Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Царств

 
 • И собра́ дави́дъ еще́ вся́каго ю́ношу от­ Изра́иля, я́ко се́дмьдесятъ ты́сящъ.
 • И воста́ и и́де дави́дъ и вси́ лю́дiе, и́же съ ни́мъ, и от­ князе́й Иу́диныхъ, на восхо́дъ, е́же воз­нести́ от­ту́ду киво́тъ Бо́жiй, надъ ни́мже при­­зва́ся и́мя Го́спода си́лъ, сѣдя́щаго на херуви́мѣхъ надъ ни́мъ:
 • и воз­ложи́ша киво́тъ Госпо́день на колесни́цу но́ву, и от­везо́ша его́ изъ до́му и Аминада́вля и́же на хо́лмѣ: оза́ же и бра́тiя его́ сы́нове Аминада́вли везя́ху колесни́цу съ киво́томъ [Госпо́днимъ]:
 • и бра́тiя его́ идя́ху предъ киво́томъ [Бо́жiимъ],
 • дави́дъ же и сы́нове Изра́илевы [идя́ху] предъ Го́сподемъ, игра́юще во орга́ны устро́ен­ныя въ крѣ́пости, и въ пѣ́нiихъ и въ гу́слехъ, и въ свирѣ́лехъ и въ тимпа́нѣхъ, и въ кимва́лѣхъ и въ цѣвни́цахъ,
 • и прiидо́ша до гумна́ Нахо́рова. И простре́ оза́ ру́ку свою́ на киво́тъ Бо́жiй при­­держа́ти его́, и я́т­ся за него́, поне́же превраща́­ше его́ теле́цъ.
 • И разгнѣ́вася гнѣ́вомъ Госпо́дь на озу́ и порази́ его́ та́мо Бо́гъ, и у́мре та́мо у киво́та Госпо́дня предъ Бо́гомъ.
 • И опеча́лися дави́дъ, поне́же порази́ Госпо́дь пораже́нiемъ озу́: и нарече́ся мѣ́сто то́ пораже́нiе ози́но и до сего́ дне́.
 • И убоя́ся Го́спода дави́дъ въ де́нь то́й, глаго́ля: ка́ко вни́детъ ко мнѣ́ киво́тъ Госпо́день?
 • И не хотя́ше дави́дъ, да прiи́детъ къ нему́ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня во гра́дъ дави́довъ: и уклони́ его́ дави́дъ въ до́мъ Аведда́ра геѳе́анина.
 • И стоя́ше киво́тъ Госпо́день въ дому́ Аведда́ра геѳе́анина ме́сяцы три́, и благослови́ Госпо́дь ве́сь до́мъ Аведда́ровъ и вся́, я́же его́.
 • И воз­вѣсти́ша царю́ дави́ду, глаго́люще: благослови́ Госпо́дь до́мъ Аведда́ровъ и вся́, я́же его́, киво́та ра́ди Бо́жiя. И и́де дави́дъ, и взя́ киво́тъ Бо́жiй изъ до́му Аведда́рова во гра́дъ дави́довъ въ весе́лiи:
 • и бѣ́ша съ ни́мъ несу́ще киво́тъ Госпо́день се́дмь лико́въ, и же́ртва теле́цъ и а́гнцы:
 • и дави́дъ бряца́­ше во орга́ны устро́ены предъ Го́сподемъ, и оболче́нъ бы́сть дави́дъ во оде́жду изя́щну:
 • и дави́дъ и ве́сь до́мъ Изра́илевъ неся́ху киво́тъ Госпо́день съ во́племъ и со гла́сомъ тру́бнымъ.
 • И бы́сть киво́ту при­­носи́му ко гра́ду дави́дову, и Мелхо́ла дщи́ Сау́лова при­­ница́­ше око́нцемъ и ви́дѣ царя́ дави́да ска́чуща и игра́юща предъ Го́сподемъ, и уничижи́ его́ въ се́рдцы сво­е́мъ.
 • И внесо́ша киво́тъ Госпо́день, и поста́виша его́ на мѣ́стѣ его́ посредѣ́ ски́нiи, ю́же поста́ви ему́ дави́дъ: и воз­несе́ дави́дъ всесожига́емая предъ Го́спода и ми́рная,
 • и соверши́ дави́дъ воз­нося́й всесожже́нiя и ми́рная, и благослови́ лю́ди о и́мени Го́спода си́лъ,
 • и раздѣли́ всѣ́мъ лю́демъ на всю́ си́лу Изра́илеву от­ Да́на да́же до вирсаві́и, и от­ му́жа да́же до жены́, ко­ему́ждо по укру́ху хлѣ́ба, и по ча́сти пече́наго мя́са, и по сковрадно́му млину́. И от­идо́ша вси́ лю́дiе, кі́йждо въ до́мъ сво́й.
 • И воз­врати́ся дави́дъ благослови́ти до́мъ сво́й, и изы́де Мелхо́ла дщи́ Сау́лова на срѣ́тенiе дави́ду, и благослови́ его́ и рече́: ко́ль просла́вися дне́сь ца́рь Изра́илевъ, и́же от­кры́ся дне́сь предъ очи́ма рабы́нь рабо́въ сво­и́хъ, я́коже от­крыва́ет­ся от­кры́в­шiйся еди́нъ от­ пля́шущихъ?
 • И рече́ дави́дъ къ Мелхо́лѣ: предъ Го́сподемъ пляса́ти бу́ду: и благослове́нъ Госпо́дь, и́же избра́ мя па́че отца́ тво­его́ и па́че всего́ до́му его́, поста́вити мя́ властели́на надъ людьми́ сво­и́ми надъ Изра́илемъ, и бу́ду игра́ти и пляса́ти предъ Го́сподемъ:
 • и от­кры́юся еще́ та́кожде и бу́ду непотре́бенъ предъ очи́ма тво­и́ма, и съ рабы́нями, о ни́хже рекла́ еси́, непросла́влену бы́ти ми́.
 • И у Мелхо́лы дще́ре Сау́ли не бы́сть дѣ́тища до дне́ сме́рти ея́.
 • И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, тридцать тысяч*. //*В греческом переводе: около семидесяти тысяч.
 • И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах.
 • И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу.
 • И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме; и Ахио шел пред ковчегом [Господним].
 • А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах.
 • И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию [чтобы придержать его] и взялся за него, ибо волы наклонили его.
 • Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия.
 • И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и доныне называется: «поражение Озы».
 • И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как войти ко мне ковчегу Господню?
 • И не захотел Давид везти ковчег Господень к себе, в город Давидов, а обратил его в дом Аведдара Гефянина.
 • И оставался ковчег Господень в доме Аведдара Гефянина три месяца, и благословил Господь Аведдара и весь дом его.
 • Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Аведдара и все, что было у него, ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов.
 • И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна.
 • Давид скакал из всей силы пред Господом; одет же был Давид в льняной ефод.
 • Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками.
 • Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем.
 • И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид; и принес Давид всесожжения пред Господом и жертвы мирные.
 • Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа;
 • и роздал всему народу, всему множеству Израильтян [от Дана даже до Вирсавии], как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой.
 • Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу, [и приветствовала его] и сказала: как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек!
 • И сказал Давид Мелхоле: пред Господом [плясать буду. И благословен Господь], Который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля; пред Господом играть и плясать буду;
 • и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен.
 • И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее.
 • Дљљт кайрадан Ысрайылдын тандалган отуз мињ адамын чогултту.
 • Дљљт туруп, љзєнєн бєт эли менен керуптардын ортосундагы Себайот Тењирдин ысымы менен аталган Кудайдын келишим сандыгын Жєйєттєн Баал жеринен кљчєрєп келєє єчєн жљнљдє.
 • Алар Кудайдын келишим сандыгын жањы арабага салып, адырдагы Аминадаптын єйєнљн алып чыгышты. Аминадаптын уулдары Уза менен Ахио болсо жањы арабаны айдап бара жатышты.
 • Ошентип, Кудайдын келишим сандыгы салынган арабаны адырдагы Аминадаптын єйєнљн алып жљнљштє. Ахио келишим сандыгынын алдында бара жатты.
 • Дљљт менен бєт Ысрайыл уулдары Тењирдин алдында кипарис жыгачынан жасалган ар тєрдєє музыкалык аспаптарда ойноп, лира, арфа чертип, забур ырдап, дап кагып, шылдырак уруп, жез табак кагып бара жатышты.
 • Нахондун кырманына жетишкенде, Уза колун сунуп, Кудайдын келишим сандыгын кармап калды, анткени аны љгєздљр солкулдатып жиберген эле.
 • Бирок Тењир Узага каарданып, аны коркпой батынгандыгы єчєн ошол жерден эле љлтєрєп салды, ал Кудайдын келишим сандыгынын жанында љлдє.
 • Тењир Узаны љлтєрєп салганы єчєн Дљљт кайгыга батты. Ошол жер азыркыга чейин «Уза љлгљн жер» деп аталат.
 • Ошол кєнє Дљљт Тењирден коркуп: «Тењирдин келишим сандыгы меникине кантип кирет?» – деди.
 • Дљљт Тењирдин келишим сандыгын љзєнљ, Дљљттєн шаарына алып барууну каалабай, гаттык Абет-Эдомдун єйєн кљздљй алып жљнљдє.
 • Ошентип, Тењирдин келишим сандыгы гаттык Абет-Эдомдун єйєндљ єч ай турду. Тењир Абет-Эдомго жана анын бєт єй-бєлљсєнљ батасын берди.
 • Дљљт падышага: «Кудайдын келишим сандыгы єчєн Тењир Абет-Эдомдун єй-бєлљсєнљ жана анын бардык нерсесине батасын берди», – деп билдиришкенде, Дљљт барып, Кудайдын келишим сандыгын Абет-Эдомдун єйєнљн Дљљттєн шаарына салтанат менен кљчєрєп келди.
 • Тењирдин келишим сандыгын кљтљрєп бара жаткандар алты кадам шилтеген сайын ал бир букачар, бир койду курмандыкка чалып жатты.
 • Дљљт Тењирдин алдында жан-дили менен бийлеп жатты. Дљљт зыгыр буласынан токулган эфод кийип жєргљн эле.
 • Ошентип, Дљљт менен бєт Ысрайыл эли Тењирдин келишим сандыгын кубана кыйкырып, сурнай тартып кљтљрєп келе жатышты.
 • Тењирдин келишим сандыгы Дљљттєн шаарына киргенде, Шабулдун кызы Михал терезеден карап турган эле. Ал Тењирдин алдында секирип, бийлеп келе жаткан Дљљт падышаны кљрєп, аны жєрљгєндљ кемсинтти.
 • Алар Тењирдин келишим сандыгын алып келишип, љзєнєн ордуна, Дљљт ал єчєн курган жыйын чатырынын ортосуна коюшту. Анан Дљљт Тењир алдында бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктар менен тынчтык курмандыктарын чалды.
 • Дљљт бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктар менен тынчтык курмандыктарын чалып бєткљндљн кийин, Себайот Тењирдин атынан элге бата берди.
 • Анан ал бардык элге, кљп сандаган Ысрайыл элине, эркек дебей, аял дебей, бирден нан, бир кесимден куурулган эт, мейиз кошулган бирден таттуу токоч таратты. Анан бардык эл љз єйлљрєнљ тарады.
 • Дљљт љз єй-бєлљсєнљ бата берєє єчєн кайтып келгенде, Шабулдун кызы Михал алдынан чыгып: «Жел љпкљ адамдай болуп, љз кєњдљрєнєн, кулдарынын кљз алдында жылањачтанган Ысрайыл падышасынын бєгєн кадыры укмуш артты го!» – деди.
 • Ошондо Дљљт Михалга мындай деди: «Тењирим мени сенин атањдан, анын бєт тукумунан артык кљрєп, Тењирдин эли Ысрайылга мени жол башчы кылып бекиткендиги єчєн Тењирдин алдында шаттанамын да бийлеймин.
 • Мен мындан да тљмљн болуп, љзємдє санда жок киши кылам, бирок сен айткан кєњ аялдардын алдында дањкка бљлљнљм».
 • Шабулдун кызы Михал љмєрє љткљнчљ балалуу болгон жок.
 • И҆ собра̀ даві́дъ є҆щѐ всѧ́каго ю҆́ношꙋ ѿ і҆и҃лѧ, ꙗ҆́кѡ се́дмьдесѧтъ ты́сѧщъ {Є҆вр.: 30000, а҆ 70000 нигдѣ̀ въ гре́ческихъ нѣ́сть, кромѣ̀ є҆ди́ныѧ первопеча́тныѧ слове́нскїѧ: въ комплю́т.: 30000.}.
 • И҆ воста̀ и҆ и҆́де даві́дъ и҆ всѝ лю́дїе, и҆̀же съ ни́мъ, и҆ ѿ кнѧзе́й і҆ꙋ́диныхъ, на восхо́дъ, є҆́же вознестѝ ѿтꙋ́дꙋ кївѡ́тъ бж҃їй, над̾ ни́мже призва́сѧ и҆́мѧ гдⷭ҇а си́лъ, сѣдѧ́щагѡ на херꙋві́мѣхъ над̾ ни́мъ:
 • и҆ возложи́ша кївѡ́тъ гдⷭ҇ень на колесни́цꙋ но́вꙋ, и҆ ѿвезо́ша є҆го̀ и҆з̾ до́мꙋ и҆ а҆мїнада́влѧ и҆́же на хо́лмѣ: ѻ҆за́ же и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ сы́нове а҆мїнада̑вли везѧ́хꙋ колесни́цꙋ съ кївѡ́томъ (гдⷭ҇нимъ):
 • и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ и҆дѧ́хꙋ пред̾ кївѡ́томъ (бж҃їимъ),
 • даві́дъ же и҆ сы́нове і҆и҃лєвы (и҆дѧ́хꙋ) пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆гра́юще во ѻ҆рга́ны ᲂу҆стро́єнныѧ въ крѣ́пости, и҆ въ пѣ́нїихъ и҆ въ гꙋ́слехъ, и҆ въ свирѣ́лехъ и҆ въ тѷмпа́нѣхъ, и҆ въ кѷмва́лѣхъ и҆ въ цѣвни́цахъ,
 • и҆ прїидо́ша до гꙋмна̀ нахѡ́рова. И҆ прострѐ ѻ҆за̀ рꙋ́кꙋ свою̀ на кївѡ́тъ бж҃їй придержа́ти є҆го̀, и҆ ꙗ҆́тсѧ за него̀, поне́же превраща́ше є҆го̀ теле́цъ.
 • И҆ разгнѣ́васѧ гнѣ́вомъ гдⷭ҇ь на ѻ҆зꙋ̀ и҆ поразѝ є҆го̀ та́мѡ бг҃ъ, и҆ ᲂу҆́мре та́мѡ ᲂу҆ кївѡ́та гдⷭ҇нѧ пред̾ бг҃омъ.
 • И҆ ѡ҆печа́лисѧ даві́дъ, поне́же поразѝ гдⷭ҇ь пораже́нїемъ ѻ҆зꙋ̀: и҆ нарече́сѧ мѣ́сто то̀ пораже́нїе ѻ҆зи́но и҆ до сегѡ̀ днѐ.
 • И҆ ᲂу҆боѧ́сѧ гдⷭ҇а даві́дъ въ де́нь то́й, глаго́лѧ: ка́кѡ вни́детъ ко мнѣ̀ кївѡ́тъ гдⷭ҇ень;
 • И҆ не хотѧ́ше даві́дъ, да прїи́детъ къ немꙋ̀ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ во гра́дъ даві́довъ: и҆ ᲂу҆клонѝ є҆го̀ даві́дъ въ до́мъ а҆ведда́ра геѳе́анина.
 • И҆ стоѧ́ше кївѡ́тъ гдⷭ҇ень въ домꙋ̀ а҆ведда́ра геѳе́анина мцⷭ҇ы трѝ, и҆ блгⷭ҇вѝ гдⷭ҇ь ве́сь до́мъ а҆ведда́ровъ и҆ всѧ̑, ꙗ҆̀же є҆гѡ̀.
 • И҆ возвѣсти́ша царю̀ даві́дꙋ, глаго́люще: блгⷭ҇вѝ гдⷭ҇ь до́мъ а҆ведда́ровъ и҆ всѧ̑, ꙗ҆̀же є҆гѡ̀, кївѡ́та ра́ди бж҃їѧ. И҆ и҆́де даві́дъ, и҆ взѧ̀ кївѡ́тъ бж҃їй и҆з̾ до́мꙋ а҆ведда́рова во гра́дъ даві́довъ въ весе́лїи:
 • и҆ бѣ́ша съ ни́мъ несꙋ́ще кївѡ́тъ гдⷭ҇ень се́дмь ликѡ́въ, и҆ же́ртва теле́цъ и҆ а҆́гнцы:
 • и҆ даві́дъ брѧца́ше во ѻ҆рга́ны ᲂу҆стро́єны пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ ѡ҆болче́нъ бы́сть даві́дъ во ѻ҆де́ждꙋ и҆зѧ́щнꙋ:
 • и҆ даві́дъ и҆ ве́сь до́мъ і҆и҃левъ несѧ́хꙋ кївѡ́тъ гдⷭ҇ень съ во́племъ и҆ со гла́сомъ трꙋ́бнымъ.
 • И҆ бы́сть кївѡ́тꙋ приноси́мꙋ ко гра́дꙋ даві́довꙋ, и҆ мелхо́ла дщѝ саꙋ́лова приница́ше ѻ҆ко́нцемъ и҆ ви́дѣ царѧ̀ даві́да ска́чꙋща и҆ и҆гра́юща пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ ᲂу҆ничижѝ є҆го̀ въ се́рдцы свое́мъ.
 • И҆ внесо́ша кївѡ́тъ гдⷭ҇ень, и҆ поста́виша є҆го̀ на мѣ́стѣ є҆гѡ̀ посредѣ̀ ски́нїи, ю҆́же поста́ви є҆мꙋ̀ даві́дъ: и҆ вознесѐ даві́дъ всесожига́ємаѧ пред̾ гдⷭ҇а и҆ ми̑рнаѧ,
 • и҆ совершѝ даві́дъ возносѧ́й всесожжє́нїѧ и҆ ми̑рнаѧ, и҆ благословѝ лю́ди ѡ҆ и҆́мени гдⷭ҇а си́лъ,
 • и҆ раздѣлѝ всѣ̑мъ лю́демъ на всю̀ си́лꙋ і҆и҃левꙋ ѿ да́на да́же до вирсаві́и, и҆ ѿ мꙋ́жа да́же до жены̀, коемꙋ́ждо по ᲂу҆крꙋ́хꙋ хлѣ́ба, и҆ по ча́сти пече́нагѡ мѧ́са, и҆ по сковрадно́мꙋ млинꙋ̀. И҆ ѿидо́ша всѝ лю́дїе, кі́йждо въ до́мъ сво́й.
 • И҆ возврати́сѧ даві́дъ благослови́ти до́мъ сво́й, и҆ и҆зы́де мелхо́ла дщѝ саꙋ́лова на срѣ́тенїе даві́дꙋ, и҆ благословѝ є҆го̀ и҆ речѐ: ко́ль просла́висѧ дне́сь ца́рь і҆и҃левъ, и҆́же ѿкры́сѧ дне́сь пред̾ ѻ҆чи́ма рабы́нь рабѡ́въ свои́хъ, ꙗ҆́коже ѿкрыва́етсѧ ѿкры́вшїйсѧ є҆ди́нъ ѿ плѧ́шꙋщихъ;
 • И҆ речѐ даві́дъ къ мелхо́лѣ: пред̾ гдⷭ҇емъ плѧса́ти бꙋ́дꙋ: и҆ блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь, и҆́же и҆збра́ мѧ па́че ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ и҆ па́че всегѡ̀ до́мꙋ є҆гѡ̀, поста́вити мѧ̀ властели́на над̾ людьмѝ свои́ми над̾ і҆и҃лемъ, и҆ бꙋ́дꙋ и҆гра́ти и҆ плѧса́ти пред̾ гдⷭ҇емъ:
 • и҆ ѿкры́юсѧ є҆щѐ та́кожде и҆ бꙋ́дꙋ непотре́бенъ пред̾ ѻ҆чи́ма твои́ма, и҆ съ рабы́нѧми, ѡ҆ ни́хже рекла̀ є҆сѝ, непросла́вленꙋ бы́ти мѝ.
 • И҆ ᲂу҆ мелхо́лы дще́ре саꙋ́ли не бы́сть дѣ́тища до днѐ сме́рти є҆ѧ̀.