Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Царств

 
 • И собра́ дави́дъ еще́ вся́каго ю́ношу от­ Изра́иля, я́ко се́дмьдесятъ ты́сящъ.
 • И воста́ и и́де дави́дъ и вси́ лю́дiе, и́же съ ни́мъ, и от­ князе́й Иу́диныхъ, на восхо́дъ, е́же воз­нести́ от­ту́ду киво́тъ Бо́жiй, надъ ни́мже при­­зва́ся и́мя Го́спода си́лъ, сѣдя́щаго на херуви́мѣхъ надъ ни́мъ:
 • и воз­ложи́ша киво́тъ Госпо́день на колесни́цу но́ву, и от­везо́ша его́ изъ до́му и Аминада́вля и́же на хо́лмѣ: оза́ же и бра́тiя его́ сы́нове Аминада́вли везя́ху колесни́цу съ киво́томъ [Госпо́днимъ]:
 • и бра́тiя его́ идя́ху предъ киво́томъ [Бо́жiимъ],
 • дави́дъ же и сы́нове Изра́илевы [идя́ху] предъ Го́сподемъ, игра́юще во орга́ны устро́ен­ныя въ крѣ́пости, и въ пѣ́нiихъ и въ гу́слехъ, и въ свирѣ́лехъ и въ тимпа́нѣхъ, и въ кимва́лѣхъ и въ цѣвни́цахъ,
 • и прiидо́ша до гумна́ Нахо́рова. И простре́ оза́ ру́ку свою́ на киво́тъ Бо́жiй при­­держа́ти его́, и я́т­ся за него́, поне́же превраща́­ше его́ теле́цъ.
 • И разгнѣ́вася гнѣ́вомъ Госпо́дь на озу́ и порази́ его́ та́мо Бо́гъ, и у́мре та́мо у киво́та Госпо́дня предъ Бо́гомъ.
 • И опеча́лися дави́дъ, поне́же порази́ Госпо́дь пораже́нiемъ озу́: и нарече́ся мѣ́сто то́ пораже́нiе ози́но и до сего́ дне́.
 • И убоя́ся Го́спода дави́дъ въ де́нь то́й, глаго́ля: ка́ко вни́детъ ко мнѣ́ киво́тъ Госпо́день?
 • И не хотя́ше дави́дъ, да прiи́детъ къ нему́ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня во гра́дъ дави́довъ: и уклони́ его́ дави́дъ въ до́мъ Аведда́ра геѳе́анина.
 • И стоя́ше киво́тъ Госпо́день въ дому́ Аведда́ра геѳе́анина ме́сяцы три́, и благослови́ Госпо́дь ве́сь до́мъ Аведда́ровъ и вся́, я́же его́.
 • И воз­вѣсти́ша царю́ дави́ду, глаго́люще: благослови́ Госпо́дь до́мъ Аведда́ровъ и вся́, я́же его́, киво́та ра́ди Бо́жiя. И и́де дави́дъ, и взя́ киво́тъ Бо́жiй изъ до́му Аведда́рова во гра́дъ дави́довъ въ весе́лiи:
 • и бѣ́ша съ ни́мъ несу́ще киво́тъ Госпо́день се́дмь лико́въ, и же́ртва теле́цъ и а́гнцы:
 • и дави́дъ бряца́­ше во орга́ны устро́ены предъ Го́сподемъ, и оболче́нъ бы́сть дави́дъ во оде́жду изя́щну:
 • и дави́дъ и ве́сь до́мъ Изра́илевъ неся́ху киво́тъ Госпо́день съ во́племъ и со гла́сомъ тру́бнымъ.
 • И бы́сть киво́ту при­­носи́му ко гра́ду дави́дову, и Мелхо́ла дщи́ Сау́лова при­­ница́­ше око́нцемъ и ви́дѣ царя́ дави́да ска́чуща и игра́юща предъ Го́сподемъ, и уничижи́ его́ въ се́рдцы сво­е́мъ.
 • И внесо́ша киво́тъ Госпо́день, и поста́виша его́ на мѣ́стѣ его́ посредѣ́ ски́нiи, ю́же поста́ви ему́ дави́дъ: и воз­несе́ дави́дъ всесожига́емая предъ Го́спода и ми́рная,
 • и соверши́ дави́дъ воз­нося́й всесожже́нiя и ми́рная, и благослови́ лю́ди о и́мени Го́спода си́лъ,
 • и раздѣли́ всѣ́мъ лю́демъ на всю́ си́лу Изра́илеву от­ Да́на да́же до вирсаві́и, и от­ му́жа да́же до жены́, ко­ему́ждо по укру́ху хлѣ́ба, и по ча́сти пече́наго мя́са, и по сковрадно́му млину́. И от­идо́ша вси́ лю́дiе, кі́йждо въ до́мъ сво́й.
 • И воз­врати́ся дави́дъ благослови́ти до́мъ сво́й, и изы́де Мелхо́ла дщи́ Сау́лова на срѣ́тенiе дави́ду, и благослови́ его́ и рече́: ко́ль просла́вися дне́сь ца́рь Изра́илевъ, и́же от­кры́ся дне́сь предъ очи́ма рабы́нь рабо́въ сво­и́хъ, я́коже от­крыва́ет­ся от­кры́в­шiйся еди́нъ от­ пля́шущихъ?
 • И рече́ дави́дъ къ Мелхо́лѣ: предъ Го́сподемъ пляса́ти бу́ду: и благослове́нъ Госпо́дь, и́же избра́ мя па́че отца́ тво­его́ и па́че всего́ до́му его́, поста́вити мя́ властели́на надъ людьми́ сво­и́ми надъ Изра́илемъ, и бу́ду игра́ти и пляса́ти предъ Го́сподемъ:
 • и от­кры́юся еще́ та́кожде и бу́ду непотре́бенъ предъ очи́ма тво­и́ма, и съ рабы́нями, о ни́хже рекла́ еси́, непросла́влену бы́ти ми́.
 • И у Мелхо́лы дще́ре Сау́ли не бы́сть дѣ́тища до дне́ сме́рти ея́.
 • И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, тридцать тысяч*. //*В греческом переводе: около семидесяти тысяч.
 • И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах.
 • И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу.
 • И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме; и Ахио шел пред ковчегом [Господним].
 • А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах.
 • И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию [чтобы придержать его] и взялся за него, ибо волы наклонили его.
 • Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия.
 • И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и доныне называется: «поражение Озы».
 • И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как войти ко мне ковчегу Господню?
 • И не захотел Давид везти ковчег Господень к себе, в город Давидов, а обратил его в дом Аведдара Гефянина.
 • И оставался ковчег Господень в доме Аведдара Гефянина три месяца, и благословил Господь Аведдара и весь дом его.
 • Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Аведдара и все, что было у него, ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов.
 • И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна.
 • Давид скакал из всей силы пред Господом; одет же был Давид в льняной ефод.
 • Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками.
 • Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем.
 • И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид; и принес Давид всесожжения пред Господом и жертвы мирные.
 • Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа;
 • и роздал всему народу, всему множеству Израильтян [от Дана даже до Вирсавии], как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой.
 • Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу, [и приветствовала его] и сказала: как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек!
 • И сказал Давид Мелхоле: пред Господом [плясать буду. И благословен Господь], Который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля; пред Господом играть и плясать буду;
 • и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен.
 • И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее.
 • 大 卫 又 聚 集 以 色 列 中 所 有 挑 选 的 人 三 万 。
 • 大 卫 起 身 , 率 领 跟 随 他 的 众 人 前 往 , 要 从 巴 拉 犹 大 将 神 的 约 柜 运 来 。 这 约 柜 就 是 坐 在 二 基 路 伯 上 万 军 之 耶 和 华 留 名 的 约 柜 。
 • 他 们 将 神 的 约 柜 从 冈 上 亚 比 拿 达 的 家 里 抬 出 来 , 放 在 新 车 上 。 亚 比 拿 达 的 两 个 儿 子 乌 撒 和 亚 希 约 赶 这 新 车 。
 • 他 们 将 神 的 约 柜 从 冈 上 亚 比 拿 达 家 里 抬 出 来 的 时 候 , 亚 希 约 在 柜 前 行 走 。
 • 大 卫 和 以 色 列 的 全 家 在 耶 和 华 面 前 , 用 松 木 制 造 的 各 样 乐 器 和 琴 , 瑟 , 鼓 , 钹 , 锣 , 作 乐 跳 舞 。
 • 到 了 拿 艮 的 禾 场 , 因 为 牛 失 前 蹄 ( 或 作 惊 跳 ) , 乌 撒 就 伸 手 扶 住 神 的 约 柜 。
 • 神 耶 和 华 向 乌 撒 发 怒 , 因 这 错 误 击 杀 他 , 他 就 死 在 神 的 约 柜 旁 。
 • 大 卫 因 耶 和 华 击 杀 ( 原 文 作 闯 杀 ) 乌 撒 , 心 里 愁 烦 , 就 称 那 地 方 为 毗 列 斯 乌 撒 , 直 到 今 日 。
 • 那 日 , 大 卫 惧 怕 耶 和 华 , 说 , 耶 和 华 的 约 柜 怎 可 运 到 我 这 里 来 。
 • 于 是 大 卫 不 肯 将 耶 和 华 的 约 柜 运 进 大 卫 的 城 , 却 运 到 迦 特 人 俄 别 以 东 的 家 中 。
 • 耶 和 华 的 约 柜 在 迦 特 人 俄 别 以 东 家 中 三 个 月 。 耶 和 华 赐 福 给 俄 别 以 东 和 他 的 全 家 。
 • 有 人 告 诉 大 卫 王 说 , 耶 和 华 因 为 约 柜 赐 福 给 俄 别 以 东 的 家 和 一 切 属 他 的 。 大 卫 就 去 , 欢 欢 喜 喜 地 将 神 的 约 柜 从 俄 别 以 东 家 中 抬 到 大 卫 的 城 里 。
 • 抬 耶 和 华 约 柜 的 人 走 了 六 步 , 大 卫 就 献 牛 与 肥 羊 为 祭 。
 • 大 卫 穿 着 细 麻 布 的 以 弗 得 , 在 耶 和 华 面 前 极 力 跳 舞 。
 • 这 样 , 大 卫 和 以 色 列 的 全 家 欢 呼 吹 角 , 将 耶 和 华 的 约 柜 抬 上 来 。
 • 耶 和 华 的 约 柜 进 了 大 卫 城 的 时 候 , 扫 罗 的 女 儿 米 甲 从 窗 户 里 观 看 , 见 大 卫 王 在 耶 和 华 面 前 踊 跃 跳 舞 , 心 里 就 轻 视 他 。
 • 众 人 将 耶 和 华 的 约 柜 请 进 去 , 安 放 在 所 预 备 的 地 方 , 就 是 在 大 卫 所 搭 的 帐 幕 里 。 大 卫 在 耶 和 华 面 前 献 燔 祭 和 平 安 祭 。
 • 大 卫 献 完 了 燔 祭 和 平 安 祭 , 就 奉 万 军 之 耶 和 华 的 名 给 民 祝 福 ,
 • 并 且 分 给 以 色 列 众 人 , 无 论 男 女 , 每 人 一 个 饼 , 一 块 肉 , 一 个 葡 萄 饼 。 众 人 就 各 回 各 家 去 了 。
 • 大 卫 回 家 要 给 眷 属 祝 福 。 扫 罗 的 女 儿 米 甲 出 来 迎 接 他 , 说 , 以 色 列 王 今 日 在 臣 仆 的 婢 女 眼 前 露 体 , 如 同 一 个 轻 贱 人 无 耻 露 体 一 样 , 有 好 大 的 荣 耀 阿 。
 • 大 卫 对 米 甲 说 , 这 是 在 耶 和 华 面 前 。 耶 和 华 已 拣 选 我 , 废 了 你 父 和 你 父 的 全 家 , 立 我 作 耶 和 华 民 以 色 列 的 君 , 所 以 我 必 在 耶 和 华 面 前 跳 舞 。
 • 我 也 必 更 加 卑 微 , 自 己 看 为 轻 贱 。 你 所 说 的 那 些 婢 女 , 她 们 倒 要 尊 敬 我 。
 • 扫 罗 的 女 儿 米 甲 , 直 到 死 日 , 没 有 生 养 儿 女 。