Скрыть
2:3
2:5
2:6
2:7
2:10
2:14
2:15
2:18
2:23
2:26
[Зач. 292.] Ты́ у́бо, ча́до мое́, воз­мога́й во благода́ти, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ,
и я́же слы́шалъ еси́ от­ мене́ мно́гими свидѣ́тели, сiя́ преда́ждь вѣ́рнымъ человѣ́комъ, и́же дово́лни бу́дутъ и ины́хъ научи́ти.
Ты́ у́бо злопостражди́ я́ко до́бръ во́инъ Иису́съ Христо́въ.
Никто́же [бо] во́инъ быва́я обязу́ет­ся ку́плями жите́йскими, да во­ево́дѣ уго́денъ бу́детъ.
А́ще же и постра́ждетъ{подвиза́ет­ся} кто́, не вѣнча́ет­ся, а́ще не зако́н­но му́ченъ бу́детъ{бу́детъ подвиза́тися}.
Тружда́ющемуся дѣ́лателю пре́жде подоба́етъ от­ плода́ вкуси́ти.
Разумѣ́й, я́же глаго́лю: да да́стъ у́бо тебѣ́ Госпо́дь ра́зумъ о все́мъ.
Помина́й [Го́спода] Иису́са Христа́ воста́в­шаго от­ ме́ртвыхъ, от­ сѣ́мене Дави́дова, по благовѣ­ст­вова́нiю мо­ему́,
въ не́мже злостражду́ да́же до у́зъ, я́ко злодѣ́й: но сло́во Бо́жiе не вя́жет­ся.
Сего́ ра́ди вся́ терплю́ избра́н­ныхъ ра́ди, да и ті́и спасе́нiе улуча́тъ е́же о Христѣ́ Иису́сѣ, со сла́вою вѣ́чною.
[Зач. 293.] Вѣ́рно сло́во: а́ще бо съ Ни́мъ умро́хомъ, то́ съ Ни́мъ и оживе́мъ:
а́ще терпи́мъ, съ Ни́мъ и воцари́мся: а́ще от­ве́ржемся, и То́й от­ве́ржет­ся на́съ:
а́ще не вѣ́руемъ, О́нъ вѣ́ренъ пребыва́етъ: от­рещи́ся бо Себе́ не мо́жетъ.
Сiя́ воспомина́й, засвидѣ́тел­ст­вуя предъ Го́сподемъ, не словопрѣ́тися, ни на ку́юже потре́бу, на разоре́нiе слы́шащихъ.
Потщи́ся себе́ иску́сна поста́вити предъ Бо́гомъ, дѣ́лателя непосты́дна, пра́во пра́вяща сло́во и́стины.
Скве́рныхъ же тщегла́сiй от­мета́йся: наипа́че бо преспѣ́ютъ въ нече́стiе,
и сло́во и́хъ я́ко га́ггрена жи́ръ обря́щетъ: от­ ни́хже е́сть Имене́й и Фили́тъ,
и́же о и́стинѣ погрѣши́ста, глаго́люща, я́ко воскресе́нiе уже́ бы́сть: и воз­муща́ютъ нѣ́которыхъ вѣ́ру.
Тве́рдое у́бо основа́нiе Бо́жiе сто­и́тъ, иму́щее печа́ть сiю́: позна́ Госпо́дь су́щыя Своя́, и: да от­сту́питъ от­ непра́вды вся́къ имену́яй и́мя Госпо́дне.
[Зач. 294.] Въ вели́цѣмъ же дому́ не то́чiю сосу́ди зла́ти и сре́бряни су́ть, но и древя́ни и гли́няни: и о́ви у́бо въ че́сть, о́ви же не въ че́сть.
А́ще у́бо кто́ очи́ститъ себе́ от­ си́хъ, бу́детъ сосу́дъ въ че́сть, освяще́нъ и благопотре́бенъ Влады́цѣ, на вся́кое дѣ́ло благо́е угото́ванъ.
По́хотей ю́ныхъ бѣ́гай, держи́ся же пра́вды, вѣ́ры, любве́, ми́ра со всѣ́ми при­­зыва́ющими Го́спода от­ чи́стаго се́рдца.
Бу́ихъ же и ненака́зан­ныхъ стяза́нiй от­рица́йся, вѣ́дый, я́ко ражда́ютъ сва́ры:
рабу́ же Госпо́дню не подоба́етъ свари́тися, но ти́ху бы́ти ко всѣ́мъ, учи́телну, незло́биву,
съ кро́тостiю наказу́ющу проти́вныя, еда́ ка́ко да́стъ и́мъ Бо́гъ покая́нiе въ ра́зумъ и́стины,
и воз­ни́кнутъ от­ дiа́волскiя сѣ́ти, жи́ви уловле́ни от­ него́ въ свою́ его́ во́лю.
Толкования стиха Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible