Скрыть

Кни́га 3-ѧ Є҆́здры, Глава 14

Толкования
14:1
14:2
14:3
14:5
14:6
14:7
14:8
14:9
14:10
14:11
14:12
14:13
14:14
14:15
14:16
14:17
14:18
14:19
14:20
14:21
14:22
14:23
14:24
14:25
14:26
14:27
14:28
14:29
14:31
14:32
14:33
14:34
14:35
14:36
14:37
14:38
14:39
14:40
14:41
14:42
14:43
14:44
14:45
14:46
14:47
14:48
Цр҃ко́внослав
И҆ бы́сть въ тре́тїй де́нь, и҆ а҆́зъ сѣдѧ́хъ под̾ дꙋ́бомъ, и҆ сѐ, гла́съ и҆зы́де проти́вꙋ менє̀ ѿ кꙋпины̀ и҆ речѐ: є҆́здро, є҆́здро! И҆ реко́хъ:
сѐ, а҆́зъ, гдⷭ҇и. И҆ воста́хъ на но́зѣ моѝ. И҆ речѐ ко мнѣ̀:
ѿкрыва́ѧсѧ ѿкрове́нъ є҆́смь на кꙋпинѣ̀ и҆ гл҃ахъ ко мѡѷсе́ю, є҆гда̀ слꙋжа́хꙋ лю́дїе моѝ во є҆гѵ́птѣ,
и҆ посла́хъ є҆го̀ и҆ и҆зведо́хъ лю́ди моѧ̑ ѿ є҆гѵ́пта, и҆ возведо́хъ є҆го̀ на го́рꙋ сїна́йскꙋ и҆ держа́хъ є҆го̀ пред̾ собо́ю дни̑ мнѡ́ги,
И҆ возвѣсти́хъ є҆мꙋ̀ чꙋдеса̀ мнѡ́га и҆ показа́хъ є҆мꙋ̀ време́нъ та̑йнаѧ и҆ коне́цъ, и҆ заповѣ́дахъ є҆мꙋ̀ гл҃ѧ:
сїѧ̑ во ꙗ҆вле́нїе сотвори́ши словеса̀ и҆ сїѧ̑ скры́еши:
и҆ нн҃ѣ тебѣ̀ гл҃ю:
зна́мєнїѧ, ꙗ҆̀же показа́хъ, и҆ сѡ́нїѧ, ꙗ҆̀же ви́дѣлъ є҆сѝ, и҆ толкова̑нїѧ, ꙗ҆̀же ты̀ вѣ́дѣлъ є҆сѝ, въ се́рдцы твое́мъ положѝ ѧ҆̀,
ты́ бо воспрїѧ́тъ бꙋ́деши ѿ всѣ́хъ, ѡ҆брати́шисѧ ѡ҆ста́тнїй съ совѣ́томъ мои́мъ и҆ съ подо́бными твои́ми, до́ндеже сконча́ютсѧ времена̀:
ꙗ҆́кѡ вѣ́къ погꙋбѝ ю҆́ность свою̀, и҆ времена̀ приближа́ютсѧ старѣ́тисѧ:
на двана́десѧть бо часте́й раздѣле́нъ є҆́сть вѣ́къ, и҆ проидо́ша є҆го̀ десѧ́таѧ и҆ полдесѧ́тыѧ ча̑сти,
ѡ҆ста́шасѧ же є҆гѡ̀ по́слѣ полдесѧ́тыѧ ча́сти:
нн҃ѣ ᲂу҆̀бо ᲂу҆стро́й до́мъ тво́й и҆ накажѝ лю́ди твоѧ̑, и҆ ᲂу҆тѣ́ши смире́нныхъ и҆́хъ и҆ ѿрецы́сѧ ᲂу҆жѐ тлѣ́нїѧ,
и҆ ѿпꙋстѝ ѿ себє̀ сме́ртное помышле́нїе и҆ ѿве́рзи ѿ себє̀ тѧ́гѡсти людскі̑ѧ, и҆ и҆звлецы̀ ᲂу҆жѐ ѿ себє̀ немощно́е є҆стество̀ и҆ ѿста́ви во є҆ди́нꙋ странꙋ̀ смꙋща̑ющаѧ тѧ̀ помышлє́нїѧ, и҆ тщи́сѧ пресели́тисѧ ѿ време́нъ си́хъ:
ꙗ҆̀же бо ви́дѣлъ є҆сѝ нн҃ѣ слꙋчи̑вшаѧсѧ ѕла̑ѧ, па́ки тѣ́хъ гѡ́ршаѧ сотворѧ́тъ:
коли́кѡ бо и҆знемо́жетъ вѣ́къ ѿ ста́рости, толи́кѡ ᲂу҆мно́жатсѧ на ѡ҆бита́ющихъ ѕла̑ѧ:
ᲂу҆дали́босѧ дале́че и҆́стина, и҆ прибли́жисѧ лжа̀: ᲂу҆жѐ бо тщи́тсѧ прїитѝ є҆́же ви́дѣлъ є҆сѝ видѣ́нїе.
И҆ ѿвѣща́хъ и҆ реко́хъ: пред̾ тобо́ю, гдⷭ҇и:
се́ бо, а҆́зъ пойдꙋ̀, ꙗ҆́коже повелѣ́лъ є҆сѝ мнѣ̀, и҆ накажꙋ̀ настоѧ́щыѧ лю́ди: а҆ и҆̀же родѧ́тсѧ, кто̀ наꙋчи́тъ ѧ҆̀;
поста́вленъ бо є҆́сть вѣ́къ во тьмѣ̀: и҆̀же ѡ҆бита́ютъ въ не́мъ, без̾ свѣ́та:
поне́же зако́нъ тво́й сожже́нъ є҆́сть, тогѡ̀ ра́ди никто́же зна́етъ, ꙗ҆̀же ѿ тебє̀ сотворє́на сꙋ́ть, и҆лѝ ꙗ҆̀же начнꙋ́тсѧ дѣла̀:
а҆́ще бо ѡ҆брѣто́хъ благода́ть пред̾ тобо́ю, послѝ въ мѧ̀ дх҃ъ ст҃ъ, да напишꙋ̀ всѐ, є҆́же сотворе́но бы́сть въ вѣ́цѣ ѿ нача́ла, ꙗ҆̀же бы́ша въ зако́нѣ твое́мъ пи̑сана, да возмо́гꙋтъ человѣ́цы ѡ҆брѣстѝ стезю̀, и҆ и҆̀же восхотѧ́тъ жи́ти въ послѣ́днихъ временѣ́хъ, да живꙋ́тъ.
И҆ ѿвѣща̀ ко мнѣ̀ и҆ речѐ: ше́дъ соберѝ лю́ди и҆ рече́ши къ ни̑мъ, да не и҆́щꙋтъ тебѐ дні́й четы́редесѧть,
ты́ же ᲂу҆гото́ви себѣ̀ дщи́цъ мно́гѡ и҆ возмѝ съ собо́ю сарі́а, даврі́а, салемі́а, є҆ха́на и҆ а҆сїе́лѧ, пѧ́ть и҆́хъ, и҆̀же ᲂу҆гото́вани сꙋ́ть къ писа́нїю ско́рѡ:
и҆ прїи́деши сѣ́мѡ, и҆ а҆́зъ возжгꙋ̀ въ се́рдцы твое́мъ свѣти́льникъ ра́зꙋма, и҆ не ᲂу҆га́снетъ, до́ндеже сконча́ютсѧ, ꙗ҆̀же начне́ши писа́ти:
и҆ когда̀ соверши́ши, нѣ̑каѧ ꙗ҆́вственнѡ да сотвори́ши, нѣ́котѡраѧ мꙋ̑дрымъ сокрове́ннѡ преда́си, въ заꙋ́трїи бо въ се́й ча́съ начне́ши писа́ти.
И҆ и҆до́хъ, ꙗ҆́коже мѝ повелѣ̀, и҆ собра́хъ всѧ̑ лю́ди и҆ реко́хъ:
слы́ши, і҆и҃лю, словеса̀ сїѧ̑:
стра́нствоваша ѻ҆тцы̀ на́ши ѿ нача́ла во є҆гѵ́птѣ и҆ и҆зба́влени сꙋ́ть ѿто́лѣ,
и҆ прїѧ́ша зако́нъ жи́зни, є҆гѡ́же не сохрани́ша, є҆го́же и҆ вы̀ по ни́хъ престꙋпи́сте:
и҆ дана̀ ва́мъ є҆́сть землѧ̀ въ жре́бїй, и҆ землѧ̀ сїѡ́нъ, и҆ ѻ҆тцы̀ ва́ши и҆ вы̀ беззако́нїе сотвори́сте и҆ не содержа́сте пꙋті́й, и҆̀хже повелѣ̀ ва́мъ вы́шнїй:
а҆ поне́же првⷣный сꙋдїѧ̀ є҆́сть, ѿѧ́лъ ѿ ва́съ во вре́мѧ, є҆́же дарова̀:
и҆ нн҃ѣ вы̀ здѣ̀ є҆стѐ, и҆ бра́тїѧ ва̑ша въ ва́съ сꙋ́ть:
а҆́ще ᲂу҆̀бо повелитѐ чꙋ́вствꙋ ва́шемꙋ и҆ поꙋчитѐ се́рдце ва́ше, жи́ви соде́ржани бꙋ́дете и҆ по сме́рти млⷭ҇ть наслѣ́дите:
сꙋ́дъ бо по сме́рти прїи́детъ, є҆гда̀ па́ки ѡ҆живе́мъ, и҆ тогда̀ првⷣныхъ и҆мена̀ ꙗ҆вѧ́тсѧ и҆ нечести́выхъ дѣла̀ пока́жꙋтсѧ:
ко мнѣ̀ ᲂу҆̀бо никто́же да пристꙋ́питъ нн҃ѣ, ни взы́щетъ менѐ да́же до четы́редесѧти дні́й.
И҆ прїѧ́хъ пѧ́ть мꙋже́й, ꙗ҆́коже заповѣ́да мнѣ̀, и҆ и҆до́хомъ въ по́ле и҆ пребы́хомъ тꙋ̀.
И҆ бы́сть въ заꙋ́трїи, и҆ сѐ, гла́съ воззва́ мѧ гл҃ѧ: є҆́здро! ѿве́рзи ᲂу҆ста̀ твоѧ̑ и҆ пі́й, и҆́мже тѧ̀ напою̀.
И҆ ѿверзо́хъ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ сѐ, ча́ша полна̀ подаѧ́шесѧ мнѣ̀: и҆ сїѐ, и҆́мже бѣ̀ и҆спо́лнена, бѧ́ше ꙗ҆́коже вода̀, цвѣ́тъ же є҆ѧ̀ ѻ҆гню̀ подо́бенъ.
И҆ прїѧ́хъ и҆ пи́хъ: и҆ тогда̀, є҆гда̀ пїѧ́хъ, се́рдце моѐ мѧтѧ́шесѧ ра́зꙋмомъ, и҆ въ пе́рсехъ мои́хъ возраста́ше премꙋ́дрость, и҆́бо дꙋ́хъ мо́й содержа́шесѧ па́мѧтїю:
и҆ ѿвє́рста бы́ша ᲂу҆ста̀ моѧ̑ и҆ не бы́ша затворє́на ктомꙋ̀.
Вы́шнїй дадѐ ра́зꙋмъ пѧти́мъ мꙋжє́мъ, и҆ писа́ша, ꙗ҆̀же глаго́лахꙋсѧ ᲂу҆́жасы нѡщны́ѧ, и҆́хже не вѣ́дѧхꙋ.
Но́щїю же ꙗ҆дѧ́хꙋ хлѣ́бъ, а҆́зъ же во днѝ глаго́лахъ и҆ но́щїю не молча́хъ.
И҆ напи̑саны сꙋ́ть за четы́редесѧть дні́й кни̑ги двѣ́сти четы́ри.
И҆ бы́сть є҆гда̀ соверши́шасѧ четы́редесѧть дні́й,
гл҃а вы́шнїй, рекі́й: пє́рваѧ, ꙗ҆̀же писа́лъ є҆сѝ, въ ꙗ҆́вѣ поста́ви, и҆ да чтꙋ́тъ досто́йнїи и҆ недосто́йнїи:
послѣ̑днѧѧ же се́дмьдесѧтъ сохранѝ, да преда́си и҆̀хъ мꙋ̑дрымъ ѿ люді́й твои́хъ:
въ тѣ́хъ бо є҆́сть ко́рень ра́зꙋма, и҆ премꙋ́дрости и҆сто́чникъ, и҆ вѣ́дѣнїѧ рѣка̀. И҆ сотвори́хъ та́кѡ.
И было после трех дней, я сидел под дубом, и вот, голос вышел из куста против меня и сказал: Ездра, Ездра!
Я сказал: вот я, Господи. И встал на ноги мои.
Тогда сказал Он мне: в кусте Я открылся и говорил Моисею, когда народ Мой был рабом в Египте;
и послал его и вывел народ Мой из Египта, и привел его к горе Синаю и держал его у Себя много дней,
и открыл ему много чудес и показал тайны времен и конец, и заповедал ему, сказав:
«Эти слова объяви, а прочие скрой».
И ныне тебе говорю:
знамения, которые Я показал тебе, и сны, которые ты видел, и толкования, которые слышал, положи в сердце твоем;
потому что ты взят будешь от людей и будешь обращаться с Сыном Моим и с подобными тебе, доколе не окончатся времена.
Ибо век потерял свою юность, и времена приближаются к старости,
так как век разделен на двенадцать частей, и девять частей его и половина десятой части уже прошли,
и остается то, что после половины десятой части.
Итак ныне устрой дом твой и вразуми народ твой, утешь уничиженных и отрекись тления,
и отпусти от себя смертные помышления, отбрось тягости людские, сними с себя немощи естества и отложи в сторону тягостные для тебя помыслы, и готовься переселиться от времен сих.
Ибо после больше будет бедствий, нежели сколько ты видел ныне.
Сколько будет слабеть век от старости, столько будет умножаться зло для живущих.
Еще дальше удалится истина, и приблизится ложь; уже поспешает прийти видение, которое ты видел.
Тогда отвечал я и сказал: вот, я – пред Тобою, Господи;
я пойду, как Ты повелел мне, и вразумлю нынешний народ; но кто научит тех, которые потом родятся?
Ибо век во тьме лежит, и живущие в нем – без света;
потому что закон Твой сожжен, и оттого никто не знает, что соделано Тобою или что должно им делать.
Но если я приобрел милость у Тебя, ниспошли на меня Духа Святаго, чтобы я написал все, что было соделано в мире от начала, что было написано в законе Твоем, дабы люди могли найти стезю и дабы те, которые захотят жить в последние времена, могли жить.
И Он в ответ сказал мне: иди, собери народ и скажи ему, чтобы он не искал тебя в продолжение сорока дней.
Ты же приготовь себе побольше дощечек и возьми с собою Сария, Даврия, Салемия, Ехана и Асиеля, этих пять, способных писать скоро.
И приди сюда, и Я возжгу в сердце твоем светильник разума, который не угаснет, доколе не окончится то, что ты начнешь писать.
И когда ты совершишь это, то иное объяви, а иное тайно передай мудрым. Завтра в этот час ты начнешь писать.
Тогда я пошел, как Он повелел мне, и собрал весь народ и сказал:
слушай, Израиль, слова сии:
отцы наши были странниками в Египте, и освобождены были оттуда,
и приняли закон жизни, которого не сохранили, который и вы после них нарушили.
И дана была вам земля в наследие и земля Сион; но отцы ваши и вы делали беззаконие и не держались тех путей, которые Всевышний заповедал вам.
И Он, как праведный судия, отнял у вас ныне, что даровал вам.
И ныне вы здесь и братья ваши между вами.
Если вы будете управлять чувством вашим и образуете сердце ваше, то сохраните жизнь и по смерти полу́чите милость.
Ибо по смерти настанет суд, когда мы оживем; и тогда имена праведных будут объявлены и показаны дела нечестивых.
Никто не приходи ко мне ныне и не ищи меня до сорока дней.
И взял я пять мужей, как Он заповедал мне, и пошли мы в поле и остались там.
И вот, на другой день голос воззвал ко мне: Ездра! открой уста твои и выпей то, чем Я напою тебя.
Я открыл уста мои, и вот полная чаша подана была мне, которая была наполнена как бы водою, но цвет того был подобен огню.
И взял я и пил; и когда я пил, сердце мое дышало разумом и в груди моей возрастала мудрость, ибо дух мой подкреплялся памятью;
уста мои были открыты и больше не закрывались.
Всевышний даровал разум пяти мужам, и они ночью писали по порядку, что было говорено им и чего они не знали.
Ночью они ели хлеб; а я говорил днем и не молчал ночью.
Написаны же были в сорок дней девяносто четыре книги.
И когда исполнилось сорок дней,
Всевышний сказал: первые, которые ты написал, положи открыто, чтобы могли читать и достойные и недостойные,
но последние семьдесят сбереги, чтобы передать их мудрым из народа;
потому что в них проводник разума, источник мудрости и река знания. Так я и сделал.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible