Скрыть
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
4:8
4:9
4:10
4:11
4:12
4:14
4:15
4:16
4:17
4:18
4:19
4:20
4:21
4:22
4:23
4:24
4:25
4:26
4:27
4:28
4:29
4:30
4:31
4:32
4:33
4:34
4:35
4:36
4:37
4:38
4:39
4:40
4:41
4:42
4:43
4:44
4:45
4:46
4:47
4:48
4:49
4:50
4:51
4:52
Глава 5 
5:1
5:2
5:3
5:4
5:5
5:6
5:7
5:8
5:9
5:10
5:11
5:12
5:13
5:14
5:15
5:16
5:17
5:18
5:19
5:20
5:21
5:22
5:23
5:24
5:25
5:26
5:27
5:28
5:29
5:30
5:31
5:32
5:33
5:34
5:35
5:36
5:37
5:38
5:39
5:40
5:41
5:42
5:43
5:44
5:45
5:46
5:47
5:48
5:49
5:50
5:51
5:52
5:53
5:54
5:55
5:56
Церковнославянский (рус)
Тогда́ от­вѣща́ ко мнѣ́ а́нгелъ, и́же по́сланъ бѣ́ ко мнѣ́, ему́же и́мя урiи́лъ,
и рече́ ми́: во у́жасѣ изступи́ се́рдце твое́ въ вѣ́цѣ се́мъ, поне́же хо́щеши пости́гнути пути́ вы́шняго. А́зъ же от­вѣша́хъ:
та́ко е́сть, го́споди мо́й. О́нъ же ко мнѣ́ рече́ си́це: три́ пути́ по́сланъ е́смь показа́ти тебѣ́ и три́ подо́бiя предложи́ти предъ тобо́ю:
от­ ни́хже егда́ ми́ еди́но изъяви́ши, и а́зъ ти́ покажу́ пу́ть, его́же жела́еши ви́дѣти, и научу́ тя́, от­ку́ду е́сть се́рдце лука́во.
И реко́хъ: воз­вѣсти́, го́споди мо́й. И рече́ ко мнѣ́: иди́ и извѣ́си ми́ огня́ тя́гость, или́ измѣ́ри дыха́нiе вѣ́тра, или́ воз­врати́ вспя́ть де́нь, и́же мимо­и́де.
А́зъ же от­вѣша́хъ и реко́хъ: кто́ от­ человѣ́къ мо́жетъ сотвори́ти, о ни́хже мя́ вопроша́еши?
О́нъ же рече́ ко мнѣ́: а́ще бы́хъ вопроси́лъ тя́, глаго́ля: ко́ль мно́го жили́щъ е́сть въ се́рдцы морстѣ́мъ, или́ ко́ль мно́го исто́чниковъ въ нача́лѣ бе́здны, или́ ко́ль мно́го жи́лъ е́сть надъ тве́рдiю небе́сною, или́ кі́и су́ть предѣ́лы ра́йстiи?
не́гли от­вѣща́лъ бы ми́ еси́: въ бе́здну не снидо́хъ, ни во а́дъ еще́, ниже́ на небеса́ когда́ взыдо́хъ:
ны́нѣ же о се́мъ не вопроси́хъ тя́, то́чiю о огни́ и о вѣ́трѣ и о дни́, въ о́ньже еси́ пребыва́лъ, и безъ си́хъ веще́й бы́ти не мо́жеши: и ты́ о си́хъ ничто́же ми́ от­вѣща́лъ еси́.
И рече́ ми́: ты́ си́хъ, я́же твоя́ су́ть и съ тобо́ю воз­расто́ша, позна́ти не мо́жеши:
и ка́ко сосу́дъ тво́й воз­мо́жетъ вмѣсти́ти пути́ вы́шняго, и уже́ мíру от­внѣ́ растлѣ́н­ну су́щу, уразумѣ́ти растлѣ́нiе я́вное предъ лице́мъ мо­и́мъ?
И реко́хъ къ нему́: лу́чше на́мъ дабы́ есмы́ не бы́ли, не́жели еще́ живу́щымъ жи́ти въ нече́стiихъ и претерпѣва́ти и не вѣ́дати, ко́­ея ра́ди ве́щи.
О́нъ же от­вѣща́ ми́ и рече́: ше́дъ идо́хъ въ дубра́ву древе́съ по́льныхъ, идѣ́же древа́ совѣ́тъ сотвори́ша
глаго́люще: прiиди́те и и́демъ и дви́гнемъ бра́нь на мо́ре, да усту́питъ на́мъ, и да сотвори́мъ себѣ́ ины́я дубра́вы:
та́кожде и во́лны морскі́я совѣ́тъ сотвори́ша глаго́лющя: по́йдемъ и дви́гнемъ бра́нь на лѣ́сы по́льныя, да побѣди́в­шя и́хъ воспрiи́мемъ себѣ́ та́мо ино́е мѣ́сто:
и бы́сть умышле́нiе дубра́вы пра́здно, поне́же прiи́де о́гнь и пожже́ ю́,
та́кожде и умышле́нiе во́лнъ морски́хъ, поне́же ста́ песо́къ и удержа́ и́хъ:
и егда́ бы еси́ бы́лъ судiя́ и́хъ, ко́­его бы еси́ от­ си́хъ оправда́лъ, или́ ко́­его ви́н­на сотвори́лъ?
Отвѣща́хъ а́зъ и рѣ́хъ: во­и́стин­ну въ совѣ́тъ су́етенъ вда́шася, поне́же земля́ дана́ е́сть лѣсо́мъ, и мо́рю мѣ́сто, е́же носи́ти во́лны своя́.
О́нъ же рече́ ко мнѣ́: пра́во разсуди́лъ еси́: чесо́ же ра́ди себе́ не су́диши?
поне́же я́коже земля́ дубра́вамъ дана́ е́сть и мо́ре волна́мъ сво­и́мъ [дано́ е́сть]: та́ко и́же обита́ютъ на земли́, то́кмо ве́щы назе́мныя разумѣ́ти мо́гутъ, а су́щiи на небесѣ́хъ, я́же на высотѣ́ небе́съ.
И отвѣща́хъ и реко́хъ: молю́тися, го́споди, да мнѣ́ да́ст­ся у́мъ разумѣ́нiя,
не бо́ хотѣ́хъ вопроси́ти о вы́шнихъ тво­и́хъ, но о си́хъ, я́же всегда́ въ на́съ быва́ютъ, чесо́ ра́ди Изра́иль да́нъ въ поруга́нiе язы́комъ? и чесо́ ра́ди лю́дiе тво­и́ воз­лю́блен­нiи даны́ язы́комъ нечести́вымъ? и чесо́ ра́ди зако́нъ оте́цъ на́шихъ въ па́губу низведе́нъ бы́сть, и устрое́нiя пи́сан­ная нигдѣ́ су́ть?
и преидо́хомъ от вѣ́ка а́ки пру́зи и живе́мъ въ вели́цѣмъ стра́сѣ и у́жасѣ, и недосто́йни есмы́ ми́лости тво­ея́ наслѣ́дити:
но что́ сотвори́тъ и́мени сво­ему́, е́же мы́ нарица́емъ? сiя́ су́ть, его́же а́зъ вопроси́хъ.
О́нъ же от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́: коли́ко бо́лѣе испыта́ти бу́деши, толи́ко бо́лѣе и удиви́шися, поне́же ско́ро спѣши́тъ вѣ́къ преити́
и не мо́жетъ носи́ти, я́же въ бу́дущая времена́ пра́веднымъ обѣща́н­на су́ть,
поне́же непра́вды испо́лнь вѣ́къ се́й и не́мощей: а о ни́хже вопроша́еши, воз­вѣщу́ тебѣ́: насѣ́яно бо е́сть зло́, и не у́ прiи́де погубле́нiе его́:
а́ще у́бо не преврати́т­ся, е́же насѣ́яно е́сть, и не усту́питъ мѣ́сто, идѣ́же насѣ́яно лука́в­ст­во, не прiи́детъ, идѣ́же насѣ́яно е́сть бла́го:
поне́же зла́къ сѣ́мене зла́го всѣ́янъ е́сть въ се́рдце Ада́мово изъ нача́ла, и ко́ль мно́го зла́ роди́ и доны́нѣ и ражда́етъ, до́ндеже прiи́детъ млаче́нiе?
разсуди́ же въ себѣ́ зла́къ зла́го сѣ́мене, коли́къ пло́дъ нече́стiя породи́?
егда́ пожа́ти бу́дутъ кла́си, и́мже нѣ́сть числа́, ко́ль ве́лiю молотьбу́ начну́тъ твори́ти?
И от­вѣща́хъ и рѣ́хъ: ка́ко и когда́ сiя́ [бу́дутъ]? и чесо́ ра́ди кра́тка и зла́ лѣ́та на́ша?
И от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́ ми́: не спѣши́ ты́ вы́ше вы́шняго, ты́ бо тщи́шися всу́е бы́ти вы́ше его́, и́бо изступле́нiе твое́ мно́го:
еда́ не вопроша́ша ду́ши пра́ведныхъ о си́хъ въ затво́рѣхъ сво­и́хъ, глаго́люще: доко́лѣ та́ко надѣ́ющеся бу́демъ? и когда́ прiи́детъ пло́дъ жа́твы мзды́ на́­шея?
и от­вѣща́ на сiя́ иеремiи́лъ арха́нгелъ и рече́: егда́ испо́лнит­ся число́ сѣ́менъ въ ва́съ, поне́же на мѣ́рилѣ извѣ́силъ вѣ́къ
и мѣ́рою измѣ́рилъ времена́ и число́мъ сочте́ часы́, и не восколеба́, ни воз­буди́, до́ндеже испо́лнит­ся предрѣче́н­ная мѣ́ра.
И от­вѣща́хъ и рѣ́хъ: О, Влады́ко Го́споди! но и мы́ вси́ испо́лнени есмы́ нече́стiя:
и еда́ ли на́съ ра́ди не напо́лнят­ся пра́ведныхъ жи́тницы, за грѣхи́ обита́ющихъ на земли́?
И от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́: иди́ и вопроси́ иму́щую во чре́вѣ, еда́ испо́лнив­ши де́вять ме́сяцей сво­и́хъ, еще́ воз­мо́гутъ ложесна́ ея́ въ себѣ́ удержа́ти пло́дъ?
И а́зъ от­вѣща́хъ: во­и́стин­ну не мо́гутъ, го́споди. О́нъ же от­вѣща́: во а́дѣ оби́тели ду́шъ подо́бныя су́ть ложесна́мъ:
поне́же я́коже родя́щая хо́щетъ вско́рѣ роди́ти, да избѣжи́тъ ну́жды рожде́нiя, та́ко и сiя́ тща́т­ся изда́ти о́ная, я́же вдана́ и́мъ су́ть:
изъ нача́ла воз­вѣщу́ и изъявлю́ тебѣ́ о си́хъ, и́хже жела́еши ви́дѣти.
И от­вѣща́хъ и реко́хъ: а́ще обрѣто́хъ благода́ть предъ тобо́ю, и а́ще воз­мо́жно е́сть, и а́ще досто́инъ е́смь,
покажи́ ми́, еда́ ли мно́жайшее е́сть вре́мя преше́дшее, не́жели иму́щее прiити́? или́ мно́жайшая преидо́ша, не́же бу́дущая су́ть?
вѣ́мъ бо, е́же пре́йде, а того́ не вѣ́мъ, е́же прейти́ и́мать.
О́нъ же рече́: ста́ни одесну́ю мене́, и изъявлю́ тебѣ́ толкова́нiе при́тчи.
И ста́хъ и ви́дѣхъ, и се́, пе́щь горя́щая про́йде предо мно́ю: и бы́сть егда́ пре́йде пла́мень, ви́дѣхъ, и се́, превзы́де ды́мъ.
По си́хъ про́йде предо мно́ю о́блакъ испо́лненъ воды́, изъ него́же испусти́ся до́ждь ве́лiй со устремле́нiемъ: и егда́ про́йде стремле́нiе дождя́, пре­умно́жишася въ не́мъ ка́пли.
И рече́ ко мнѣ́: внима́й себѣ́: я́коже расте́тъ до́ждь па́че не́же ка́пли, и о́гнь, не́же ды́мъ, та́ко превзы́де преше́дшая мѣ́ра: пре­умно́жишася же ка́пли и ды́мъ.
И моли́хся и рѣко́хъ: мни́ши ли, я́ко жи́ти и́мамъ да́же до дні́й о́ныхъ? или́ что́ бу́детъ во дне́хъ о́нѣхъ?
И от­вѣща́ ми глаго́ля: о зна́менiихъ, о ни́хже мя́ вопроша́еши, от­ ча́сти могу́ ти глаго́лати, о животѣ́ же тво­е́мъ нѣ́смь по́сланъ повѣ́дати тебѣ́, но не свѣ́мъ.
О зна́менiихъ же: се́, дні́е прiи́дутъ, въ ни́хже живу́щiи на земли́ обремене́ни бу́дутъ да́ньми мно́гими, и скры́ет­ся пу́ть пра́вды, и бу́детъ вселе́н­ная непло́дна от­ вѣ́ры,
и умно́жит­ся непра́вда па́че сея́, ю́же ты́ ви́диши, и па́че тоя́, о не́йже еси́ слы́шалъ издре́вле:
и бу́детъ земля́, въ ню́же в­ше́дъ ны́нѣ ви́диши ца́р­ст­вующую, и у́зрятъ ю́ опустѣ́ну:
а́ще же тебѣ́ да́стъ вы́шнiй жи́ву бы́ти, у́зриши по тре́тiей трубѣ́, и воз­сiя́етъ внеза́пу со́лнце въ нощи́, и луна́ три́жды въ де́нь,
и воска́плетъ кро́вь от­ дре́ва, и ка́мень да́стъ гла́съ сво́й, и поколе́блют­ся лю́дiе:
и то́й бу́детъ ца́р­ст­вовати, его́же не надѣ́ют­ся живу́щiи на земли́, и пти́цы пре́йдутъ от­ мѣ́ста сво­его́,
и мо́ре Cодо́мское ры́бы изри́нетъ и да́стъ гла́съ но́щiю, его́же мно́зи не зна́ша, и вси́ услы́шатъ гла́съ его́:
и смяте́нiе бу́детъ на мѣ́стѣхъ мно́зѣхъ, и о́гнь ча́сто низпу́стит­ся, и звѣ́рiе по́льстiи преселя́т­ся, и жены́ болѣ́знивыя породя́тъ щу́да,
и въ сла́дкихъ вода́хъ сла́ны обря́щут­ся, и дру́зи вси́ са́ми на ся́ ополча́т­ся: и скры́ет­ся тогда́ у́мъ, и ра́зумъ от­лучи́т­ся въ храни́лище свое́,
и взы́щет­ся от­ мно́гихъ и не обря́щет­ся: непра́вда же и невоз­держа́нiе умно́жит­ся на земли́,
и вопро́ситъ страна́ бли́жнюю свою́ и рече́тъ: не пре́йде ли по тебѣ́ пра́вда пра́веднаго творя́щая? и сего́ от­рече́т­ся:
и бу́детъ въ то́ вре́мя, и упова́ти бу́дутъ человѣ́цы и не воспрiи́мутъ: труди́тися бу́дутъ, и не упра́вят­ся путiе́ и́хъ.
Сiя́ зна́менiя попуще́но е́сть мнѣ́ глаго́лати къ тебѣ́: и а́ще помо́лишися па́ки, и воспла́чешися, я́коже и ны́нѣ, и попости́шися се́дмь дні́й, еще́ бо́лшая си́хъ услы́шиши.
И воз­бну́хъ, и тѣ́ло мое́ устраши́ся зѣло́, и душа́ моя́ утруди́ся, а́ки бы исчеза́ла.
И удержа́ мя, и́же при­­и́де а́нгелъ, и́же глаго́лаше ко мнѣ́, и укрѣпи́ мя и поста́ви мя́ на нога́хъ.
И бы́сть въ но́щь втору́ю, и прiи́де ко мнѣ́ Салаѳі́илъ во́ждь лю́демъ и рече́ мнѣ́: гдѣ́ бы́лъ еси́, и вску́ю лице́ твое́ ско́рбно?
или́ не вѣ́си, я́ко тебѣ́ ввѣ́ренъ е́сть Изра́иль во странѣ́ преселе́нiя и́хъ?
воста́ни у́бо и вкуси́ хлѣ́ба, и не оста́ви на́съ, я́коже па́стырь ста́до свое́ въ рука́хъ волко́въ лука́выхъ.
И реко́хъ ему́: иди́ от­ мене́ и не при­­ближа́йся ко мнѣ́. И услы́ша, я́коже реко́хъ, и отъи́де от­ мене́.
И а́зъ пости́хся дні́й се́дмь стеня́ и пла́чя, я́коже мнѣ́ заповѣ́да урiи́лъ а́нгелъ.
И бы́сть по дне́хъ седми́хъ, и па́ки помышле́нiя се́рдца мо­его́ тру́дна бя́ху мнѣ́ зѣло́:
и воспрiя́ душа́ моя́ ду́хъ ра́зума, и па́ки нача́хъ глаго́лати предъ вы́шнимъ словеса́
и рѣ́хъ: О, Влады́ко Го́споди! от­ всѣ́хъ дубра́въ земли́ и от­ всѣ́хъ древе́съ ея́ избра́лъ еси́ виногра́дъ еди́нъ,
и от­ всего́ кру́га земна́го избра́лъ еси́ себѣ́ юдо́ль еди́ну, и от­ всѣ́хъ цвѣто́въ вселе́н­ныя избра́лъ еси́ себѣ́ кри́нъ еди́нъ,
и от­ всѣ́хъ бе́зднъ морски́хъ испо́лнилъ еси́ себѣ́ исто́чникъ еди́нъ, и от­ всѣ́хъ созда́н­ныхъ градо́въ освяти́лъ еси́ себѣ́ Сiо́нъ,
и от­ всѣ́хъ сотворе́нiй лета́ющихъ именова́лъ еси́ себѣ́ голуби́цу еди́ну, и от­ всѣ́хъ сотворе́н­ныхъ ското́въ промы́слилъ еси́ себѣ́ о́вцу еди́ну,
и от­ всѣ́хъ умно́жен­ныхъ люді́й взыска́лъ еси́ себѣ́ наро́дъ еди́нъ, и от­ всѣ́хъ искуше́нъ зако́нъ да́лъ еси́ си́мъ, и́хже воз­люби́лъ еси́, лю́демъ:
и ны́нѣ, Го́споди, вску́ю преда́лъ еси́ еди́наго мно́гимъ и угото́валъ еси́ на еди́нъ ко́рень мно́ги ины́я и расточи́лъ еси́ еди́нъ тво́й во мно́ги?
и потопта́ша его́, и́же проти́ву глаго́лаша обѣтова́ниемъ тво­и́мъ и и́же тво­и́мъ завѣ́томъ не вѣ́роваху:
и а́ще ненави́дящь воз­ненави́дѣлъ еси́ лю́ди твоя́, тво­и́ми рука́ми до́лжен­ствуютъ наказа́тися.
И бы́сть егда́ глаго́лахъ словеса́, и по́сланъ е́сть а́нгелъ ко мнѣ́, и́же пре́жде прiи́де ко мнѣ́ въ преше́дшую но́щь,
и рече́ ми: послу́шай мя́, и научу́ тя: и вонми́ ми, и предложу́ предъ тобо́ю.
И реко́хъ: глаго́ли, го́споди мо́й. И рече́ ко мнѣ́: зѣло́ ты́ во у́жасѣ ума́ сотвори́л­ся еси́ ра́ди Изра́иля: или́ па́че воз­люби́лъ еси́ его́, не́же сотвори́вый его́?
И рѣ́хъ къ нему́: ни́, го́споди, но боля́щь глаго́лалъ е́смь: му́чатъ бо мя́ ля́двiя моя́ по вся́ часы́ и́щущаго пости́гнути стезю́ вы́шняго, изслѣ́довати ча́сть суда́ его́.
И рече́ ко мнѣ́: не мо́жеши. И реко́хъ: чесо́ ра́ди, го́споди? почто́ роди́хся? или́ вску́ю не сотвори́ся утро́ба ма́тере мо­ея́ мнѣ́ гро́бъ, да не ви́дѣлъ бы́хъ труда́ Иа́ковля и изнеможе́нiя ро́да Изра́илева?
И рече́ ко мнѣ́: сочти́ ми́ сiя́, я́же еще́ не прiидо́ша, и собери́ ми разсѣ́ян­ныя ка́пли, и озелени́ ми сухі́я цвѣты́,
и от­ве́рзи ми́ запе́ртая храни́лища, и изведи́ ми заключе́н­ныя въ ни́хъ вѣ́тры: покажи́ ми гла́са о́бразъ, и тогда́ покажу́ ти тру́дъ, его́же жада́еши ви́дѣти.
И рѣ́хъ: О, Влады́ко Го́споди! кто́ бо е́сть, и́же мо́жетъ сiя́ вѣ́дѣти, ра́звѣ то́й, и́же съ человѣ́ки обита́нiя не и́мать?
а́зъ же безу́менъ, и ка́ко могу́ глаго́лати о си́хъ, о ни́хже мене́ вопроси́лъ еси́?
И рече́ ко мнѣ́: я́коже не мо́жеши сотвори́ти еди́но от­ си́хъ, я́же глаго́лана су́ть, та́ко не мо́жеши обрѣсти́ суда́ мо­его́, или́ въ коне́цъ любве́, ю́же лю́демъ обѣща́хъ.
И рѣ́хъ: но се́, Го́споди, ты́ бли́зъ еси́ си́хъ, и́же при­­ концы́ су́ть, и что́ сотворя́тъ, и́же пре́жде мене́ бы́ша, или́ мы́, или́ и́же послѣди́ на́съ?
И глаго́ла ко мнѣ́: вѣнцу́ уподо́блю су́дъ мо́й: я́коже не послѣ́днихъ умедле́нiе, та́ко ниже́ пе́рвыхъ ускоре́нiе.
И от­вѣща́хъ и реко́хъ: не мо́глъ ли еси́ сотвори́ти си́хъ, и́же сотворе́ни бы́ша, и и́же су́ть, и и́же бу́дутъ вку́пѣ, дабы́ скорѣ́е су́дъ тво́й показа́лъ еси́?
И от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́: не мо́жетъ ускори́ти творе́нiе надъ творца́, ниже́ снести́ вѣ́къ си́хъ, и́же въ не́мъ твори́ми су́ть вку́пѣ.
И рѣ́хъ: ка́ко ре́клъ еси́ рабу́ тво­ему́, поне́же оживля́я оживи́лъ еси́ от­ тебе́ сотворе́ное творе́нiе во еди́но, и сноси́ло творе́нiе: мо́жетъ и ны́нѣ носи́ти настоя́щихъ во еди́но.
И рече́ ко мнѣ́: вопроси́ ложе́снъ же́нскихъ и рече́ши къ не́й: и а́ще роди́ши, вску́ю по вре́мени? моли́ у́бо ю́, да роди́тъ де́сять во еди́но.
И реко́хъ: не мо́жетъ, но по вре́мени.
И рече́ ко мнѣ́: и а́зъ да́хъ ложесна́ земли́ си́мъ, и́же посѣ́яни су́ть на не́й по вре́мени:
и́мже бо о́бразомъ младе́нецъ не роди́тъ тѣ́хъ, я́же ста́рыхъ су́ть, та́ко а́зъ устро́ихъ от­ мене́ сотворе́ный вѣ́къ.
И вопроси́хъ и реко́хъ: поне́же уже́ дае́ши ми́ пу́ть, воз­глаго́лю предъ тобо́ю: и́бо ма́ти на́ша, о не́йже глаго́лалъ еси́ мнѣ́, еще́ млада́ е́сть, а уже́ къ ста́рости при­­ближа́ет­ся.
И от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́: вопроси́ тоя́, я́же роди́тъ, и рече́тъ тебѣ́.
Рече́ши бо е́й: вску́ю, ко́ихъ родила́ еси́, ны́нѣ не су́ть подо́бни тѣ́мъ, и́же пре́жде тебе́, но ме́нши во́зрастомъ?
И рече́тъ тебѣ́ и та́: ині́и су́ть, и́же въ ю́ности си́лы рожде́ни су́ть, и ині́и и́же подъ вре́мя ста́рости оскудѣва́ющымъ ложесна́мъ роди́шася.
Разумѣ́й у́бо и ты́, я́ко ме́нши во́зрастомъ есте́ от­ тѣ́хъ, и́же пре́жде ва́съ,
и и́же послѣди́ ва́съ, ме́нши не́же вы́, а́ки уже́ старѣ́ющаяся творе́нiя, и крѣ́пость ю́ности премину́ющая.
И реко́хъ: молю́, Го́споди, а́ще обрѣто́хъ благода́ть предъ очи́ма тво­и́ма, покажи́ рабу́ тво­ему́, и́мже посѣти́ши творе́нiе твое́.
Тогда отвечал мне посланный ко мне Ангел, которому имя Уриил,
и сказал: сердце твое слишком далеко зашло в этом веке, что ты помышляешь постигнуть путь Всевышнего.
Я отвечал: так, господин мой. Он же сказал мне: три пути послан я показать тебе и три подобия предложить тебе.
Если ты одно из них объяснишь мне, то и я покажу тебе путь, который желаешь ты видеть, и научу тебя, откуда произошло сердце лукавое.
Тогда я сказал: говори, господин мой. Он же сказал мне: иди и взвесь тяжесть огня, или измерь мне дуновение ветра, или возврати мне день, который уже прошел.
Какой человек, отвечал я, может сделать то, чего ты требуешь от меня?
А он сказал мне: если бы я спросил тебя, сколько обиталищ в сердце морском, или сколько источников в самом основании бездны, или сколько жил над твердью, или какие пределы у рая,
ты, может быть, сказал бы мне: «в бездну я не сходил, и в ад также, и на небо никогда не восходил».
Теперь же я спросил тебя только об огне, ветре и дне, который ты пережил, и о том, без чего ты быть не можешь, и на это ты не отвечал мне.
И сказал мне: ты и того, что твое и с тобою от юности, не можешь познать;
как же сосуд твой мог бы вместить в себе путь Всевышнего и в этом уже заметно растленном веке понять растление, которое очевидно в глазах моих?
На это сказал я: лучше было бы нам вовсе не быть, нежели жить в нечестиях и страдать, не зная, почему.
Он же в ответ сказал мне: вот, я отправился в полевой лес, и застал дерева держащими совет.
Они говорили: «придите, и пойдем и объявим войну морю, чтобы оно отступило перед нами, и мы там возрастим для себя другие леса».
Подобным образом и волны морские имели совещание: «придите», говорили они, «поднимемся и завоюем леса полевые, чтобы и там приобрести для себя другое место».
Но замысел леса оказался тщетным, ибо пришел огонь и сжег его.
Подобным образом кончился и замысел волн морских, ибо стал песок, и воспрепятствовал им.
Если бы ты был судьею их, кого бы ты стал оправдывать или кого обвинять?
Подлинно, отвечал я, замыслы их были суетны, ибо земля дана лесу, дано место и морю, чтобы носить свои волны.
Он же в ответ сказал мне: справедливо рассудил ты; почему же ты не судил таким же образом себя самого?
Ибо как земля дана лесу, а море волнам его, так обитающие на земле могут разуметь только то, что на земле; а обитающие на небесах могут разуметь, что на высоте небес.
И отвечал я, и сказал: молю Тебя, Господи, да дастся мне смысл разумения.
Не хотел я вопрошать Тебя о высшем, а о том, что ежедневно бывает у нас: почему Израиль предан на поругание язычникам? почему народ, который Ты возлюбил, отдан нечестивым племенам, и закон отцов наших доведен до ничтожества, и писанных постановлений нигде нет?
Переходим из века сего, как саранча, жизнь наша проходит в страхе и ужасе, и мы сделались недостойными милосердия.
Но что сделает Он с именем Своим, которое наречено на нас? вот о чем я вопрошал.
Он же отвечал мне: чем больше будешь испытывать, тем больше будешь удивляться; потому что быстро спешит век сей к своему исходу,
и не может вместить того, что обещано праведным в будущие времена, потому что век сей исполнен неправдою и немощами.
А о том, о чем ты спрашивал меня, скажу тебе: посеяно зло, а еще не пришло время искоренения его.
Посему, доколе посеянное не исторгнется, и место, на котором насеяно зло, не упразднится, – не придет место, на котором всеяно добро.
Ибо зерно злого семени посеяно в сердце Адама изначала, и сколько нечестия народило оно доселе и будет рождать до тех пор, пока не настанет молотьба!
Рассуди с собою, сколько зерно злого семени народило плодов нечестия!
Когда будут пожаты бесчисленные колосья его, какое огромное понадобится для сего гумно!
Как же и когда это будет? спросил я его; почему наши лета малы и несчастны?
Не спеши подниматься, отвечал он, выше Всевышнего; ибо напрасно спешишь быть выше Его: слишком далеко заходишь.
Не о том же ли вопрошали души праведных в затворах своих, говоря: «доколе таким образом будем мы надеяться? И когда плод нашего возмездия?»
На это отвечал мне Иеремиил Архангел: «когда исполнится число семян в вас, ибо Всевышний на весах взвесил век сей,
и мерою измерил времена, и числом исчислил часы, и не подвинет и не ускорит до тех пор, доколе не исполнится определенная мера».
Я же в ответ на это сказал ему: о, Владыко Господи! а мы все преисполнены нечестием.
И, может быть, из-за нас не наполняются житницы праведных, и ради грехов живущих на земле.
На это он отвечал мне: пойди, спроси беременную женщину, могут ли, по исполнении девятимесячного срока, ложесна ее удержать в себе плод?
Я сказал: не могут. Тогда он сказал мне: подобны ложеснам и обиталища душ в преисподней.
Как рождающая спешит родить, чтобы освободиться от болезней рождения, так и эти спешат отдать вверенное им.
Сначала будет показано тебе то, что ты желаешь видеть.
Если я обрел благодать пред очами твоими, отвечал я, и если это возможно и я способен к тому,
покажи мне: имеющее прийти более ли того, что прошло, или сбывшееся более того, что будет?
Что прошло, я это знаю, а что придет, не ведаю.
Он сказал мне: стань на правую сторону, и я объясню тебе значение подобием.
И я стал, и увидел: вот горящая печь проходит передо мною; и когда пламя прошло, я увидел: остался дым.
После сего прошло предо мною облако, наполненное водою, и пролился из него сильный дождь; но как скоро стремительность дождя остановилась, остались капли.
Тогда он сказал мне: размышляй себе: как дождь более капель, а огонь больше дыма, так мера прошедшего превысила, а остались капли и дым.
Тогда я умолял его и сказал: думаешь ли ты, что я доживу до этих дней? и что будет в эти дни?
На это отвечал он, и сказал: о знамениях, о которых ты спрашиваешь меня, я отчасти могу сказать тебе, а о жизни твоей я не послан говорить с тобою, да и не знаю.
О знамениях: вот, настанут дни, в которые многие из живущих на земле, обладающие ве́дением, будут восхи́щены, и путь истины сокроется, и вселенная оскудеет верою,
и умножится неправда, которую теперь ты видишь и о которой издавна слышал.
И будет, что страна, которую ты теперь видишь господствующею, подвергнется опустошению.
А если Всевышний даст тебе дожить, то увидишь, что после третьей трубы внезапно воссияет среди ночи солнце и луна трижды в день;
и с дерева будет капать кровь, камень даст голос свой, и народы поколеблются.
Тогда будет царствовать тот, которого живущие на земле не ожидают, и птицы перелетят на другие места.
Море Содомское извергнет рыб, будет издавать ночью голос, неведомый для многих; однако же все услышат голос его.
Будет смятение во многих местах, часто будет посылаем с неба огонь; дикие звери переменят места свои, и нечистые женщины будут рождать чудовищ.
Сладкие воды сделаются солеными, и все друзья ополчатся друг против друга; тогда сокроется ум, и разум удалится в свое хранилище.
Многие будут искать его, но не найдут, и умножится на земле неправда и невоздержание.
Одна область будет спрашивать другую соседнюю: «не проходила ли по тебе правда, делающая праведным?» И та скажет: «нет».
Люди в то время будут надеяться, и не достигнут желаемого, будут трудиться, и не управятся пути их.
Об этих знамениях мне дозволено сказать тебе, и если снова помолишься и поплачешь, как теперь, и попостишься семь дней, то услышишь еще больше того.
И я пришел в себя, и тело мое сильно дрожало, и душа моя изнемогла, как будто исчезала.
Но пришедший ко мне Ангел поддержал меня и укрепил меня, и поставил на ноги.
И было, во вторую ночь пришел ко мне Салафиил, вождь народа, и спросил меня: где ты был, и отчего лице твое так печально?
Разве не знаешь, что тебе вверен Израиль в стране преселения его?
Итак встань и вкуси хлеба, и не оставляй нас, как пастырь своего стада, в руках лукавых волков.
Тогда сказал я ему: отойди от меня, и не приближайся ко мне. И он, услышав это, удалился от меня.
А я семь дней постился, стеная и плача, как повелел мне Ангел Уриил.
И после семи дней помышления сердца моего опять были для меня крайне тягостны;
но душа моя прияла дух разумения, и я снова начал говорить пред Всевышним
и сказал: о, Владыко Господи! Ты из всех лесов на земле и из всех дерев на ней избрал только одну виноградную лозу;
Ты из всего круга земного избрал Себе одну пещеру, и из всех цветов во вселенной Ты избрал Себе одну лилию;
Ты из всех пучин морских наполнил для Себя один источник, а из всех построенных городов освятил для Себя один Сион.
Из всех сотворенных птиц Ты наименовал Себе одну голубицу, и из всех сотворенных скотов Ты избрал Себе одну овцу;
из всех многочисленных народов Ты приобрел Себе один народ, и возлюбил его, дал ему закон совершенный.
Но ныне, Господи, отчего же Ты предал одного многим, и на одном корне Ты насадил другие отрасли и рассеял Твой единственный народ между многими народами?
И попрали его противники обетованиям Твоим и заветам Твоим не веровавшие.
И если уже Ты сильно возненавидел народ Твой, то пусть бы он Твоими руками наказывался.
Когда я произносил слова сии, послан был ко мне Ангел, который приходил ко мне прежде ночью,
и сказал мне: послушай меня, и я научу тебя; внимай мне, и я скажу тебе еще более.
Говори, сказал я, господин мой. И он сказал мне: ты слишком далеко зашел пытливостью ума твоего об Израиле; неужели ты больше любишь его, нежели Тот, Который сотворил его?
Нет, господин мой, отвечал я, но говорил от великой скорби. Внутренность моя мучает меня всякий час, когда я стараюсь постигнуть путь Всевышнего и исследовать хотя часть суда Его.
Он отвечал: не можешь. Почему же, господин мой? спросил я. Лучше бы я не родился, и утроба матерняя сделалась для меня гробом, нежели видеть угнетение Иакова и изнурение рода Израильского.
И он сказал мне: исчисли мне, что еще не пришло, и собери мне рассеянные капли, и оживи иссохшие цветы;
открой заключенные хранилища и выведи мне заключенные в них ветры, и покажи мне образ голоса: и тогда я покажу тебе то, что ты усиливаешься видеть.
Владыко Господи! отвечал я, кто может знать это, разве только тот, кто не живет с человеками?
А я безумен, и как могу говорить о том, о чем Ты спросил меня?
Тогда Он сказал мне: как ты не можешь сделать ничего из сказанного, так не можешь познать судеб Моих, ни предела любви, которую обещал Я народу.
Но вот, Господи, Ты близок к тем, которые к концу близятся, и что будут делать те, которые прежде меня были, или мы, или которые после нас будут?
Он сказал мне: венцу уподоблю я суд Мой; как нет запоздания последних, так и ускорения первых.
Отвечал я и сказал: не мог ли бы Ты соединить воедино как тех, которые сотворены были прежде, так и тех, которые существуют и которые будут, дабы скорее объявить им суд Твой?
Он отвечал мне: не может ускорить творение Творца своего, ни век сей не может вместить в себе всех вместе, которые должны быть сотворены.
И сказал я: как же Ты сказал рабу Твоему, что Ты дал жизнь созданному творению вкупе, и однако творение выдержало это; посему могли бы понести и ныне существующие вкупе.
Он сказал мне: спроси женщину, и скажи ей: «если ты рождаешь десять, то почему рождаешь по временам?», и проси ее, чтобы она родила десять вдруг.
Я же сказал Ему: невозможно это, но должно быть по времени.
Тогда Он сказал мне: и Я дал недрам земли способность посеянное на ней возращать по временам.
Как младенец не может производить того, что свойственно старцам, так Я устроил созданный Мною век.
Тогда я вопросил Его и сказал: когда Ты открыл мне путь, то позволь мне сказать Тебе: мать наша, о которой Ты говорил Мне, молода ли еще, или приближается к старости?
Спроси об этом рождающую, и она скажет тебе.
Скажи ей: «почему рождаемые тобою ныне не подобны тем, которые рождены были прежде, но меньше их ростом?»
И она скажет тебе: «одни рождены мною в крепости молодой силы, а другие рождены под старость, когда ложесна начали терять свою силу».
Рассуди же ты: вы теперь меньше станом, нежели те, которые были прежде вас;
и те, которые после вас родятся, будут еще меньше вас, так как творения, уже состаривающиеся, и крепость юноши уже миновала.
И сказал я: если я приобрел благоволение пред очами Твоими, покажи рабу Твоему, через кого Ты посещаешь творение Твое?
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible