Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Ездры

 
 •  
 • 11:1
 • 11:2
 • 11:3
 • 11:4
 • 11:5
 • 11:6
 • 11:7
 • 11:8
 • 11:9
 • 11:10
 • 11:11
 • 11:12
 • 11:13
 • 11:14
 • 11:15
 • 11:16
 • 11:17
 • 11:18
 • 11:19
 • 11:20
 • 11:21
 • 11:22
 • 11:23
 • 11:24
 • 11:25
 • 11:26
 • 11:27
 • 11:28
 • 11:29
 • 11:30
 • 11:31
 • 11:32
 • 11:33
 • 11:34
 • 11:35
 • 11:36
 • 11:37
 • 11:38
 • 11:39
 • 11:40
 • 11:41
 • 11:42
 • 11:43
 • 11:44
 • 11:45
 • 11:46
 •  
 • И ви́дѣхъ со́нъ, и се́, восхожда́­ше от­ мо́ря оре́лъ, ему́же бя́ху два­на́­де­сять кри́лъ перна́тыхъ и главы́ три́.
 • И ви́дѣхъ, и се́, простира́­ше крилѣ́ сво­и́ по все́й земли́, и вси́ вѣ́три небе́снiи надыха́ху въ него́ и собира́хуся.
 • И ви́дѣхъ, и от­ пе́рiя его́ ражда́хуся сопроти́вная пе́рiя, и та́я творя́хуся въ пе́рiйцахъ дро́бныхъ и ма́лыхъ:
 • и́бо главы́ его́ бя́ху поко́йны, и сре́дняя глава́ бѣ́ бо́лши инѣ́хъ гла́въ, но та́ поко́яшеся съ ни́ми.
 • И ви́дѣхъ, и се́, оре́лъ летя́ще кри́лами сво­и́ми и воцари́ся на земли́ и надъ живу́щими на не́й.
 • И ви́дѣхъ, я́ко повинове́на бя́ху ему́ вся́ поднебе́сная, и никто́же ему́ противля́шеся ни еди́нъ от­ тва́ри, я́же е́сть на земли́.
 • И ви́дѣхъ, и се́, воста́ оре́лъ на но́гти своя́ и испусти́ гла́съ пе́риемъ сво­и́мъ, глаго́ля:
 • не бди́те вси́ вку́пѣ, спи́те еди́нъ кі́йждо въ мѣ́стѣ сво­е́мъ и по вре́мени бди́те,
 • главы́ же на послѣ́докъ да сохраня́т­ся.
 • И ви́дѣхъ, и се́, гла́съ не исхожда́­ше от­ гла́въ его́, но от­ среды́ тѣ́ла его́.
 • И исчи́слихъ проти́вная пе́рiя его́, и се́, си́хъ бя́ше о́смь.
 • И ви́дѣхъ, и се́, о десну́ю страну́ воста́ еди́но перо́ и воцари́ся надъ все́ю земле́ю.
 • И бы́сть, егда́ ца́р­ст­воваше, прiи́де ему́ коне́цъ, и не яви́ся мѣ́сто его́, и и́но воста́ и ца́р­ст­воваше: то́е мно́го держа́ вре́мя.
 • И бы́сть, егда́ ца́р­ст­воваше, и грядя́ше коне́цъ его́, да не яви́т­ся я́коже пре́жднее,
 • и се́, гла́съ испуще́нъ бы́сть тому́, глаго́ля:
 • слы́ши ты́, е́же толи́ко вре́мя держа́ло еси́ зе́млю, сiя́ воз­вѣща́ю тебѣ́, пре́жде не́же начне́ши не явля́тися:
 • никто́же послѣди́ тебе́ одержи́тъ вре́мя твое́, но ни по́лъ его́.
 • И воз­дви́жеся тре́тiе и одержа́ нача́л­ст­во, я́коже и пре́ждняя, и не яви́ся и то́е.
 • И та́ко случа́­шеся всѣ́мъ ины́мъ, ко­ему́ждо осо́бно нача́л­ст­во содержа́ти и па́ки никогда́ яви́тися.
 • И ви́дѣхъ, и се́, во вре́мя послѣ́д­ст­ву­ю­щее пе́рiе воз­двиза́хуся о десну́ю страну́, да одержа́тъ и ті́и нача́л­ст­во, и от­ тѣ́хъ бы́ша, и́же содержа́ху, но оба́че а́бiе не явля́хуся:
 • и́бо и нѣ́цыи от­ ни́хъ воз­двиза́хуся, но не содержа́ху нача́л­ст­ва.
 • И ви́дѣхъ по си́хъ, и се́, не яви́шася два­на́­де­сять пе́рiй и два́ пе́рiйца.
 • И ничто́же бя́ше оста́ло въ тѣ́лѣ о́рли, то́кмо двѣ́ главы́ поко́ящыяся и ше́сть пе́рiйцъ.
 • И ви́дѣхъ, и се́, шести́мъ пе́рiйцамъ раздѣле́на су́ть два́ и пребы́ста подъ главо́ю, я́же е́сть на деснѣ́й странѣ́, и́бо четы́ри пребы́ша въ мѣ́стѣ сво­е́мъ.
 • И ви́дѣхъ, и се́, подкри́лiя мы́шляху себе́ воз­дви́гнути и одержа́ти нача́л­ст­во.
 • И ви́дѣхъ, и се́, еди́но воз­дви́жено е́сть, но а́бiе не яви́ся,
 • и втора́я скорѣ́е, не́же пре́жняя, не яви́шася.
 • И ви́дѣхъ, и се́, два́, я́же оста́стася въ себѣ́ са́ми, помышля́ста и та́я ца́р­ст­вовати.
 • И въ то́мъ егда́ помышля́ста, и се́, еди́на от­ поко́ящихся гла́въ, я́же бя́ше сре́дняя, воз­бужда́­шеся: сiя́ бо бя́ше от­ дву́ главу́ бо́лшая.
 • И ви́дѣхъ, я́ко со­едине́ны су́ть двѣ́ главы́ съ собо́ю,
 • и се́, обраще́на е́сть глава́ съ тѣ́ми, я́же съ не́ю бя́ху, и снѣде́ два́ подкрыля́та, я́же помышля́ста ца́р­ст­вовати.
 • Сiя́ же глава́ устраши́ всю́ зе́млю и облада́­ше на не́й тѣ́ми, и́же обита́ютъ на земли́, съ тру́дностiю мно́гою, и вла́сть обдержа́ надъ кру́гомъ земны́мъ па́че всѣ́хъ кри́лъ, я́же бы́ша.
 • И ви́дѣхъ по си́хъ, и се́, сре́дняя глава́ внеза́пу не яви́ся, и сiя́ я́коже крилѣ́.
 • Оста́стѣся же двѣ́ главы́, я́же и тѣ́ та́кожде ца́р­ст­вовастѣ на земли́ и надъ обита́ющими на не́й.
 • И ви́дѣхъ. и се́, пожре́ глава́, су́щая о десну́ю страну́, о́ную, я́же о шу́юю.
 • И слы́шахъ гла́съ глаго́лющь ми́: зри́ проти́ву тебе́ и разсмотря́й е́же ви́диши.
 • И ви́дѣхъ, и се́, я́коже ле́въ разгнѣ́ванъ от­ лѣ́са рыка́ющь, и ви́дѣхъ, я́ко испуска́­ше гла́съ человѣ́ческiи ко орлу́, и рече́ глаго́ля:
 • слы́ши ты́, и воз­глаго́лю тебѣ́, и рече́тъ вы́шнiй тебѣ́:
 • не ты́ ли еси́, и́же оста́л­ся от­ четы́рехъ живо́тныхъ, я́же сотвори́хъ ца́р­ст­вовати въ вѣ́цѣ мо­е́мъ, и да чрезъ ни́хъ прiи́детъ коне́цъ вѣ́ка и́хъ?
 • и четве́ртый гряды́й побѣди́ вся́ живо́тная, я́же преидо́ша, и вла́стiю одержа́ вѣ́къ со тре́петомъ мно́гимъ и всю́ вселен­ную съ тру́дностiю лю́тою, и обита́­ше толи́ко време́нъ на кру́зѣ земнѣ́мъ съ ле́стiю:
 • и суди́лъ еси́ зе́млю не со и́стиною,
 • сокруши́лъ бо еси́ кро́ткихъ и повреди́лъ еси́ миро­люби́выхъ, и воз­люби́лъ ло́жныхъ, и разори́лъ еси́ жили́ща и́хъ, и́же пло́дъ творя́ху, и смири́лъ еси́ стѣ́ны и́хъ, и́же тебе́ не повреди́ша:
 • и взы́де укоре́нiе твое́ къ вы́шнему и горды́ня твоя́ ко крѣ́пкому,
 • и узрѣ́ вы́шнiй го́рдая времена́, и се́, сконча́на су́ть, и беззако́нiя его́ испо́лнишася:
 • сего́ ра́ди не явля́йся ты́, о́рле, и крилѣ́ тво­и́ гро́зныя и пе́рiйца твоя́ стропти́вая, и главы́ твоя́ лука́выя, и но́гти тво­и́ злѣ́йшiи, и все́ тѣ́ло твое́ су́етное,
 • я́ко да прохлади́т­ся вся́ земля́ и обрати́т­ся свобо́дна от­ тво­ея́ си́лы, и упова́етъ на су́дъ и милосе́рдiе того́, и́же сотвори́ ю́.
 • И видел я сон, и вот, поднялся с моря орел, у которого было двенадцать крыльев пернатых и три головы.
 • И видел я: вот, он распростирал крылья свои над всею землею, и все ветры небесные дули на него и собирались облака.
 • И видел я, что из перьев его выходили другие малые перья, и из тех выходили еще меньшие и короткие.
 • Головы его покоились, и средняя голова была больше других голов, но также покоилась с ними.
 • И видел я: вот орел летал на крыльях своих и царствовал над землею и над всеми обитателями ее.
 • И видел я, что все поднебесное было покорно ему, и никто не сопротивлялся ему, ни одна из тварей, существующих на земле.
 • И вот, орел стал на когти свои и испустил голос к перьям своим и сказал:
 • не бодрствуйте все вместе; спите каждое на своем месте, и бодрствуйте поочередно,
 • а головы пусть сохраняются на последнее время.
 • Видел я, что голос его исходил не из голов его, но из средины тела его.
 • Я сосчитал малые перья его; их было восемь.
 • И вот, с правой стороны поднялось одно перо и воцарилось над всею землею.
 • И когда воцарилось, пришел конец его, и не видно стало места его; потом поднялось другое перо и царствовало; это владычествовало долгое время.
 • Когда оно царствовало и приблизился конец его, чтобы оно так же исчезло, как и первое,
 • и вот, слышен был голос, говорящий ему:
 • слушай ты, которое столько времени обладало землею! вот что я возвещаю тебе, прежде нежели начнешь исчезать:
 • никто после тебя не будет владычествовать столько времени, как ты, и даже половины того.
 • И поднялось третье перо, и владычествовало, как и прежние, но исчезло и оно.
 • Так было и со всеми другими: они владычествовали и потом исчезали навсегда.
 • Я видел, что по времени с правой стороны поднимались следующие перья, чтобы и им иметь начальство, и некоторые из них начальствовали, но тотчас исчезали;
 • иные же из них поднимались, но не получали начальства.
 • После сего не являлись более двенадцать перьев, ни два малых пера;
 • и не осталось в теле орла ничего, кроме двух голов покоящихся и шести малых перьев.
 • Я видел, и вот, из шести малых перьев отделились два и остались под головою, которая была с правой стороны, а четыре оставались на своем месте.
 • Потом подкрыльные перья покушались подняться и начальствовать;
 • и вот, одно поднялось, но тотчас исчезло;
 • а следующие исчезали еще скорее, нежели прежние.
 • И видел я: вот, два остававшиеся пера покушались также царствовать.
 • Когда они покушались, одна из покоящихся голов, которая была средняя, пробудилась, и она была более других двух голов.
 • И видел я, что две другие головы соединились с нею.
 • И эта голова, обратившись с теми, которые были соединены с нею, пожрала два подкрыльных пера, которые покушались царствовать.
 • Эта голова устрашила всю землю и владычествовала над обитателями земли с великим угнетением, и удерживала власть на земном шаре более всех крыльев, которые были.
 • После того я видел, что и средняя голова внезапно исчезла, как и крылья;
 • оставались две головы, которые подобным образом царствовали на земле и над ее обитателями.
 • И вот, голова с правой стороны пожрала ту, которая была с левой.
 • И слышал я голос, говорящий мне: смотри перед собою, и размышляй о том, что видишь.
 • И видел я: вот, как бы лев, выбежавший из леса и рыкающий, испустил человеческий голос к орлу и сказал:
 • слушай, что я буду говорить тебе и что скажет тебе Всевышний:
 • не ты ли оставшийся из числа четырех животных, которых Я поставил царствовать в веке Моем, чтобы через них пришел конец времен тех?
 • И четвертое из них пришло, победило всех прежде бывших животных и держало век в большом трепете и всю вселенную в лютом угнетении, и с тягостнейшим утеснением подвластных, и столь долгое время обитало на земле с коварством.
 • Ты судил землю не по правде;
 • ты утеснял кротких, обижал миролюбивых, любил лжецов, разорял жилища тех, которые приносили пользу, и разрушал стены тех, которые не делали тебе вреда.
 • И взошла ко Всевышнему обида твоя, и гордыня твоя – к Крепкому.
 • И воззрел Всевышний на времена гордыни, и вот, они кончились, и исполнилась мера злодейств ее.
 • Поэтому исчезни ты, орел, с страшными крыльями твоими, с гнусными перьями твоими, со злыми головами твоими, с жестокими когтями твоими и со всем негодным телом твоим,
 • чтобы отдохнула вся земля и освободилась от твоего насилия, и надеялась на суд и милосердие своего Создателя.