Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Царств

 
 • И собра́ дави́дъ еще́ вся́каго ю́ношу от­ Изра́иля, я́ко се́дмьдесятъ ты́сящъ.
 • И воста́ и и́де дави́дъ и вси́ лю́дiе, и́же съ ни́мъ, и от­ князе́й Иу́диныхъ, на восхо́дъ, е́же воз­нести́ от­ту́ду киво́тъ Бо́жiй, надъ ни́мже при­­зва́ся и́мя Го́спода си́лъ, сѣдя́щаго на херуви́мѣхъ надъ ни́мъ:
 • и воз­ложи́ша киво́тъ Госпо́день на колесни́цу но́ву, и от­везо́ша его́ изъ до́му и Аминада́вля и́же на хо́лмѣ: оза́ же и бра́тiя его́ сы́нове Аминада́вли везя́ху колесни́цу съ киво́томъ [Госпо́днимъ]:
 • и бра́тiя его́ идя́ху предъ киво́томъ [Бо́жiимъ],
 • дави́дъ же и сы́нове Изра́илевы [идя́ху] предъ Го́сподемъ, игра́юще во орга́ны устро́ен­ныя въ крѣ́пости, и въ пѣ́нiихъ и въ гу́слехъ, и въ свирѣ́лехъ и въ тимпа́нѣхъ, и въ кимва́лѣхъ и въ цѣвни́цахъ,
 • и прiидо́ша до гумна́ Нахо́рова. И простре́ оза́ ру́ку свою́ на киво́тъ Бо́жiй при­­держа́ти его́, и я́т­ся за него́, поне́же превраща́­ше его́ теле́цъ.
 • И разгнѣ́вася гнѣ́вомъ Госпо́дь на озу́ и порази́ его́ та́мо Бо́гъ, и у́мре та́мо у киво́та Госпо́дня предъ Бо́гомъ.
 • И опеча́лися дави́дъ, поне́же порази́ Госпо́дь пораже́нiемъ озу́: и нарече́ся мѣ́сто то́ пораже́нiе ози́но и до сего́ дне́.
 • И убоя́ся Го́спода дави́дъ въ де́нь то́й, глаго́ля: ка́ко вни́детъ ко мнѣ́ киво́тъ Госпо́день?
 • И не хотя́ше дави́дъ, да прiи́детъ къ нему́ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня во гра́дъ дави́довъ: и уклони́ его́ дави́дъ въ до́мъ Аведда́ра геѳе́анина.
 • И стоя́ше киво́тъ Госпо́день въ дому́ Аведда́ра геѳе́анина ме́сяцы три́, и благослови́ Госпо́дь ве́сь до́мъ Аведда́ровъ и вся́, я́же его́.
 • И воз­вѣсти́ша царю́ дави́ду, глаго́люще: благослови́ Госпо́дь до́мъ Аведда́ровъ и вся́, я́же его́, киво́та ра́ди Бо́жiя. И и́де дави́дъ, и взя́ киво́тъ Бо́жiй изъ до́му Аведда́рова во гра́дъ дави́довъ въ весе́лiи:
 • и бѣ́ша съ ни́мъ несу́ще киво́тъ Госпо́день се́дмь лико́въ, и же́ртва теле́цъ и а́гнцы:
 • и дави́дъ бряца́­ше во орга́ны устро́ены предъ Го́сподемъ, и оболче́нъ бы́сть дави́дъ во оде́жду изя́щну:
 • и дави́дъ и ве́сь до́мъ Изра́илевъ неся́ху киво́тъ Госпо́день съ во́племъ и со гла́сомъ тру́бнымъ.
 • И бы́сть киво́ту при­­носи́му ко гра́ду дави́дову, и Мелхо́ла дщи́ Сау́лова при­­ница́­ше око́нцемъ и ви́дѣ царя́ дави́да ска́чуща и игра́юща предъ Го́сподемъ, и уничижи́ его́ въ се́рдцы сво­е́мъ.
 • И внесо́ша киво́тъ Госпо́день, и поста́виша его́ на мѣ́стѣ его́ посредѣ́ ски́нiи, ю́же поста́ви ему́ дави́дъ: и воз­несе́ дави́дъ всесожига́емая предъ Го́спода и ми́рная,
 • и соверши́ дави́дъ воз­нося́й всесожже́нiя и ми́рная, и благослови́ лю́ди о и́мени Го́спода си́лъ,
 • и раздѣли́ всѣ́мъ лю́демъ на всю́ си́лу Изра́илеву от­ Да́на да́же до вирсаві́и, и от­ му́жа да́же до жены́, ко­ему́ждо по укру́ху хлѣ́ба, и по ча́сти пече́наго мя́са, и по сковрадно́му млину́. И от­идо́ша вси́ лю́дiе, кі́йждо въ до́мъ сво́й.
 • И воз­врати́ся дави́дъ благослови́ти до́мъ сво́й, и изы́де Мелхо́ла дщи́ Сау́лова на срѣ́тенiе дави́ду, и благослови́ его́ и рече́: ко́ль просла́вися дне́сь ца́рь Изра́илевъ, и́же от­кры́ся дне́сь предъ очи́ма рабы́нь рабо́въ сво­и́хъ, я́коже от­крыва́ет­ся от­кры́в­шiйся еди́нъ от­ пля́шущихъ?
 • И рече́ дави́дъ къ Мелхо́лѣ: предъ Го́сподемъ пляса́ти бу́ду: и благослове́нъ Госпо́дь, и́же избра́ мя па́че отца́ тво­его́ и па́че всего́ до́му его́, поста́вити мя́ властели́на надъ людьми́ сво­и́ми надъ Изра́илемъ, и бу́ду игра́ти и пляса́ти предъ Го́сподемъ:
 • и от­кры́юся еще́ та́кожде и бу́ду непотре́бенъ предъ очи́ма тво­и́ма, и съ рабы́нями, о ни́хже рекла́ еси́, непросла́влену бы́ти ми́.
 • И у Мелхо́лы дще́ре Сау́ли не бы́сть дѣ́тища до дне́ сме́рти ея́.
 • И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, тридцать тысяч*. //*В греческом переводе: около семидесяти тысяч.
 • И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах.
 • И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу.
 • И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме; и Ахио шел пред ковчегом [Господним].
 • А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах.
 • И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию [чтобы придержать его] и взялся за него, ибо волы наклонили его.
 • Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия.
 • И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и доныне называется: «поражение Озы».
 • И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как войти ко мне ковчегу Господню?
 • И не захотел Давид везти ковчег Господень к себе, в город Давидов, а обратил его в дом Аведдара Гефянина.
 • И оставался ковчег Господень в доме Аведдара Гефянина три месяца, и благословил Господь Аведдара и весь дом его.
 • Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Аведдара и все, что было у него, ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов.
 • И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна.
 • Давид скакал из всей силы пред Господом; одет же был Давид в льняной ефод.
 • Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками.
 • Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем.
 • И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид; и принес Давид всесожжения пред Господом и жертвы мирные.
 • Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа;
 • и роздал всему народу, всему множеству Израильтян [от Дана даже до Вирсавии], как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой.
 • Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу, [и приветствовала его] и сказала: как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек!
 • И сказал Давид Мелхоле: пред Господом [плясать буду. И благословен Господь], Который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля; пред Господом играть и плясать буду;
 • и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен.
 • И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее.
 • Дљљт кайрадан Ысрайылдын тандалган отуз мињ адамын чогултту.
 • Дљљт туруп, љзєнєн бєт эли менен керуптардын ортосундагы Себайот Тењирдин ысымы менен аталган Кудайдын келишим сандыгын Жєйєттєн Баал жеринен кљчєрєп келєє єчєн жљнљдє.
 • Алар Кудайдын келишим сандыгын жањы арабага салып, адырдагы Аминадаптын єйєнљн алып чыгышты. Аминадаптын уулдары Уза менен Ахио болсо жањы арабаны айдап бара жатышты.
 • Ошентип, Кудайдын келишим сандыгы салынган арабаны адырдагы Аминадаптын єйєнљн алып жљнљштє. Ахио келишим сандыгынын алдында бара жатты.
 • Дљљт менен бєт Ысрайыл уулдары Тењирдин алдында кипарис жыгачынан жасалган ар тєрдєє музыкалык аспаптарда ойноп, лира, арфа чертип, забур ырдап, дап кагып, шылдырак уруп, жез табак кагып бара жатышты.
 • Нахондун кырманына жетишкенде, Уза колун сунуп, Кудайдын келишим сандыгын кармап калды, анткени аны љгєздљр солкулдатып жиберген эле.
 • Бирок Тењир Узага каарданып, аны коркпой батынгандыгы єчєн ошол жерден эле љлтєрєп салды, ал Кудайдын келишим сандыгынын жанында љлдє.
 • Тењир Узаны љлтєрєп салганы єчєн Дљљт кайгыга батты. Ошол жер азыркыга чейин «Уза љлгљн жер» деп аталат.
 • Ошол кєнє Дљљт Тењирден коркуп: «Тењирдин келишим сандыгы меникине кантип кирет?» – деди.
 • Дљљт Тењирдин келишим сандыгын љзєнљ, Дљљттєн шаарына алып барууну каалабай, гаттык Абет-Эдомдун єйєн кљздљй алып жљнљдє.
 • Ошентип, Тењирдин келишим сандыгы гаттык Абет-Эдомдун єйєндљ єч ай турду. Тењир Абет-Эдомго жана анын бєт єй-бєлљсєнљ батасын берди.
 • Дљљт падышага: «Кудайдын келишим сандыгы єчєн Тењир Абет-Эдомдун єй-бєлљсєнљ жана анын бардык нерсесине батасын берди», – деп билдиришкенде, Дљљт барып, Кудайдын келишим сандыгын Абет-Эдомдун єйєнљн Дљљттєн шаарына салтанат менен кљчєрєп келди.
 • Тењирдин келишим сандыгын кљтљрєп бара жаткандар алты кадам шилтеген сайын ал бир букачар, бир койду курмандыкка чалып жатты.
 • Дљљт Тењирдин алдында жан-дили менен бийлеп жатты. Дљљт зыгыр буласынан токулган эфод кийип жєргљн эле.
 • Ошентип, Дљљт менен бєт Ысрайыл эли Тењирдин келишим сандыгын кубана кыйкырып, сурнай тартып кљтљрєп келе жатышты.
 • Тењирдин келишим сандыгы Дљљттєн шаарына киргенде, Шабулдун кызы Михал терезеден карап турган эле. Ал Тењирдин алдында секирип, бийлеп келе жаткан Дљљт падышаны кљрєп, аны жєрљгєндљ кемсинтти.
 • Алар Тењирдин келишим сандыгын алып келишип, љзєнєн ордуна, Дљљт ал єчєн курган жыйын чатырынын ортосуна коюшту. Анан Дљљт Тењир алдында бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктар менен тынчтык курмандыктарын чалды.
 • Дљљт бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктар менен тынчтык курмандыктарын чалып бєткљндљн кийин, Себайот Тењирдин атынан элге бата берди.
 • Анан ал бардык элге, кљп сандаган Ысрайыл элине, эркек дебей, аял дебей, бирден нан, бир кесимден куурулган эт, мейиз кошулган бирден таттуу токоч таратты. Анан бардык эл љз єйлљрєнљ тарады.
 • Дљљт љз єй-бєлљсєнљ бата берєє єчєн кайтып келгенде, Шабулдун кызы Михал алдынан чыгып: «Жел љпкљ адамдай болуп, љз кєњдљрєнєн, кулдарынын кљз алдында жылањачтанган Ысрайыл падышасынын бєгєн кадыры укмуш артты го!» – деди.
 • Ошондо Дљљт Михалга мындай деди: «Тењирим мени сенин атањдан, анын бєт тукумунан артык кљрєп, Тењирдин эли Ысрайылга мени жол башчы кылып бекиткендиги єчєн Тењирдин алдында шаттанамын да бийлеймин.
 • Мен мындан да тљмљн болуп, љзємдє санда жок киши кылам, бирок сен айткан кєњ аялдардын алдында дањкка бљлљнљм».
 • Шабулдун кызы Михал љмєрє љткљнчљ балалуу болгон жок.
 • καὶ συν­ήγαγεν ἔτι Δαυιδ πάν­τα νεανίαν ἐξ Ισραηλ ὡς ἑβδομήκον­τα χιλιάδας
 • καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύ­θη Δαυιδ καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ᾿ αὐτοῦ ἀπο­̀ τῶν ἀρχόν­των Ιουδα ἐν ἀναβάσει τοῦ ἀναγαγεῖν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἐφ᾿ ἣν ἐπεκλήθη τὸ ὄνομα κυρίου τῶν δυνάμεων καθη­μέ­νου ἐπι­̀ τῶν Χερουβιν ἐπ᾿ αὐτῆς
 • καὶ ἐπεβίβασεν τὴν κιβωτὸν κυρίου ἐφ᾿ ἅμαξαν καινὴν καὶ ἦρεν αὐτὴν ἐξ οἴκου Αμιναδαβ τοῦ ἐν τῷ βουνῷ καὶ Οζα καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ υἱοὶ Αμιναδαβ ἦγον τὴν ἅμαξαν
 • σὺν τῇ κιβωτῷ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπορεύ­ον­το ἔμπρο­σθεν τῆς κιβωτοῦ
 • καὶ Δαυιδ καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ παίζον­τες ἐνώπιον κυρίου ἐν ὀργάνοις ἡρμοσ­μέ­νοις ἐν ἰσχύι καὶ ἐν ᾠδαῖς καὶ ἐν κινύραις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν τυμπάνοις καὶ ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν αὐλοῖς
 • καὶ παρα­γίνον­ται ἕως ἅλω Νωδαβ καὶ ἐξέτεινεν Οζα τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπι­̀ τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ κατα­σχεῖν αὐτὴν καὶ ἐκράτησεν αὐτήν ὅτι περιέσπασεν αὐτὴν ὁ μόσχος τοῦ κατα­σχεῖν αὐτήν
 • καὶ ἐθυμώθη κύριος τῷ Οζα καὶ ἔπαισεν αὐτὸν ἐκεῖ ὁ θεός καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ παρα­̀ τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
 • καὶ ἠθύμησεν Δαυιδ ὑπὲρ οὗ διέκοψεν κύριος δια­κοπὴν ἐν τῷ Οζα καὶ ἐκλήθη ὁ τόπος ἐκεῖνος δια­κοπὴ Οζα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
 • καὶ ἐφοβήθη Δαυιδ τὸν κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων πῶς εἰσελεύ­­σε­ται προ­́ς με ἡ κιβωτὸς κυρίου
 • καὶ οὐκ ἐβούλετο Δαυιδ τοῦ ἐκκλῖναι προ­̀ς αὑτὸν τὴν κιβωτὸν δια­θήκης κυρίου εἰς τὴν πόλιν Δαυιδ καὶ ἀπέκλινεν αὐτὴν Δαυιδ εἰς οἶκον Αβεδδαρα τοῦ Γεθθαίου
 • καὶ ἐκάθισεν ἡ κιβωτὸς τοῦ κυρίου εἰς οἶκον Αβεδδαρα τοῦ Γεθθαίου μῆνας τρεῖς καὶ εὐλόγησεν κύριος ὅλον τὸν οἶκον Αβεδδαρα καὶ πάν­τα τὰ αὐτοῦ
 • καὶ ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ Δαυιδ λέγον­τες ηὐλόγησεν κύριος τὸν οἶκον Αβεδδαρα καὶ πάν­τα τὰ αὐτοῦ ἕνεκεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ἐπορεύ­θη Δαυιδ καὶ ἀνήγαγεν τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου ἐκ τοῦ οἴκου Αβεδδαρα εἰς τὴν πόλιν Δαυιδ ἐν εὐφροσύνῃ
 • καὶ ἦσαν μετ᾿ αὐτῶν αἴρον­τες τὴν κιβωτὸν ἑπτὰ χοροὶ καὶ θῦμα μόσχος καὶ ἄρνα
 • καὶ Δαυιδ ἀνεκρούετο ἐν ὀργάνοις ἡρμοσ­μέ­νοις ἐνώπιον κυρίου καὶ ὁ Δαυιδ ἐνδεδυκὼς στολὴν ἔξαλλον
 • καὶ Δαυιδ καὶ πᾶς ὁ οἶκος Ισραηλ ἀνήγαγον τὴν κιβωτὸν κυρίου μετὰ κραυγῆς καὶ μετὰ φωνῆς σάλπιγγος
 • καὶ ἐγένετο τῆς κιβωτοῦ παρα­γινομένης ἕως πόλεως Δαυιδ καὶ Μελχολ ἡ θυγάτηρ Σαουλ διέκυπτεν δια­̀ τῆς θυρίδος καὶ εἶδεν τὸν βασιλέα Δαυιδ ὀρχούμενον καὶ ἀνακρουόμενον ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐξουδένωσεν αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
 • καὶ φέρουσιν τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου καὶ ἀνέθηκαν αὐτὴν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς εἰς μέσον τῆς σκηνῆς ἧς ἔπηξεν αὐτῇ Δαυιδ καὶ ἀνήνεγκεν Δαυιδ ὁλοκαυτώματα ἐνώπιον κυρίου καὶ εἰρηνικάς
 • καὶ συν­ετέλεσεν Δαυιδ συν­αναφέρων τὰς ὁλοκαυτώσεις καὶ τὰς εἰρηνικὰς καὶ εὐλόγησεν τὸν λαὸν ἐν ὀνόματι κυρίου τῶν δυνάμεων
 • καὶ διεμέρισεν παν­τὶ τῷ λαῷ εἰς πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ Ισραηλ ἀπο­̀ Δαν ἕως Βηρσαβεε ἀπο­̀ ἀνδρὸς ἕως γυναικὸς ἑκάστῳ κολλυρίδα ἄρτου καὶ ἐσχαρίτην καὶ λάγανον ἀπο­̀ τηγάνου καὶ ἀπῆλθεν πᾶς ὁ λαὸς ἕκασ­τος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
 • καὶ ἐπέστρεψεν Δαυιδ εὐλογῆσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθεν Μελχολ ἡ θυγάτηρ Σαουλ εἰς ἀπάν­τησιν Δαυιδ καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν τί δεδόξασται σήμερον ὁ βασιλεὺς Ισραηλ ὃς ἀπεκαλύφθη σήμερον ἐν ὀφθαλμοῖς παιδισκῶν τῶν δούλων ἑαυτοῦ καθὼς ἀπο­καλύπτεται ἀπο­καλυφθεὶς εἷς τῶν ὀρχουμένων
 • καὶ εἶπεν Δαυιδ προ­̀ς Μελχολ ἐνώπιον κυρίου ὀρχήσομαι εὐλογητὸς κύριος ὃς ἐξελέξατό με ὑπὲρ τὸν πατέρα σου καὶ ὑπὲρ πάν­τα τὸν οἶκον αὐτοῦ τοῦ κατα­στῆσαί με εἰς ἡγούμενον ἐπι­̀ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐπι­̀ τὸν Ισραηλ καὶ παίξομαι καὶ ὀρχήσομαι ἐνώπιον κυρίου
 • καὶ ἀπο­καλυφθήσομαι ἔτι οὕτως καὶ ἔσομαι ἀχρεῖος ἐν ὀφθαλμοῖς σου καὶ μετὰ τῶν παιδισκῶν ὧν εἶπάς με δοξασθῆναι
 • καὶ τῇ Μελχολ θυγατρὶ Σαουλ οὐκ ἐγένετο παιδίον ἕως τῆς ἡμέρας τοῦ ἀπο­θανεῖν αὐτήν