Скрыть
3:1
3:2
3:3
3:4
3:6
3:7
3:10
3:12
3:14
3:15
3:18
3:19
3:20
3:21
3:22
3:24
3:25
3:26
3:27
3:28
3:29
3:30
3:31
3:32
3:33
3:34
3:35
3:36
Церковнославянский (рус)
Лѣ́та тридеся́таго от­ разоре́нiя гра́да, бѣ́хъ въ Вавило́нѣ и смято́хся на одрѣ́ мо­е́мъ лежа́щь, и помышле́нiя моя́ восхожда́ху на се́рдце мое́,
поне́же ви́дѣхъ опустѣ́нiе Сiо́на и изоби́лiе ве́лiе живу́щихъ въ Вавило́нѣ.
[Того́ ра́ди] смути́ся ду́хъ мо́й зѣло́, и нача́хъ умиле́н­ными словесы́ глаго́лати къ вы́шнему
и реко́хъ: О, Влады́ко Го́споди! ты́ [са́мъ] ре́клъ еси́ от­ нача́ла, егда́ созда́лъ еси́ зе́млю, и сiе́ еди́нъ, и повелѣ́лъ еси́ лю́демъ,
и да́лъ еси́ Ада́му пло́ть ме́ртвену, но и сiя́ бя́ше дѣ́ло ру́къ тво­и́хъ, и вдохну́лъ еси́ въ него́ ду́хъ жи́зни, и бы́сть жи́въ предъ тобо́ю:
и вве́лъ еси́ его́ въ ра́й, его́же насади́ десни́ца твоя́, пре́жде не́же прозябе́ земля́:
и завѣща́лъ еси́ ему́ сохрани́ти за́повѣдь твою́, и преступи́ ю́, и а́бiе пре́далъ еси́ его́ сме́рти и ро́дъ его́, и роди́шася язы́цы и племена́, и лю́дiе и наро́ди, и́мже нѣ́сть числа́:
и хожда́­ше кі́йждо наро́дъ по по́хотемъ сво­и́мъ, и ди́вная дѣ́лаша предъ тобо́ю, и презира́ша за́повѣди твоя́:
па́ки же во вре́мя наве́лъ еси́ на ни́хъ пото́пъ и потреби́лъ еси́ живу́щихъ на земли́,
и бы́сть ко­ему́ждо и́хъ, я́коже Ада́му умре́ти, та́ко си́мъ пото́пъ:
оста́вилъ же еси́ еди́наго от­ ни́хъ но́я съ до́момъ его́, изъ него́же [роди́шася] вси́ пра́веднiи:
и бы́сть, егда́ нача́ша мно́житися живу́щiи на земли́, и умно́жиша сы́ны и лю́ди и язы́ки мно́ги, и нача́ша па́ки нече́стiе твори́ти мно́жае пре́жнихъ:
и бы́сть, егда́ беззако́нiе творя́ху предъ тобо́ю, избра́лъ еси́ себѣ́ му́жа от­ си́хъ, ему́же и́мя бѣ́ Авраа́мъ,
и воз­люби́лъ еси́ его́, и показа́лъ еси́ ему́ еди́ному хотѣ́нiе твое́,
и положи́лъ еси́ ему́ завѣ́тъ вѣ́чный, и ре́клъ еси́ ему́, я́ко никогда́ оста́виши сѣ́мене его́, и да́лъ еси́ ему́ Исаа́ка, Исаа́ку же да́лъ еси́ Иа́кова и Иса́ва:
и избра́лъ еси́ себѣ́ Иа́кова, Иса́ва же от­ри́нулъ еси́, и размно́жися Иа́ковъ во мно́же­с­т­во ве́лiе:
и бы́сть, егда́ изве́лъ еси́ изъ Еги́пта сѣ́мя его́, при­­ве́лъ еси́ къ горѣ́ сина́йстѣй,
и преклони́лъ еси́ небеса́, и уста́вилъ еси́ зе́млю, и поколеба́лъ еси́ вселе́н­ную, и трепета́ти сотвори́лъ еси́ бе́здны, и воз­мути́лъ еси́ мíръ,
и про́йде сла́ва твоя́ враты́ четы́рьми, огне́мъ и земны́мъ трясе́нiемъ, и вѣ́тромъ и мра́зомъ, да да́си зако́нъ сѣ́мени Иа́ковлю и ро́ду Изра́илеву при­­лѣжа́нiе:
и не отъ­я́лъ еси́ от­ ни́хъ се́рдца лука́ваго, да зако́нъ тво́й сотвори́тъ въ ни́хъ пло́дъ:
се́рдце бо лука́во нося́ пе́рвый Ада́мъ, преступи́ и побѣжде́нъ бы́сть, и та́ко вси́, и́же от­ него́ роди́шася:
и пребыва́­ше не́мощь и зако́нъ съ се́рдцемъ человѣ́ческимъ, съ лука́встомъ ко́рене, и преста́ благо́е, и наста́ зло́­е:
и преидо́ша времена́, и сконча́шася лѣ́та, и воз­дви́глъ еси́ себѣ́ раба́ и́менемъ дави́да,
и повелѣ́лъ еси́ ему́ созда́ти гра́дъ и́мени тво­ему́ и при­­носи́ти въ не́мъ тебѣ́ ѳимiа́мъ и же́ртвы:
и бы́сть сiе́ чрезъ мно́га лѣ́та, и согрѣши́ша живу́щiи въ то́мъ гра́дѣ,
во всѣ́хъ творя́ще, я́коже сотвори́ Ада́мъ и вси́ ро́дове его́, поне́же и са́ми бы́ша се́рдцемъ лука́ви,
и того́ ра́ди гра́дъ тво́й пре́далъ еси́ въ ру́ки враго́въ тво­и́хъ:
еда́ лу́чшая творя́тъ, и́же обита́ютъ въ Вавило́нѣ, и того́ ра́ди владѣ́ютъ Сiо́номъ?
и бы́сть егда́ прiидо́хъ сѣ́мо и ви́дѣхъ нече́стiя, и́мже нѣ́сть числа́, и мно́гихъ согрѣша́ющихъ ви́дѣ душа́ моя́ въ сiе́ тридеся́тое лѣ́то, и ужасе́ся се́рдце мое́,
поне́же ви́дѣхъ, ка́ко терпи́ши согрѣша́ющымъ и пощади́лъ еси́ нече́­ст­ву­ю­щихъ и погуби́лъ еси́ лю́ди твоя́, сохрани́лъ же еси́ враги́ твоя́ и не воз­вѣсти́лъ еси́ [ни кому́же]:
во­и́стин­ну не вѣ́мъ, ка́ко сiя́ уразумѣ́ти и́мамъ? еда́ су́ть дѣла́ лу́чшая вавило́нская, не́жели Сiо́нская?
еда́ позна́ша тебе́ и́нiи язы́цы кромѣ́ Изра́иля? или́ ка́я племена́ вѣ́роваша свидѣ́ниемъ тво­и́мъ, я́коже Иа́ковъ?
и́хже мзда́ не яви́ся, ниже́ тру́дъ и́хъ твори́тъ плода́, поне́же прохожда́я про­идо́хъ посредѣ́ язы́къ и ви́дѣхъ я́ процвѣта́ющя и не по́мнящыя повелѣ́нiй тво­и́хъ:
ны́нѣ у́бо измѣ́ри на мѣ́рилѣхъ непра́вды на́шя и живу́щихъ на земли́, и нигдѣ́ обря́щет­ся и́мя твое́, то́кмо во Изра́или:
и когда́ не согрѣши́ша предъ тобо́ю живу́щiи на земли́? или́ кі́й язы́къ та́ко сохрани́лъ за́повѣди твоя́?
си́хъ у́бо по имено́мъ обря́щеши сохрани́в­шихъ повелѣ́нiя твоя́, язы́ковъ же не обря́щеши.
В тридцатом году по разорении города был я в Вавилоне, и смущался, лежа на постели моей, и помышления всходили на сердце мое,
ибо я видел опустошение Сиона и богатство живущих в Вавилоне.
И возмутился дух мой, и я начал со страхом говорить ко Всевышнему,
и сказал: Владыко Господи! Ты сказал от начала, когда един основал землю, и повелел персти,
и дал Адаму тело смертное, которое было также создание рук Твоих, и вдохнул в него дух жизни, и он сделался живым пред Тобою,
и ввел его в рай, который насадила десница Твоя, прежде нежели земля произрастила плоды;
Ты повелел ему хранить заповедь Твою, но он нарушил ее, и Ты осудил его на смерть, и род его и происшедшие от него поколения и племена, народы и отрасли их, которым нет числа.
Каждый народ стал ходить по своему хотению, делал пред Тобою дела неразумные и презирал заповеди Твои.
По времени, Ты навел потоп на обитателей земли и истребил их,
и исполнилось на каждом из них, – как на Адаме смерть, так на сих потоп.
Одного из них Ты оставил – Ноя с семейством его, и от него произошли все праведные.
Когда начали размножаться обитающие на земле, и умножились сыны и народы и поколения многие, и опять начали предаваться нечестию, более нежели прежние,
когда начали делать пред Тобою беззаконие: Ты избрал Себе из них мужа, которому имя Авраам,
и возлюбил его и открыл ему одному волю Твою,
и положил ему завет вечный, и сказал ему, что никогда не оставишь семени его. И дал ему Исаака, и Исааку дал Иакова и Исава;
Ты избрал Себе Иакова, Исава же отринул. И умножился Иаков чрезвычайно.
Когда Ты вывел из Египта семя его и привел к горе Синайской,
тогда преклонил небеса, уставил землю, поколебал вселенную, привел в трепет бездны и весь мир в смятение.
И прошла слава Твоя в четырех явлениях: в огне, землетрясении, бурном ветре и морозе, чтобы дать закон семени Иакова и радение роду Израиля,
но не отнял у них сердца лукавого, чтобы закон Твой принес в них плод.
С сердцем лукавым первый Адам преступил заповедь, и побежден был; так и все, от него происшедшие.
Осталась немощь и закон в сердце народа с корнем зла, и отступило доброе, и осталось злое.
Прошли времена и окончились лета, – и Ты воздвиг Себе раба, именем Давида;
повелел ему построить город имени Твоему и в нем приносить Тебе фимиам и жертвы.
Много лет это исполнялось, и потом согрешили населяющие город,
во всем поступая так, как поступил Адам и все его потомки; ибо и у них было сердце лукавое.
И Ты предал город Твой в руки врагов Твоих.
Неужели лучше живут обитатели Вавилона и за это владеют Сионом?
Когда я пришел сюда, видел нечестия, которым нет числа, и в этом тридцатом году пленения видит душа моя многих грешников, – и изныло сердце мое,
ибо я видел, как Ты поддерживаешь сих грешников и щадишь нечестивцев, а народ Твой погубил, врагов же Твоих сохранил и не явил о том никакого знамения.
Не понимаю, как этот путь мог измениться. Неужели Вавилон поступает лучше, нежели Сион?
Или иной народ познал Тебя, кроме Израиля? или какие племена веровали заветам Твоим, как Иаков?
Ни воздаяние им не равномерно, ни труд их не принес плода, ибо я прошел среди народов, и видел, что они живут в изобилии, хотя и не вспоминают о заповедях Твоих.
Итак взвесь на весах и наши беззакония и дела живущих на земле, и нигде не найдется имя Твое, как только у Израиля.
Когда не грешили пред Тобою живущие на земле? или какой народ так сохранил заповеди Твои?
Между сими хотя по именам найдешь хранящих заповеди Твои, а у других народов не найдешь.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible