Скрыть
2:1
2:2
2:5
2:6
2:9
2:10
2:12
2:13
2:14
2:15
2:16
2:17
Глава 3 
3:2
3:4
3:5
3:6
3:11
3:12
3:15
3:17
3:18
Церковнославянский (рус)
[Зач. 275.] Мо́лимъ же вы́, бра́тiе, о при­­ше́­ст­вiи Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ и на́­шемъ собра́нiи о Не́мъ,
не ско́ро подвиза́тися ва́мъ от­ ума́, ни ужаса́тися ниже́ ду́хомъ, ниже́ сло́вомъ, ни посла́нiемъ а́ки от­ на́съ по́слан­нымъ, я́ко уже́ насто­и́тъ де́нь Христо́въ.
Да никто́же ва́съ прельсти́тъ ни по еди́ному же о́бразу: я́ко а́ще не прiи́детъ от­ступле́нiе пре́жде, и от­кры́ет­ся человѣ́къ беззако́нiя, сы́нъ поги́бели,
проти́вникъ и превоз­нося́йся па́че вся́каго глаго́лемаго Бо́га и́ли чти́лища, я́коже ему́ сѣ́сти въ це́ркви Бо́жiей а́ки Бо́гу, показу́ющу себе́, я́ко Бо́гъ е́сть.
Не по́мните ли, я́ко еще́ живы́й у ва́съ, сiя́ глаго́лахъ ва́мъ?
И ны́нѣ удержава́ющее вѣ́сте, во е́же яви́тися ему́ въ свое́ ему́ вре́мя.
Та́йна бо уже́ дѣ́ет­ся беззако́нiя, то́чiю держя́й ны́нѣ до́ндеже от­ среды́ бу́детъ:
и тогда́ яви́т­ся беззако́н­никъ, его́же Госпо́дь Иису́съ убiе́тъ ду́хомъ у́стъ Сво­и́хъ, и упраздни́тъ явле́нiемъ при­­ше́­ст­вiя Сво­его́,
его́же е́сть при­­ше́­ст­вiе по дѣ́й­ст­ву сатанину́ во вся́цѣй си́лѣ и зна́менiихъ и чудесѣ́хъ ло́жныхъ,
и во вся́кой льсти́ непра́вды въ погиба́ющихъ, зане́ любве́ и́стины не прiя́ша, во е́же спасти́ся и́мъ.
И сего́ ра́ди по́слетъ и́мъ Бо́гъ дѣ́й­ст­во льсти́, во е́же вѣ́ровати и́мъ лжи́,
да су́дъ прiи́мутъ вси́ не вѣ́ровав­шiи и́стинѣ, но благоволи́в­шiи въ непра́вдѣ.
[Зач. 276.] Мы́ же до́лжни есмы́ благодари́ти Бо́га всегда́ о ва́съ, бра́тiе воз­лю́блен­ная от­ Го́спода, я́ко избра́лъ е́сть ва́съ Бо́гъ от­ нача́ла во спасе́нiе во святы́ни Ду́ха и вѣ́ры и́стины,
въ не́же при­­зва́ ва́съ благовѣ­ст­вова́нiемъ на́шимъ, въ получе́нiе сла́вы Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
Тѣ́мже у́бо, бра́тiе, сто́йте и держи́те преда́нiя, и́мже научи́стеся или́ сло́вомъ, или́ посла́нiемъ на́шимъ.
Са́мъ же Госпо́дь на́шъ Иису́съ Христо́съ, и Бо́гъ и Оте́цъ на́шъ, воз­люби́вый на́съ и да́вый утѣше́нiе вѣ́чно и упова́нiе благо въ благода́ти,
да утѣ́шитъ сердца́ ва́ша и да утверди́тъ {да утверди́тъ ва́съ} во вся́цѣмъ сло́вѣ и дѣ́лѣ бла́зѣ.
Про́чее, моли́теся о на́съ, бра́тiе, да сло́во Госпо́дне тече́тъ и сла́вит­ся, я́коже и въ ва́съ,
и да изба́вимся от­ злы́хъ и лука́выхъ человѣ́къ: не всѣ́хъ бо е́сть вѣ́ра.
Вѣ́ренъ же е́сть Госпо́дь, И́же утверди́тъ ва́съ и сохрани́тъ от­ лука́ваго.
Упова́емъ же на Го́спода о ва́съ, я́ко, я́же повелѣва́емъ ва́мъ, и творите́ и сотворите́.
Госпо́дь же да испра́витъ сердца́ ва́ша въ любо­́вь Бо́жiю и въ терпѣ́нiе Христо́во.
[Зач. 277.] Повелѣва́емъ же ва́мъ, бра́тiе, о и́мени Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, от­луча́тися ва́мъ от­ вся́каго бра́та безчи́н­но ходя́ща, а не по преда́нiю, е́же прiя́ша от­ на́съ:
са́ми бо вѣ́сте, ка́ко лѣ́по е́сть ва́мъ подо́битися на́мъ: я́ко не безчи́н­новахомъ у ва́съ,
ниже́ ту́не хлѣ́бъ ядо́хомъ у кого́, но въ трудѣ́ и по́двизѣ, но́щь и де́нь дѣ́ла­ю­ще, да не отягчи́мъ никого́же от­ ва́съ:
не я́ко не и́мамы вла́сти, но да себе́ о́бразъ да́мы ва́мъ, во е́же уподо́битися на́мъ.
И́бо егда́ бѣ́хомъ у ва́съ, сiе́ завѣщава́хомъ ва́мъ: я́ко а́ще кто́ не хо́щетъ дѣ́лати ниже́ да я́стъ.
Слы́шимъ бо нѣ́кiя безчи́н­но ходя́щыя у ва́съ, ничто́же дѣ́ла­ю­щыя, но лука́вно обходя́щыя:
таковы́мъ запреща́емъ и мо́лимъ о Го́сподѣ на́­шемъ Иису́сѣ Христѣ́, да съ безмо́лвiемъ дѣ́ла­ю­ще, сво́й хлѣ́бъ ядя́тъ.
Вы́ же, бра́тiе, не стужа́йте, до́брое творя́ще.
А́ще же кто́ не послу́шаетъ словесе́ на́­шего посла́нiемъ, сего́ назна́менуйте и не при­­мѣша́йтеся ему́, да посрами́т­ся:
и не а́ки врага́ имѣ́йте его́, но наказу́йте я́коже бра́та.
Са́мъ же Госпо́дь ми́ра да да́стъ ва́мъ ми́ръ всегда́ во вся́цѣмъ о́бразѣ: Госпо́дь со всѣ́ми ва́ми.
Цѣлова́нiе мо­е́ю руко́ю Па́влею, е́же е́сть зна́менiе во вся́цѣмъ посла́нiи, си́це пишу́:
благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ со всѣ́ми ва́ми. Ами́нь.
Коне́цъ второ́му посла́нiю е́же къ Ѳессалони́комъ: и́мать въ себѣ́ главы́ 3, зача́лъ же церко́вныхъ 4
1 Что задерживает пришествие Господа. 13 Стойте и держите переданное нами словом или посланием.
[Зач. 275.] Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему,
не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов.
Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели,
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.
Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?
И ныне вы знаете, что́ не допускает открыться ему в свое время.
Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь.
И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего
того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными,
и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения.
И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи,
да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду.
[Зач. 276.] Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению,
к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа.
Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим.
Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати,
да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.
1 Павел просит их молитв и сам молится о них. 6 Последнее увещание: удаляйтесь от бесчинника; 13 «не унывайте, делая добро». 17 Подпись Павла, приветствие и благословение.
Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас,
и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера.
Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого.
Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем.
Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово.
[Зач. 277.] Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас,
ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас,
ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, –
не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам.
Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.
Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся.
Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб.
Вы же, братия, не унывайте, делая добро.
Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его.
Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата.
Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами!
Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; пишу я так:
благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible