Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла 2-е послание к фессалоникийцам

 
 • [Зач. 274.] Па́велъ и Силуа́нъ и тимоѳе́й, це́ркви солу́нстѣй, о Бо́зѣ Отцѣ́ на́­шемъ и Го́сподѣ Иису́сѣ Христѣ́:
 • благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего, и Го́спода Иису́са Христа́.
 • Благодари́ти до́лжни есмы́ Бо́га всегда́ о ва́съ, бра́тiе, я́коже досто́йно е́сть, я́ко превоз­раста́етъ вѣ́ра ва́ша, и мно́жит­ся любо­́вь еди́наго ко­его́ждо всѣ́хъ ва́съ дру́гъ ко дру́гу:
 • я́ко самѣ́мъ на́мъ хвали́тися о ва́съ въ це́рквахъ Бо́жiихъ, о терпѣ́нiи ва́­шемъ и вѣ́рѣ во всѣ́хъ гоне́нiихъ ва́шихъ и ско́рбехъ, я́же прiе́млете,
 • показа́нiе пра́веднаго суда́ Бо́жiя, во е́же сподо́битися ва́мъ ца́р­ст­вiя Бо́жiя, его́же ра́ди и стра́ждете.
 • А́ще у́бо пра́ведно у Бо́га, воз­да́ти ско́рбь оскорбля́ющымъ ва́съ,
 • а ва́мъ оскорбля́емымъ от­ра́ду съ на́ми, во от­крове́нiи Го́спода Иису́са съ небесе́, со а́нгелы си́лы сво­ея́,
 • во огни́ пла́мен­нѣ даю́щаго от­мще́нiе не вѣ́дущымъ Бо́га и не послу́ша­ю­щымъ благовѣ­ст­вова́нiя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́:
 • и́же му́ку прiи́мутъ, поги́бель вѣ́чную, от­ лица́ Госпо́дня и от­ сла́вы крѣ́пости его́,
 • егда́ прiи́детъ просла́витися во святы́хъ сво­и́хъ и ди́венъ бы́ти во всѣ́хъ вѣ́ровав­шихъ, [Зач..] я́ко увѣ́рися свидѣ́тел­ст­во на́­ше въ ва́съ, въ де́нь о́нъ.
 • За сiе́ и мо́лимся всегда́ о ва́съ, да вы́ сподо́битъ зва́нiю Бо́гъ на́шъ и испо́лнитъ вся́ко благоволе́нiе бла́гости и дѣ́ло вѣ́ры въ си́лѣ,
 • я́ко да просла́вит­ся и́мя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ въ ва́съ, и вы́ въ не́мъ, по благода́ти Бо́га на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
 • [Зач. 275.] Мо́лимъ же вы́, бра́тiе, о при­­ше́­ст­вiи Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ и на́­шемъ собра́нiи о не́мъ,
 • не ско́ро подвиза́тися ва́мъ от­ ума́, ни ужаса́тися ниже́ ду́хомъ, ниже́ сло́вомъ, ни посла́нiемъ а́ки от­ на́съ по́слан­нымъ, я́ко уже́ насто­и́тъ де́нь Христо́въ.
 • Да никто́же ва́съ прельсти́тъ ни по еди́ному же о́бразу: я́ко а́ще не прiи́детъ от­ступле́нiе пре́жде, и от­кры́ет­ся человѣ́къ беззако́нiя, сы́нъ поги́бели,
 • проти́вникъ и превоз­нося́йся па́че вся́каго глаго́лемаго бо́га и́ли чти́лища, я́коже ему́ сѣ́сти въ це́ркви Бо́жiей а́ки бо́гу, показу́ющу себе́, я́ко бо́гъ е́сть.
 • Не по́мните ли, я́ко еще́ живы́й у ва́съ, сiя́ глаго́лахъ ва́мъ?
 • И ны́нѣ удержава́ющее вѣ́сте, во е́же яви́тися ему́ въ свое́ ему́ вре́мя.
 • Та́йна бо уже́ дѣ́ет­ся беззако́нiя, то́чiю держя́й ны́нѣ до́ндеже от­ среды́ бу́детъ:
 • и тогда́ яви́т­ся беззако́н­никъ, его́же Госпо́дь Иису́съ убiе́тъ Ду́хомъ у́стъ сво­и́хъ, и упраздни́тъ явле́нiемъ при­­ше́­ст­вiя сво­его́,
 • его́же е́сть при­­ше́­ст­вiе по дѣ́й­ст­ву сатанину́ во вся́цѣй си́лѣ и зна́менiихъ и чудесѣ́хъ ло́жныхъ,
 • и во вся́кой льсти́ непра́вды въ погиба́ющихъ, зане́ любве́ и́стины не прiя́ша, во е́же спасти́ся и́мъ.
 • И сего́ ра́ди по́слетъ и́мъ Бо́гъ дѣ́й­ст­во льсти́, во е́же вѣ́ровати и́мъ лжи́,
 • да су́дъ прiи́мутъ вси́ не вѣ́ровав­шiи и́стинѣ, но благоволи́в­шiи въ непра́вдѣ.
 • [Зач. 276.] Мы́ же до́лжни есмы́ благодари́ти Бо́га всегда́ о ва́съ, бра́тiе воз­лю́блен­ная от­ Го́спода, я́ко избра́лъ е́сть ва́съ Бо́гъ от­ нача́ла во спасе́нiе во святы́ни Ду́ха и вѣ́ры и́стины,
 • въ не́же при­­зва́ ва́съ благовѣ­ст­вова́нiемъ на́шимъ, въ получе́нiе сла́вы Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
 • Тѣ́мже у́бо, бра́тiе, сто́йте и держи́те преда́нiя, и́мже научи́стеся или́ сло́вомъ, или́ посла́нiемъ на́шимъ.
 • Са́мъ же Госпо́дь на́шъ Иису́съ Христо́съ, и Бо́гъ и Оте́цъ на́шъ, воз­люби́вый на́съ и да́вый утѣше́нiе вѣ́чно и упова́нiе благо въ благода́ти,
 • да утѣ́шитъ сердца́ ва́ша и да утверди́тъ {да утверди́тъ ва́съ} во вся́цѣмъ сло́вѣ и дѣ́лѣ бла́зѣ.
 • [Зач. 274.] Павел и Силуан и Тимофей – Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе:
 • благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 • Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами,
 • так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами
 • в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете.
 • Ибо праведно пред Богом – оскорбляющим вас воздать скорбью,
 • а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его,
 • в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа,
 • которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его,
 • когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству.
 • Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе,
 • да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа.
 • [Зач. 275.] Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему,
 • не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов.
 • Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели,
 • противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.
 • Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?
 • И ныне вы знаете, что́ не допускает открыться ему в свое время.
 • Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь.
 • И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего
 • того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными,
 • и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения.
 • И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи,
 • да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду.
 • [Зач. 276.] Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению,
 • к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа.
 • Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим.
 • Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати,
 • да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.