Скрыть
16:1
16:2
16:3
16:4
16:5
16:6
16:7
16:8
16:9
16:10
16:11
16:12
16:13
16:14
16:15
16:16
16:17
16:18
16:19
16:20
16:21
16:22
16:23
16:24
16:25
16:26
16:27
16:28
16:29
16:30
16:31
16:32
16:33
16:34
16:35
16:36
16:37
16:38
16:39
16:40
16:41
16:42
16:43
16:44
16:45
16:46
16:47
16:48
16:49
16:50
16:51
16:52
16:53
16:54
16:55
16:56
16:57
16:58
16:59
16:60
16:61
16:62
16:63
16:64
16:65
16:66
16:67
16:68
16:69
16:70
16:71
16:72
16:73
16:74
16:75
16:76
16:77
16:78
16:79
Церковнославянский (рус)
Го́ре тебѣ́, Вавило́не и Асі́а! го́ре тебѣ́, Еги́пте и сирі́а!
Препоя́шитеся вре́тищемъ и власяни́цами и пла́чите сыно́въ ва́шихъ и болѣ́знуйте, я́ко при­­бли́жися сокруше́нiе ва́­ше:
по́сланъ е́сть на ва́съ ме́чь, и кто́ есть, и́же от­врати́тъ его́?
по́сланъ е́сть на ва́съ о́гнь, и кто́ есть, и́же угаси́тъ его́?
по́слана су́ть на ва́съ зла́я, и кто́ есть, и́же от­ме́тнетъ я́?
еда́ от­жене́тъ кто́ льва́ а́лчуща въ лѣ́съ? или́ угаси́тъ о́гнь во хвра́стiи ско́ро, егда́ начне́тъ воз­гара́ти?
еда́ от­рази́тъ кто́ стрѣлу́ от­ стрѣлца́ крѣ́пкаго испуще́н­ную?
Госпо́дь крѣ́пкiй посыла́етъ зла́я, и кто́ е́сть, и́же от­жене́тъ я́?
изы́де о́гнь от­ гнѣ́ва его́, и кто́ есть, и́же угаси́тъ его́?
блесне́тъ мо́лнiею, и кто́ не убо­и́т­ся? воз­греми́тъ, и кто́ не ужа́снет­ся?
Госпо́дь воспрети́тъ, и кто́ до основа́нiя не сокруши́т­ся от­ лица́ его́?
Земля́ сотрясе́ся и основа́нiя ея́, мо́ре волну́ет­ся изъ глубины́, и во́лны его́ воз­мутя́т­ся и ры́бы его́ от­ лица́ Госпо́дня и от­ сла́вы си́лы его́.
Поне́же крѣпка́ десни́ца его́, я́же лу́къ напряже́: стрѣ́лы его́ остры́, я́же от­ него́ посыла́ют­ся, не оскудѣ́ютъ, егда́ начну́тъ посыла́тися въ концы́ земли́.
Се́, посыла́ют­ся зла́я и не воз­вратя́т­ся, до́ндеже прiи́дутъ на зе́млю.
О́гнь воз­гара́ет­ся и не уга́снетъ, до́ндеже сконча́етъ основа́нiя земли́.
И́мже о́бразомъ не воз­враща́ет­ся стрѣла́ по́слана от­ си́льнаго стрѣлца́, та́ко не воз­вратя́т­ся зла́я, я́же по́слана бу́дутъ на зе́млю.
Го́ре мнѣ́, го́ре мнѣ́! кто́ мя изба́витъ во дни́ ты́я?
Нача́ло болѣ́зней, и мно́га стена́нiя: нача́ло гла́да, и мно́ги поги́бели: нача́ло бра́ней, и убоя́т­ся вла́сти: нача́ло зо́лъ, и вострепе́щутъ вси́.
Во вре́мя же то́ что́ сотворю́, егда́ прiи́дутъ зла́я?
Се́, гла́дъ и ка́знь, и ско́рбь и тѣснота́, по́слани су́ть бичи́ во исправле́нiе:
и во всѣ́хъ си́хъ не обратя́т­ся от­ беззако́нiй сво­и́хъ, ни бие́нiя па́мят­ст­вовати бу́дутъ всегда́.
Се́, бу́детъ оби́лiе ни во что́же на земли́, та́ко я́ко воз­мня́тъ себѣ́ бы́ти упра́вленъ ми́ръ, и тогда́ воз­расту́тъ зла́я на земли́, ме́чь, гла́дъ и вели́ко смяте́нiе.
От гла́да бо мно́зи, и́же обита́ютъ на земли́, поги́бнутъ, и ме́чь изгуби́тъ про́чихъ, и́же оста́нутъ от­ гла́да.
И ме́ртвiи я́ко моты́ла изве́ржени бу́дутъ, и не бу́детъ, и́же утѣ́шитъ и́хъ: опустѣ́етъ бо земля́, и гра́ди ея́ разоре́ни бу́дутъ.
Не оста́нет­ся, и́же воз­дѣ́лаетъ зе́млю и и́же посѣ́етъ на не́й.
Древеса́ даду́тъ плоды́, и кто́ объи́метъ я́?
гро́здiе созрѣ́етъ, и кто́ пото́пчетъ е́? бу́детъ бо мѣ́стъ вели́кое опустѣ́нiе.
Восхо́щетъ бо человѣ́къ человѣ́ка ви́дѣти, или́ гла́съ его́ слы́шати,
зане́ оста́нутъ от­ гра́да де́сять, и два́ от­ ни́вы, и́же сокры́ют­ся въ густы́хъ дубра́вахъ и въ разсѣ́линахъ ка́мен­ныхъ.
И́мже о́бразомъ оставля́ют­ся въ ма́сличiихъ и на вся́цѣмъ дре́вѣ три́ или́ четы́ри ма́слины,
или́ я́коже въ виногра́дѣ обра́нѣмъ гро́здiе оставля́ют­ся от­ тѣ́хъ, и́же при­­лѣ́жно виногра́дъ обира́ютъ:
та́ко оста́вят­ся во дне́хъ о́нѣхъ три́ или́ четы́ри от­ изслѣ́ду­ю­щихъ до́мы и́хъ мече́мъ.
И оста́влена бу́детъ земля́ пуста́, и ни́вы ея́ состарѣ́ют­ся, и путiе́ ея́ и вся́ стези́ ея́ те́рнiемъ зарасту́тъ, зане́ не про́йдутъ человѣ́цы по ни́мъ.
Воспла́чутъ дѣ́вы не иму́щыя обру́чниковъ, воспла́чутъ же́ны не имѣ́ющыя муже́й, воспла́чутъ дще́ри и́хъ не имѣ́ющыя по́мощи:
обру́чницы и́хъ въ бра́ни сконча́ют­ся, и му́жiе и́хъ во гла́дѣ истребя́т­ся.
Слы́шите сiя́ и позна́йте я́, раби́ Госпо́дни.
Се́, сло́во Госпо́дне, прiими́те е́: не вѣ́руйте бого́мъ, о ни́хже рече́ Госпо́дь:
се́, при­­ближа́ют­ся зла́я и не уме́длятъ.
И́мже о́бразомъ бремена́тая егда́ роди́тъ въ девя́тый ме́сяцъ сы́на сво­его́, при­­ближа́ющуся часу́ рожде́нiя ея́, пре́жде часо́въ дву́хъ или́ трiе́хъ болѣ́зни обдержа́тъ чре́во ея́, и исходя́щу младе́нцу от­ чре́ва, не закосня́тъ ни на еди́ну черту́:
та́ко не укосня́тъ зла́я про­изы́ти на зе́млю, и вѣ́къ воз­стене́тъ, и болѣ́зни обы́мутъ и́.
Слы́шите сло́во, лю́дiе мо­и́, угото́вайтеся на бра́нь, и во злы́хъ та́ко бу́дите, я́коже при­­ше́лцы земли́:
продая́й а́ки бѣ́гаяй, а купу́яй а́ки погубля́яй,
торгу́яй а́ки плода́ не прiе́мляй, и созида́яй а́ки то́й, и́же обита́ти не и́мать:
сѣ́яй, я́ко и́же не по́жнетъ: та́ко и́же виногра́дъ рѣ́жетъ, я́ко не имы́й обира́ти его́:
и́же посяга́ютъ, та́ко а́ки ча́дъ не сотворя́тъ: и и́же не посяга́ютъ, та́ко я́ко вдови́цы.
Того́ ра́ди, и́же трудя́т­ся, вотще́ трудя́т­ся:
плоды́ бо и́хъ иноплеме́н­ницы по́жнутъ и имѣ́нiя и́хъ расхи́тятъ, и до́мы превратя́тъ и сыно́въ и́хъ плѣня́тъ, и́бо во плѣне́нiи и гла́дѣ родя́тъ ча́да своя́.
И и́же ку́плю дѣ́ютъ хище́нiемъ, ко́ль до́лго украша́ютъ гра́ды и до́мы своя́, и одержа́нiя и ли́ца своя́,
толи́ко па́че воз­ненави́жду и́хъ за грѣхи́ и́хъ, рече́ Госпо́дь.
Я́коже ненави́дитъ блудни́ца жену́ му́дру и добру́ зѣло́,
та́ко воз­ненави́дитъ пра́вда непра́вду, егда́ украша́ет­ся, и клеве́щетъ на ню́ въ лице́, егда́ прiи́детъ и́же защища́етъ изыску́ющаго вся́къ грѣ́хъ на земли́:
сего́ ра́ди не уподобля́йтеся е́й, ни дѣло́мъ ея́.
Я́ко еще́ ма́ло, и во́змет­ся беззако́нiе от­ земли́, а пра́вда воцари́т­ся надъ ва́ми.
Да не глаго́летъ грѣ́шникъ, я́ко не согрѣши́, поне́же у́глiе о́гнен­ное воз­гори́т­ся на главѣ́ его́, и́же глаго́летъ: не согрѣши́хъ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ и сла́вою его́.
Се́, Госпо́дь вѣ́сть вся́ дѣла́ человѣ́ческая и начина́нiя и́хъ, и помышле́нiя и́хъ и сердца́ и́хъ.
Рече́ бо: да бу́детъ земля́, и бы́сть: да бу́детъ не́бо, и бы́сть.
И сло́вомъ его́ звѣ́зды сотворе́ны су́ть, и зна́етъ число́ звѣ́здъ:
и́же испыту́етъ бе́здны и сокро́вища и́хъ, и́же измѣ́рилъ е́сть мо́ре и зача́тiе его́,
и́же заключи́ мо́ре посредѣ́ во́дъ и повѣ́си зе́млю на вода́хъ сло́вомъ сво­и́мъ,
и́же простре́ не́бо я́ко кама́ру, на вода́хъ основа́ е́,
и́же положи́ въ пусты́ни исто́чники водны́я и на верху́ го́ръ езе́ра, во испуще́нiе рѣ́къ изъ высо́каго ка́мене, да напая́ютъ зе́млю,
и́же сотвори́ человѣ́ка и положи́ се́рдце его́ посредѣ́ тѣ́ла, и вложи́ ему́ ду́хъ и живо́тъ и ра́зумъ
и дыха́нiе Бо́га Вседержи́теля, и́же сотвори́ вся́ и испыту́етъ вся́ сокрове́н­ная въ сокрове́н­ныхъ земли́:
то́й зна́етъ начина́нiе ва́­ше, и я́же мы́слите въ сердца́хъ ва́шихъ согрѣша́юще и хотя́ще утаи́ти грѣхи́ ва́шя.
Сего́ ра́ди Госпо́дь испыту́яй испыта́ вся́ дѣла́ ва́ша и обличи́тъ ва́съ всѣ́хъ,
и вы́ посра́млени бу́дете, егда́ про­изы́дутъ грѣси́ ва́ши предъ человѣ́ки, и беззако́нiя предста́нутъ, я́же обвиня́ти бу́дутъ въ де́нь то́й.
Что́ сотворите́, или́ ка́ко сокры́ете грѣхи́ ва́шя предъ Бо́гомъ и а́нгелы его́?
Се́, судiя́ Бо́гъ, бо́йтеся его́, оста́нитеся от­ грѣ́хъ ва́шихъ и забу́дите беззако́нiя ва́ша уже́ твори́ти и́хъ во вѣ́къ, и Бо́гъ изведе́тъ ва́съ и изба́витъ от­ вся́кiя ско́рби.
Се́ бо, воз­гара́ет­ся о́гнь на ва́съ, язы́цы мно́зи, и восхи́тятъ нѣ́кiихъ от­ ва́съ и зако́лютъ на же́ртву и́доломъ:
и и́же со­изво́лятъ и́мъ, бу́дутъ и́мъ въ посмѣ́хъ и въ поноше́нiе и въ попра́нiе.
Бу́детъ бо мѣсто́мъ мѣ́сто, и от­ сосѣ́днихъ градо́въ воста́нутъ мно́зи на боя́щихся Го́спода.
Бу́дутъ а́ки неи́стови, ни кого́же щадя́ще на расхище́нiе и запустѣ́нiе еще́ боя́щымся Го́спода:
и́бо опустоша́тъ и расхи́тятъ стяжа́нiя и́хъ и изъ домо́въ и́хъ изжену́тъ я́.
Тогда́ яви́т­ся искуше́нiе избра́н­ныхъ мо­и́хъ, я́коже зла́то, е́же искуша́ет­ся от­ огня́.
Слы́шите, воз­лю́блен­нiи мо­и́, рече́ Госпо́дь: се́, предъ ва́ми су́ть дні́е ско́рби, и от­ си́хъ изба́влю ва́съ.
Не бо́йтеся, ни сумнѣва́йтеся, я́ко Бо́гъ предводи́тель ва́шъ е́сть.
И и́же храни́тъ за́повѣди и повелѣ́нiя моя́, рече́ Госпо́дь Бо́гъ, да не преотягча́тъ ва́съ грѣси́ ва́ши, ниже́ превзы́дутъ беззако́нiя ва́ша.
Го́ре и́же стисня́ют­ся от­ грѣ́хъ сво­и́хъ и покрыва́ют­ся беззако́нiи сво­и́ми:
и́мже о́бразомъ ни́ва стисня́ет­ся от­ дубра́вы, и те́рнiемъ покрыва́ет­ся стезя́ ея́, е́юже не прохо́дитъ человѣ́къ, и исторга́ет­ся, и посыла́ет­ся на сожже́нiе огню́.

Коне́цъ кни́зѣ тре́тiей е́здры: и́мать въ себѣ́ гла́въ 16.
Горе тебе, Вавилон и Асия, горе тебе, Египет и Сирия!
Препояшьтесь вретищем и власяницами, оплакивайте сыновей ваших, и болезнуйте, потому что приблизилась ваша погибель.
Послан на вас меч, – и кто отклонит его?
Послан на вас огонь, – и кто угасит его?
Посланы на вас бедствия, – и кто отвратит их?
Прогонит ли кто голодного льва в лесу, или угасит ли мгновенно огонь в соломе, когда он начнет разгораться?
Отразит ли кто стрелу, пущенную стрелком сильным?
Господь сильный посылает бедствия, – и кто отвратит их?
Исшел огонь от гнева Его, – и кто угасит его?
Он блеснет молнией, – и кто не убоится? Возгремит, – и кто не ужаснется?
Господь воззрит грозно, – и кто не сокрушится до основания от лица Его?
Содрогнулась земля и основания ее; море волнуется со дна, и волны его возмущаются и рыбы его от лица Господа и от величия силы Его.
Ибо сильна Его десница, напрягающая лук, остры Его стрелы, пускаемые Им, не ослабеют, когда будут посылаемы до концов земли.
Вот, посылаются бедствия, и не возвратятся, доколе не придут на землю.
Возгорается огонь, и не угаснет, доколе не попалит основания земли.
Как стрела, пущенная сильным стрелком, не возвращается, так не возвратятся бедствия, которые будут посланы на землю.
Горе мне, горе мне! Кто избавит меня в те дни?
Начнутся болезни, – и многие восстенают; начнется голод, – и многие будут гибнуть; начнутся войны, – и начальствующими овладеет страх; начнутся бедствия, – и все вострепещут.
Что мне делать тогда, когда придут бедствия?
Вот, голод и язва, и скорбь и теснота посланы как бичи для исправления:
но при всем этом люди не обратятся от беззаконий своих и о бичах не всегда будут помнить.
Вот, на земле будет дешевизна во всем, и подумают, что настал мир; но тогда-то и постигнут землю бедствия – меч, голод и великое смятение.
От голода погибнут очень многие жители земли, а прочие, которые перенесут голод, падут от меча.
И трупы, как навоз, будут выбрасываемы, и некому будет оплакивать их, ибо земля опустеет, и города ее будут разрушены.
Не останется никого, кто возделывал бы землю и сеял на ней.
Дерева дадут плоды, и кто будет собирать их?
Виноград созреет, и кто будет топтать его? Ибо повсюду будет великое запустение.
Трудно будет человеку увидеть человека, или услышать голос его,
ибо из жителей города останется не более десяти, и из поселян – человека два, которые скроются в густых рощах и расселинах скал.
Как в масличном саду остаются иногда на деревах три или четыре маслины,
или в винограднике обобранном не досмотрят несколько гроздей те, которые внимательно обирают виноград:
так в те дни останутся трое или четверо при обыске домов их с мечом.
Земля останется в запустении, поля ее заглохнут, дороги ее и все тропинки ее зарастут терном, потому что некому будет ходить по ним.
Плакать будут девицы, не имея женихов; плакать будут жены, не имея мужей; плакать будут дочери их, не имея помощи.
Женихов их убьют на войне, и мужья их погибнут от голода.
Слушайте это, и вразумляйтесь, рабы Господни!
Это – слово Господа: внимайте ему, и не верьте богам, о которых говорит Господь.
Вот, приближаются бедствия, и не замедлят.
Как у беременной женщины, когда в девятый месяц настанет ей пора родить сына, часа за два или за три до рождения, боли охватывают чрево ее и, при выходе младенца из чрева, не замедлят ни на одну минуту:
так не замедлят прийти на землю бедствия, и люди того времени восстенают; боли охватят их.
Слушай слово, народ мой: готовьтесь на брань, и среди бедствий будьте как пришельцы земли.
Продающий пусть будет, как собирающийся в бегство, и покупающий – как готовящийся на погибель;
торгующий – как не ожидающий никакой прибыли, и строящий дом – как не надеющийся жить в нем.
Сеятель пусть думает, что не пожнет, и виноградарь, – что не соберет винограда;
вступающие в брак, – что не будут рождать детей, и не вступающие, – как вдовцы.
Посему все трудящиеся без пользы трудятся,
ибо плодами трудов их воспользуются чужеземцы, и имущество их расхитят, домы их разрушат и сыновей их поработят, потому что в плену и в голоде они рождают детей своих.
Кто занимается хищничеством, тех, чем дольше украшают они города и домы свои, владения и лица свои,
тем более возненавижу за грехи их, говорит Господь.
Как блудница ненавидит женщину честную и весьма благонравную,
так правда возненавидит неправду, украшающую себя, и обвинит ее в лице, когда придет Тот, Кто будет защищать преследующего всякий грех на земле.
Потому не подражайте неправде и делам ее,
ибо еще немного, и неправда будет удалена с земли, а правда воцарится над вами.
Пусть не говорит грешник, что он не согрешил, потому что горящие угли возгорятся на голове того, кто говорит: я не согрешил пред Господом Богом и славою Его.
Господь знает все дела людей и начинания их, и помышления их и сердца их.
Он сказал: «да будет земля», – и земля явилась; «да будет небо», – и было.
Словом Его сотворены звезды, и Он знает число звезд.
Он созерцает бездны и сокровенное в них, измерил море и что в нем.
Словом Своим Он заключил море среди вод и землю повесил на водах.
Он простер небо, как шатер, на водах основал его.
Он поместил в пустыне источники вод и озера на вершинах гор, для низведения рек с высоких скал, чтобы напоять землю.
Он сотворил человека и положил сердце его в средине тела, и вложил в него дух, жизнь и разум
и дыхание Бога всемогущего, Который сотворил все и созерцает все сокровенное в сокровенных земли.
Он знает намерение ваше и что помышляете вы в сердцах ваших, когда грешите и хотите скрыть грехи ваши.
Потому Господь совершенно ясно видит все дела ваши, и обличит всех вас;
и вы будете посрамлены, когда грехи ваши откроются перед людьми, и беззакония предстанут обвинителями в тот день.
Что вы сделаете и как скроете грехи ваши пред Богом и Ангелами Его?
Вот, Бог – Судия; бойтесь Его; оставьте грехи ваши и навсегда перестаньте делать беззакония, и Бог изведет вас и избавит от всякой скорби.
Ибо вот, возгорается на вас ярость многочисленного полчища, и схватят некоторых из вас и умертвят для принесения в жертву идолам.
Кто будет единомыслен с ними, тех подвергнут они посмеянию, поношению и попранию.
Ибо по всем местам и в соседних городах многие восстанут против боящихся Господа.
Будут, как исступленные, без пощады расхищать и опустошать все у боящихся Господа.
Опустошат и расхитят имущество их, и из домов их изгонят их.
Тогда настанет испытание избранным Моим, как золото испытывается огнем.
Слушайте, возлюбленные Мои, говорит Господь: вот перед вами дни скорби, и от них Я избавлю вас.
Не бойтесь и не сомневайтесь, ибо вождь ваш – Бог.
Если будете исполнять заповеди и повеления Мои, говорит Господь Бог, то грехи ваши не будут бременем, подавляющим вас, и беззакония ваши не превозмогут вас.
Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими!
Это – поле, которое заросло кустарником и через которое путь покрыт терном, так что человек проходить не может: оно оставляется, и обрекается огню на истребление.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible