Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла 2-е послание к Тимофею

 
 • [Зач. 295.] Сiе́ же вѣ́ждь, я́ко въ послѣ́днiя дни́ наста́нутъ времена́ лю́та.
 • Бу́дутъ бо человѣ́цы самолю́бцы, сребролю́бцы, велича́ви, го́рди, ху́лницы, роди́телемъ проти́вящiися, неблагода́рни, непра́ведни, нелюбо­́вни,
 • непримири́телни, [проде́рзиви, воз­носли́ви, прелага́тае,] клеветницы́, невоз­де́ржницы, некро́тцы, неблаголю́бцы,
 • преда́теле, на́гли, напыще́ни, сластолю́бцы па́че не́жели боголю́бцы,
 • иму́щiи о́бразъ благо­че́стiя, си́лы же его́ от­ве́ргшiися. И си́хъ от­враща́йся.
 • От си́хъ бо су́ть поныря́ющiи въ до́мы и плѣня́ющiи жени́шца отягоще́н­ныя грѣха́ми, води́мыя по́хотьми разли́чными,
 • всегда́ уча́щяся и николи́же въ ра́зумъ и́стины прiити́ могу́щыя.
 • Я́коже Иан­ні́й и Иамврі́й проти́вистася Моисе́ю, та́кожде и сі́и противля́ют­ся и́стинѣ, человѣ́цы растлѣ́н­ни умо́мъ [и] неиску́сни о вѣ́рѣ.
 • Но не пре­успѣ́ютъ бо́лѣе: безу́мiе бо и́хъ явле́но бу́детъ всѣ́мъ, я́коже и о́нѣхъ бы́сть.
 • [Зач. 296.] Ты́ же послѣ́довалъ еси́ мо­ему́ уче́нiю, житiю́, при­­вѣ́ту, вѣ́рѣ, долготерпѣ́нiю, любви́, терпѣ́нiю,
 • изгна́ниемъ, страда́ниемъ, якова́ ми́ бы́ша во Антiохі́и, [и] во иконі́и, [и] въ ли́стрѣхъ: якова́ изгна́нiя прiя́хъ, и от­ всѣ́хъ мя́ изба́вилъ е́сть Госпо́дь.
 • И вси́ же хотя́щiи благо­честно жи́ти о Христѣ́ Иису́сѣ, гони́ми бу́дутъ:
 • лука́вiи же человѣ́цы и чародѣ́е пре­успѣ́ютъ на го́ршее, прельща́юще и прельща́еми.
 • Ты́ же пребыва́й въ ни́хже науче́нъ еси́ и я́же ввѣ́рена су́ть тебѣ́, вѣ́дый, от­ кого́ научи́л­ся еси́:
 • и я́ко измла́да свяще́н­ная писа́нiя умѣ́еши, могу́щая тя́ умудри́ти во спасе́нiе вѣ́рою, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ.
 • [Зач. 297.] Вся́ко писа́нiе богодухнове́н­но и поле́зно [е́сть] ко уче́нiю, ко обличе́нiю, ко исправле́нiю, къ наказа́нiю е́же въ пра́вдѣ,
 • да соверше́нъ бу́детъ Бо́жiй человѣ́къ, на вся́кое дѣ́ло благо́е угото́ванъ.
 • Засвидѣ́тел­ст­вую у́бо а́зъ предъ Бо́гомъ и Го́сподемъ на́шимъ Иису́съ Христо́мъ, хотя́щимъ суди́ти живы́мъ и ме́ртвымъ въ явле́нiи его́ и ца́р­ст­вiи его́:
 • проповѣ́дуй сло́во, насто́й благовре́мен­нѣ и безвре́мен­нѣ, обличи́, запрети́, умоли́ со вся́кимъ долготерпѣ́нiемъ и уче́нiемъ.
 • Бу́детъ бо вре́мя, егда́ здра́ваго уче́нiя не послу́шаютъ, но по сво­и́хъ по́хотехъ изберу́тъ себѣ́ учи́тели, че́шеми слу́хомъ:
 • и от­ и́стины слу́хъ от­вратя́тъ, и къ ба́снемъ уклоня́т­ся.
 • [Зач. 298.] Ты́ же трезви́ся о все́мъ, злопостражди́, дѣ́ло сотвори́ благовѣ́ст­ника, служе́нiе твое́ извѣ́стно сотвори́.
 • А́зъ бо уже́ жре́нъ быва́ю, и вре́мя мо­его́ от­ше́­ст­вiя наста́:
 • по́двигомъ до́брымъ подвиза́хся, тече́нiе сконча́хъ, вѣ́ру соблюдо́хъ:
 • про́чее у́бо соблюда́ет­ся мнѣ́ вѣне́цъ пра́вды, его́же воз­да́стъ ми́ Госпо́дь въ де́нь о́нъ, пра́ведный судiя́: не то́кмо же мнѣ́, но и всѣ́мъ воз­лю́бльшымъ явле́нiе его́.
 • [Зач. 299.] Потщи́ся ско́ро прiити́ ко мнѣ́.
 • Дима́съ бо мене́ оста́ви, воз­люби́въ ны́нѣшнiй вѣ́къ, и и́де въ солу́нь: кри́скентъ въ Галаті́ю, ти́тъ въ далма́тiю: лука́ еди́нъ е́сть со мно́ю.
 • Ма́рка по­е́мь при­­веди́ съ собо́ю, е́сть бо ми́ благопотре́бенъ въ слу́жбу.
 • Тихи́ка же посла́хъ во Ефе́съ.
 • Фело́нъ, его́же оста́вихъ въ троа́дѣ у ка́рпа, гряды́й при­­неси́, и кни́ги, па́че же ко́жаныя.
 • Алекса́ндръ кова́чь мно́га ми́ зла́ сотвори́: да воз­да́стъ ему́ Госпо́дь по дѣло́мъ его́:
 • от­ него́же и ты́ себе́ блюди́, зѣло́ бо проти́вит­ся словесе́мъ на́шымъ.
 • Въ пе́рвый мо́й от­вѣ́тъ никто́же бы́сть со мно́ю, но вси́ мя́ оста́виша: да не вмѣни́т­ся и́мъ.
 • Госпо́дь же мнѣ́ предста́ и укрѣпи́ мя, да мно́ю проповѣ́данiе извѣ́стно бу́детъ, и услы́шатъ вси́ язы́цы: и изба́вленъ бы́хъ от­ у́стъ льво́въ.
 • И изба́витъ мя́ Госпо́дь от­ вся́каго дѣ́ла лука́ва и спасе́тъ во ца́р­ст­вiе свое́ небе́сно­е: ему́же сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.
 • Цѣлу́й приски́ллу и аки́лу и ониси́форовъ до́мъ.
 • Ера́стъ оста́ въ кори́нѳѣ: трофи́ма же оста́вихъ въ Мили́тѣ боля́ща.
 • Потщи́ся пре́жде зимы́ прiити́. Цѣлу́етъ тя́ Евву́лъ и пу́дъ, и Ли́нъ и клавді́а и бра́тiя вся́.
 • Госпо́дь Иису́съ Христо́съ со ду́хомъ тво­и́мъ. Благода́ть съ ва́ми. Ами́нь.
  Коне́цъ второ́му посла́нiю е́же къ тимоѳе́ю свята́го апо́стола па́вла: и́мать въ себѣ́ главы́ 4, зача́лъ же церко́вныхъ 10.
 • [Зач. 295.] Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.
 • Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
 • непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,
 • предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
 • имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.
 • К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями,
 • всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины.
 • Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере.
 • Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось.
 • [Зач. 296.] А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении,
 • в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь.
 • Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы.
 • Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.
 • А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.
 • Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
 • [Зач. 297.] Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности,
 • да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
 • Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его:
 • проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.
 • Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;
 • и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
 • [Зач. 298.] Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое.
 • Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало.
 • Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил;
 • а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.
 • [Зач. 299.] Постарайся прийти ко мне скоро.
 • Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною.
 • Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения.
 • Тихика я послал в Ефес.
 • Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные.
 • Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его!
 • Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам.
 • При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!
 • Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей.
 • И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь.
 • Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров.
 • Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил больного в Милите.
 • Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братия.
 • Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь.