Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Царств

 
 • И рече́ дави́дъ: е́сть ли еще́ оста́в­шiйся въ дому́ Сау́ли, и сотворю́ съ ни́мъ ми́лость Ионаѳа́на ра́ди?
 • И от­ до́му Сау́ля бѣ́ о́трокъ, и и́мя ему́ Сива́: и при­­зва́ша его́ къ дави́ду, и рече́ къ нему́ ца́рь: ты́ ли еси́ Сива́? И рече́: а́зъ ра́бъ тво́й.
 • И рече́ ца́рь: оста́ся ли от­ до́му Сау́ля еще́ му́жъ, и сотворю́ съ ни́мъ ми́лость Бо́жiю? И рече́ Сива́ къ царю́: еще́ е́сть сы́нъ Ионаѳа́новъ, хро́мъ нога́ма.
 • И рече́ ца́рь: гдѣ́ есть? И рече́ Сива́ къ царю́: се́, въ дому́ Махи́ра сы́на Амiи́ля от­ лода́вара.
 • И посла́ ца́рь дави́дъ, и взя́ его́ изъ до́му Махи́ра сы́на Амiи́ля от­ лода́вара.
 • И прiи́де мемфивосѳе́й сы́нъ Ионаѳа́на сы́на Сау́лова къ царю́ дави́ду, и паде́ на лицы́ сво­е́мъ и поклони́ся ему́. И рече́ ему́ дави́дъ: мемфивосѳе́е. И рече́: се́, ра́бъ тво́й.
 • И рече́ ему́ дави́дъ: не бо́йся, я́ко творя́ сотворю́ съ тобо́ю ми́лость Ионаѳа́на ра́ди отца́ тво­его́, и воз­вращу́ тебѣ́ вся́ се́ла Сау́ла дѣ́да тво­его́, и ты́ я́ждь хлѣ́бъ на трапе́зѣ мо­е́й всегда́.
 • И поклони́ся ему́ мемфивосѳе́й и рече́: кто́ есмь а́зъ ра́бъ тво́й, я́ко при­­зрѣ́лъ еси́ на пса́ уме́ршаго подо́бнаго мнѣ́?
 • И при­­зва́ ца́рь Сиву́ о́трочища Сау́ля, и рече́ ему́: вся́ ели́ка су́ть Сау́ля и ве́сь до́мъ его́ да́хъ сы́ну господи́на тво­его́:
 • и дѣ́лай ему́ зе́млю ты́ и сы́нове тво­и́ и раби́ тво­и́, и да при­­но́сиши сы́ну господи́на тво­его́ хлѣ́бы, да я́стъ: и мемфивосѳе́й сы́нъ господи́на тво­его́ да я́стъ хлѣ́бъ всегда́ на трапе́зѣ мо­е́й. У Сивы́ же бя́ху пять­на́­де­сять сыно́въ и два́десять рабо́въ.
 • И рече́ Сива́ къ царю́: по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́да господи́нъ мо́й ца́рь рабу́ сво­ему́, та́ко сотвори́тъ ра́бъ тво́й. И мемфивосѳе́й ядя́ше на трапе́зѣ дави́довѣ, я́коже еди́нъ от­ сыно́въ царе́выхъ.
 • И мемфивосѳе́ю сы́нъ бѣ́ ма́лъ, и и́мя ему́ ми́ха, и все́ обита́нiе до́му Сиви́на раби́ бя́ху мемфивосѳе́овы.
 • И мемфивосѳе́й живя́ше во Иерусали́мѣ, я́ко на трапе́зѣ царе́вѣ ядя́ше всегда́: и то́й бя́ше хро́мъ обѣ́ма нога́ма сво­и́ма.
 • И сказал Давид: не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? я оказал бы ему милость ради Ионафана.
 • В доме Саула был раб, по имени Сива; и позвали его к Давиду, и сказал ему царь: ты ли Сива? И тот сказал: я, раб твой.
 • И сказал царь: нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю: есть сын Ионафана, хромой ногами.
 • И сказал ему царь: где он? И сказал Сива царю: вот, он в доме Махира, сына Аммиэлова, в Лодеваре.
 • И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Аммиэлова, из Лодевара.
 • И пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лице свое, и поклонился [царю]. И сказал Давид: Мемфивосфей! И сказал тот: вот раб твой.
 • И сказал ему Давид: не бойся; я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом.
 • И поклонился [Мемфивосфей] и сказал: что такое раб твой, что ты призрел на такого мертвого пса, как я?
 • И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего;
 • итак обрабатывай для него землю ты и сыновья твои и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания; Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. У Сивы было пятнадцать сыновей и двадцать рабов.
 • И сказал Сива царю: все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой. Мемфивосфей ел за столом [Давида], как один из сыновей царя.
 • У Мемфивосфея был малолетний сын, по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосфея.
 • И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги.
 • Ва Довуд гуфт: «Оё касе боз аз хонадони Шоул боқӣ мондааст, то ки ба хотири Йӯнотон ба вай меҳрубонӣ намоям?»
 • Ва дар хонадони Шоул навкаре буд, ки Сибо ном дошт; ва ӯро назди Довуд хонданд, ва подшоҳ ба ӯ гуфт: «Оё ту Сибо ҳастӣ?» Гуфт: «Бандаи ту ҳастам».
 • Ва подшоҳ гуфт: «Оё касе боз аз хонадони Шоул ҳаст, то ки ба вай меҳрубонии Худоро ба амал оварам?» Ва Сибо ба подшоҳ гуфт: «Боз писари Йӯнотон ҳаст, ки поҳояш ланг аст».
 • Ва подшоҳ ба ӯ гуфт: «Вай куҷост?» Ва Сибо ба подшоҳ гуфт: «Инак, вай дар хонаи Мокир писари Амиил дар Лӯ-Дабор мебошад».
 • Ва подшоҳ Довуд фиристода, вайро аз хонаи Мокир писари Амиил, аз Лӯ-Дабор гирифт.
 • Ва Мефибӯшет писари Йӯнотон писари Шоул назди Довуд омад, ва бар рӯи худ афтода, ба ӯ саҷда бурд; ва Довуд гуфт: «Эй Мефибӯшет!» Гуфт: «Инак бандаи ту».
 • Ва Довуд ба вай гуфт: «Натарс, зеро ки ба хотири падарат Йӯнотон ба ту албатта меҳрубонӣ хоҳам намуд, ва тамоми замини падарат Шоулро ба ту хоҳам баргардонид; ва ту ҳамеша дар сари дастархони ман нон хоҳӣ хӯрд».
 • Ва вай саҷда бурда, гуфт: «Бандаи ту чист, ки ба саги мурдае мисли ман илтифот намудаӣ?»
 • Ва подшоҳ навкари Шоул Сиборо хонда, ба вай гуфт: «Ҳар он чиро, ки ба Шоул ва тамоми хонадонаш тааллуқ дошт, ба писари хоҷаат додам.
 • Ва ту ва писаронат ва навкаронат заминро барои ӯ кор карда, ҳосили онро биёред, то ки писари хоҷаат нон барои хӯрданаш дошта бошад; вале Мефибӯшет, писари хоҷаат, ҳамеша дар сари дастархони ман нон хоҳад хӯрд». Ва Сибо понздаҳ писар ва бист навкар дошт.
 • Ва Сибо ба подшоҳ гуфт: «Мувофиқи ҳар он чи хоҷаам подшоҳ фармудааст, бандаат ҳамон тавр амал хоҳад кард». Ва подшоҳ гуфт, ки «Мефибӯшет мисли яке аз писарони подшоҳ дар сари дастархони ман хоҳад хӯрд».
 • Ва Мефибӯшет писари хурдсоле дошт, ки номаш Мико буд. Ва ҳамаи сокинони хонаи Сибо навкарони Мефибӯшет буданд.
 • Ва Мефибӯшет дар Ерусалим сокин буд, зеро ки ҳамеша дар сари дастархони подшоҳ мехӯрд; ва ду пояш ланг буд.

 • David dit: Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan?
 • Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: Es-tu Tsiba? Et il répondit: Ton serviteur!
 • Le roi dit: N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül, pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds.
 • Le roi lui dit: Où est-il? Et Tsiba répondit au roi: Il est dans la maison de Makir, fils d'Ammiel, à Lodebar.
 • Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Ammiel, à Lodebar.
 • Et Mephiboscheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Mephiboscheth! Et il répondit: Voici ton serviteur.
 • David lui dit: Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table.
 • Il se prosterna, et dit: Qu'est ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort, tel que moi?
 • Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison.
 • Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger; et Mephiboscheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait quinze fils et vingt serviteurs.
 • Il dit au roi: Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephiboscheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi.
 • Mephiboscheth avait un jeune fils, nommé Mica, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephiboscheth.
 • Mephiboscheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds.