Скрыть
Церковнославянский (рус)
[Зач. 274.] Па́велъ и Силуа́нъ и тимоѳе́й, це́ркви солу́нстѣй, о Бо́зѣ Отцѣ́ на́­шемъ и Го́сподѣ Иису́сѣ Христѣ́:
благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего, и Го́спода Иису́са Христа́.
Благодари́ти до́лжни есмы́ Бо́га всегда́ о ва́съ, бра́тiе, я́коже досто́йно е́сть, я́ко превоз­раста́етъ вѣ́ра ва́ша, и мно́жит­ся любо­́вь еди́наго ко­его́ждо всѣ́хъ ва́съ дру́гъ ко дру́гу:
я́ко самѣ́мъ на́мъ хвали́тися о ва́съ въ це́рквахъ Бо́жiихъ, о терпѣ́нiи ва́­шемъ и вѣ́рѣ во всѣ́хъ гоне́нiихъ ва́шихъ и ско́рбехъ, я́же прiе́млете,
показа́нiе пра́веднаго суда́ Бо́жiя, во е́же сподо́битися ва́мъ ца́р­ст­вiя Бо́жiя, его́же ра́ди и стра́ждете.
А́ще у́бо пра́ведно у Бо́га, воз­да́ти ско́рбь оскорбля́ющымъ ва́съ,
а ва́мъ оскорбля́емымъ от­ра́ду съ на́ми, во от­крове́нiи Го́спода Иису́са съ небесе́, со а́нгелы си́лы сво­ея́,
во огни́ пла́мен­нѣ даю́щаго от­мще́нiе не вѣ́дущымъ Бо́га и не послу́ша­ю­щымъ благовѣ­ст­вова́нiя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́:
и́же му́ку прiи́мутъ, поги́бель вѣ́чную, от­ лица́ Госпо́дня и от­ сла́вы крѣ́пости его́,
егда́ прiи́детъ просла́витися во святы́хъ сво­и́хъ и ди́венъ бы́ти во всѣ́хъ вѣ́ровав­шихъ, [Зач..] я́ко увѣ́рися свидѣ́тел­ст­во на́­ше въ ва́съ, въ де́нь о́нъ.
За сiе́ и мо́лимся всегда́ о ва́съ, да вы́ сподо́битъ зва́нiю Бо́гъ на́шъ и испо́лнитъ вся́ко благоволе́нiе бла́гости и дѣ́ло вѣ́ры въ си́лѣ,
я́ко да просла́вит­ся и́мя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ въ ва́съ, и вы́ въ не́мъ, по благода́ти Бо́га на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
Синодальный
[Зач. 274.] Павел и Силуан и Тимофей – Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе:
благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами,
так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами
в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете.
Ибо праведно пред Богом – оскорбляющим вас воздать скорбью,
а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его,
в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа,
которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его,
когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству.
Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе,
да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа.
Украинский (Огієнко)
Павло, і Силуан, і Тимофій до Солунської Церкви в нашім Бозі Отці й Господі Ісусі Христі:
благодать вам і мир від Бога Отця й Господа Ісуса Христа!
Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша, і примножується любов кожного з усіх вас один до одного.
Так що ми самі хвалимось вами по Божих Церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви.
А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого Царства, що за нього й страждаєте ви!
Бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає,
а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з́явиться з неба Господь Ісус з Анголами сили Своєї,
в огні полум́яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає, і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса.
Вони кару приймуть, вічну погибіль від лиця Господнього та від слави потуги Його,
як Він прийде того дня прославитися в Своїх святих, і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами.
За це ми й молимось завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання, і міццю наповнив усю добру волю добрости й діло віри,
щоб прославилося Ім́я Господа нашого Ісуса в вас, а ви в Ньому, за благодаттю Бога нашого й Господа Ісуса Христа.
Павлус ва Силвонус ва Тимотиюс ба калисои Таслўникӣ, ки дар Падари мо Худо ва Исои Масеҳи Худованд аст:
Файз ва осоиштагӣ аз ҷониби Падари мо Худо ва Исои Масеҳи Худованд бар шумо бод.
Ҳамеша мо бояд Худоро барои шумо, эй бародарон, чунон ки сазовор аст, шукргузорӣ намоем, чунки имони шумо афзоиш меёбад ва дар миёни ҳамаи шумо муҳаббати ҳар яке ба ҳамдигар зиёд мешавад,
Ба тавре ки худи мо дар калисоҳои Худо аз шумо фахр мекунем, дар хусуси сабр ва имони шумо дар ҳамаи таъқибот ва азобҳое ки аз сар мегузаронед.
Ин гувоҳиест бар доварии одилонаи Худо, то ки шумо сазовори Малакути Худо ҳисоб ёбед, ки барои он низ уқубат мекашед.
Зеро ба назари Худо одилона аст, ки уқубатдиҳандагони шуморо уқубат диҳад,
Ва шуморо, ки уқубат мекашед, бо якҷоягии мо фароғат бахшад, ҳангоме ки Исои Худованд аз осмон бо фариштаҳои қуввати Худ
Дар оташи фурўзон зуҳур намуда, аз онҳое ки Худоро намешиносанд ва ба башорати Худованди мо Исои Масеҳ итоат намекунанд, интиқом гирид.
Онҳо гирифтори ҷазои ҳалокати абадӣ гардида, аз ҳузури Худованд ва ҷалоли қудрати Ў маҳрум хоҳанд шуд.
Дар он рўзе ки Ў омада, дар муқаддасони Худ ҷалол ёбад ва ҳамаи имондоронро бо тааҷҷуб оварад, чунки шумо ба шаҳодати мо имон овардед.
Барои ҳамин ҳам мо ҳамеша барои шумо дуо мегўем, то ки Худои мо шуморо сазовори даъваташ гардонад ва ҳар салоҳдиди некӣ ва кори имонро бо қуввати Худ ба амал оварад,
То ки исми Худованди мо Исои Масеҳ дар шумо ҷалол ёбад, ва шумо дар Ў ҷалол ёбед, ба ҳасби файзи Худои мо ва Исои Масеҳи Худованд.

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки