Скрыть
13:1
13:2
13:3
13:4
13:5
13:6
13:7
13:8
13:9
13:10
13:11
13:12
13:13
13:14
13:15
13:16
13:17
13:18
13:19
13:20
13:21
13:22
13:23
13:24
13:25
13:26
13:27
13:28
13:29
13:30
13:31
13:32
13:33
13:34
13:35
13:36
13:37
13:38
13:39
13:40
13:41
13:42
13:43
13:44
13:45
13:46
13:47
13:48
13:49
13:50
13:51
13:52
13:53
13:54
13:55
13:56
13:57
13:58
Церковнославянский (рус)
И бы́сть по дне́хъ седми́, и ви́дѣхъ со́нъ но́щiю:
и се́, от­ мо́ря вѣ́тръ востава́­ше, да воз­мути́тъ вся́ во́лны его́.
И ви́дѣхъ, и се́, воз­мога́­ше то́й человѣ́къ съ ты́сящьми небе́сными, и а́може лице́ свое́ обраща́­ше, да воз­зри́тъ, трепета́ху вся́, я́же подъ ни́мъ ви́дяхуся,
и а́може исхожда́­ше гла́съ от­ у́стъ его́, воз­жиза́хуся вси́, и́же слы́шаху гла́съ его́, я́коже поко́ит­ся земля́, егда́ услы́шитъ о́гнь.
И ви́дѣхъ по се́мъ, и се́, собира́­шеся мно́же­с­т­во люді́й, и́хже не бѣ́ числа́, от­ четы́рехъ вѣ́тръ небе́сныхъ, да побѣдя́тъ человѣ́ка, и́же изы́де от­ мо́ря.
И ви́дѣхъ, и се́, са́мъ себѣ́ извая́ го́ру вели́ку и воз­летѣ́ на ню́:
а́зъ же иска́хъ ви́дѣти страну́ или́ мѣ́сто, от­ку́ду изва́яна бы́сть гора́, и не мого́хъ.
И по се́мъ ви́дѣхъ, и се́, вси́, и́же со́брани су́ть на него́, да побо́рютъ его́, боя́хуся зѣло́, оба́че дерза́ху ра́товати.
И се́, егда́ уви́дѣ стремле́нiе мно́же­ст­ва гряду́щаго, не воз­дви́же руки́ сво­ея́, ни ору́жiя держа́­ше и ни кото́раго ору́дiя бра́н­наго, то́кмо я́коже ви́дѣхъ:
поне́же испусти́ изъ у́стъ сво­и́хъ а́ки дохнове́нiе огня́, и от­ усте́нъ его́ я́ко ду́хъ пла́мене, и от­ язы́ка сво­его́ испуска́­ше и́скры и бу́ри, и со­едине́на су́ть вся́ вку́пѣ сiя́, дохнове́нiе огня́ и ду́хъ пла́мене и мно́же­с­т­во бу́ри:
и нападе́ на мно́же­с­т­во во устремле́нiи, е́же угото́вано бы́сть ополча́тися, и пожже́ всѣ́хъ [и искорени́], я́ко а́бiе ничто́же ви́дѣно бя́ше от­ безчи́слен­на мно́же­ст­ва, ра́звѣ то́кмо пра́хъ и ды́ма воня́. И ви́дѣхъ и устраши́хся.
И по си́хъ ви́дѣхъ того́ человѣ́ка сходя́щаго съ горы́ и зову́ща къ себѣ́ мно́же­с­т­во ино́е ми́рно­е:
и при­­ступа́ху къ нему́ ли́ца человѣ́ковъ мно́гихъ, нѣ́кiихъ ра́ду­ю­щихся и нѣ́кiихъ скорбя́щихъ, нѣ́цыи же при­­вя́зани, нѣ́цыи при­­водя́ще от­ тѣ́хъ, и́же при­­ноша́хуся. И изнемого́хъ от­ мно́же­ст­ва стра́ха, и воз­буди́хся и реко́хъ:
ты́ от­ нача́ла показа́лъ еси́ рабу́ тво­ему́ чудеса́ сiя́, и досто́йна мя́ имѣ́лъ еси́, да прiи́меши моли́тву мою́:
и ны́нѣ покажи́ мнѣ́ еще́ толкова́нiе сна́ сего́,
я́коже бо мню́ въ чу́в­ст­вѣ мо­е́мъ, го́ре и́же оста́влени бу́дутъ во дни́ ты́я, и наипа́че го́ре си́мъ, и́же не су́ть оста́влени,
и́же бо не су́ть оста́влени, ско́рбни бя́ху:
разумѣ́ю ны́нѣ, я́же су́ть от­ложе́на на послѣ́днiя дни́, и усря́щутъ и́хъ, но и тѣ́хъ, и́же оста́влени су́ть:
сего́ бо ра́ди прiидо́ша въ бѣды́ вели́кiя и въ ну́жды мно́гiя, я́коже показу́ютъ со́нiя сiя́:
оба́че легча́е е́сть бѣ́д­ст­ву­ю­щему прiити́ на сiе́, не́же прейти́ я́ко о́блаку от­ вѣ́ка и ны́нѣ ви́дѣти, я́же случа́т­ся въ послѣ́дняя времена́. И от­вѣша́ ко мнѣ́ и рече́:
и видѣ́нiя толкова́нiе реку́ тебѣ́, и о ни́хже глаго́лалъ еси́, от­ве́рзу ти́.
Поне́же о си́хъ ре́клъ еси́, и́же оста́влени су́ть, сiе́ е́сть толкова́нiе:
и́же отъ­и́метъ бѣду́ въ то́ вре́мя, то́й сохрани́ся: и́же въ бѣду́ впадо́ша, сі́и су́ть, и́же имѣ́ютъ дѣла́ и вѣ́ру къ крѣпча́йшему:
вѣ́ждь у́бо, я́ко бо́лши ублаже́ни су́ть и́же оста́влени, па́че тѣ́хъ, и́же ме́ртви су́ть.
Сiя́ толкова́нiя видѣ́нiю: я́ко ви́дѣлъ еси́ му́жа восходя́ща от­ се́рдца морска́го,
то́й е́сть, его́же храни́тъ вы́шнiй мно́га времена́, и́же сами́мъ собо́ю изба́витъ сотворе́нiе свое́ и то́й разсмо́тритъ, и́же оста́влени су́ть.
А я́ко ви́дѣлъ еси́ от­ у́стъ его́ исходи́ти а́ки ду́хъ и о́гнь и бу́рю,
и я́ко не держа́­ше меча́ и ни ору́дiя бра́н­наго, порази́ бо стремле́нiе его́ мно́же­с­т­во, е́же прiи́де ра́товати его́, сiе́ е́сть толкова́нiе:
се́, дні́е гряду́тъ, егда́ начне́тъ вы́шнiй избавля́ти си́хъ, и́же на земли́ су́ть,
и прiи́детъ у́жасъ ума́ на тѣ́хъ, и́же обита́ютъ на земли́,
и ині́и ины́хъ помы́слятъ во­ева́ти, гра́дъ на гра́дъ и мѣ́сто на мѣ́сто, и язы́къ на язы́къ и ца́р­ст­во на ца́р­ст­во:
и бу́детъ, егда́ бу́дутъ сiя́, и случа́т­ся зна́менiя, я́же пре́жде показа́хъ ти́, и тогда́ от­кры́ет­ся Сы́нъ мо́й, его́же ви́дѣлъ еси́ я́ко му́жа восходя́ща:
и бу́детъ, егда́ услы́шатъ вси́ язы́цы гла́съ его́, и оста́витъ еди́нъ кі́йждо во странѣ́ сво­е́й бра́нь свою́, ю́же и́мутъ дру́гъ на дру́га,
и собере́т­ся во еди́но собра́нiе мно́же­с­т­во безчи́слен­но, я́ко хотя́ще прiити́ и ополчи́тися на него́:
то́й же ста́нетъ на верху́ горы́ Сiо́на:
Сiо́нъ же прiи́детъ и яви́т­ся всѣ́мъ угото́ванъ и созда́нъ, я́коже ви́дѣлъ еси́ го́ру изва́яну безъ ру́къ:
то́й же Сы́нъ мо́й обличи́тъ, я́же изобрѣто́ша язы́цы, нече́стiя и́хъ та́, я́же къ бу́ри при­­бли́жишася ра́ди лука́выхъ помышле́нiй и́хъ и муче́нiй, и́миже начну́тъ му́читися,
я́же подо́бна су́ть пла́мени: и погуби́тъ и́хъ безъ тру́дности, по зако́ну, и́же огню́ подо́бенъ е́сть.
А я́ко ви́дѣлъ еси́ его́ собира́ющаго къ себѣ́ ино́е мно́же­с­т­во ми́рно­е:
сі́и су́ть де́сять колѣ́нъ, и́же плѣне́ни бы́ша от­ земли́ сво­ея́ во дни́ осі́и царя́, его́же плѣни́ Салманаса́ръ ца́рь Ассирі́йскiй и преведе́ и́хъ за рѣку́, и преведе́ни су́ть въ зе́млю ину́ю,
ті́и же себѣ́ да́ша совѣ́тъ то́й, да оста́вятъ мно́же­с­т­во язы́ковъ, и дабы́ прошли́ въ да́льную страну́, идѣ́же никогда́ обита́­ше ро́дъ человѣ́ческiй,
или́ та́мо храни́ти зако́н­ная своя́, и́хже не храня́ху во странѣ́ сво­е́й:
вхо́дами же тѣ́сными рѣки́ Евфра́та внидо́ша:
сотвори́лъ бо и́мъ тогда́ вы́шнiй зна́менiя и уста́вилъ жи́лы рѣчны́я, до́ндеже про́йдутъ:
о́ною бо страно́ю бя́ше пу́ть мно́гъ, пу́ть­ст­вовати лѣ́то еди́но и по́лъ, и́бо страна́ та́ зове́т­ся Арсаре́ѳъ:
тогда́ обита́ша та́мо да́же до послѣ́дняго вре́мене: и ны́нѣ па́ки егда́ начну́тъ при­­ходи́ти,
па́ки вы́шнiй уста́витъ жи́лы рѣчны́я, да воз­мо́гутъ пройти́: си́хъ ра́ди ви́дѣлъ еси́ мно́же­с­т­во съ ми́ромъ:
но и и́же оста́влени су́ть от­ люді́й тво­и́хъ, сі́и су́ть, и́же обря́щут­ся вну́трь предѣ́лъ мо­и́хъ:
бу́детъ у́бо, егда́ начне́тъ погубля́ти мно́же­с­т­во тѣ́хъ, и́же со́брани су́ть язы́цы, защи́титъ и́хъ, и́же премого́ша люді́й,
и тогда́ пока́жетъ и́мъ ве́лiе мно́же­с­т­во чуде́съ.
И реко́хъ а́зъ: Влады́ко Го́споди, сiе́ ми покажи́, чесо́ ра́ди ви́дѣхъ му́жа восходя́ща от­ се́рдца морска́го? И рече́ мнѣ́:
я́коже не мо́жеши сiя́ испыта́ти, или́ зна́ти, я́же су́ть во глубинѣ́ морстѣ́й, та́ко не мо́жетъ кі́йждо ви́дѣти на земли́ Сы́на мо­его́, или́ тѣ́хъ, и́же съ ни́мъ су́ть, то́кмо во вре́мя дне́.
Сiе́ е́сть толкова́нiе со́нiя, е́же ви́дѣлъ еси́ и его́же ра́ди просвѣще́нъ еси́ здѣ́ еди́нъ:
оста́вилъ бо еси́ тво́й и о́крестъ мо­его́ упраждня́л­ся еси́ зако́на и иска́лъ еси́:
житiе́ бо твое́ устро́илъ еси́ въ прему́дрости и чу́в­ст­во твое́ назва́лъ еси́ ма́терiю:
и того́ ра́ди показа́хъ тебѣ́ мзды́ у вы́шняго: бу́детъ бо по инѣ́хъ трiе́хъ дне́хъ, ина́я къ тебѣ́ воз­глаго́лю и изъявлю́ тебѣ́ тя́жкая и ди́вная.
И идо́хъ и прiидо́хъ на по́ле, мно́го сла́вя и хваля́ вы́шняго о ди́вныхъ, я́же по вре́мени творя́ше,
и я́ко управля́етъ сiе́, и я́же су́ть во временѣ́хъ сотворе́на: и сѣдо́хъ ту́ три́ дни́.
И было после семи дней, я видел ночью сон:
вот, поднялся ветер с моря, чтобы возмутить все волны его.
Я смотрел, и вот, вышел крепкий муж с воинством небесным, и куда он ни обращал лице свое, чтобы взглянуть, все трепетало, что виднелось под ним;
и куда ни выходил голос из уст его, загорались все, которые слышали голос его, подобно тому, как тает воск, когда почувствует огонь.
И после этого видел я: вот, собралось множество людей, которым не было числа, от четырех ветров небесных, чтобы преодолеть этого мужа, который поднялся с моря.
Видел я, и вот, он изваял себе большую гору и взлетел на нее.
Я старался увидеть ту страну или место, откуда изваяна была эта гора, но не мог.
После сего видел я, что все, которые собрались победить его, очень испугались и однако же осмелились воевать.
Он же, когда увидел устремление идущего множества, не поднял руки своей, ни копья не держал и никакого оружия воинского;
но только, как я видел, он испускал из уст своих как бы дуновение огня и из губ своих – как бы дыхание пламени и с языка своего пускал искры и бури, и все это смешалось вместе: и дуновение огня и дыхание пламени и сильная буря.
И стремительно напал он на это множество, которое приготовилось сразиться, и сжег всех, так что ничего не видно было из бесчисленного множества, кроме праха, и только был запах от дыма; увидел я это, и устрашился.
После сего я видел того мужа сходящим с горы и призывающим к себе другое множество, мирное.
И многие приступали к нему, иные с лицами веселыми, а иные с печальными, иные были связаны, иных приносили, – и я изнемог от великого страха, пробудился и сказал:
Ты от начала показал рабу Твоему чудеса сии и судил меня достойным, чтобы принять молитву мою;
покажи же мне и значение сна сего,
потому что, как я понимаю разумом моим, горе тем, которые оставлены будут до тех дней, а еще более горе тем, которые не оставлены.
Ибо те, которые не оставлены, были печальны.
Теперь я понимаю, что то, что отложено на последние дни, встретит их, но и тех, которые оставлены.
Поэтому они пришли в большие опасности и большие затруднения, как показывают эти сны.
Но легче находящемуся в опасности потерпеть это, нежели перейти подобно облаку из мира сего и не видеть того, что будет в последние времена. Он отвечал мне и сказал:
И значение видения Я скажу тебе, и о чем ты говорил, открою тебе.
Так как ты говорил о тех, которые оставлены, то вот объяснение:
кто выдержит опасность в то время, тот сохранил себя, а которые впадут в опасность, это те, которые имеют дела и веру во Всемогущего.
Итак знай, что те, которые оставлены, блаженнее умерших.
Вот объяснение видения: так как ты видел мужа, восходящего из средины моря,
это тот, которого Всевышний хранит многие времена, который самим собою избавит творение свое и управит тех, которые оставлены.
А что ты видел исходивший из уст его как бы ветер, огонь и бурю,
и что он не держал ни копья и никакого воинского оружия, но устремление его поразило множество, которое пришло, чтобы победить его, то вот объяснение:
вот, наступают дни, когда Всевышний начнет избавлять тех, которые на земле,
и приведет в изумление живущих на земле.
И будут предпринимать войны одни против других, город против города, одно место против другого, народ против народа, царство против царства.
Когда это будет и явятся знамения, которые Я показал тебе прежде, тогда откроется Сын Мой, Которого ты видел, как мужа восходящего.
И когда все народы услышат глас Его, каждый оставит войну в своей собственной стране, которую они имеют между собою.
И соберется в одно собрание множество бесчисленное, как бы желая идти и победить Его.
Он же станет на верху горы Сиона.
И Сион придет и покажется всем приготовленный и устроенный, как ты видел гору, изваянную без рук.
Сын же Мой обличит нечестия, изобретенные этими народами, которые своими злыми помышлениями приблизили бурю и мучения, которыми они начнут мучиться,
и которые подобны огню; и Он истребит их без труда законом, который подобен огню.
А что ты видел, что Он собирал к себе другое, мирное общество:
это десять колен, которые отведены были пленными из земли своей во дни царя Осии, которого отвел в плен Салманассар, царь Ассирийский, и перевел их за реку, и переведены были в землю иную.
Они же положили в совете своем, чтобы оставить множество язычников и отправиться в дальнюю страну, где никогда не обитал род человеческий,
чтобы там соблюдать законы свои, которых они не соблюдали в стране своей.
Тесными входами подошли они к реке Евфрату;
ибо Всевышний сотворил тогда для них чудеса и остановил жилы реки, доколе они проходили;
ибо через эту страну шли они долго, полтора года; эта страна называется Арсареф.
Там жили они до последнего времени. И ныне, когда они начнут приходить,
Всевышний снова остановит жилы реки, чтобы они могли пройти; поэтому ты видел множество мирное.
Но которые оставлены от народа твоего, это те, которые находятся внутри пределов Моих.
Ибо, когда начнет Он истреблять множество собравшихся вместе народов, Он защитит народ Свой, который останется.
И тогда покажет им множество чудес.
Я сказал: Владыко Господи! Объясни мне это, для чего видел я мужа, восходящего из средины моря?
И Он сказал мне: как не можешь ты исследовать и познать того, что во глубине моря, так никто не может на земле видеть Сына Моего, ни тех, которые с Ним, разве только во время дня Его.
Вот истолкование сна, который ты видел и которым ты один здесь просвещен.
Ты оставил дела твои и упражнялся в законе Моем, и взыскал его,
ибо жизнь твою ты устроил в мудрости и рассудительность назвал твоею матерью.
Поэтому Я показал тебе воздаяния у Всевышнего; после трех дней Я покажу тебе другое и открою тебе важное и чудное.
Тогда я пошел и вышел в поле, много славя и благодаря Всевышнего за чудеса, которые Он совершал по временам,
и что Он управляет настоящим и тем, что произойдет во времена, – и там я сидел три дня.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible