́хъ и ненави́дящихъ души́ дави́довы. Сего́ ра́ди реку́тъ: слѣпі́и и хромі́и не вни́дутъ въ до́мъ Госпо́день.
И сѣ́де дави́дъ въ крѣ́пости, и нарече́ся сiя́ гра́дъ дави́довъ: и созда́ то́й гра́дъ о́коло от­ краегра́дiя, и до́мъ сво́й.
И идя́ше дави́дъ иды́й и велича́емь, и Госпо́дь Вседержи́тель съ ни́мъ.
И посла́ хира́мъ ца́рь ти́рскiй послы́ къ дави́ду, и дре́ва ке́дрова, и древодѣ́лей, и каменодѣ́лателей, и созда́ша до́мъ дави́ду.
И уразумѣ́ дави́дъ, я́ко угото́ва его́ Госпо́дь въ царя́ надъ Изра́илемъ, и я́ко воз­несе́ся ца́р­ст­во его́ люді́й его́ ра́ди Изра́иля.
И поя́тъ дави́дъ еще́ жены́ и подло́жницы от­ Иерусали́ма по при­­ше́­ст­вiи сво­е́мъ от­ Хевро́на: и бы́ша дави́ду еще́ сы́нове и дще́ри.
И сiя́ имена́ роди́в­шымся ему́ во Иерусали́мѣ: саму́съ и Сова́въ, и наѳа́нъ и соломо́нъ,
и евеа́ръ и Елису́е, и Нафе́къ и Иефiе́,
и Елисама́ и Елидае́ и Елифала́ѳъ, самае́, Иесива́ѳъ, наѳа́нъ, Галамаа́нъ, Иеваа́ръ, Ѳеису́съ, Елифала́ѳъ, наге́ѳъ, Нафе́къ, Ианаѳа́нъ и леасами́съ, Ваалима́ѳъ, Елифаа́ѳъ.
И услы́шаша иноплеме́н­ницы, я́ко пома́зася дави́дъ ца́рь надъ Изра́илемъ, и взыдо́ша вси́ иноплеме́н­ницы иска́ти дави́да. И услы́ша дави́дъ, и сни́де въ крѣ́пость.
Иноплеме́н­ницы же прiидо́ша и со­едини́шася во юдо́ли тита́нстѣй.
И вопроси́ дави́дъ Го́спода, глаго́ля: взы́ду ли ко иноплеме́н­никомъ? и преда́си ли я́ въ ру́цѣ мо­и́? И рече́ Госпо́дь къ дави́ду: взы́ди, я́ко предая́ преда́мъ иноплеме́н­ники въ ру́цѣ тво­и́.
И прiи́де дави́дъ съ вы́шнихъ сѣ́чей и посѣче́ иноплеме́н­ники та́мо. И рече́ дави́дъ: изсѣче́ Госпо́дь враги́ моя́ иноплеме́н­ники предо мно́ю, я́коже пресѣка́ют­ся во́ды. Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя мѣ́ста того́ свы́ше сѣ́чей.
И оста́виша та́мо [иноплеме́н­ницы] бо́ги своя́, и взя́ и́хъ дави́дъ и му́жiе и́же съ ни́мъ [и рече́ дави́дъ сожещи́ и́хъ во огни́].
И при­­ложи́ша па́ки прiити́ иноплеме́н­ницы и собра́шася на юдо́ли тита́нстѣй.
И вопроси́ дави́дъ Го́спода: взы́ду ли ко иноплеме́н­никомъ? и преда́си ли и́хъ въ ру́цѣ мо­и́? И рече́ ему́ Госпо́дь: не исходи́ на срѣ́тенiе и́мъ, но уклони́ся от­ ни́хъ, и при­­сту́пиши къ ни́мъ бли́зъ дубра́вы пла́ча:
и бу́детъ, егда́ услы́шиши гла́съ шу́ма от­ дубра́вы пла́ча, тогда́ сни́деши къ ни́мъ, я́ко тогда́ изы́детъ Госпо́дь предъ тобо́ю сѣщи́ на бра́ни иноплеме́н­ники.
И сотвори́ дави́дъ, я́коже заповѣ́да ему́ Госпо́дь, и изби́ иноплеме́н­ники от­ гавао́на да́же до земли́ гази́ра.
Синодальный
И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: вот, мы – кости твои и плоть твоя;
еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля; и сказал Господь тебе: «ты будешь пасти народ Мой Израиля и ты будешь вождем Израиля».
И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом; и помазали Давида в царя над [всем] Израилем.
Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился; царствовал сорок лет.
В Хевроне царствовал над Иудою семь лет и шесть месяцев, и в Иерусалиме царствовал тридцать три года над всем Израилем и Иудою.
И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны; но они говорили Давиду: «ты не войдешь сюда; тебя отгонят слепые и хромые», – это значило: «не войдет сюда Давид».
Но Давид взял крепость Сион: это – город Давидов.
И сказал Давид в тот день: всякий, убивая Иевусеев, пусть поражает копьем и хромых и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится: слепой и хромой не войдет в дом [Господень].
И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри.
И преуспевал Давид и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним.
И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду и кедровые деревья и плотников и каменщиков, и они построили дом Давиду.
И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем и что возвысил царство его ради народа Своего Израиля.
И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона.
И родились еще у Давида сыновья и дочери. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, и Совав, и Нафан, и Соломон,
и Евеар, и Елисуа, и Нафек, и Иафиа,
и Елисама, и Елидае, и Елифалеф, *[Самае, Иосиваф, Нафан, Галамаан, Иеваар, Феисус, Елифалаф, Нагев, Нафек, Ионафан, Леасамис, Ваалимаф и Елифааф].
Когда Филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все Филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость.
А Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим.
И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне против Филистимлян? предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду: иди, ибо Я предам Филистимлян в руки твои.
И пошел Давид в Ваал-Перацим и поразил их там, и сказал Давид: Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Ваал-Перацим.
И оставили там [Филистимляне] истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их [и велел сжечь их в огне].
И пришли опять Филистимляне и расположились в долине Рефаим.
И вопросил Давид Господа, [идти ли мне против Филистимлян, и предашь ли их в руки мои?] И Он отвечал ему: не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи;
и когда услышишь шум как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско Филистимское.
И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил Филистимлян от Гаваи до Газера.
Киргизский
Ысрайылдын бардык уруулары Хебронго, Дљљткљ келишти да, минтип айтышты: «Биз сенин сљљгєњбєз жана денењбиз.
Шабул бизге падышачылык кылып турганда эле сен Ысрайылды баштап жєрчєсєњ. Тењир сага: “Сен Менин элим Ысрайылды кайтарасыњ, Ысрайылдын жол башчысы болосуњ”, – деп айткан».
Ысрайылдын бардык аксакалдары падышага, Хебронго келишти. Дљљт падыша Хеброндо, Тењирдин алдында алар менен келишим тєздє. Ошондо алар Дљљттє Ысрайылга падыша кылып майлашты.
Дљљт падыша болгондо, отуз жашта эле. Ал кырк жыл падышачылык кылды.
Ал Хеброндо Жєйєткљ жети жыл, алты ай падышачылык кылды, Ысрайыл менен Жєйєткљ Иерусалимде отуз єч жыл падышачылык кылды.
Падыша љзєнєн кишилери менен Иерусалимге, ал жерде жашаган жебустуктарга каршы жљнљдє. Бирок алар Дљљткљ мындай деп айтышты: «Сен бул жакка кирбейсињ. Сени сокурлар менен тљкљрлљр кууп чыгышат». Бул «Дљљт бул жакка кире албайт» дегенди билдирет.
Бирок Дљљт Сион сепилин басып алды. Кийин ал Дљљттєн шаары болуп калды.
Дљљт ошол кєнє: «Жебустуктарды љлтєрєп жаткан адам тљкљрлљрдє, сокурларды, Дљљттє жек кљргљндљрдє найза менен кырсын», – деди. Ошондон улам «Тењирдин єйєнљ сокур менен тљкљр кирбейт» деп айтылып калган.
Дљљт сепилге жайгашты, аны Дљљттєн шаары деп атады, Милодон тартып айландыра курду жана ичин курду.
Дљљт чоњ ийгиликтерге жетип, зоболосу кљтљрєлљ берди, Себайот Кудай-Тењир аны менен болду.
Тир падышасы Хирам Дљљткљ элчилерди, кедр жыгачтарын, жыгач усталарын, таш тизєєчє жумушчуларын жиберди. Алар Дљљткљ єй куруп беришти.
Ысрайылга падыша кылып дайындаган, Љз эли Ысрайыл єчєн падышачылыгынын зоболосун кљтљргљн Тењир экенин Дљљт тєшєндє.
Дљљт Хеброндон Иерусалимге келгенден кийин, љзєнљ дагы кєњ аялдарды жана аялдарды алды.
Дљљт дагы кљп уулдуу жана кыздуу болду. Анын Иерусалимде тљрљлгљн балдарынын аттары мындай: Шамуя, Шобап, Натан, Сулайман,
Жибхар, Элишуа, Непек, Жапия,
Элишама, Элийада, Элипелет.
Пелиштиликтер Дљљттєн Ысрайылга падыша болуп майланганын угушканда, бардыгы Дљљттє издеп чыгышты. Дљљт муну угуп, сепилге кетти.
Пелиштиликтер келип, Репа љрљљнєнљ жайланышышты.
Ошондо Дљљт Тењирге кайрылып: «Мен пелиштиликтерге каршы барайынбы? Аларды менин колума салып бересињби?» – деп сурады. Тењир Дљљткљ: «Баргын, анткени Мен пелиштиликтерди сенин колуња салып берем», – деп жооп берди.
Дљљт Баал-Ператсимге жљнљп, ал жерден аларды талкалады да: «Тењир менин алдымда душмандарымды сел алгандай кыйратты», – деди. Ошондон улам ал жерге Баал-Ператсим деген ат берилди.
Пелиштиликтер ошол жерге љздљрєнєн буркандарын таштап кетишкен эле. Дљљт болсо љз кишилери менен аларды алып кетти.
Пелиштиликтер кайра келишти да, Репа љрљљнєнљ жайланышышты.
Дљљт Тењирден сурады. Ал ага мындай деп жооп берди: «Алардын алдынан чыкпа, артынан, тыт токою жактан кир.
Тыт жыгачтарынын єстєнљн бирљљнєн басып келе жаткандай болгон дабышын угарыњ менен жљнљ, анткени ошондо Тењир сенин алдыњда пелиштиликтердин аскерин талкалоого бара жаткан болот».
Тењир кандай буйруса, Дљљт ошондой кылды. Ал пелиштиликтерди талкалап, Гебадан Гезерге чейин кууп барды.
Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, à Hébron, et dirent: Voici, nous sommes tes os et ta chair.
Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef d'Israël.
Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël.
David était âgé de trente ans lorsqu'il devint roi, et il régna quarante ans.
A Hébron il régna sur Juda sept ans et six mois, et à Jérusalem il régna trente-trois ans sur tout Israël et Juda.
Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David: Tu n'entreras point ici, car les aveugles mêmes et les boiteux te repousseront! Ce qui voulait dire: David n'entrera point ici.
Mais David s'empara de la forteresse de Sion: c'est la cité de David.
David avait dit en ce jour: Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David... -C'est pourquoi l'on dit: L'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison.
David s'établit dans la forteresse, qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Millo.
David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui.
Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers et des tailleurs de pierres, qui bâtirent une maison pour David.
David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël.
David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles.
Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Schammua, Schobab, Nathan, Salomon,
Jibhar, Élischua, Népheg, Japhia,
Élischama, Éliada et Éliphéleth.
Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse.
Les Philistins arrivèrent, et se répandirent dans la vallée des Rephaïm.
David consulta l'Éternel, en disant: Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains.
David vint à Baal Peratsim, où il les battit. Puis il dit: L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Peratsim.
Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent.
Les Philistins montèrent de nouveau, et se répandirent dans la vallée des Rephaïm.
David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit: Tu ne monteras pas; tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers.
Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins.
David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Guéba jusqu'à Guézer.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки